ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 15 : PALI ROMAN An.A. (manoratha.2)

page387.

17. 2. Patipadavagga 1. Sankhittasuttavannana [161] Dutiyassa pathame 1- sukhapatikkhepena dukkha. Patipajjitabbato patipada etissati dukkhapatipada. 1- Asighappavattataya garubhavena dandha abhinna etissati dandhabhinna. Imina neyena sabbapadesupi attho veditabbo. 2. Vittharasuttavannana [162] Dutiye abhikkhananti abhinham. Anantariyanti anantaravipakadayakam maggasamadhim. Asavanam khayayati arahattaphalatthaya. Pancindriyaniti vipassanapancamani pancindriyani. Pannindriyanti hi ettha vipassanapannava pannindriyanti adhippeta. 2- Sesamettha palivasena uttanameva. Imasam pana patipadanam ayam vibhagakatha:- idha bhikkhu pubbe akatabhiniveso pubbabhage rupapariggahe kilamati, arupapariggahe kilamati, paccayapariggahe kilamati tisu thanesu kilamati, maggamagge kilamati. Evam pancasu thanesu kilamanto vipassanam papunati. Vipassanam patva udayabbayanupassane bhanganupassane bhayatupatthane adinavanupassane nibbidanupassane muncitukamyatanane sankharupekkhanane anulomanane gotrabhunaneti imesu navasu vipassanananesupi kilamitva lokuttaramaggam papunati. Tassa so lokuttaramaggo evam dukkhena garubhavena sacchikatatta dukkhapatipado dandhabhinno nama jato. Yo pana pubbabhage pancasu nanesu kilamanto aparabhage navasu vipassanananesu akilamitva maggam sacchikaroti, tassa so maggo evam dukkhena agarubhavena sacchikatatta dukkhapatipado khippabhinno nama jato. Imina upayena itarapi dve veditabba. @Footnote: 1-1 Si. sukhapatikkhepena dukkha, patipajjitabbato patipada 2 cha.Ma. adhippetam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page388.

Gonapariyesakaupamahi ceta vibhavetabba:- ekassa hi purisassa cattaro gona palayitva atavim pavittha. So sakantake sagahane 1- vane te pariyesanto gatamaggeneva kicchena kasirena gantva gahanatthaneyeva niline gonepi kicchena kasirena addasa. Eko kicchena gantva 2- abbhokase thite khippameva addasa. Aparo agahanena abbhokasamaggena gantva gahanatthane niline kicchena kasirena addasa. Aparo abbhokasamaggeneva sukhena gantva abbhokase thiteyeva khippam addasa. Tattha cattaro gona viya cattaro ariyamagga datthabba. Gone pariyesanto puriso viya yogavacaro, gahanamaggena kicchena kasirena gamanam viya pubbabhage pancasu nanesu kilamato dukkhapatipada. Gahanatthane nilinanam kiccheneva dassanam viya aparabhage navasu nanesu kilamantassa ariyamagganam dassanam. Imina upayena sesaupamapi yojetabba. 3. Asubhasuttavannana [163] Tatiye asubhanupassi kaye viharatiti attano karajakaye "yatha etam, tatha idan"ti imina nayena bahiddha ditthanam dasannam asubhanam upasamharanavasena asubhanupassi viharati, attano kayam asubhato patikulato nanena passatiti attho. Ahare patikulasanniti 3- navannam patikulanam vasena kavalinkarahare patikulasanni. Sabbaloke anabhiratisanniti sabbasmimpi tedhatuke lokasannivase anabhirataya ukkanthitasannaya samannagato. Sabbasankharesu aniccanupassiti sabbepi tebhumikasankhare aniccato anupassanto. Maranasannati maranam arabbha uppannasanna. Ajjhattam supatthita hotiti niyakajjhatte sutthu upatthita hoti. Ettavata balavavipassana kathita. Sekhabalaniti sikkhanakanam balani. Sesamettha palivasena uttanameva. "asubhanupassi"tiadini pana dukkhaya patipadaya dassanattham vuttani, @Footnote: 1 Ma. sakalagahane 2 cha.Ma. aparo abbhokasamaggena sukhena gantva @3 ka. anabhiratasanniti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page389.

Pathamajjhanadini sukhaya. Asubhadini hi patikularammanani, tesu pana pakatiyava sampiyayamanam 1- cittam alliyati. Tasma tani bhavento dukkhapatipadam patipanno nama hoti. Pathamajjhanadini panitasukhani, tasma tani patipanno sukhapatipadam patipanno nama hoti. Ayampanettha sabbasadharana upama:- sangamavacarapuriso hi phalakakotthakam katva pancavudhani sannayhitva sangamam pavisati, so antara vissamitukamo phalakakotthakam patipavisitva vissamati ceva panabhojanadini ca patisevati. Tato puna sangamampi pavisitva kammam karoti. Tattha sangamo viya kilesasangamo datthabbo, phalakakotthako viya panca nissayabalani, sangamam pavisanapuriso viya yogavacaro, pancavudhasannaho viya vipassanapancamani indriyani, sangamam pavisanakalo viya vipassanaya kammakaranakalo, vissamitukamassa phalakakotthakam pavisitva vissamanapana- bhojanani patisevanakalo viya vipassanaya kammam karontassa cittuppadassa nirassadakkhane panca balani nissaya cittam sampahamsanakalo, vissamitva khaditva pivitva ca puna sangamapavisanakalo viya pancahi balehi cittam sampahamsetva puna vipassanaya kammam karontassa vivattetva arahattaggahanakalo veditabbo. Imasmim pana sutte balani ceva indriyani ca missakaneva kathitani. 2- 4. Pathamakhamasuttavannana [164] Catutthe akkhamati anadhivasikapatipada. 3- Khamati adhivasikapatipada. Damati indriyadamanapatipada. Samati akusalavitakkanam vupasamanapatipada. Rosantam patirosatiti ghattentam patighatteti. Bhandantam patibhandatiti paharantam patippaharati. Pancamachatthani uttanatthaneva. @Footnote: 1 Ma. pakatiya samanam 2 cha.Ma. kathitaniti 3 Ma. anadhivasakapatipada

--------------------------------------------------------------------------------------------- page390.

7. Mahamoggallanasuttavannana [167] Sattame mahamoggallanattherassa hetthima tayo magga sukhapatipada dandhabhinna ahesum, arahattamaggo dukkhapatipado khippabhinno. Tasma evamaha "yayam patipadadukkha khippabhinna, imam me patipadam agamma anupadaya asavehi cittam vimuttan"ti. 8. Sariputtasuttavannana [168] Atthame dhammasenapatittherassa hetthima tayo magga sukhapatipada dandhabhinna ahesum, arahattamaggo sukhapatipado khippabhinno. Tasma "yayam patipada sukha khippabhinna"ti aha. Imesu pana dvisupi suttesu missikava patipada kathitati veditabba. 9. Sasankharasuttavannana [169] Navame pathamadutiyapuggala sukkhavipassaka sasankharena sampayogena sankharanimittam upatthapenti. Tesu eko vipassanindriyanam balavatta idheva kilesaparanibbanena parinibbayati, eko indriyanam dubbalataya idha asakkonto anantare attabhave tadeva mulakammatthanam patilabhitva sasankharena sampayogena sankharanimittam upatthapetva kilesaparinibbanena parinibbayati, tatiyacatuttha samathayanika. Tesam eko asankharena appayogena indriyanam balavatta idheva kilese khepeti, eko indriyanam dubbalatta idha asakkonto anantare attabhave tadeva mulakammatthanam patilabhitva asankharena appayogena kilese khepetiti veditabbo. 10. Yuganaddhasuttavannana [170] Dasame samathapubbangamanti samatham pubbangamam purecarikam katva. Maggo sanjayatiti pathamo lokuttaramaggo nibbattati. So tam magganti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page391.

Ekacittakkhanikamaggasseva asevanadini nama natthi, dutiyamaggadayo pana uppadento tameva asevati bhaveti bahulikarotiti vuccati. Vipassanapubbangamanti vipassanam pubbangamam purecarikam katva. Samatham bhavetiti, pakatiya vipassanalabhi vipassanaya thatva samadhim uppadetiti attho. Yuganaddham bhavetiti yuganaddham katva bhaveti. Tattha teneva cittena samapattim samapajjitva teneva sankhare sammasitum na sakka. Ayam pana yavata samapattiyo samapajjati, tavata sankhare sammasati. Yavata sankhare sammasati, tavata samapattiyo samapajjatiti. Katham? pathamajjhanam samapajjati, tato vutthaya sankhare sammasati, sankhare sammasitva dutiyajjhanam samapajjati. Tato vutthaya puna sankhare sammasati. Sankhare sammasitva tatiyajjhanam .pe. Nevasannanasannayatanasamapattim samapajjati, tato vutthaya sankhare sammasati. Evamayam 1- samathavipassanam yuganaddham bhaveti nama. Dhammuddhaccaviggahitanti samathavipassanadhammesu dasavipassanupakkilesasankhatena uddhaccena viggahitam, suggahitanti attho. So avuso samayoti imina sattanam sappayanam patilabhakalo kathito. Yantam cittanti yasmim samaye tam vipassanavithim okkamitva pavattam cittam. Ajjhattameva santitthatiti vipassanavithim paccotaritva tasmimyeva gocarajjhattasankhate arammane santitthati. Sannisidatiti arammanavasena samma nisidati. Ekodi hotiti ekaggam hoti. Samadhiyatiti 2- samma adhiyati sutthapitam hoti. Sesamettha uttanatthamevati. Patipadavaggo dutiyo. @Footnote: 1 Ma. evamassa 2 Si. santitthati patitthati


             The Pali Atthakatha in Roman Book 15 page 387-391. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=15&A=8891&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=15&A=8891&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=528              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=6198              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=6355              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=6355              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com