ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [55] Tena kho pana samayena bhikkhu hatthena civaram viphaletva 2-
civaram  sibbenti  .  civaram vilomam 3- hoti . bhagavato etamattham
arocesum .pe. Anujanami bhikkhave satthakam namatakanti.
   [56]  Tena  kho  pana samayena sanghassa dandasatthakam uppannam
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. vatamanti. 2 Ma. hatthena vipaletva. Yu. hatthena vipatetva.
@3 Ma. vilomikam.
Dandasatthakanti.
   [57]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace
satthakadande  dharenti  sovannamayam  rupiyamayam  . manussa ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  uccavaca
satthakadanda  dharetabba  yo  dhareyya  apatti  dukkatassa
anujanami  bhikkhave  atthimayam  dantamayam  visanamayam  nalamayam  velumayam
katthamayam jatumayam phalamayam lohamayam sankhanabhimayanti.
   [58]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu  kukkutapattenapi
velupesikayapi  civaram  sibbanti . civaram dussibbitam hoti . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  anujanami bhikkhave sucinti . suciyo
kannakitayo  honti  .pe.  anujanami  bhikkhave  sucinalikanti .
Nalikayapi  kannakitayo  honti  .pe.  anujanami  bhikkhave
kinnena  puretunti  .  kinnepi  kannakitayo  honti  .pe.
Anujanami  bhikkhave sattuya 1- puretunti . sattuyapi kannakitayo
honti .pe. anujanami bhikkhave saritakanti . saritakepi kannakitayo
honti  .pe.  anujanami  bhikkhave  madhusitthakena  saretunti .
Saritakampi paribhijjati. Anujanami bhikkhave saritasipatikanti 2-.
   [59] Tena kho pana samayena bhikkhu tattha tattha khilam nikhanitva
@Footnote: 1 Yu. Ra. satthuya. 2 Ma. saritakasipatikanti.
Sambandhitva  civaram  sibbenti  .  civaram  vikannam hoti . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  anujanami  bhikkhave  kathinam kathinarajjum
tattha  tattha  obandhitva  civaram  sibbetunti  .  visame  kathinam
pattharanti  .  kathinam  paribhijjati  .pe.  na  bhikkhave visame kathinam
pattharitabbam  yo  patthareyya  apatti  dukkatassati  .  chamayam
kathinam  pattharanti  .  kathinam pamsukitam hoti .pe. anujanami bhikkhave
tinasantharakanti  .  kathinassa  anto  jirati  .pe.  anujanami
bhikkhave  anuvatam  paribhandam  aropetunti  .  kathinam  nappahoti
.pe.  anujanami bhikkhave dandakathinam vidalakam 1- salakam vinaddhanarajjum
vinaddhanasuttakam  vinaddhitva  2-  civaram  sibbetunti . suttantarikayo
visama  honti  .pe.  anujanami  bhikkhave  kalimbakanti . sutta
vanka honti .pe. Anujanami bhikkhave moghasuttakanti.
   [60]  Tena kho pana samayena bhikkhu adhotehi padehi kathinam
akkamanti  .  kathinam  dussati  .  bhagavato  etamattham  arocesum
.pe.  na  bhikkhave  adhotehi  padehi  kathinam  akkamitabbam  yo
akkameyya apatti dukkatassati.
   [61]  Tena  kho pana samayena bhikkhu allehi padehi kathinam
akkamanti  .  kathinam  dussati  .  bhagavato  etamattham  arocesum
@Footnote: 1 Ma. Yu. pidalakam. 2 Yu. vinandharajjum vinandhanasuttakam vinandhitva.
.pe.  Na  bhikkhave  allehi  padehi  kathinam  akkamitabbam  yo
akkameyya apatti dukkatassati.
   [62] Tena kho pana samayena bhikkhu saupahana kathinam akkamanti.
Kathinam  dussati  .  bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
saupahanena   kathinam   akkamitabbam   yo  akkameyya  apatti
dukkatassati.
   [63] Tena kho pana samayena bhikkhu civaram sibbenta anguliya
patigganhanti  .  anguliyo  dukkha  honti  .  bhagavato etamattham
arocesum .pe. Anujanami bhikkhave patiggahanti.
   [64]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace
patiggahe  dharenti  sovannamayam  rupiyamayam  .  manussa  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  .pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti . bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  uccavaca  patiggaha
dharetabba   yo  dhareyya  apatti  dukkatassa  anujanami
bhikkhave atthimayam .pe. Sankhanabhimayanti.
   [65] Tena kho pana samayena suciyopi satthakapi patiggahapi nassanti.
Bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave avesanavitthakanti.
Avesanavitthake samakula honti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  patiggahatthavikanti  .  amsavaddhako  na  hoti
.pe. Anujanami bhikkhave amsavaddhakam bandhanasuttakanti.
   [66]  Tena  kho pana samayena bhikkhu ajjhokase 1- civaram
sibbenta  sitenapi  unhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  kathinasalam  kathinamandapanti .
Kathinasala  nicavatthuka  hoti  .  udakena otthariyanti . bhagavato
etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave uccavatthukam katunti .
Cayo  paripatati  . anujanami bhikkhave cinitum tayo caye itthakacayam
silacayam  darucayanti  .  arohanta  vihannanti  .pe. anujanami
bhikkhave   tayo   sopane   itthakasopanam   silasopanam
darusopananti  .  arohanta  paripatanti  .pe.  anujanami
bhikkhave alambanabahanti.
   [67]  Tena  kho pana samayena kathinasalaya tinacunnam paripatati
.pe.  anujanami  bhikkhave  ogumbetva 2- ullittavalittam katum
setavannam  kalavannam  gerukaparikammam  malakammam  latakammam makaradantakam
pancapatthikam civaravamsam civararajjunti.
   [68] Tena kho pana samayena bhikkhu civaram sibbetva tattheva kathinam
ujjhitva  pakkamanti  .  undurehipi  upacikahipi khajjati . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave kathinam sangharitunti .
Kathinam  paribhijjati  .pe.  anujanami  bhikkhave  goghamsikaya  kathinam
sangharitunti  .  kathinam  vinivethiyati  .pe.  anujanami  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbhokase. 2 Yu. ogumphetva.
Bandhanarajjunti.
   [69]  Tena  kho pana samayena bhikkhu kuddepi thambhepi kathinam
ussapetva  pakkamanti  .  paripatitva  kathinam  bhijjati . bhagavato
etamattham arocesum . anujanami bhikkhave bhittikhile va nagadantake
va laggetunti.
   [70]  Athakho  bhagava  rajagahe  yathabhirantam viharitva yena
vesali  tena  carikam  pakkami  . tena kho pana samayena bhikkhu
sucikampi  satthakampi  bhesajjampi  pattena  adaya  gacchanti .
Bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave bhesajjatthavikanti.
Amsavaddhako  1-  na hoti .pe. anujanami bhikkhave amsavaddhakam 1-
bandhanasuttakanti.
   [71]  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu upahanayo
kayabandhanena  2-  bandhitva  gamam  pindaya  pavisi . annataro
upasako  tam  bhikkhum  abhivadento  upahanayo sisena ghattesi .
So bhikkhu manku ahosi . athakho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam
etamattham arocesi . bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Anujanami
bhikkhave upahanatthavikanti . amsavaddhako 1- na hoti .pe. Anujanami
bhikkhave amsavaddhakam 1- bandhanasuttakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 22-27. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=55&items=17&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=55&items=17&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=55&items=17&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=55&items=17&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=55              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :