ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
TIPITAKA
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

Page 110-129.

Hoti  appassuto  hoti  kusīto  hoti  muṭṭhassatī  hoti duppañño
hoti evaṃ kho bhikkhave asappuriso asaddhammasamannāgato hoti.
   [134]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisabhattī hoti .
Idha  bhikkhave  asappurisassa ye te samaṇabrāhmaṇā asaddhā ahirikā
anottappino  appassutā  kusītā  muṭṭhassatino  duppaññā  tyassa
mittā  honti  te  sahāyā  evaṃ  kho  bhikkhave  asappuriso
asappurisabhattī hoti.
   [135]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisacintī hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  attabyābādhāyapi ceteti parabyābādhāyapi
ceteti  ubhayabyābādhāyapi  ceteti  evaṃ  kho bhikkhave asappuriso
asappurisacintī hoti.
   [136]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisamantī hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  attabyābādhāyapi manteti parabyābādhāyapi
manteti  ubhayabyābādhāyapi  manteti  evaṃ  kho bhikkhave asappuriso
asappurisamantī hoti.
   [137]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso asappurisavāco hoti .
Idha  bhikkhave asappuriso musāvādī hoti pisuṇavāco hoti pharusavāco
hoti  samphappalāpī  hoti  evaṃ  kho  bhikkhave  asappuriso
asappurisavāco hoti.
   [138]  Kathañca bhikkhave asappuriso asappurisakammanto hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī  hoti
kāmesumicchācārī hoti evaṃ kho bhikkhave asappuriso asappurisakammanto
hoti.
   [139] Kathañca bhikkhave asappuriso asappurisadiṭṭhī hoti . idha
bhikkhave  asappuriso  evaṃdiṭṭhiko 1- hoti natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ
natthi  hutaṃ  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipāko natthi ayaṃ
loko  natthi  paro  loko natthi mātā natthi pitā natthi sattā
opapātikā   natthi   loke   samaṇabrāhmaṇā   sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  evaṃ kho bhikkhave asappuriso asappurisadiṭṭhī
hoti.
   [140]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisadānaṃ deti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  asakkaccaṃ  dānaṃ  deti  asahatthā dānaṃ
deti acittiṃ katvā dānaṃ deti apaviṭṭhaṃ dānaṃ deti anāgamanadiṭṭhiko
dānaṃ  deti  evaṃ  kho  bhikkhave  asappuriso  asappurisadānaṃ
deti.
   [141] Sa 2- kho so bhikkhave asappuriso evaṃ asaddhammasamannāgato
evaṃ  asappurisabhattī  evaṃ  asappurisacintī  evaṃ asappurisamantī evaṃ
asappurisavāco  evaṃ  asappurisakammanto  evaṃ  asappurisadiṭṭhī  evaṃ
asappurisadānaṃ  datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā yā asappurisānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃdiṭṭhī . 2 Ma. sa khoti natthi.
Gati  tattha  uppajjati  . kā ca bhikkhave asappurisānaṃ gati nirayo
vā tiracchānayoni vā.
   [142] Jāneyya nu kho bhikkhave sappuriso sappurisaṃ sappuriso
ayambhavanti  .  evaṃ  bhante  . sādhu bhikkhave ṭhānametaṃ bhikkhave
vijjati  yaṃ  sappuriso  sappurisaṃ  jāneyya  sappuriso  ayambhavanti
jāneyya   pana   bhikkhave   sappuriso  asappurisaṃ  asappuriso
ayambhavanti . evaṃ bhante . sādhu bhikkhave etampi kho bhikkhave ṭhānaṃ
vijjati yaṃ sappuriso asappurisaṃ jāneyya asappuriso ayambhavanti.
   [143]   Sappuriso   bhikkhave  saddhammasamannāgato  hoti
sappurisabhattī   hoti   sappurisacintī  hoti  sappurisamantī  hoti
sappurisavāco  hoti  sappurisakammanto  hoti  sappurisadiṭṭhī  hoti
sappurisadānaṃ deti.
   [144]  Kathañca bhikkhave sappuriso saddhammasamannāgato hoti .
Idha  bhikkhave  sappuriso  saddho hoti hirimā hoti ottappī hoti
bahussuto  hoti  āraddhaviriyo  hoti  upaṭṭhitasatī  hoti  paññavā
hoti evaṃ kho bhikkhave sappuriso saddhammasamannāgato hoti.
   [145]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisabhattī hoti . idha
bhikkhave  sappurisassa  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  saddhā  hirimanto
ottappino  bahussutā  āraddhaviriyā  upaṭṭhitasatino  paññavanto
tyassa  mittā  honti  te  sahāyā evaṃ kho bhikkhave sappuriso
Sappurisabhattī hoti.
   [146]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisacintī hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  nevattabyābādhāya  ceteti  na  parabyābādhāya
ceteti  na  ubhayabyābādhāya  ceteti evaṃ kho bhikkhave sappuriso
sappurisacintī hoti.
   [147]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisamantī hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  nevattabyābādhāya  manteti  na  parabyābādhāya
manteti  na  ubhayabyābādhāya  manteti evaṃ kho bhikkhave sappuriso
sappurisamantī hoti.
   [148]  Kathañca bhikkhave sappuriso sappurisavāco hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  musāvādā  paṭivirato  hoti  pisuṇāya  vācāya
paṭivirato  hoti  pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā
paṭivirato hoti evaṃ kho bhikkhave sappuriso sappurisavāco hoti.
   [149]  Kathañca  bhikkhave  sappuriso sappurisakammanto hoti .
Idha  bhikkhave  sappuriso  pāṇātipātā paṭivirato hoti adinnādānā
paṭivirato hoti kāmesumicchācārā paṭivirato hoti evaṃ kho bhikkhave
sappuriso sappurisakammanto hoti.
   [150]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisadiṭṭhī hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  evaṃ  diṭṭhiko  hoti  atthi dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ
atthi  hutaṃ  atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipāko atthi ayaṃ
Loko  atthi  paro  loko atthi mātā atthi pitā atthi sattā
opapātikā   atthi   loke   samaṇabrāhmaṇā   sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  evaṃ  kho  bhikkhave sappuriso sappurisadiṭṭhī
hoti.
   [151]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisadānaṃ deti . idha
bhikkhave sappuriso sakkaccaṃ dānaṃ deti 1- cittiṃ katvā dānaṃ deti
parisuddhaṃ 2- dānaṃ deti āgamanadiṭṭhiko dānaṃ deti evaṃ kho bhikkhave
sappuriso sappurisadānaṃ deti.
   [152] Sa kho so bhikkhave sappuriso evaṃ saddhammasamannāgato
evaṃ sappurisabhattī evaṃ sappurisacintī evaṃ sappurisamantī evaṃ sappurisavāco
evaṃ  sappurisakammanto  evaṃ  sappurisadiṭṭhī  evaṃ  sappurisadānaṃ
datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  yā  sappurisānaṃ  gati  tattha
uppajjati  kā  ca  bhikkhave  sappurisānaṃ  gati  devamahattatā  vā
manussamahattatā vāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cūḷapuṇṇamasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Devadahavaggo paṭhamo.
            --------
@Footnote: 1 Po. Ma. sahatthā dānaṃ deti . 2 Ma. anupaviṭṭhaṃ.
            Tassuddānaṃ
         devadahapañcattayakinti
         nigantho aññaveyyākaraṇo
         kurugaṇakagopakaṃ puṇṇamayo
         devadahaggamo paṭhamo pavaro.
            --------
            Anupadavaggo
            ------
            anupadasuttaṃ
   [153]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [154]  Bhagavā  etadavoca  paṇḍito  bhikkhave  sārīputto
mahāpañño  bhikkhave  sārīputto  puthupañño  bhikkhave  sārīputto
hāsapañño  bhikkhave  sārīputto  javanapañño  bhikkhave  sārīputto
tikkhapañño  bhikkhave  sārīputto  nibbedhikapañño  bhikkhave sārīputto
sārīputto  bhikkhave  aḍḍhamāsaṃ  anupadadhammavipassanaṃ  vipassi . tatridaṃ
bhikkhave sārīputtassa anupadadhammavipassanāya hoti.
   [155] Idha bhikkhave sārīputto vivicceva kāmehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  .  ye  ca paṭhame jhāne dhammā vitakko ca vicāro ca
pīti  ca  sukhañca  cittekaggatā  ca phasso vedanā saññā cetanā
viññāṇaṃ 1- chando adhimokkho viriyaṃ sati upekkhā manasikāro tyassa
dhammā  anupadavavatthitā  honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti
viditā  upaṭṭhahanti  viditā abbhatthaṃ gacchanti . so evaṃ pajānāti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cittaṃ.
Evaṃ kirame dhammā ahutvā sambhonti hutvā pativentīti 1- . So
tesu   dhammesu  anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho
vippamutto  visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā viharati . so atthi
uttariṃ nissaraṇanti pajānāti tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [156]  Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati . ye ca dutiye jhāne
dhammā  ajjhattaṃ  sampasādo  ca  pīti  ca sukhañca cittekaggatā ca
phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ chando adhimokkho viriyaṃ
sati  upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā  anupadavavatthitā  honti
tyassa  dhammā  viditā uppajjanti viditā upaṭṭhahanti viditā abbhatthaṃ
gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti  evaṃ  kirame dhammā ahutvā
sambhonti  hutvā  pativentīti  .  so  tesu  dhammesu  anupāyo
anapāyo  anissito  appaṭibaddho vippamutto visaṃyutto vimariyādikatena
cetasā  viharati  .  so  atthi  uttariṃ  nissaraṇanti pajānāti .
Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [157]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto pītiyā ca virāgā
upekkhako  ca  viharati  sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena
paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti
tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . ye ca tatiye jhāne dhammā
@Footnote: 1 Po. Yu. paṭivedentīti.
Upekkhā  ca  sukhañca  sati ca sampajaññañca cittekaggatā ca phasso
vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ  chando  adhimokkho  viriyaṃ sati
upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā  anupadavavatthitā honti tyassa
dhammā  viditā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ
gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti  evaṃ  kirame dhammā ahutvā
sambhonti hutvā pativentīti . so tesu dhammesu anupāyo anapāyo
anissito  appaṭibaddho  vippamutto  visaṃyutto vimariyādikatena cetasā
viharati  .  so atthi uttariṃ nissaraṇanti pajānāti . tabbahulīkārā
atthi tvevassa hoti.
   [158]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto sukhassa ca pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati .
Ye  ca  catutthe  jhāne  dhammā  upekkhā  adukkhamasukhā vedanā
parisuddhattā  1-  cetaso  anābhogo satipārisuddhi cittekaggatā ca
phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ  chando  adhimokkho
viriyaṃ  sati  upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā  anupadavavatthitā
honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti
viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti evaṃ kirame
dhammā  ahutvā  sambhonti hutvā pativentīti . so tesu dhammesu
anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto  visaṃyutto
@Footnote: 1 Po. pasiddhatā. Ma. passaddhattā.
Vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ nissaraṇanti
pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [159]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati . ye
ca   ākāsānañcāyatane   dhammā  ākāsānañcāyatanasaññā  ca
cittekaggatā  ca  phasso  vedanā  saññā cetanā viññāṇaṃ chando
adhimokkho  viriyaṃ  sati  upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā
anupadavavatthitā  honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti  viditā
upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ  gacchanti . so evaṃ pajānāti evaṃ
kirame  dhammā  ahutvā  sambhonti hutvā pativentīti . so tesu
dhammesu  anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [160] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma  1-  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati  .  ye  ca  viññāṇañcāyatane dhammā viññāṇañcāyatanasaññā
ca  cittekaggatā  ca  phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ
chando  adhimokkho  viriyaṃ  sati  upekkhā  manasikāro  tyassa
dhammā  anupadavavatthitā  honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti
@Footnote: 1 Yu. samatikkamā.
Viditā  upaṭṭhahanti  viditā abbhatthaṃ gacchanti . so evaṃ pajānāti
evaṃ  kirame  dhammā  ahutvā sambhonti hutvā pativentīti . so
tesu  dhammesu  anupāyo anapāyo anissito appaṭibaddho vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [161] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma   natthi   kiñcīti   ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja
viharati  .  ye  ca  ākiñcaññāyatane dhammā ākiñcaññāyatanasaññā
ca  cittekaggatā  ca  phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ
chando  adhimokkho  viriyaṃ  sati  upekkhā manasikāro tyassa dhammā
anupadavavatthitā   honti   tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti
viditā  upaṭṭhahanti  viditā abbhatthaṃ gacchanti . so evaṃ pajānāti
evaṃ  kirame  dhammā  ahutvā sambhonti hutvā pativentīti . so
tesu  dhammesu  anupāyo anapāyo anissito appaṭibaddho vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [162] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   upasampajja   viharati  .
So  tāya  samāpattiyā  sato  vuṭṭhāti . so tāya samāpattiyā
sato  vuṭṭhahitvā  ye dhammā atītā niruddhā vipariṇatā te dhamme
Samanupassati  evaṃ  kirame  dhammā  ahutvā  sambhonti  hutvā
pativentīti  .  so  tesu  dhammesu  anupāyo anapāyo anissito
appaṭibaddho  vippamutto  visaṃyutto vimariyādikatena cetasā viharati .
So  atthi  uttariṃ  nissaraṇanti  pajānāti  .  tabbahulīkārā atthi
tvevassa hoti.
   [163] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samatikkamma   saññāvedayitanirodhaṃ   upasampajja   viharati  .
Paññāyapassa  1-  disvā  āsavā  parikkhīṇā honti . so tāya
samāpattiyā sato vuṭṭhāti 2- . So tāya samāpattiyā sato vuṭṭhahitvā
ye  dhammā  atītā niruddhā vipariṇatā te dhamme samanupassati evaṃ
kirame  dhammā  ahutvā  sambhonti hutvā pativentīti . so tesu
dhammesu  anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā viharati . so atthi 3- uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi 4- tvevassa hoti.
   [164] Yaṃ kho taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya vasippatto
pāramippatto  ariyasmiṃ  sīlasmiṃ  vasippatto  pāramippatto  ariyasmiṃ
samādhismiṃ  vasippatto  pāramippatto  ariyāya  paññāya  vasippatto
pāramippatto  ariyāya  vimuttiyāti sārīputtameva taṃ sammā vadamāno
vadeyya  vasippatto  pāramippatto  ariyasmiṃ  sīlasmiṃ  vasippatto
pāramippatto  ariyasmiṃ  samādhismiṃ  vasippatto  pāramippatto ariyāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāyacassa . 2 vuṭṭhahati . 3-4 Po. Ma. Yu. natthi.
Paññāya vasippatto pāramippatto ariyāya vimuttiyāti.
   [165] Yaṃ kho taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya bhagavato
putto  oraso  mukhato  jāto  dhammajo dhammanimmito dhammadāyādo
no  āmisadāyādoti  sārīputtameva  taṃ  sammā  vadamāno vadeyya
bhagavato  putto  oraso  mukhato  jāto  dhammajo  dhammanimmito
dhammadāyādo  no  āmisadāyādoti  .  sārīputto  bhikkhave
tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavattetīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Anupadasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
            -------
           Chavisodhanasuttaṃ 1-
   [166]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [167] Bhagavā etadavoca idha bhikkhave bhikkhu aññaṃ byākaroti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāmīti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  bhāsitaṃ neva abhinanditabbaṃ
na  paṭikkositabbaṃ  .  anabhinanditvā  appaṭikkositvā  pañho
pucchitabbo  cattārome  āvuso  vohārā  tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  sammadakkhātā  katame  cattāro
diṭṭhe  diṭṭhavāditā  sute  sutavāditā  mute  mutavāditā viññāte
viññātavāditā  ime kho āvuso cattāro vohārā tena bhagavatā
jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  sammadakkhātā  . kathaṃ
jānato  panāyasmato  kathaṃ  passato  imesu  catūsu  vohāresu
anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [168]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  diṭṭhe  kho
@Footnote: 1 Yu. chabbisodhanasuttanti dissati.
Ahaṃ  āvuso  anupāyo  anapāyo anissito appaṭibaddho vippamutto
visaṃyutto vimariyādikatena cetasā viharāmi sute kho ahaṃ āvuso ...
Mute  kho ahaṃ āvuso ... viññāte kho ahaṃ āvuso anupāyo
anapāyo  anissito  appaṭibaddho vippamutto visaṃyutto vimariyādikatena
cetasā viharāmi evaṃ kho me āvuso jānato evaṃ passato imesu
catūsu  vohāresu  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuttanti . tassa
bhikkhave  bhikkhuno  sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ anumoditabbaṃ . sādhūti
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ  pañho pucchitabbo pañca
kho  ime  āvuso upādānakkhandhā tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  sammadakkhātā  katame  pañca  seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho  ime  kho  āvuso
pañcupādānakkhandhā tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
sammadakkhātā  .  kathaṃ  jānato  panāyasmato  kathaṃ  passato
imesu pañcasupādānakkhandhesu anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [169]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  rūpaṃ  kho
ahaṃ āvuso abalaṃ virāgunaṃ 1- anassāsikanti 2- viditvā ye rūpe
upādāyupādānā 3- cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā tesaṃ khayā virāgā
@Footnote: 1 Yu. virāgaṃ . 2 itisaddo natthi . 3 Ma. Yu. upāyupādānā.
Nirodhā  cāgā  paṭinissaggā  vimuttaṃ me cittanti pajānāmi vedanaṃ
kho ahaṃ āvuso ... saññaṃ kho ahaṃ āvuso ... Saṅkhāre kho ahaṃ
āvuso ... viññāṇaṃ kho ahaṃ āvuso abalaṃ virāgunaṃ anassāsikanti
viditvā ye viññāṇe upādāyupādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā
tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā vimuttaṃ me cittanti
pajānāmi  evaṃ  kho  me  āvuso jānato evaṃ passato imesu
pañcasupādānakkhandhesu  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuttanti .
Tassa  bhikkhave  bhikkhuno  sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ anumoditabbaṃ .
Sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ pañho pucchitabbo
chayimāvuso  dhātuyo  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātā  katamā  cha  paṭhavīdhātu  āpodhātu
tejodhātu vāyodhātu ākāsadhātu viññāṇadhātu imā kho āvuso cha
dhātuyo  tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena
sammadakkhātā  .  kathaṃ  jānato  panāyasmato  kathaṃ passato imāsu
chasu dhātūsu anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [170]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya paṭhavīdhātuṃ kho
ahaṃ āvuso anattato upagacchiṃ na ca paṭhavīdhātunissitaṃ attānaṃ ye ca
paṭhavīdhātunissitā  upādāyupādānā  cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā
Tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā vimuttaṃ me cittanti
pajānāmi  āpodhātuṃ  kho  ahaṃ āvuso ... tejodhātuṃ kho ahaṃ
āvuso ... vāyodhātuṃ kho ahaṃ āvuso ... ākāsadhātuṃ kho ahaṃ
āvuso  ...  viññāṇadhātuṃ kho ahaṃ āvuso anattato upagacchiṃ na
ca   viññāṇadhātunissitaṃ  attānaṃ  ye  ca  viññāṇadhātunissitā
upādāyupādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā tesaṃ khayā virāgā
nirodhā  cāgā  paṭinissaggā  vimuttaṃ  me cittanti pajānāmi evaṃ
kho me āvuso jānato evaṃ passato imāsu chasu dhātūsu anupādāya
āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   {170.1}  Tassa  bhikkhave bhikkhuno sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ
anumoditabbaṃ  .  sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ
pañho  pucchitabbo  cha  kho  panimāni  āvuso  ajjhattikāni
bāhirāni  āyatanāni  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātāni  katamāni  cha  cakkhu ceva rūpā ca
sotaṃ ca saddā ca ghānaṃ ca gandhā ca jivhā ca rasā ca kāyo ca
phoṭṭhabbā ca mano ca dhammā ca imāni kho āvuso cha ajjhattikāni
bāhirāni  āyatanāni  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātāni  .  kathaṃ  jānato  panāyasmato
kathaṃ   passato   imesu   chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu
anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [171]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
Ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  cakkhusmiṃ
āvuso  rūpe  cakkhuviññāṇe  cakkhuviññāṇaviññātabbesu  dhammesu
yo chando yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upādāyupādānā
cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā
paṭinissaggā  vimuttaṃ  me  cittanti  pajānāmi  sotasmiṃ  āvuso
sadde sotaviññāṇe ... ghānasmiṃ āvuso gandhe ghānaviññāṇe ...
Jivhāya āvuso rase jivhāviññāṇe ... kāyasmiṃ āvuso phoṭṭhabbe
kāyaviññāṇe   ...  manasmiṃ  āvuso  dhamme  manoviññāṇe
manoviññāṇaviññātabbesu  dhammesu  yo chando yo rāgo yā nandi
yā taṇhā ye [1]- upādāyupādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā
tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā vimuttaṃ me cittanti
pajānāmi  evaṃ  kho  me  āvuso jānato evaṃ passato imesu
chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu  anupādāya  āsavehi  cittaṃ
vimuttanti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ
anumoditabbaṃ  .  sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ
pañho  pucchitabbo  kathaṃ  jānato  panāyasmato  kathaṃ  passato
imasmiñca   saviññāṇake   kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā susamūhatāti.
   [172]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
@Footnote: 1 Po. Ma. etthantare casaddo atthi.
Ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  pubbe  kho
ahaṃ  āvuso  āgāriyabhūto  samāno  aviddasu  ahosiṃ  tassa me
tathāgato  vā tathāgatasāvako vā dhammaṃ deseti tāhaṃ dhammaṃ sutvā
tathāgate saddhaṃ paṭilabhiṃ . so tena saddhāpaṭilābhena samannāgato iti
paṭisañcikkhiṃ  sambādho  gharāvāso  rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā
nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ
saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
So kho ahaṃ āvuso aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya
mahantaṃ  vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  appaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya
mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajiṃ.
   {172.1} So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato ahosiṃ nihitadaṇḍo nihitasattho
lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī  ahosiṃ 1- . adinnādānaṃ
pahāya  adinnādānā  paṭivirato  ahosiṃ  dinnādāyī  dinnapāṭikaṅkhī
athenena sucibhūtena attanā vihāsiṃ . abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī
ahosiṃ  ārācārī  virato  methunā gāmadhammā . musāvādaṃ pahāya
musāvādā  paṭivirato  ahosiṃ  saccavādī saccasandho theto paccayiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihāsiṃ.
Avisaṃvādako  lokassa  .  pisuṇaṃ  vācaṃ  pahāya  pisuṇāya  vācāya
paṭivirato  ahosiṃ  ito  sutvā  na  amutra  akkhātā  imesaṃ
bhedāya  amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti
bhinnānaṃ  vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā  samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā ahosiṃ . pharusaṃ
vācaṃ  pahāya  pharusāya  vācāya  paṭivirato ahosiṃ yā sā vācā
nelā   kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā
bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ bhāsitā ahosiṃ . samphappalāpaṃ pahāya
samphappalāpā  paṭivirato  ahosiṃ  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī
dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā ahosiṃ kālena sāpadesaṃ
pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
   {172.2}  So  bījagāmabhūtagāmasamārambhā  paṭivirato  ahosiṃ
ekabhattiko   ahosiṃ  rattūparato  virato  1-  vikālabhojanā
naccagītavāditavisūkadassanā   paṭivirato   ahosiṃ   mālāgandhavilepana-
dhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā  paṭivirato  ahosiṃ  uccāsayana  mahāsayanā
paṭivirato   ahosiṃ   jātarūparajatapaṭiggahaṇā   paṭivirato   ahosiṃ
āmakadhaññapaṭiggahaṇā   paṭivirato   ahosiṃ   āmakamaṃsapaṭiggahaṇā
paṭivirato   ahosiṃ   itthīkumārikāpaṭiggahaṇā   paṭivirato  ahosiṃ
dāsīdāsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  ahosiṃ  ajeḷakapaṭiggahaṇā  paṭivirato
ahosiṃ  kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā  paṭivirato  ahosiṃ  hatthigavāssavalava-
paṭiggahaṇā  paṭivirato  ahosiṃ  khettavatthupaṭiggahaṇā paṭivirato ahosiṃ
@Footnote: 1 Yu. paṭivirato.The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 Page 110-129. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_page.php?book=14&page=110&pages=20&edition=roman Read this seperated by Index :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=14&A=2189&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/roman/roman_line.php?B=14&A=2189&pagebreak=1#p110 Contents of The Tipitaka Volume 14 :- http://84000.org/tipitaka/read/?index_14บันทึก ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com