ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
        Saraṇadukahīnattike nasaraṇadukanahīnattikaṃ
   [331]  Saraṇaṃ  hīnaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasaraṇo nahīno dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  araṇaṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca
nasaraṇo  namajjhimo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  .
Araṇaṃ  paṇītaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  napaṇīto  dhammo  uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page222.

Hetupaccayā: ekaṃ. Saraṇadukamicchattattike nasaraṇadukanamicchattattikaṃ [332] Saraṇaṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: . saraṇaṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: dve. Saraṇadukamaggārammaṇattike nasaraṇadukanamaggārammaṇattikaṃ [333] Araṇaṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namaggārammaṇo dhammo upapajjati hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namaggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namaggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ. Saraṇadukauppannattike nasaraṇadukanauppannattikaṃ [334] Saraṇo anuppanno dhammo nasaraṇassa naanuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: cattāri . araṇo uppādī dhammo naaraṇassa nauppādissa dhammassa ārammaṇapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page223.

Paccayo: dve. Saraṇadukaatītattike nasaraṇadukanaatītattikaṃ [335] Saraṇo atīto dhammo nasaraṇassa naatītassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: cattāri . anāgato atītasadisaṃ . Saraṇadukaatītārammaṇattike nasaraṇadukanaatītārammaṇattikaṃ [336] Saraṇaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naatītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: araṇaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naatītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: dve . Saraṇaṃ anāgatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: dve . saraṇaṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo napaccuppannārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: dve. Saraṇadukaajjhattārammaṇattike nasaraṇadukanaajjhattārammaṇattikaṃ [337] Saraṇaṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: dve . Saraṇaṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: dve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page224.

Saraṇadukasanidassanattike nasaraṇadukanasanidassanattikaṃ [338] Saraṇaṃ anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ. [339] Saraṇaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: araṇaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: saraṇaṃ anidassanaappaṭighañca araṇaṃ anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassana- appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:. [340] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi. [341] Araṇaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā:. [342] Saraṇaṃ anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:. [343] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe tīṇi novigate tīṇi. Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ. [344] Saraṇo anidassanaappaṭigho dhammo nasaraṇassa naanidassanaappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo: araṇo anidassanaappaṭigho dhammo nasaraṇassa naanidassanaappaṭighassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page225.

Dhammassa hetupaccayena paccayo:. [345] Hetuyā dve adhipatiyā dve avigate tīṇi. [346] Saraṇo anidassanaappaṭigho dhammo nasaraṇassa naanidassanaappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo: ... Pacchājātapaccayena paccayo: ... Kammapaccayena paccayo:. [347] Nahetuyā tīṇi naārammaṇe tīṇi novigate tīṇi. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Anulomapaccanīyadukattikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ. -------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 221-225. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=851&items=17&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=851&items=17&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=851&items=17&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=851&items=17&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=851              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :