ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [874] Silavipattipaccaya kati apattiyo apajjati. Silavipattipaccaya
catasso   apattiyo   apajjati   bhikkhuni   janam  parajikam
dhammam  paticchadeti  apatti  parajikassa  . vematika paticchadeti
apatti  thullaccayassa  .  bhikkhu  sanghadisesam  paticchadeti apatti
pacittiyassa  .  attano  dutthullam  apattim  paticchadeti  apatti
dukkatassa  . silavipattipaccaya ima catasso apattiyo apajjati .
Ta   apattiyo   catunnam   vipattinam   kati   vipattiyo
bhajanti .pe. Sattannam samathanam katihi samathehi sammanti.
   {874.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti
siya  silavipattim  siya  acaravipattim  .  sattannam apattikkhandhanam
catuhi  apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena
siya  thullaccayapattikkhandhena  siya  pacittiyapattikkhandhena  siya
dukkatapattikkhandhena  . channam apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthahanti kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti . catunnam
adhikarananam  apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti
siya  sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca
tinavattharakena ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 252. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=874&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=874&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=874&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=874&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=874              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :