ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
previous bookno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 26 : PALI ROMAN U.A. (paramatthadi.)

page1.

Paramatthadipani nama khuddakanikayatthakatha udanavannana ------------ namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Gantharambhakatha mahakarunikam natham neyyasagaraparagum vande nipunagambhira- vicitranayadesanam. Vijjacaranasampanna yena niyyanti lokato vande tamuttamam dhammam sammasambuddhapujitam. Siladigunasampanno thito maggaphalesu yo vande ariyasamgham tam punnakkhettam anuttaram. Vandanajanitam punnam iti yam ratanattaye hatantarayo sabbattha hutvaham tassa tejasa. Tena tena nidanena desitani hitesina yani suddhapadanena 1- udanani mahesina. Tani sabbani ekajjham aropentehi sangaham udanam nama sangitam dhammasangahakehi yam. Jinassa dhammasamvega- pamojjaparidipanam somanassasamutthana- gathahi patimanditam. @Footnote: 1 ka. yani yani suddhaneva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Tassa gambhirananehi ogahetabbabhavato kincapi dukkara katum atthasamvannana maya sahasamvannanam yasma dharate satthu sasanam pubbacariyasihanam titthateva vinicchayo. Tasma tam avalambitva ogahetvana pancapi nikaye upanissaya poranatthakathanayam. Suvisuddham asankinnam nipunatthavinicchayam mahaviharavasinam samayam avilomayam. 1- Punappunagatam attham vajjayitvana sadhukam yathabalam karissami udanassatthavannanam. Iti akankhamanassa saddhammassa ciratthitim vibhajantassa tassattham sadhu ganhantu sadhavoti. Tattha udananti kenatathena udanam? udanatthena. Kimidam udanam nama? Pitivegasamutthapito udaharo. Yatha hi yam teladi minitabbavatthu pamanam 2- gahetum na sakkoti, vissanditva gacchati. Tam "avaseko"ti vuccati. Yanca jalam talakam gahetum na sakkoti, ajjhottharitva gacchati, tam "ogho"ti vuccati. Evameva yam pitivegasamutthapitam vitakkavippharam antohadayam sandharetum na sakkoti, so adhiko hutva anto asanthahitva bahi vacidvarena nikkhanto patiggahakanirapekkho udaharaviseso "udanan"ti vuccati. Dhammasamvegavasenapi ayamakaro labbhateva. @Footnote: 1 ka. avalambiya 2 Ma. nalim, cha. manam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Tayidam katthaci gathabandhavasena katthaci vakyavasena pavattam. Yampana atthakathasu "somanassananamayikagathapatisamyutta"ti udanalakkhanam vuttam, tam yebhuyyavasena vuttam. Yebhuyyena hi udanam gathabandhavasena bhasitam pitisomanassa- samutthapitanca. Itarampi pana "atthi bhikkhave tadayatanam, yattha neva pathavi na apo"tiadisu 1- "sukhakamani bhutani, yo dandena vihimsati"ti 2- "sace bhayatha dukkhassa, sace vo dukkhamappiyan"ti 3- evamadisu ca labbhati. Evam tayidam 4- sabbannubuddhabhasitam paccekabuddhabhasitam savakabhasitanti tividham hoti. Tattha paccekabuddhabhasitam "sabbesu bhutesu nidhaya dandam, avihethayam 5- annatarampi tesan"tiadina 6- khaggavisanasutte agatameva. Savakabhasitanipi:- "sabbo rago pahino me sabbo doso samuhato sabbo me vihato moho sitibhutosmi nibbuto"ti- adina 7- theragathasu:- "kayena samvuta asim vacaya uda cetasa samulam tanham abbuyha sitibhutasmi nibbuta"ti- adina 8- therigathasu ca agatani. Tani pana tesam therananceva therinanca na kevalam udanani eva, athakho sihanadapi honti. Sakkadihi devehi bhasitani "aho danam paramadanam, kassape suppatitthitan"tiadini, 9- sonadandabrahmanadihi 10- manussehi ca bhasitani "namo tassa bhagavato"tiadini 11- tisso sangitiyo arulhani udanani santi eva, na tani idhadhippetani. Yani pana @Footnote: 1 khu.u. 25/71/212 2 khu.dha. 25/131/40 @3 khu.u. 25/44/163 4 Si.,ka. evamadi tayidam @5 ka. ahethayam 6 khu.su. 25/35/342, khu. cula. 30/663/317 (sya) @7 khu. thera. 26/79/277 8 khu. theri. 26/15/434 @9 khu.u. 25/27/132 10 cha.Ma. aramadanda... 11 an. duka. 20/38/65

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Sammasambuddhena samamahacca bhasitani jinavacanabhutani, yani sandhaya bhagavata pariyattidhammam navadha vibhajitva uddisantena udananti vuttani, taneva dhammasangahakehi "udanan"ti sangitanti tadevettha samvannetabbabhavena gahitam. Ya pana "anekajatisamsaran"tiadigathaya dipita bhagavata bodhimule udanavasena pavattita anekasatasahassanam sammasambuddhanam avijahitaudanagatha ca, eta aparabhage pana dhammabhandagarikassa bhagavata desitatta dhammasangahakehi udanapaliyam sangaham anaropetva dhammapade sangita. Yanca "annasi vata bho kondanno, annasi vata bho kondanno"ti 1- udanavacanam dasasahassilokadhatuya devamanussanam pavedanasamatthanigghosavippharam bhagavata bhasitam, tadapi dhammacakkap- pavattanasuttantadesanapariyosane attana adhigatadhammekadesassa yathadesitassa ariyamaggassa savakesu sabbapathamam therena adhigatatta attano parissamasasa saphalabhavapaccavekkhanahetukam pathamabodhiyam sabbesam eva bhikkhunam sammapatipatti- paccavekkhanahetukam "aradhayimsu vata mam bhikkhu ekam samayan"tiadivacanam 2- viya pitisomanassajanitam udaharamattam, "yada have patubhavanti dhamma"tiadivacanam 3- viya pavattiya nivattiya va na pakasananti na dhammasangahakehi udanapaliyam sangitanti datthabbam. Tampanetam udanam vinayapitakam suttantapitakam abhidhammapitakanti tisu pitakesu suttantapitakapariyapannam, dighanikayo majjhimanikayo samyuttanikayo anguttaranikayo khuddakanikayoti pancasu nikayesu khuddakanikayapariyapannam, suttam geyyam veyyakaranam gatha udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallanti navasu sasanangesu udanasangaham. 4- @Footnote: 1 vi. maha. 4/17/16, sam.maha. 19/1081/370, @khu.pati. 31/39/372 2 Ma.mu. 12/225/189 3 vi. maha. 4/1-3/2,3, @khu.u. 25/1/94 4 Si. udanangam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

"dvasiti buddhato ganhim dve sahassani bhikkhuto caturasitisahassani ye me dhamma pavattino"ti 1- evam dhammabhandagarikena patinnatesu caturasitiya dhammakkhandhasahassesu katipaya- dhammakkhandhasangaham. Bodhivaggo muccalindavaggo nandavaggo meghiyavaggo sonavaggo 2- jaccandhavaggo culavaggo pataligamiyavaggoti vaggato atthavaggam, suttato asitisuttasangaham, gathato pancanavutiudanagathasangaham. Bhanavarato addhunanavamatta 3- bhanavaRa. Anusandhito bodhisutte pucchanusandhivasena eko anusandhi, suppabuddhasutte 4- pucchanusandhiyathanusandhivasena dve anusandhi, sesesu yathanusandhivasena ekekova anusandhi, ajjhasayanusandhi panettha natthi. Evam sabbathapi ekasitianusandhisangaham. Padato satadhikani ekavisa padasahassani, gathapadato tevisati catussatadhikani atthasahassani, akkharato sattasahassadhikani satthisahassani tini ca satani dvasiti ca akkharani. Tenetam vuccati:- "asiti eva suttanta vagga attha samasato gatha ca pancanavuti udanassa pakasita. Addhunanavamatta ca bhanavara pamanato ekadhika tathasiti udanassanusandhiyo. Ekavisasahassani satanceva vicakkhano padanetanudanassa ganitani viniddise. Gathapadato pana:- atthasahassamattani cattareva satani ca padanetanudanassa tevisati ca niddise. @Footnote: 1 khu.thera. 26/1027/399 2 ka. mahavaggo @3 Ma. addhanavamatta 4 cha.Ma. suppavasasutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Akkharanam sahassani satthi satta satani ca tini dvasiti ca tatha udanassa pavedita"ti. Tassa atthasu vaggesu bodhivaggo adi, suttesu pathamam bodhisuttam, tassapi evamme sutantiadikam ayasmata anandena pathamamahasangitikale vuttanidanamadi. Sa panayam pathamamahasangiti vinayapitake 1- tantimarulha eva. Yo panettha nidanakosallattham vattabbo kathamaggo sopi sumangalavilasiniyam dighanikayatthakathayam vutto evati tattha vuttanayeneva veditabbo. ------------- @Footnote: 1 vi. cula. 7/437/274

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

1. Bodhivagga 1. Pathamabodhisuttavannana [1] Yampanettha "evamme sutan"tiadikam nidanam, tattha evanti nipatapadam. Metiadini namapadani. Uruvelayam viharatiti ettha viti upasaggapadam, haratiti akhyatapadanti iminava nayena sabbattha padavibhago veditabbo. Atthato pana evamsaddo tava upamupadesasampahamsanagarahana- vacanasampatiggahakaranidassanavadharanapucchaidamatthaparimanadi anekatthappabhedo. Tathahesa "evam jatena maccena, kattabbam kusalam bahun"ti evamadisu 1- upamayam agato. "evante abhikkamitabbam, evante patikkamitabban"tiadisu 2- upadese. "evametam bhagava, evametam sugata"tiadisu 3- sampahamsane. "evamevam panayam vasali yasmim va tasmim va tassa mundakassa samanakassa vannam bhasati"tiadisu 4- garahane. "evambhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosun"tiadisu 5- vacanasampatiggahe. "evam bya kho aham bhante bhagavata dhammam desitam ajanami"tiadisu 6- akare. "ehi tvam manavaka yena samano anando tenupasankama, upasankamitva mama vacanena samanam anandam appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam puccha `subho manavo todeyyaputto bhavantam anandam appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchati'ti, evanca vadehi `sadhu kira bhavam anando yena subhassa manavassa todeyyaputtassa nivesanam, tenupasankamatu anukampam upadaya"tiadisu 7- nidassane. "tam kim mannatha kalama ime dhamma kusala va akusala vati. Akusala bhante. @Footnote: 1 khu.dha. 25/53/26 2 ana.catukka. 21/122/140 3 ana.tika. 20/66/188 @4 sam.sa. 15/187/192 5 di.maha. 10/3/2, Ma.mu. 12//1/1 @6 Ma.mu. 12/398/356, vi. mahavi. 2/417/306 7 di.Si. 9/445/197

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Savajja va anavajja vata. Savajja bhante. Vinnugarahita va vinnuppasattha vati. Vinnugarahita bhante. Samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti, no va, katham vo ettha hotiti. Samatta bhante samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti, evam no ettha hoti"tiadisu 1- avadharane. "evamete sunhata suvilitta kappitakesamassu amuttamalabharana"tiadisu 2- pucchayam. "evamgatani puthusippayatanani 3- evamvidho evamakaro"tiadisu 4- idamsaddassa atthe. Gatasaddo hi pakarapariyayo, tatha vidhakarasadda. Tathahi vidhayuttagatasadde lokiya pakaratthe vadanti. "evam lahuparivattam evamayupariyanto"tiadisu 5- parimane. Nanu ca "evam vitakkitam no tumhehi, evamayupariyanto"ti 6- cettha evamsaddena pucchanakaraparimanakaranam vuttatta akarattho eva evamsaddoti na, visesa- sabbhavato. Akaramattavacako hettha evamsaddo akaratthoti adhippeto. "evam bya kho"tiadisu pana akaravisesavacano. Akaravisesavacino cete evamsadda pucchanakaraparimanakaranamvacakatta. Evanca katva "evam jatena maccena"tiadini upamanaudaharanani yujjanti. Tattha hi:- "yathapi puppharasimha kayira malagune bahu evam jatena maccena kattabbam kusalam bahun"ti ettha puppharasitthaniyato manussuppatti sappurisupanissaya- saddhammassavanayonisomanasikarabhogasampattiadito danadipunnakiriyahetusamudayato sobhasugandhatadigunavisesayogato malagunasadisiyo 7- bahuka punnakiriya maritabbasabhavataya maccena kattabbati abhedataya puppharasi malaguna ca apuma, tesam upamanakaro @Footnote: 1 ana.tika. 20/66/185 2 di.Si. 9/286/103 3 di.Si. 9/182/60 @4 vi.mahavi. 1/12/5, di.Si. 9/31/13 5 ana.ekaka. 20/48/9, di.Si. 9/31/13 @6 vi.mahavi. 1/12/5, di.Si. 9/31/13 7 sa. malagunasadisatayogato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Yathasaddena aniyamato vutto. Puna evamsaddena niyamanavasena vutto, so pana upamakaro niyamiyamano atthato upama eva hotiti vuttam "upamayam agato"ti. Tatha "evam imina akarena abhikkamitabban"tiadina upadisiyamanaya samanasaruppaya akappasampattiya yo tattha upadesakaro, so atthato upadesoyevati vuttam "evante abhikkamitabbam, evante patikkamitabbantiadisu upadese"ti. "evametam bhagava, evametam sugata"ti ettha bhagavata yathavuttamattham aviparitato janantehi katam yam tattha vijjamanagunanam pakarehi hamsanam udaggatakaranam sampahamsanam, so tattha pahamsanakaroti vuttanayena yojetabbam. "evamevam panayan"ti ettha garahanakaroti vuttanayena yojetabbam. So ca garahanakaro "vasali"tiadikhumsanasaddasannidhanato 1- idha evamsaddena pakasitoti vinnayati. Yatha cettha, evam upama karadayopi upamadivasena vuttanam puppharasiadisaddanam sannidhanato vuttati veditabbam. "evanca vadehi"ti yathaham vadami, evam samanamanandam vadehiti vadanakaro idani vattabbo evamsaddena nidassiyatiti "nidassanattho"ti vuttam. "evam no"ti etthapi tesam yathavuttadhammanam ahitadukakhavahabhavena sannitthanajananattham anumatiggahanavasena "no va katham vo ettha hoti"ti pucchaya kataya "evam no ettha hoti"ti vuttatta tadakarasannitthanam evamsaddena avikatam. So pana tesam dhammanam ahitaya dukkhaya samvattanakaro niyamiyamano avadharanattho hotiti vuttam "evam no ettha hotitiadisu avadharane"ti. Evamakaravisesavacinampi etesam evamsaddanam upamadivisesatthavuttitaya upamadiatthata vutta, "evambhante"ti pana dhammassa sadhukam savanamanasikare @Footnote: 1 Si.,Ma. vasalitiadisu vasalasaddasannidhanato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Niyojitehi bhikkhuhi tattha patitthitabhavassa patijananavasena vuttatta tattha evamsaddo vacanasampatiggahattho, tena evambhanteti sadhu bhante, sutthu bhanteti vuttam hoti. Svayamidha akaranidassanavadharanesu datthabbo. Tattha akaratthena evamsaddena etamattham dipeti:- nananayanipunamanekajjhasayasamutthanam atthabyanjanasampannam vividhapatihariyam dhammatthadesanapativedhagambhiram sabbasattanam sakasakabhasanurupato sotapathamagacchantam tassa bhagavato vacanam sabbappakarena ko samattho vinnatum, sabbathamena pana sotukamatam janetvapi evamme sutam, mayapi ekenakarena sutanti. Ettha ca ekattananattaabyaparaevamdhammatasankhata nandiyavattatipukkhala- sihavikkilitadisalocanaankusasankhata ca assadadivisayadibhedena 1- nanavidha naya nananaya. Naya va paligatiyo, ta ca pannattianupannattiadivasena sankilesabhagiyadilokiyaditadubhayavomissakadivasena 2- kusaladivasena khandhadivasena sangahadivasena samayavimuttadivasena thapanadivasena kusalamuladivasena tikapatthanadivasena ca nanappakarati nananaya, tehi nipunam sanham sukhumanti nananayanipunam. Asayova ajjhasayo, so ca sassatadibhedena 3- apparajakkhatadibhedena ca anekavidho. Attajjhasayadiko eva 4- va aneko ajjhasayo anekajjhasayo, so samutthanam uppattihetu etassati anekajjhasayasamutthanam. Siladiatthasampattiya tabbibhavanabyanjanasampattiya sankasanapakasanavivarana- vibhajanauttanikaranapannattivasena chahi atthapadehi akkharapadabyanjanakaranirutti- niddesavasena chahi byanjanapadehi ca samannagatatta atthabyanjanasampannam. Iddhiadesananusasanibhedena tesu ca ekekassa visayadibhedena vividham, bahuvidham va patihariyam etassati vividhapatihariyam. Tattha patipakkhaharanato @Footnote: 1 ka. visayadibhedena 2 ka. vomissatadivasena @3 Si. sovacassatadibhedena 4 Si. gattajjhasayadito

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Ragadikilesapanayanato 1- patihariyanti atthe sati bhagavato na patipakkha ragadayo santi ye haritabba. Puthujjananampi vigatupakkilese atthagunasamannagate citte hatapatipakkhe iddhividham pavattati, tasma tattha pavattavoharena ca na sakka idha patihariyanti vattum. Sace pana mahakarunikassa bhagavato veneyyagata ca kilesa patipakkha, tesampi 2- haranato patihariyanti vuttam, evam sati yuttametam. Athava bhagavato ceva sasanassa ca patipakkha titthiya, tesam haranato patihariyam. Te hi ditthiharanavasena ditthippakasane asamatthabhavena ca iddhiadesananusasanihi harita apanita honti. Patiti va ayam saddo pacchati etassa attham bodheti "tasmim patipavitthamhi, anno aganchi brahmano"tiadisu 3- viya. Tasma samahite citte vigatupakkilese katakiccena paccha haritabbam pavattetabbanti patihariyam. Attano va upakkilesesu catutthajjhanamaggehi haritesu paccha haranam patihariyam. Iddhiadesananusasaniyo vigatupakkilesena katakiccena sattahitattham puna pavattetabba, haritesu ca attano upakkilesesu parasantanam 4- upakkilesaharanani hontiti patihariyani bhavanti. Patihariyameva patihariyam, patihariye va iddhiadesananu- sasanisamudaye bhavam ekekam patihariyanti vuccati. Patihariyam va catutthajjhanam maggo ca patipakkhaharanato, tattha jatam, nimittabhutato 5- tato va agatanti patihariyanti attho veditabbo. Yasma pana tantiatthadesana 6- tabboharabhisamayasankhata hetuhetuphalatadubhaya- pannattipativedhasankhata va dhammatthadesanapativedhagambhiRa. Sasadihi viya mahasamuddo anupacitakusalasambharehi alabbhaniyapatittha duppariyogaha ca, tasma tehi catuhi gambhirabhavehi yuttanti bhagavato vacanam dhammatthadesanapativedhagambhiram. @Footnote: 1 Si. ragadikilesanasanato 2 cha.Ma. tesam @3 khu.cula. 30/4/1 (sya) 4 Si.,ka. parasattane @5 Ma..ka. tasmim va nimittabhutam 6 Ma. tantitantiatthatantidesana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Eko eva bhagavato dhammadesanaghoso ekasmim khane pavattamano nanabhasanam sattanam attano attano bhasavasena apubbam acarimam gahanupago hoti. Acinteyyo hi buddhanam buddhanubhavoti sabbasattanam sakasakabhasanurupato sotapatham agacchatiti veditabbam. Nidassanatthena "naham sayambhu, na maya idam sacchikatan"ti attanam parimocento "evamme sutam, mayapi evam sutan"ti idani vattabbam sakalam suttam nidasseti. Avadharanatthena "etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam bahussutanam yadidam anando, gatimantanam, satimantanam, dhitimantanam, upatthakanam yadidam anando"ti 1- evam bhagavata, "ayasma anando atthakusalo dhammakusalo byanjanakusalo niruttikusalo pubbaparakusalo"ti 2- evam dhammasenapatina ca pasatthabhavanurupam attano dharanabalam dassento sattanam sotukamatam janeti "evamme sutam, tanca kho atthato va byanjanato va anunamanadhikam, evameva, na annatha datthabban"ti. Annathati bhagavato sammukha sutakarato annatha, na pana bhagavata desitakarato. Acinteyyanubhava hi bhagavato desana, sa neva sabbakarena sakka vinnatunti vuttovayamattho. Sutakaravirujjhanameva hi dharanabalam. Mesaddo tisu atthesu dissati. Tatha hissa "gathabhigitam me abhojaneyyana"tiadisu 3- mayati attho. "sadhu me bhante bhagava sankhittena dhammam desetu"tiadisu 4- mayhanti attho. "dhammadayada me bhikkhave bhavatha"tiadisu 5- mamati attho. Idha pana 6- "maya sutanti ca mama sutan"ti ca 6- atthadvaye yujjati. @Footnote: 1 ana.ekaka. 20/219-23/25 2 ana.pancaka 22/169/225 (sya) @3 sam.sa. 15/194/200, khu.su. 25/81/351 4 sam.sala. 18/112/75 (sya) @5 Ma.mu. 12/29/17 6-6cha.Ma. "maya sutam, mama sutan"ti ca, su.vi. 1/1/28

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

Ettha ca yo paro na hoti, so attati evam vattabbe niyakajjhattasankhate sasantane vattanato tividhopi mesaddo kincapi ekasmimyeva atthe dissati, karanasampadanadivisesasankhato pana vinnayatevayam atthabhedoti "mesaddo tisu atthesu dissati"ti vuttoti datthabbam. Sutanti ayam sutasaddo saupasaggo ca anupasaggo ca gamanavissuta- kilinnupacitanuyogasotavinneyyasotadvaranusaravinnatadianekatthappabhedo. Kincapi hi upasaggo kiriyam viseseti, jotakabhavato pana satipi tasmim sutasaddo eva tam tamattham 1- vadatiti anupasaggassa sutasaddassa atthuddhare saupasaggassa gahanam na virujjhati. Tattha "senaya pasuto"tiadisu gacchantoti attho. Sutadhammassa passato"tiadisu 2- vissutadhammassati attho. "avassuta avassutassa"tiadisu 3- kilesena kilinna kilinnassati attho. "tumhehi punnam pasutam anappakan"tiadisu 4- upacitanti attho. "ye jhanappasuta dhira"tiadisu 5- jhananuyuttati attho. "dittham sutam mutan"tiadisu 6- sotavinneyyanti attho. "sutadharo sutasannicayo"ti- adisu 7- sotadvaranusaravinnatadharoti attho. Idha panassa "sotadvaranusarena upadharitan"ti va "upadharanan"ti va attho. Mesaddassa hi mayati atthe sati "evam maya sutam sotadvaranusarena upadharitan"ti yujjati. Mamati atthe sati "evam mama sutam sotadvaranusarena upadharanan"ti yujjati. Evametesu tisu padesu yasma sutasaddasannidhane payuttena evamsaddena savanakiriyajotakena bhavitabbam. Tasma evanti @Footnote: 1 Si. sutasaddo evamattham, ka. sutasaddo etamattham @2 vi.maha.4/5/5, khu.u. 25/11/105 @3 vi.bhikakhuni. 3/657/4, vi.pa. 8/228, 246, 249 adi/157, 178, 185 @4 khu.khu. 25/7(12)/11, khu.peta. 26/25/154 @5 khu.dha. 25/181/4 6 Ma.mu. 12/241/203 @7 Ma.mu. 12/333, 339/298, 301, ana.catukka. 21/22/26

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Sotavinnanasampaticchanadisotadvarikavinnananantaram uppannamanodvarikavinnanana- kiccanidassanam. Meti vuttavinnanasamangipuggalanidassanam. Sabbani hi vakyani eva- karatthasahitaniyeva avadharanaphalatta tesam. Sutanti assavanabhavapatikkhepato anunanadhika- viparitaggahananidassanam. Yatha hi sutam sutamevati vattabbatam arahati, tatha tam samma sutam anunaggahanam anadhikaggahanam aviparitaggahananca hotiti. Athava saddantarattha- mohanavasena saddo attham vadatiti etasmim pakkhe yasma sutanti etassa asutam na hotiti ayamattho vutto, tasma sutanti assavanabhavapatikkhepato anunanadhikaviparitaggahananidassanam. Idam vuttam hoti:- evam me sutam, na maya idam dittham, na sayambhunanena sacchikatam, na annatha va upaladdham. Apica sutamva, tanca kho sammadevati. Avadharanatthe va evamsadde ayamatthayojana, tadapekkhassa sutasaddassa niyamattho sambhavatiti tadapekkhassa sutasaddassa assavanabhavapatikkhepo anunanadhikaviparitaggahananidassanata ca veditabba. Iti savanahetusavanavisesavasenapi sutasaddassa atthayojana katati datthabbam. Tatha evanti tassa sotadvaranusarena pavattaya vinnanavithiya nanatthabyanjanaggahanato nanappakarena arammane pavattibhavappakasanam akarattho evamsaddoti karitva. Meti attappakasanam. Sutanti dhammappakasanam yathavuttaya vinnanavithiya pariyattidhammarammanatta. Ayam hettha sankhepo:- nanappakarena arammane pavattaya vinnanavithiya karanabhutaya maya na annam katam, idam pana katam, ayam dhammo sutoti. Tatha evanti nidassitabbappakasanam nidassanattho evamsaddoti katva nidassetabbassa niddisitabbabhavato. Tasma evamsaddena sakalampi suttam paccamatthanti veditabbam. Meti puggalappakasanam. Sutanti puggalakiccappakasanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Sutasaddena hi labbhamana savanakiriya savanavinnanappabandhappatibaddha, 1- tattha ca puggalavoharo, na ca puggalavohararahite dhammappabandhe savanakiriya labbhati. 2- Tassayam sankhepattho:- yam suttam niddisissami, tam maya evam sutanti. Tatha evanti yassa cittasantanassa nanarammanappavattiya nanatthabyanjanaggahanam hoti, tassa nanakaraniddeso akarattho eva evamsaddoti katva, evanti hi ayam akarapannatti dhammanam tam pavattiakaram upadaya pannapetabbasabhavatta. Meti kattuniddeso. Sutanti visayaniddeso, sotabbo hi dhammo savanakiriyakattupuggalassa savanakiriyavasena pavattitthanam hoti. Ettavata nanappakarappavattena cittasantanena tamsamangino kattu visaye gahanasannitthanam dassitam hoti. Athava evanti puggalakiccaniddeso, sutanam hi dhammanam gahitakarassa 3- nidassanassa avadharanassa va pakasanasabhavena evamsaddena tadakaradidharanassa 4- puggalavoharupadanadhammabyaparabhavato puggalakiccam nama niddittham hotiti: sutanti vinnanakiccaniddeso, puggalavadinopi hi savanakiriya vinnananirapekkha na hotiti. Meti ubhayakiccayuttapuggalaniddeso. Meti hi saddappavatti ekanteneva sattavisesavisaya vinnanakiccanca tattheva samodahitabbanti. Ayampanettha sankhepo:- maya savanakiccavinnanasamangina puggalena vinnanavasena laddhasavanakiccavoharena sutanti. Tatha evanti ca meti ca sacchikatthaparamatthavasena 5- avijjamanapannatti. Sabbassa hi saddadhigamaniyassa atthassa pannattimukheneva patipajjitabbatta @Footnote: 1 ka. savanavinnanapatibaddha 2 Si. labbhatiti 3 Si. thitakarassa, Ma. hitakarassa @4 Si.Ma..... dharanaya 5 cha.Ma. saccikatthaparamatthavasena, su.vi. 1/1/29

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Sabbapannattinanca vijjamanadisu chasu pannattisu avarodho, tasma yo mayamariciadayo viya abhutattho anussavadihi gahetabbo viya anuttamatthopi 1- na hoti, so rupasaddadiko 2- ruppananubhavanadiko ca paramatthasabhavo sacchikatthaparamatthavasena vijjati. Yo pana evanti ca meti ca vuccamano akaraattho, so aparamatthasabhavo sacchikatthaparamatthavasena anupalabbhamano avijjamanapannatti nama. Tasma kinhettha tam paramatthato atthi, yam evanti va meti va niddesam labhetha. Sutanti vijjamanapannatti, yam hi tam ettha sotena upaladdham, tam paramatthato vijjamananti. Tatha evanti sotapathamagate dhamme upadaya tesam upadharitakaradinam paccamasanavasena. Meti sasantatipariyapanne khandhe karanadivisesavisitthe upadaya vattabbato upadapannatti. Sutanti ditthadini upanidhaya vattabbato upanidhapannatti. Ditthadisabhavarahite saddayatane pavattamanopi sutavoharo dutiyam tatiyantiadiko viya pathamadini, ditthamutavinnate apekkhitva yanti 3- aneyyatta ditthadini upanidhaya vattabbo hoti. Asutam na hotiti hi sutanti pakasitoyamatthoti. Ettha ca evanti vacanena asammoham dipeti. Patividdha hi attana sutassa pakaravisesa evanti idha ayasmata anandena paccamattha, tenassa asammoho dipito hoti. Na hi sammulho nanappakarapativedhasamattho hoti, paccayakaravasena nanappakara duppatividdha ca sutanti niddisiyanti. 4- Sutanti vacanena sutassa asammosam dipeti, sutakarassa yathavato dassiyamanatta. Yassa hi sutam sammuttham hoti, na so kalantare maya sutanti patijanati. Iccassa asammohena @Footnote: 1 Si. anumanatthopi 2 Si. ruppadiko, Ma. rupavedanadiko @3 ka. ditthamutavinnatanirapekkham na tam sutanti @4 Si. suttantati dipiyanti, Ma. sutattha niddisiyanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Pannasiddhi, sammohabhavena pannaya eva va savanakalasambhutaya taduttarikalapannasiddhi, tatha asammosena satisiddhi. Tattha pannapubbangamaya satiya byanjanavadharanasamatthata. Byanjananam hi pativijjhitabbo akaro natigambhiro, yathasutam dharanameva tattha karaniyanti satiya byaparo adhiko, panna tattha gunibhuta hoti pannaya pubbangamati katva. Satipubbangamaya pannaya atthapativedhasamatthata. Atthassa hi pativijjhitabbo akaro gambhiroti pannaya byaparo adhiko, sati tattha gunibhutayevati satiya pubbangamayati katva. Tadubhayasamatthatayogena atthabyanjanasampannassa dhammakosassa anupalanasamatthataya dhammabhandagarikattasiddhi. Aparo nayo:- evanti vacanena yonisomanasikaram dipeti, tena ca vuccamananam akaranidassanavadharanatthanam upari vakkhamananam nanappakarapativedhajotakanam aviparitasiddhi dhammavisayatta. Na hi ayoniso manasikaroto nanappakarapativedho sambhavati. Sutanti vacanena avikkhepam dipeti, "pathamabodhisuttam kattha bhasitan"tiadipucchavasena pakaranapattassa vakkhamanassa suttassa savanam samadhanamantarena na sambhavati vikkhittacittassa savanabhavato. Tatha hi vikkhittacitto puggalo sabbasampattiya vuccamanopi "na maya sutam, puna bhanatha"ti bhanati. Yonisomanasikarena cettha attasammapanidhim pubbe ca katapunnatam sadheti samma appanihitattassa pubbe akatapunnassa va tadabhavato. Avikkhepena saddhammassavanam sappurisupanissayanca sadheti assutavato sappurisupanissayavirahitassa ca tadabhavato. Na hi vikkhitto sotum sakkoti, na ca sappurise anupanissayamanassa 1- savanam atthiti. Aparo nayo:- "yassa cittasantanassa nanappakarappavattiya nanatthabyanjanaggahanam hoti, tassa nanakaraniddeso"ti vuttam. Yasma ca so bhagavato @Footnote: 1 Si. sappurisam anupanissaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page18.

Vacanassa atthabyanjanappabhedaparicchedavasena sakalasasanasampattiogahanena niravasesam parahitaparipurikaranabhuto evambhaddako akaro na samma appanihitattassa pubbe akatapunnassa va hoti, tasma evanti imina bhaddakena akarena pacchimacakkadvayasampattim attano dipeti, sutanti savanayogena purimacakkadvayasampattim. Na hi appatirupe dese vasato sappurisupanissayavirahitassa ca savanam atthi. Iccassa pacchimacakkadvayasiddhiya asayasuddhi siddha hoti. Samma panihitacitto pubbe ca katapunno visuddhasayo hoti tadasuddhihetunam kilesanam duribhavato. Tatha hi vuttam "sammapanihitam cittam, seyyaso nam tato kare"ti 1- "katapunnosi tvam ananda padhanamanuyunja, khippam hohisi anasavo"ti 2- ca. Purimacakkadvayasiddhiya payogasuddhi. Patirupadesavasena hi sappurisupanissayena ca sadhunam ditthanugatiapajjanena parisuddhappayogo hoti. Taya ca asayasuddhiya adhigamabyattisiddhi, pubbeyeva tanhaditthisankilesanam visodhitatta payogasuddhiya agamabyattisiddhi. Suparisuddha- kayavacipayogo hi vippatisarabhavato avikkhittacitto pariyattiyam visarado hoti. Iti payogasayasuddhassa agamadhigamasampannassa vacanam arunuggamanam viya suriyassa udayato yonisomanasikaro viya ca kusalakammassa arahati bhagavato vacanassa pubbangamam bhavitunti thane nidanam thapento evamme sutantiadimaha. Aparo nayo:- evanti imina pubbe vuttanayeneva nanappakarap- pativedhadipakena vacanena attano atthapatibhanapatisambhidasampattisabbhavam dipeti. Sutanti imina evamsaddasannidhanto vakkhamanapekkhaya va sotabbabhedappativedhadipakena dhammaniruttipatisambhidasampattisabbhavam dipeti. Evanti ca idam vuttanayeneva yoniso manasikaradipakavacanam bhasamano "ete dhamma maya manasanupekkhita ditthiya @Footnote: 1 khu.dha. 25/43/24 2 di.maha. 10/207/127

--------------------------------------------------------------------------------------------- page19.

Supatividdha"ti dipeti. Pariyattidhammo hi "idha silam kathitam, idha samadhi, idha panna, ettaka ettha anusandhiyo"tiadina nayena manasa anupekkhito anussavakara- parivitakkasahitaya 1- dhammanijjhanakkhantibhutaya nataparinnasankhataya va ditthiya tattha tattha vuttaruparupadhamme "iti rupam ettakam rupan"tiadina nayena sutthu vavatthapetva patividdho attano ca paresanca hitasukhavaho hotiti. Sutanti idam savanayogadipakavacanam bhasamano "bahu maya dhamma suta dhata vacasa paricita"ti dipeti. Sotavadhanappatibaddha 2- hi pariyattidhammassa savanadharanaparicaya. Tadubhayenapi dhammassa svakkhatabhavena atthabyanjanaparipurim dipento savane adaram janeti. Atthabyanjanaparipunnam hi dhammam adarena assunanto mahata hita paribahiro hotiti adaram janetva sakkaccam dhammo sotabbo. "evamme sutan"ti imina pana sakalena vacanena ayasma anando tathagatappaveditam dhammam attano adahanto asappurisabhumim atikkamati, savakattam patijananto sappurisabhumim okkamati. Tatha asaddhamma cittam vutthapeti, saddhamme cittam patitthapeti. "kevalam sutamevetam maya, tasseva pana bhagavato vacanan"ti dipento attanam parimoceti, sattharam apadisati, jinavacanam appeti, dhammanettim patitthapeti. Apica "evamme sutan"ti attana uppaditabhavam appatijananto purimassavanam vivaranto "sammukha patiggahitamidam maya tassa bhagavato catuvesarajjavisaradassa dasabaladharassa asabhatthanatthayino sihanadanadino sabbasattuttamassa dhammissarassa dhammarajassa dhammadhipatino dhammadipassa dhammasaranassa saddhammavaracakkavattino sammasambuddhassa, na ettha atthe va dhamme va pade va byanjane va @Footnote: 1 Si. anussavakaraparivitakkasamsiddhaya, ka. anussavakaraparivitakkapavaddhitaya @2 Si.,Ma. sotavadhanapatividdha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page20.

Kankhe va vimati va kattabba"ti sabbadevamanussanam imasmim dhamme assaddhiyam vinaseti, saddhasampadam uppadeti. Tenetam vuccati:- "vinasayati assaddham saddham vaddheti sasane evamme sutamiccevam vadam gotamasavako"ti. Ekanti gananaparicchedaniddeso. Ayam hi ekasaddo annasetthasahayasankhyadisu dissati. Tatha hi ayam "sassato atta ca loko ca, idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti"tiadisu 1- anne dissati. "cetaso ekodi bhavan"tiadisu 2- setthe. "eko vupakattho"tiadisu 3- asahaye. "ekova kho bhikkhave khano ca samayo ca brahmacariyavasaya"tiadisu 4- sankhyayam, idhapi sankhyayameva datthabbo. Tena vuttam "ekanti gananaparicchedaniddeso"ti. Samayanti paricchinnaniddeso. Ekam samayanti aniyamitaparidipanam. Tattha samayasaddo:- samavaye khane kale samuhe hetuditthisu patilabhe pahane ca pativedhe ca dissati. Tatha hissa "appevanama svepi upasankameyyama kalanca samayanca upadaya"ti 5- evamadisu samavayo attho, yuttakalanca paccayasamagginca labhitvati hi adhippayo, tasma paccayasamavayoti veditabbo. "ekova kho bhikkhave khano ca samayo ca brahmacariyavasaya"tiadisu 4- khano, okasoti attho. Tathagatuppadadiko hi maggabrahmacariyassa okaso tappaccayappatilabhahetutta, khano eva ca samayo, yo khanoti ca samayoti ca vuccati, so ekoyevati hi attho. @Footnote: 1 Ma.u. 14/7/22, khu.u. 25/56/194 @2 vi. mahavi. 1/11/5, di.Si. 9/228/75 @3 vi.cula. 7/445/284, di.Si. 9/404/175 @4 an. atthaka. 23/119(29)/230(sya) @5 di.Si. 9/447/197

--------------------------------------------------------------------------------------------- page21.

"unhasamayo parilahasamayo"tiadisu 1- kalo. "mahasamayo pavanasmin"tiadisu 2- samuho. Mahasamayoti hi bhikkhunam devatananca mahasannipatoti attho. "samayopi kho te bhaddali appatividdho ahosi, bhagava kho savatthiyam viharati, bhagavapi mam janissati `bhaddali nama bhikkhu satthusasane sikkhaya na paripurakari'ti, ayampi kho te bhaddali samayo appatividdho ahosi"tiadisu 3- hetu. Sikkhapadassa karanam hi idha samayoti adhippetam. "tena kho pana samayena uggahamano paribbajako samanamundikaputto samayappavadake tindukacire 4- ekasalake mallikaya arame pativasati"tiadisu 5- ditthi. Tattha hi nisinna titthiya attano attano ditthisankhatam samayam pavadantiti so paribbajakaramo "samayappavadako"ti vuccati. "ditthe dhamme ca yo attho yo cattho samparayiko atthabhisamaya dhiro panditoti pavuccati"ti 6- adisu patilabho. Atthabhisamayati hi atthassa adhigamati attho. "samma manabhisamaya antamakasi dukkhassa"tiadisu 7- pahanam. Adhikaranam samayam vupasamanam apagamoti abhisamayo pahanam. "dukkhassa pilanattho sankhatattho santapattho viparinamattho abhisamayattho"tiadisu 8- pativedho. Pativedhoti hi abhisametabbato abhisamayo, abhisamayova attho abhisamayatthoti pilanadini abhisametabbabhavena ekibhavam upanetva vuttani, abhisamayassa va pativedhassa visayabhuto attho abhisamayatthoti taneva tatha ekantena vuttani. Tattha pilanam dukkhasaccassa 9- tamsamangino himsanam avippharikatakaranam. Santapo dukkhadukkhatadivasena santappanam paridahanam. 10- @Footnote: 1 vi. mahavi. 2/358/282 2 di.maha. 10/332/216, sam.sa. 15/37/29 @3 Ma.Ma. 13/134/111 4 ka. tindukacire @5 sa Ma.Ma. 13/260/234 6 sam.sa.15/128,129/104,101 @7 Ma.mu. 12/28, 221/16,186 8 khu.pati. 31/11/321 @9 Si.,Ma. dukkhasaccasankhatassa 10 Si. paridahanam va, Ma. paritapanam va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page22.

Ettha ca sahakarikaranasannijjham sameti samavetiti khano samavayo samayo. Sameti samagacchati ettha maggabrahmacariyam tadadharapuggalehiti samayo, sameti ettha etena va sangacchati satto sabhavadhammo va uppadadihi sahajatadihi vati kalo samayo. Dhammappavattimattataya atthato abhutopi hi kalo dhammappavattiya adhikaranam karanam viya ca kappanamattasiddhenanurupena vohariyatiti. Samam saha va avayavanam ayanam pavatti avatthananti samuho samayo yatha samudayoti. Avayavasahavatthanameva hi samuho. Avasesapaccayanam samagame sati eti phalametasma uppajjati pavattatiti samayo hetu yatha samudayoti. Sameti samyojanabhavato sambandho eti attano visaye pavattati, dalhaggahanabhavato va samyutta ayanti pavattanti satta yathabhinivesam etenati samayo ditthi. Ditthisamyojanena hi satta ativiya bajjhantiti. Samiti sangati samodhananti samayo patilabho. Samayanam upasamayanam apagamoti samayo pahanam. Samucchedappahanabhavato pana adhiko samayoti abhisamayo yatha abhidhammoti. Abhimukham nanena samma etabbo abhisametabboti abhisamayo, dhammanam aviparitasabhavo. Abhimukhabhavena samma eti gacchati bujjhatiti abhisamayo, dhammanam yathabhutasabhavavabodho. Evam tasmim tasmim atthe samayasaddassa pavatti veditabba. Samayasaddassa atthuddhare abhisamayasaddassa gahane karanam vuttanayeneva veditabbam. Idha panassa kalo attho samavayadinam asambhavato. Desadesakaparisa viya hi desanaya nidanabhave kalo eva 1- icchitabboti. Yasma panettha samayoti kalo adhippeto, tasma samvaccharautumasaaddhamasarattidivasapubbanhamajjhanhikasayanha- pathamayamamajjhimayamapacchimayamamuhuttadisu kalabhedabhutesu samayesu ekam samayanti dipeti. @Footnote: 1 Si.,Ma. kalotveva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page23.

Kasma panettha aniyamitavaseneva kalo niddittho, na utusamvaccharadivasena niyametva nidditthoti ce? kincapi etesu samvaccharadisu samayesu yam yam suttam yasmim yasmim samvacchare utumhi mase pakkhe rattibhage divasabhage va vuttam, sabbampi tam therassa suviditam suvavatthapitam 1- pannaya. Yasma pana "evamme sutam asukasamvacchare asukamase asukapakkhe asukarattibhage asukadivasabhage"ti evam vutte na sakka sukhena dharetum va uddisitum va uddisapetum va, bahum ca vattabbam hoti, tasma ekeneva padena tamattham 2- samodhanetva "ekam samayan"ti aha. Ye va ime gabbhokkantisamayo jatisamayo samvegasamayo abhinikkhamanasamayo dukkarakarikasamayo maravijayasamayo abhisambodhisamayo ditthadhammasukhaviharasamayo desanasamayo parinibbanasamayoti evamadayo bhagavato devamanussesu ativiya pakasa anekakalappabheda eva samaya, tesu samayesu desanasamayasankhatam ekam samayanti dipeti. Yo vayam nanakarunakiccasamayesu karunakiccasamayo, attahitaparahitappatipattisamayesu parahitappatipattisamayo, sannipatitanam karaniyadvayasamayesu dhammakathasamayo, desanapatipattisamayesu desanasamayo. Tesu samayesu annatarasamayam 3- sandhaya "ekam samayan"ti aha. Kasma panettha yatha abhidhamme "yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti"ti 4- ca ito annesu suttapadesu "yasmim samaye bhikkhave bhikkhu vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi"ti 5- ca bhummavacanena niddeso kato, vinaye ca "tena samayena buddho bhagava"ti 6- karanavacanena niddeso kato, tatha @Footnote: 1 ka. sabbantam therassa suviditam suvavatthapitam 2 Si. sabbamettha, Ma. tam tamattham @3 Ma.,ka annataram samayam 4 abhi.sana. 34/1/21 @5 ana. catukka. 21/200/239 (sya) 6 vi. mahavi. 1/1/1

--------------------------------------------------------------------------------------------- page24.

Akatva "ekam samayan"ti accantasamyogatthe upayogavacanena niddeso kato"ti. Tattha tatha, idha ca annatha atthasambhavato. Tattha hi abhidhamme ito annesu ca suttantesu adharavisayasankhato adhikaranattho kiriyaya kiriyantaralakkhanasankhato bhavenabhavalakkhanattho ca sambhavatiti. Adhikaranam hi kalattho samuhattho ca samayo tattha vuttanam phassadidhammanam, tatha kalo sabhavadhammappavattimattataya paramatthato avijjamanopi adharabhavena 1- pannato tamkhanappavattanam tato pubbe parato ca abhavato yatha "pubbanhe jato sayanhe jato"tiadisu. Samuhotipi avayavavinimutto paramatthato avijjamanopi kappanamattasiddhena rupena avayavanam adharabhavena pannapiyati yatha "rukkhe sakha, yavo yavarasimhi samutthito"tiadisu. Yasmim kale dhammapunje ca kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti, tasmimyeva kale dhammapunje ca phassadayopi hontiti ayam hi tattha attho. Tatha khanasamavayahetusankhatassa samayassa bhavena tattha vuttanam phassadidhammanam bhavo lakkhiyati. Yatha hi "gavisu duyhamanasu gato, duddhasu agato"ti ettha gavinam dohanakiriyaya gamanakiriya lakkhiyati, evam idhapi yasmim samayeti vutte ca padamatthassa satta virahabhavato satiti ayamattho vinnayamano eva hotiti samayassa sattakiriyaya cittassa uppadakiriya phassadinam bhavanakiriya ca lakkhiyati. Tatha yasmim samaye yasmim navame khane yasmim yonisomanasikaradihetumhi paccayasamavaye va sati kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti, tasmim samaye khane hetumhi paccayasamavaye ca phassadayopi hontiti. Tasma tadatthajotanattham bhummavacanena niddeso kato. Vinaye ca "annena vasati, ajjhenena vasati"tiadisu viya hetuattho, "pharasuna chindati, kudalena khanati"tiadisu viya karanattho ca sambhavati. Yo hi @Footnote: 1 Si.,ka. tabbhavena, Ma. tadabhavena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page25.

Sikkhapadapannattisamayo dhammasenapatiadihipi dubbinneyyo, tena samayena karanabhutena hetubhutena ca vitikkamam sutva bhikkhusamgham sannipatapetva otinna- vatthukam puggalam patipucchitva vigarahitva ca tam tam vatthum otinnasamayasankhatam kalam anatikkamitva sikkhapadani pannapento tatiyaparajikadinam viya sikkhapada- pannattiya hetum apekkhamano tattha tattha vihasi, tasma tadatthajotanattham vinaye karanavacanena niddeso kato. Idha pana annasmim ca evamjatike accantasamyogattho sambhavati. Yasmim hi samaye saha samutthanahetuna idam udanam uppannam, accantameva tam samayam ariyaviharapubbangamaya dhammapaccavekkhanaya bhagava vihasi, tasma "masam ajjheti"tiadisu viya upayogatthajotanattham idha upayogavacanena niddeso kato. Tenetam vuccati:- "tam tam atthamapekkhitva bhummena karanena ca annatra samayo vutto upayogena so idha"ti. Porana pana vannayanti:- "yasmim samaye"ti va "tena samayena"ti va "ekam samayan"ti va abhilapamattabhedo esa niddeso, sabbattha bhummameva atthoti. Tasma "ekam samayan"ti vuttepi ekasmim samayeti attho veditabbo. Bhagavati garu 1- garunhi loke "bhagava"ti vadanti. Ayanca sabbagunavisitthataya sabbasattanam garu, tasma bhagavati veditabbo. Poranehipi vuttam:- "bhagavati vacanam settham bhagavati vacanamuttamam garu garavayutto so bhagava tena vuccati"ti. 2- @Footnote: 1 Si.,Ma.,ka. garuvacanam 2 vi.A. 1/130 (sya), visuddhi. 1/268 (sya)

--------------------------------------------------------------------------------------------- page26.

Tattha setthavacakavacanam setthanti vuttam setthagunasahacaranato. Athava vuccatiti vacanam, attho. Bhagavati vacanam setthanti bhagavati imina vacanena vacaniyo yo attho, so setthoti attho. Bhagavati vacanamuttamanti etthapi vuttanayeneva attho veditabbo. Garavayuttoti garubhavayutto garugunayogato visesagarukaranarahataya 1- va garavayutto. Evam gunavisitthasattuttamagarugaravadhivacanam bhagavati idam vacananti veditabbam. Apica:- "bhagi bhaji bhagi vibhattava iti akasi bhagganti garuti bhagyava bahuhi nayehi subhavitattano bhavantago so bhagavati vuccati"ti 2- niddese agatanayena:- "bhagyava bhaggava yutto bhagehi ca vibhattava bhattava vantagamano bhavesu bhagava tato"ti 2- imaya gathaya ca vasena bhagavati padassa attho veditabbo, so panayam attho sabbakarena visuddhimagge 3- vutto, tasma tattha vuttanayeneva vivaritabbo. Apica bhage vani, bhage va vamiti bhagava. Tathagato hi danasiladiparamidhamme jhanavimokkhadiuttarimanussadhamme ca vani bhaji sevi bahulamakasi, tasma bhagava. Athava teyeva "veneyyasattasantanesu katham nu kho uppajjeyyun"ti @Footnote: 1 Si.,ka. visesagarukaranaditaya @2 vi.A. 1/130-1, khu.maha. 29/231,379, 698/173, 252,407 (sya) @khu.cula. 30/65/10 (sya) visuddhi. 1/269 (sya) 3 visuddhi. 1/268 (sya)

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

Vani abhipatthayiti bhagava. Athava bhagasankhatam issariyam yasanca vami uggiri khelapindam viya anapekkho chaddayiti bhagava. Tathahi tathagato hatthagatam cakkavattisirim devalokadhipaccasadisam catuddipissariyam, cakkavattisampattisannissayanca sattaratana- samujjalam yasam tinayapi amannamano nirapekkho pahaya abhinikkhamitva sammasambodhim abhisambuddho, tasma ime siriadike bhage vamiti bhagava. Athava bhani nama nakkhattani, tehi samam gacchanti pavattantiti bhaga, sineruyugandharauttarakuruhimavanta- dibhajanalokavisesasannissayasobha kappatthitibhavato, tepi bhage vami, tannivasisattavasasamatikkamanato 1- tappatibaddhacchandaragappahanena pajahiti, evampi bhage vamiti bhagavati evamadina nayena bhagavati padassa attho veditabbo. Ettavata cettha evamme sutanti vacanena yathasutam dhammam savanavasena bhasanto bhagavato dhammasariram paccakkham karoti, tena "nayidam atikkantasatthukam pavacanam, ayam vo sattha"ti satthu adassanena ukkanthitam janam samassaseti. Vuttanhetam bhagavata "yo kho ananda maya dhammo ca vinayo ca desito pannatto, so vo mamaccayena sattha"ti 2- ekam samayam bhagavati vacanena tasmim samaye bhagavato avijjamanabhavam dassento rupakayaparinibbanam sadheti, tena "evamvidhassa nama dhammassa deseta dasabaladharo vajirasanghatasamanakayo sopi bhagava parinibbuto, kenannena jivite asa janetabba"ti jivitamadamattam janam samvejeti, saddhamme cassa ussaham janeti. Evanti ca bhananto desanasampattim niddisati, vakkhamanassa sakalasuttassa evanti nidassanato. Me sutanti savakasampattim savanasampattinca niddisati, patisambhidappattena pancasu thanesu bhagavata etadagge thapitena @Footnote: 1 Si. tannivasisatte va samatikkamanato 2 di.maha. 10/216/134

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Dhammabhandagarikena sutabhavadipanato "tanca kho mayava sutam, na anussaritam, 1- na paramparabhatan"ti imassa catthassa dipanato. Ekam samayanti kalasampattim niddisati bhagavato uruvelayam viharanasamayabhavena buddhuppadapatimanditabhavadipanato. Buddhuppadaparama hi kalasampada. Bhagavati desakasampattim niddisati gunavisitthasattuttamagarubhavadipanato. Uruvelayanti mahavelayam, mahante valukarasimhiti attho. athava uruti valuka vuccati, velati mariyada, velatikkamanahetu ahata 2- uru uruvelati evampettha attho datthabbo. Atite kira anuppanne buddhe dasasahassatapasa tasmim padese viharanta "kayakammavacikammani paresampi pakatani honti, manokammam pana apakatam. Tasma yo micchavitakkam vitakketi, so attanava attanam codetva pattaputena valukam aharitva imasmim thane akiratu, idamassa dandakamman"ti katikavattam katva tato patthaya yo tadisam vitakkam vitakketi, so tattha pattaputena valukam aharitva akirati. Evam tattha anukkamena mahavalukarasi jato, tato nam pacchima janata parikkhipitva cetiyatthanamakasi. Tam sandhaya vuttam "uruvelayanti mahavelayam, mahante valukarasimhiti attho datthabbo"ti. Viharatiti avisesena iriyapathadibbabrahmaariyaviharesu annataraviharasamangita- paridipanam. Idha pana thananisidanagamanasayanappabhedesu 3- iriyapathesu asanasankhatairiyapatha- samayogaparidipanam ariyaviharasamangitaparidipanancati veditabbam. Tattha yasma ekam iriyapathabadhanam annena iriyapathena vicchinditva aparipatantam attabhavam harati pavatteti, tasma viharatiti padassa iriyapathaviharavasena ettha attho @Footnote: 1 cha.Ma. anussutikam 2 cha.Ma. abhata 3 cha.Ma. thananisajjagamanasayanappabhedesu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

Veditabbo. Yasma pana bhagava dibbaviharadihi sattanam vividham hitam harati upaharati upaneti uppadeti, tasma tesampi vasena vividham haratiti evamattho veditabbo. Najjati nadati sandatiti nadi, tassa najja, nadiya ninnagayati attho. Neranjarayati nelam jalamassati "nelanjalaya"ti vattabbe lakarassa rakaram katva "neranjaraya"ti vuttam, kaddamasevalapanakadidosarahitasalilayati attho. Keci "nilajalayati vattabbe neranjarayati vuttan"ti vadanti. Namameva va etam tassa nadiyati veditabbam. Tassa nadiya tire yattha bhagava vihasi, tam dassetum "bodhirukkhamule"ti vuttam. Tattha "bodhi vuccati catusu maggesu nanan"ti 1- ettha maggananam bodhiti vuttam. "pappoti bodhim varabhurimedhaso"ti 2- ettha sabbannutananam. Tadubhayampi bodhim bhagava ettha pattoti rukkhopi bodhirukkhotveva namam labhi. Athava satta bojjhange bujjhiti bhagava bodhi, tena bujjhantena sannissitatta so rukkhopi bodhirukkhoti namam labhi, tassa bodhirukkhassa. Muleti samipe. Ayam hi mulasaddo "mulani uddhareyya antamaso usiranalamattanipi"tiadisu 3- mulamule dissati. "lobho akusalamulan"tiadisu 4- asadharanahetumhi. "yavata 5- majjhanhike kale chaya pharati, nivate pannani patanti, ettavata rukkhamulan"tiadisu samipe. Idhapi samipe adhippeto, tasma bodhirukkhassa mule samipeti evamettha attho datthabbo. Pathamabhisambuddhoti pathamam abhisambuddho hutva, sabbapathamamyevati attho. Ettavata dhammabhandagarikena udanadesanaya nidanam thapentena kaladesadesakapadesa saha visesena pakasita honti. @Footnote: 1 khu.cula. 30/667/321 (sya) 2 di.pa. 11/217/137 @3 an.catukka. 21/195/223 4 di.pa. 11/305/193 5 Si.,Ma. yava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page30.

Etthaha "kasma dhammavinayasangahe kariyamane nidanavacanam vuttam, nanu bhagavata bhasitavacanasseva sangaho katabbo"ti. Vuccate:- desanaya ciratthitiasammosasaddheyyabhavasampadanattham. Kaladesadesakavatthuadihi upanibandhitva thapita hi desana ciratthitika hoti asammosa saddheyya ca desakalakattuhetunimittehi upanibaddho viya voharavinicchayo. Teneva ca ayasmata mahakassapena "pathamam avuso ananda udanam kattha bhasitan"tiadina desadisu pucchaya kataya vissajjanam karontena dhammabhandagarikena "evamme sutan"tiadina udanassa nidanam bhasitanti. Apica satthusampattipakasanattham nidanavacanam. Tathagatassa hi bhagavato pubbaracananumanagamatakkabhavato 1- sambuddhattasiddhi. Na hi sammasambuddhassa pubbakaranameva vacananti nitthamettha gantabbam. Ito paresupi suttantesu eseva nayo. Ettha ca attajjhasayo parajjhasayo pucchavasiko atthuppattikoti cattaro suttanikkhepa veditabba. Yatha hi anekasataanekasahassabhedanipi suttantani sankilesabhagiyadipatthananayena solasavidhabhavam 2- nativattanti, evam tani sabbanipi attajjhasayadisuttanikkhepavasena catubbidhabhavam nativattanti. Kamancettha attajjhasayassa atthuppattiya ca parajjhasayapucchavasikehi saddhim samsaggabhedo sambhavati ajjhasayanusandhipucchanusandhisambhavato, attajjhasayaatthuppattinam annamannam samsaggo natthiti niravaseso patthananayo na sambhavati. Tadantogadhatta va sambhavantanam sesanikkhepanam 3- mulanikkhepavasena cattaro suttanikkhepati vuttam. @Footnote: 1 Si. pubbavacananumanagamattabhavato 2 cha.Ma. solasavidhatam @3 Si.,Ma. visesanikkhepanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page31.

Tatrayam vacanattho:- nikkhipanam nikkhepo, 1- suttassa nikkhepo suttanikkhepo, suttadesanati attho. Nikkhipiyatiti va nikkhepo, suttam eva nikkhepo suttanikkhePo. Attano ajjhasayo attajjhasayo, so assa atthi karanabhutoti attajjhasayo, attano ajjhasayo etassati va attajjhasayo. Parajjhasayepi eseva nayo. Pucchaya vaso pucchavaso, so etassa atthiti pucchavasiko. Suttadesanaya vatthubhutassa atthassa uppatti atthuppatti, atthuppatti eva atthuppatti, sa etassa atthiti atthuppattiko. Athava nikkhipiyati suttam etenati nikkhepo, attajjhasayadi eva. Etasmim pana atthavikappe attano ajjhasayo attajjhasayo. Paresam ajjhasayo parajjhasayo. Pucchiyatiti puccha, pucchitabbo attho. Pucchanavasena pavattam dhammappatiggahakanam vacanam pucchavasam, tadeva nikkhepasaddapekkhaya pucchavasikoti pullingavasena vuttam. Tatha atthuppattiyeva atthuppattikoti evamettha attho veditabbo. Ettha ca paresam indriyaparipakadikarananirapekkhatta attajjhasayassa visum suttanikkhepabhavo yutto. Kevalam hi attano ajjhasayeneva dhammatantithapanattham pavattitadesanatta, parajjhasayapucchavasikanam pana paresam ajjhasayapucchanam desanapavattihetubhutanam uppattiyam pavattitanam kathamatthuppattiya anavarodho, pucchavasikaatthuppattikanam va parajjhasayanurodhena pavattitanam katham parajjhasaye anavarodhoti? na codetabbametam. Paresam hi abhiniharaparipucchadivinicchayadi- vinimuttasseva suttadesanakaranuppadassa atthuppattibhavena gahitatta parajjhasayapucchavasikanam visum gahanam. Tada hi brahmajaladhammadayadasuttadinam vannavannaamisuppadadidesananimittam atthuppatti vuccati, paresam pucchaya vina ajjhasayameva @Footnote: 1 ka. nikkhipananti nikkhepo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page32.

