ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกปริยาปันนทุกะ
[๘๒๙] ปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล และปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล และปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๓๑] ปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริยาปันนธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ปริยาปันนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๘๓๓] อปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๓๕] อปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันนธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๓๖] อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันน- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันนธรรม ที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๘๓๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกปริยาปันนทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๕๙๗-๑๔๖๔๖ หน้าที่ ๖๐๘-๖๑๐. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=44&A=14597&Z=14646&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=44&A=14597&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=198              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2740              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9835              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9835              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]