ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [55] Tena kho pana samayena bhikkhu hatthena civaram viphaletva 2-
civaram  sibbenti  .  civaram vilomam 3- hoti . bhagavato etamattham
arocesum .pe. Anujanami bhikkhave satthakam namatakanti.
   [56]  Tena  kho  pana samayena sanghassa dandasatthakam uppannam
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. vatamanti. 2 Ma. hatthena vipaletva. Yu. hatthena vipatetva.
@3 Ma. vilomikam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page23.

Dandasatthakanti. [57] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace satthakadande dharenti sovannamayam rupiyamayam . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti .pe. Bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave uccavaca satthakadanda dharetabba yo dhareyya apatti dukkatassa anujanami bhikkhave atthimayam dantamayam visanamayam nalamayam velumayam katthamayam jatumayam phalamayam lohamayam sankhanabhimayanti. [58] Tena kho pana samayena bhikkhu kukkutapattenapi velupesikayapi civaram sibbanti . civaram dussibbitam hoti . bhagavato etamattham arocesum .pe. anujanami bhikkhave sucinti . suciyo kannakitayo honti .pe. anujanami bhikkhave sucinalikanti . Nalikayapi kannakitayo honti .pe. anujanami bhikkhave kinnena puretunti . kinnepi kannakitayo honti .pe. Anujanami bhikkhave sattuya 1- puretunti . sattuyapi kannakitayo honti .pe. anujanami bhikkhave saritakanti . saritakepi kannakitayo honti .pe. anujanami bhikkhave madhusitthakena saretunti . Saritakampi paribhijjati. Anujanami bhikkhave saritasipatikanti 2-. [59] Tena kho pana samayena bhikkhu tattha tattha khilam nikhanitva @Footnote: 1 Yu. Ra. satthuya. 2 Ma. saritakasipatikanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page24.

Sambandhitva civaram sibbenti . civaram vikannam hoti . bhagavato etamattham arocesum .pe. anujanami bhikkhave kathinam kathinarajjum tattha tattha obandhitva civaram sibbetunti . visame kathinam pattharanti . kathinam paribhijjati .pe. na bhikkhave visame kathinam pattharitabbam yo patthareyya apatti dukkatassati . chamayam kathinam pattharanti . kathinam pamsukitam hoti .pe. anujanami bhikkhave tinasantharakanti . kathinassa anto jirati .pe. anujanami bhikkhave anuvatam paribhandam aropetunti . kathinam nappahoti .pe. anujanami bhikkhave dandakathinam vidalakam 1- salakam vinaddhanarajjum vinaddhanasuttakam vinaddhitva 2- civaram sibbetunti . suttantarikayo visama honti .pe. anujanami bhikkhave kalimbakanti . sutta vanka honti .pe. Anujanami bhikkhave moghasuttakanti. [60] Tena kho pana samayena bhikkhu adhotehi padehi kathinam akkamanti . kathinam dussati . bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave adhotehi padehi kathinam akkamitabbam yo akkameyya apatti dukkatassati. [61] Tena kho pana samayena bhikkhu allehi padehi kathinam akkamanti . kathinam dussati . bhagavato etamattham arocesum @Footnote: 1 Ma. Yu. pidalakam. 2 Yu. vinandharajjum vinandhanasuttakam vinandhitva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page25.

.pe. Na bhikkhave allehi padehi kathinam akkamitabbam yo akkameyya apatti dukkatassati. [62] Tena kho pana samayena bhikkhu saupahana kathinam akkamanti. Kathinam dussati . bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave saupahanena kathinam akkamitabbam yo akkameyya apatti dukkatassati. [63] Tena kho pana samayena bhikkhu civaram sibbenta anguliya patigganhanti . anguliyo dukkha honti . bhagavato etamattham arocesum .pe. Anujanami bhikkhave patiggahanti. [64] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavace patiggahe dharenti sovannamayam rupiyamayam . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti . bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave uccavaca patiggaha dharetabba yo dhareyya apatti dukkatassa anujanami bhikkhave atthimayam .pe. Sankhanabhimayanti. [65] Tena kho pana samayena suciyopi satthakapi patiggahapi nassanti. Bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave avesanavitthakanti. Avesanavitthake samakula honti . bhagavato etamattham arocesum . Anujanami bhikkhave patiggahatthavikanti . amsavaddhako na hoti .pe. Anujanami bhikkhave amsavaddhakam bandhanasuttakanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page26.

[66] Tena kho pana samayena bhikkhu ajjhokase 1- civaram sibbenta sitenapi unhenapi kilamanti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave kathinasalam kathinamandapanti . Kathinasala nicavatthuka hoti . udakena otthariyanti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave uccavatthukam katunti . Cayo paripatati . anujanami bhikkhave cinitum tayo caye itthakacayam silacayam darucayanti . arohanta vihannanti .pe. anujanami bhikkhave tayo sopane itthakasopanam silasopanam darusopananti . arohanta paripatanti .pe. anujanami bhikkhave alambanabahanti. [67] Tena kho pana samayena kathinasalaya tinacunnam paripatati .pe. anujanami bhikkhave ogumbetva 2- ullittavalittam katum setavannam kalavannam gerukaparikammam malakammam latakammam makaradantakam pancapatthikam civaravamsam civararajjunti. [68] Tena kho pana samayena bhikkhu civaram sibbetva tattheva kathinam ujjhitva pakkamanti . undurehipi upacikahipi khajjati . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave kathinam sangharitunti . Kathinam paribhijjati .pe. anujanami bhikkhave goghamsikaya kathinam sangharitunti . kathinam vinivethiyati .pe. anujanami bhikkhave @Footnote: 1 Ma. Yu. abbhokase. 2 Yu. ogumphetva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

Bandhanarajjunti. [69] Tena kho pana samayena bhikkhu kuddepi thambhepi kathinam ussapetva pakkamanti . paripatitva kathinam bhijjati . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave bhittikhile va nagadantake va laggetunti. [70] Athakho bhagava rajagahe yathabhirantam viharitva yena vesali tena carikam pakkami . tena kho pana samayena bhikkhu sucikampi satthakampi bhesajjampi pattena adaya gacchanti . Bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave bhesajjatthavikanti. Amsavaddhako 1- na hoti .pe. anujanami bhikkhave amsavaddhakam 1- bandhanasuttakanti. [71] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu upahanayo kayabandhanena 2- bandhitva gamam pindaya pavisi . annataro upasako tam bhikkhum abhivadento upahanayo sisena ghattesi . So bhikkhu manku ahosi . athakho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam etamattham arocesi . bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave upahanatthavikanti . amsavaddhako 1- na hoti .pe. Anujanami bhikkhave amsavaddhakam 1- bandhanasuttakanti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 22-27. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=55&items=17&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=55&items=17&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=55&items=17&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=55&items=17&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=55              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :