ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1008] Uposathakammassako ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti.
Uposathakammassa  sāmaggī  ādi kiriyā majjhe niṭṭhānaṃ pariyosānaṃ .
Pavāraṇākammassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti. Pavāraṇākammassa
sāmaggī ādi kiriyā majjhe niṭṭhānaṃ pariyosānaṃ . Tajjanīyakammassa ko
ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti . tajjanīyakammassa vatthu ca puggalo ca
ādi  ñatti  majjhe  kammavācā pariyosānaṃ . niyassakammassa .pe.
Pabbājanīyakammassa     paṭisāraṇīyakammassa     ukkhepanīyakammassa
parivāsadānassa  mūlāya  paṭikassanāya  mānattadānassa  abbhānassa ko
ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti . Abbhānassa vatthu ca puggalo ca ādi
ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ.
   {1008.1} Upasampadākammassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti.
Upasampadākammassa puggalo ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ.
Tajjanīyakammassa paṭippassaddhiyā ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti.
Tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiyā  sammāvattanā  ādi  ñatti  majjhe
kammavācā  pariyosānaṃ  .  niyassakammassa  .pe.  pabbājanīyakammassa
paṭisāraṇīyakammassa  ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhiyā  ko  ādi
kiṃ  majjhe  kiṃ  pariyosānanti  .  ukkhepanīyakammassa paṭippassaddhiyā
sammāvattanā  ādi  ñatti  majjhe  kammavācā  pariyosānaṃ .
Sativinayassa  ko  ādi  kiṃ  majjhe kiṃ pariyosānanti . sativinayassa
Vatthu  ca  puggalo ca ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ .
Amūḷhavinayassa    .pe.    tassapāpiyasikāya    tiṇavatthārakassa
bhikkhunovādakasammatiyā      ticīvarena     avippavāsasammatiyā
santhatasammatiyā    rūpiyacchaḍḍakasammatiyā    sāṭiyagāhāpakasammatiyā
pattagāhāpakasammatiyā      daṇḍasammatiyā     sikkāsammatiyā
daṇḍasikkāsammatiyā  ko  ādi  kiṃ  majjhe  kiṃ  pariyosānanti .
Daṇḍasikkāsammatiyā  vatthu  ca  puggalo  ca  ādi  ñatti  majjhe
kammavācā pariyosānaṃ.
                   -------------
                 Atthavasepakaraṇaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 355-357. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=1008&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=1008&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=1008&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=1008&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1008              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10804              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10804              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :