ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [979]  Pañca  āpattiyo  . pañca āpattikkhandhā . pañca
vinītavatthūni  .  pañca  kammāni  ānantarikāni  .  pañca  puggalā
niyatā  .  pañca  chedanakā  āpattiyo . pañcahākārehi āpattiṃ
āpajjati  .  pañcāpattiyo  musāvādapaccayā  .  pañcahākārehi
kammaṃ  na  upeti  sayaṃ  vā kammaṃ na karoti paraṃ vā nājjhesati
chandaṃ  vā  pārisuddhiṃ  vā  na deti kayiramāne kamme paṭikkosati
kate  vā  pana  kamme  adhammadiṭṭhi hoti . pañcahākārehi kammaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. sabhāgupajjhāyena . 2 Sī. Ma. Yu. sucaritaṃ . 3 Yu. paccantime ca.
@4 Sī. anaññasammutiyo ca. Ma. anaññā sammutiyo ca. Yu. anaññā sammutiyā ca.
@5 Ma. vissajjeyyā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page325.

Upeti sayaṃ vā kammaṃ karoti paraṃ vā ajjhesati chandaṃ vā pārisuddhiṃ vā deti kayiramāne kamme nappaṭikkosati kate vā pana kamme dhammadiṭṭhi hoti . pañca piṇḍapātikassa bhikkhuno kappanti anāmantacāro gaṇabhojanaṃ paramparabhojanaṃ anadhiṭṭhānaṃ avikappanā . Pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ussaṅkitaparisaṅkito hoti pāpabhikkhupa akuppadhammopi vesiyāgocaro vā hoti vidhavagocaro vā hoti thullakumārīgocaro vā hoti paṇḍakagocaro vā hoti bhikkhunīgocaro vā hoti. {979.1} Pañca telāni tilatelaṃ sāsapatelaṃ madhukatelaṃ eraṇḍakatelaṃ vasātelaṃ . pañca vasāni acchavasaṃ macchavasaṃ susukāvasaṃ sūkaravasaṃ gadrabhavasaṃ . pañca byasanāni ñātibyasanaṃ bhogabyasanaṃ rogabyasanaṃ sīlabyasanaṃ diṭṭhibyasanaṃ . pañca sampadā ñātisampadā bhogasampadā arogasampadā sīlasampadā diṭṭhisampadā . Pañca nissayapaṭippassaddhiyo upajjhāyamhā upajjhāyo pakkanto vā hoti vibbhanto vā kālakato vā pakkhasaṅkanto vā āṇattiyeva pañcamī . pañca puggalā na upasampādetabbā addhānahīno aṅgahīno vatthuvipanno karaṇadukkaṭako aparipūro . pañca paṃsukūlāni sosānikaṃ āpaṇikaṃ 1- undurakkhāyitaṃ 2- upacikakkhāyikaṃ aggidaḍḍhaṃ . aparānipi pañca paṃsukūlāni gokhāyitaṃ ajakkhāyitaṃ 3- thūpacīvaraṃ abhisekikaṃ 4- gatapaṭiyāgataṃ. Pañca avahārā theyyāvahāro pasayhāvahāro parikappāvahāro @Footnote: 1 Ma. Yu. pāpaṇikaṃ . 2 Ma. undūrakkhāyikaṃ . 3 Ma. gokhāyikaṃ ajakkhāyikaṃ. @4 Ma. Yu. ābhisekikaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page326.

Paṭicchannāvahāro kusāvahāro . pañca mahācorā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ . pañca avissajjanīyāni 1- . pañca avebhaṅgīyāni . pañcāpattiyo kāyato samuṭṭhahanti na vācato na cittato . pañcāpattiyo kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti na cittato. Pañcāpattiyo desanāgāminiyo. Pañca saṅghā. {979.2} Pañca pātimokkhuddesā . sabbapaccantimesu janapadesu vinayadharapañcamena gaṇena upasampādetabbaṃ . pañcānisaṃsā kaṭhinatthāre. Pañca kammāni . yāvatatiyake pañca āpattiyo . pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti pārājikassa . pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti thullaccayassa . pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti dukkaṭassa . pañca akappiyāni na paribhuñjitabbāni adinnañca hoti aviditañca hoti akappiyañca hoti appaṭiggahitañca hoti akatātirittañca hoti . pañca kappiyāni paribhuñjitabbāni dinnañca hoti viditañca hoti kappiyañca hoti paṭiggahitañca hoti katātirittañca hoti . pañca dānāni apuññāni puññasammatāni lokassa 2- majjadānaṃ samajjadānaṃ itthīdānaṃ usabhadānaṃ cittakammadānaṃ . pañca uppannā duppaṭivinodiyā 3- uppanno rāgo duppaṭivinodiyo uppanno doso duppaṭivinodiyo uppanno moho duppaṭivinodiyo uppannaṃ paṭibhāṇaṃ duppaṭivinodiyaṃ uppannaṃ gamiyacittaṃ duppaṭivinodiyaṃ . @Footnote: 1 Yu. avissajjiyāni . 2 Ma. lokasmiṃ . 3 Ma. duppaṭivinodayā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page327.

Pañcānisaṃsā sammajjaniyā sakacittaṃ pasīdati paracittaṃ pasīdati devatā attamanā honti pasādikasaṃvattaniyaṃ 1- kammaṃ upacinati kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . Aparepi pañcānisaṃsā sammajjaniyā sakacittaṃ pasīdati paracittaṃ pasīdati devatā attamanā honti satthusāsanaṃ kataṃ hoti pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjati. [980] Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ gacchati attano bhāsapariyantaṃ na uggaṇhāti parassa bhāsapariyantaṃ na uggaṇhāti attano bhāsapariyantaṃ anuggahetvā 2- parassa bhāsapariyantaṃ anuggahetvā 2- adhammena kāreti appaṭiññāya. Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati attano bhāsapariyantaṃ uggaṇhāti parassa bhāsapariyantaṃ uggaṇhāti attano bhāsapariyantaṃ uggahetvā parassa bhāsapariyantaṃ uggahetvā dhammena kāreti paṭiññāya. {980.1} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ gacchati āpattiṃ na jānāti āpattiyā mūlaṃ na jānāti āpattisamudayaṃ na jānāti āpattinirodhaṃ na jānāti āpattinirodhagāminiṃ paṭipadaṃ na jānāti . pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati āpattiṃ jānāti āpattiyā mūlaṃ jānāti āpattisamudayaṃ jānāti āpattinirodhaṃ @Footnote: 1 Ma. pāsādikasaṃvattanikā. Yu. pāsādikasaṃvattanikaṃ 2 Ma. na uggahetvā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page328.

Jānāti āpattinirodhagāminiṃ paṭipadaṃ jānāti. {980.2} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ gacchati adhikaraṇaṃ na jānāti adhikaraṇassa mūlaṃ na jānāti adhikaraṇasamudayaṃ na jānāti adhikaraṇanirodhaṃ na jānāti adhikaraṇanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ na jānāti . pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati adhikaraṇaṃ jānāti adhikaraṇassa mūlaṃ jānāti adhikaraṇasamudayaṃ jānāti adhikaraṇanirodhaṃ jānāti adhikaraṇanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ jānāti. {980.3} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ gacchati vatthuṃ na jānāti nidānaṃ na jānāti paññattiṃ na jānāti anuppaññattiṃ na jānāti anusandhivacanapathaṃ na jānāti . pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati vatthuṃ jānāti nidānaṃ jānāti paññattiṃ jānāti anuppaññattiṃ jānāti anusandhivacanapathaṃ jānāti. {980.4} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ gacchati ñattiṃ na jānāti ñattiyā karaṇaṃ na jānāti na pubbakusalo hoti na aparakusalo hoti akālaññū ca hoti. Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati ñattiṃ jānāti ñattiyā karaṇaṃ jānāti pubbakusalo hoti aparakusalo hoti kālaññū ca hoti. {980.5} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page329.

Saṅkhaṃ gacchati āpattānāpattiṃ na jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti ācariyaparamparā kho panassa na suggahitā hoti na sumanasikatā na sūpadhāritā . pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati āpattānāpattiṃ jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti ācariyaparamparā kho panassa suggahitā hoti sumanasikatā sūpadhāritā. {980.6} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ gacchati āpattānāpattiṃ na jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena na svāgatāni honti na suvibhattāni na suppavattīni na suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso . pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati āpattānāpattiṃ jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena svāgatāni honti suvibhattāni suppavattīni suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso. {980.7} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ gacchati āpattānāpattiṃ na jānāti lahukagarukaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page330.

Āpattiṃ na jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti adhikaraṇe ca na vinicchayakusalo hoti . pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati āpattānāpattiṃ jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti adhikaraṇe ca vinicchayakusalo hoti. [981] Pañca araññakā 1- mandattā momūhattā āraññako hoti pāpiccho icchāpakato āraññako hoti ummādā cittakkhepā āraññako hoti vaṇṇito 2- buddhehi buddhasāvakehīti āraññako hoti apica appicchaññeva nissāya santuṭṭhiññeva nissāya sallekhaññeva nissāya pavivekaññeva nissāya idamaṭṭhitaññeva 3- nissāya āraññako hoti . pañca piṇḍapātikā [4]- . Pañca paṃsukūlikā . pañca rukkhamūlikā . pañca sosānikā . Pañca abbhokāsikā . pañca tecīvarikā . pañca sapadānacārikā . Pañca nesajjikā . pañca yathāsanthatikā . pañca ekāsanikā . Pañca khalupacchābhattikā . pañca pattapiṇḍikā mandattā momūhattā pattapiṇḍiko hoti pāpiccho icchāpakato pattapiṇḍiko hoti ummādā cittakkhepā pattapiṇḍiko hoti vaṇṇito 2- buddhehi buddhasāvakehīti pattapiṇḍiko hoti apica @Footnote: 1 Ma. āraññikā Yu. āraññakā . 2 Ma. Yu. vañṇitaṃ . 3 Ma. idamatthitaññeva. @4 Ma. .pe. sabbattha īdisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page331.

Appicchaññeva nissāya santuṭṭhiññeva nissāya sallekhaññeva nissāya pavivekaññeva nissāya idamaṭṭhitaññeva nissāya pattapiṇḍiko hoti. [982] Pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā nānissitena vatthabbaṃ uposathaṃ na jānāti uposathakammaṃ na jānāti pātimokkhaṃ na jānāti pātimokkhuddesaṃ na jānāti ūnapañcavasso hoti . Pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ uposathaṃ jānāti uposathakammaṃ jānāti pātimokkhaṃ jānāti pātimokkhuddesaṃ jānāti pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā. {982.1} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā nānissitena vatthabbaṃ pavāraṇaṃ na jānāti pavāraṇākammaṃ na jānāti pātimokkhaṃ na jānāti pātimokkhuddesaṃ na jānāti ūnapañcavasso hoti . pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ pavāraṇaṃ jānāti pavāraṇākammaṃ jānāti pātimokkhaṃ jānāti pātimokkhuddesaṃ jānāti pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā. {982.2} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā nānissitena vatthabbaṃ āpattānāpattiṃ na jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti ūnapañcavasso hoti . pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ āpattānāpattiṃ jānāti lahukagarukaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page332.

Āpattiṃ jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā . Pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā nānissitāya vatthabbaṃ uposathaṃ na jānāti uposathakammaṃ na jānāti pātimokkhaṃ na jānāti pātimokkhuddesaṃ na jānāti ūnapañcavassā hoti . Pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā anissitāya vatthabbaṃ uposathaṃ jānāti uposathakammaṃ jānāti pātimokkhaṃ jānāti pātimokkhuddesaṃ jānāti pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā. {982.3} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā nānissitāya vatthabbaṃ pavāraṇaṃ na jānāti pavāraṇākammaṃ na jānāti pātimokkhaṃ na jānāti pātimokkhuddesaṃ na jānāti ūnapañcavassā hoti. Pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā anissitāya vatthabbaṃ pavāraṇaṃ jānāti pavāraṇākammaṃ jānāti pātimokkhaṃ jānāti pātimokkhuddesaṃ jānāti pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā. {982.4} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā nānissitāya vatthabbaṃ āpattānāpattiṃ na jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti ūnapañcavassā hoti . Pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā anissitāya vatthabbaṃ āpattānāpattiṃ jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page333.

Āpattiṃ jānāti pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā. [983] Pañca ādīnavā apāsādike attāpi attānaṃ upavadati anuviccapi viññū garahanti pāpako kittisaddo abbhuggacchati sammūḷho kālaṃ karoti kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati . pañcānisaṃsā pāsādike attāpi attānaṃ na upavadati anuviccapi viññū pasaṃsanti kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchati asammūḷho kālaṃ karoti kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati. {983.1} Aparepi pañca ādīnavā apāsādike appasannā nappasīdanti pasannānaṃ ekaccānaṃ aññathattaṃ hoti satthusāsanaṃ akataṃ hoti pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjati cittamassa nappasīdati. {983.2} Pañcānisaṃsā pāsādike appasannā pasīdanti pasannānaṃ bhiyyobhāvo 1- hoti satthusāsanaṃ kataṃ hoti pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjati cittamassa pasīdati . pañca ādīnavā kulupake anāmantācāre āpajjati rahonisajjāya āpajjati paṭicchanne āsane āpajjati mātugāmassa uttarichappañcavācāhi dhammaṃ desento āpajjati kāmasaṅkappabahulo ca viharati . pañca ādīnavā kulupakassa bhikkhuno ativelaṃ kulesu saṃsaṭṭhassa viharato mātugāmassa abhiṇhadassanaṃ dassane sati saṃsaggo saṃsagge sati vissāso vissāse sati otāro 2- @Footnote: 1 Ma. bhiyyobhāvāya . 2 otāroti kilesānaṃ anto otaraṇanti aṭṭhakathā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page334.

Otiṇṇacittassetaṃ bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ anabhirato vā brahmacariyaṃ carissati aññataraṃ vā saṅkiliṭṭhaṃ āpattiṃ āpajjissati sikkhaṃ vā paccakkhāya hīnāyāvattissati. [984] Pañca bījajātāni mūlabījaṃ khandhabījaṃ phaḷubījaṃ aggabījaṃ bījabījaññeva pañcamaṃ . pañcahi samaṇakappehi phalaṃ paribhuñjitabbaṃ aggiparicitaṃ satthaparicitaṃ nakhaparicitaṃ abījaṃ nibbaṭabījaññeva pañcamaṃ. [985] Pañca visuddhiyo nidānaṃ uddisitvā avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ ayaṃ paṭhamā visuddhi nidānaṃ uddisitvā cattāri pārājikāni uddisitvā avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ ayaṃ dutiyā visuddhi nidānaṃ uddisitvā cattāri pārājikāni uddisitvā terasa saṅghādisese uddisitvā avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ ayaṃ tatiyā visuddhi nidānaṃ uddisitvā cattāri pārājikāni uddisitvā terasa saṅghādisese uddisitvā dve aniyate uddisitvā avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ ayaṃ catutthā visuddhi . vitthāreneva pañcamī . Aparāpi pañca visuddhiyo suttuddeso pārisuddhiuposatho adhiṭṭhānuposatho sāmaggīuposatho pavāraṇāyeva pañcamā 1-. [986] Pañcānisaṃsā vinayadhare attano sīlakkhandho sugutto hoti surakkhito kukkuccapakatānaṃ paṭisaraṇaṃ hoti visārado saṅghamajjhe voharati paccatthike sahadhammena suniggahitaṃ niggaṇhāti saddhammaṭṭhitiyā paṭipanno hoti . pañca adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni. @Footnote: 1 Ma. Yu. pavāraṇā sāmaggīuposathoyeva pañcamo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page335.

Pañca dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanānīti 1-. Pañcakaṃ niṭṭhitaṃ. Tassuddānaṃ [987] Āpatti āpattikkhandhā vinītānantarena ca puggalā chedanā ceva āpajjati ca paccayā na upeti upeti ca kappantussaṅki tela ca 2- vasabyasanasampadā 3- passaddhi puggalena ca sosāni gokhāyitañca 4- theyyaṃ coro ca vuccati avissajji avebhaṅgi kāyato kāyavācato desanā saṅghauddesā 5- paccanti kaṭhinena ca kammāni yāvatatiyaṃ pārājikathulladukkaṭaṃ akappiyaṃ kappiyañca apuññā duvinodiyā 6- sammajjanī apare ca bhāsaṃ āpattimeva ca adhikaraṇaṃ vatthuṃ ñatti āpatti ubhayāni ca lahukaṭṭhamakā ete kaṇhasukkā vijānatha araññaṃ piṇḍapātañca paṃsurukkhasusānikā abbhokāso 7- cīvarañca sapadāno nisajjiko santhatikhalupacchāpi pattapiṇḍikameva ca @Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. Yu. telañca . 3 Ma. vasaṃ byalanā sampadā. @Yu. vasaṃ byasanaṃ sampadā . 4 Ma. sosānikaṃ khayitañca . 5 Ma. Yu. saṅghaṃ uddesaṃ. @6 Ma. Yu. duvinodayā . 7 Yu. abbhokāse.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page336.

Uposathaṃ pavāraṇaṃ āpattānāpattipi ca kaṇhasukkapadā ete bhikkhunīnaṃpi te tathā apāsādikapāsādi tatheva apare duve kulupake ativelaṃ bījaṃ samaṇakappi ca visuddhi apare ceva vinayādhammakāni 1- ca dhammikā ca tathā vuttā niṭṭhitā suddhipañcakāti 2-.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 324-336. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=979&items=9&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=979&items=9&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=979&items=9&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=979&items=9&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=979              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10434              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10434              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :