ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๓ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔
       [๒๗๔] 	ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย  	มีวาระ  ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย	มี "    ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย	มี "    ๕.
การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้.

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ บรรทัดที่ ๔๔๐๘-๔๔๑๙. หน้าที่ ๑๗๒. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=43&A=4408&Z=4419&pagebreak=0              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย[เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=43&item=274&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item.php?book=43&item=274&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item.php?book=43&item=274&items=1              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com