ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๓] เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑
นปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๕] เหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
นหีนัตติกนเหตุทุกหีนัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๗] เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย [๖๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกมิจฉัตตัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๙] เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตต- *นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๑] เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุปปันนัตติกนเหตุทุกอุปปันนัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๖๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอตีตัตติกนเหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกะ
[๖๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุป- *ปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันน- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย [๖๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๗] เหตุธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๗
นอัชฌัตตัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๙] เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๙๑] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัต ตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๐๑๓-๑๐๐๖๑ หน้าที่ ๔๐๓-๔๐๕. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=45&A=10013&Z=10061&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=45&A=10013&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=122              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2365              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8850              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8850              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com