ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกอุปาทินนทุกะ
[๗๒๐] อุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอุปาทินนธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๒๒] อนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๒๔] อนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๒๕] อนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม ที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๑
กุสลัตติกอุปาทินนทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๐๔๘-๑๔๐๘๗ หน้าที่ ๕๘๕-๕๘๗. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=44&A=14048&Z=14087&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=44&A=14048&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=177              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2631              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9416              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9416              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com