Nimittam katva desito parajjhasayo, pucchavasena desito pucchavasikoti pakatoyamatthoti. Tattha pathamadini tini bodhisuttani mucalindasuttam ayusankharossajjanasuttam paccavekkhanasuttam papancasannasuttanti imesam udananam attajjhasayo nikkhepo huhunkasuttam brahmanajatikasuttam bahiyasuttanti imesam udananam pucchavasiko nikkhePo. Rajasuttam sakkarasuttam ucchadanasuttam pindapatikasuttam sippasuttam gopalakasuttam sundarikasuttam matusuttam samghabhedakasuttam udapanasuttam tathagatuppadasuttam moneyyasuttam pataligamiyasuttam dvepi dabbasuttaniti imesam udananam atthuppattiko nikkhepo, palileyyasuttam piyasuttam nagasamalasuttam visakhasuttancata imesam udananam attajjhasayo parajjhasayo ca nikkhePo. Sesanam ekapannasaya suttanam parajjhasayo nikkhePo. Evametesam udananam attajjhasayadivasena nikkhepaviseso veditabbo. Ettha ca yani udanani bhagavata bhikkhunam sammukha bhasitani, tani tehi yathabhasitasuttani vacasa paricitani manasanupekkhitani dhammabhandagarikassa kathitani. Yani pana bhagavata bhikkhunam asammukha bhasitani, tanipi aparabhage bhagavata dhammabhandagarikassa puna bhasitani. Evam sabbanipi tani ayasma anando ekajjham katva dharento bhikkhunanca vacento aparabhage pathamamahasangitikale udanantveva sangaham aropesiti veditabbam. Tena kho pana samayenatiadisu tena samayenati ca bhummatthe karanavacanam, kho panati nipato, tasmim samayeti attho. Ekasmim pana samaye? yam samayam bhagava uruvelayam viharati najja neranjaraya tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddho, tasmim samaye. Sattahanti satta ahani sattaham, accantasamyogatthe etam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Upayogavacanam. Yasma bhagava tam sattaham nirantarataya accantameva phalasamapattisukhena vihasi, tasma sattahanti accantasamyogavasena upayogavacanam vuttam. Ekapallankenati visakhapunnamaya anatthangateyeva suriye aparajitapallankavare 1- vajirasane nisinnakalato patthaya sakimpi anutthahitva yathaabhujitena ekeneva pallankena. Vimuttisukhapatisamvediti vimuttisukham phalasamapattisukham patisamvediyamano nisinno hotiti attho. Tattha vimuttiti tadangavimutti vikkhambhanavimutti samucchedavimutti patippassaddhivimutti nissaranavimuttiti panca vimuttiyo. Tasu yam deyyadhammapariccagadihi tehi tehi gunangehi namarupaparicchedadihi vipassanangehi ca yava tassa tassa angassa aparihanivasena pavatti, tava tamtampatipakkhato vimuccanato vimuccanam pahanam. Seyyathidam? danena macchariyalobhadito, silena panatipatadito, namarupavavatthanena sakkayaditthito, paccayapariggahena ahetuvisamahetuditthihi, tasseva aparabhagena kankhavitaranena kathamkathibhavato, kalapasammasanena "aham mama"ti gahato, maggamaggavavatthanena amagge maggasannaya, udayadassanena ucchedaditthiya, vayadassanena sassataditthiya, bhayadassanena sabhaye abhayasannaya, adinavadassanena assadasannaya, nibbidanupassanena abhiratisannaya, muccitukamyatananena amuccitukamyataya, upekkhananena anupekkhaya, anulomena dhammatthitiyam nibbane ca patilomabhavato, gotrabhuna sankharanimittabhavato vimuccanam, ayam tadangavimutti nama. Yam pana upacarappanabhedena samadhina yavassa aparihanivasena pavatti, tava kamacchandadinam nivaranananceva vitakkadinanca paccanikadhammanam anuppattisannitam vimuccanam, ayam vikkhambhanavimutti nama. Yam catunnam ariyamagganam bhavitatta tamtammaggavato ariyassa santane yatharaham "ditthigatanam pahanaya"tiadina 2- nayena vuttassa samudayapakkhiyassa kilesaganassa puna accantam @Footnote: 1 Si. aparajitapallankavasena 1 abhi.sana. 34/277/84, abhi.vi. 35/491/289

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Appavattibhavena samucchedappahanavasena vimuccanam, ayam samucchedavimutti nama. Yam pana phalakkhane patippassaddhattam kilesanam, ayam patippassaddhivimutti nama. Sabbasankhatanissatatta pana sabbasankharavimuttam nibbanam, ayam nissaranavimutti nama. Idha pana bhagavato nibbanarammana phalavimutti adhippeta. Tena vuttam "vimuttisukhapatisamvediti vimuttisukham phalasamapattisukham patisamvediyamano nisinno hotiti attho"ti. Vimuttiti ca upakkilesehi patippassaddhivasena cittassa vimuttibhavo, cittameva va tatha vimuttam veditabbam, taya vimuttiya jatam sampayuttam va sukham vimuttisukham. "yayam bhante upekkha sante sukhe vutta bhagavata"ti 1- vacanato upekkhapi cettha sukhamicceva veditabba. Tatha ca vuttam sammohavinodaniyam "upekkha pana santatta, sukhamicceva bhasita"ti bhagava hi catutthajjhanikam arahattasamapattim samapajjati, na itaram. Athava "tesam vupasamo sukho"tiadisu 2- yatha sankharadukkhupasamo sukhoti vuccati, evam sakalakilesadukkhupasamabhavato aggaphale labbhamana patippassaddhivimutti eva idha sukhanti veditabba. Tayidam vimuttisukham maggavithiyam kalantareti phalacittassa pavattivibhagena 3- duvidham hoti. Ekekassa hi ariyamaggassa anantara tassa tasseva vipakabhutani nibbanarammanani tini dve va phalacittani uppajjanti anantaravipakatta lokuttarakusalanam. Yasmim hi javanavare ariyamaggo uppajjati, tattha yada dve anulomani, tada tatiyam gotrabhu, catuttham maggacittam, tato param tini phalacittani honti. Yada pana tini anulomani, tada catuttham gotrabhu, pancamam maggacittam, tato param dve phalacittani honti. Evam catuttham pancamam appanavasena pavattati, na tato param bhavangassa asannatta. Keci pana "../../bdpicture/chatthampi cittam 4- appeti"ti vadanti, tam atthakathasu 5- @Footnote: 1 Ma.Ma. 13/88/66 2 di.maha. 10/221/137 3 Si. phalacittasamapattivibhagena @4 Si.,Ma. chatthampi maggacittam 5 visuddhi. 3/324 (sya)

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Patikkhittam. Evam maggavithiyam phalam veditabbam. Kalantare phalam pana phalasamapattivasena pavattam, nirodha vutthahantassa uppajjamananca eteneva sangahitam. Sa panayam phalasamapatti atthato lokuttarakusalanam vipakabhuta nibbanarammana appanati datthabba. Ke tam samapajjanti, ke na samapajjantiti? sabbepi puthujjana na Samapajjanti anadhigatatta. Tatha hetthima ariya uparimam, uparimapi ariya hetthimam na samapajjantiyeva puggalantarabhavupagamanena patippassaddhabhavato. Attano eva phalam te te ariya samapajjanti. Keci pana "sotapannasakadagamino phalasamapattim na samapajjanti, uparima dveyeva samapajjanti samadhismim paripurakaribhavato"ti vadanti. Tam akaranam puthujjanassapi attana patiladdhalokiyasamapajjanato. Kim va ettha karanacintaya. Vuttanhetam patisambhidayam "katama dasa sankharupekkha vipassanavasena uppajjanti, 1- katame dasa gotrabhudhamma vipassanavasena uppajjanti"ti 2- imesam panhanam vissajjane sotapattiphalasamapattatthaya sakadagamiphalasamapattatthayati tesampi ariyanam phalasamapattisamapajjanam vuttam. Tasma sabbepi ariya yathasakam phalam samapajjantiti nitthamettha gantabbam. Kasma pana te samapajjantiti? ditthadhammasukhaviharattham. Yatha hi rajano Rajjasukham, devata dibbasukham anubhavanti, evam ariya "lokuttarasukham anubhavissama"ti addhanaparicchedam katva icchitakkhane phalasamapattim samapajjanti. Kathancassa samapajjanam, katham thanam, katham vutthananti? dvihi tava Akarehi 3- assa samapajjanam hoti nibbanato annassa arammanassa amanasikara, nibbanassa ca manasikaRa. Yathaha:- @Footnote: 1 khu.pati. 31/57/66 2 khu.pati. 31/60/70 3 Ma. karanehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

"dve kho avuso paccaya animittaya cetovimuttiya samapattiya, sabbanimittananca amanasikaro, animittaya ca dhatuya manasikaro"ti. 1- Ayampanettha samapajjanakkamo:- phalasamapattitthikena ariyasavakena rahogatena patisallinena udayabbayadivasena sankhara vipassitabba. Tassevam 2- pavattanupubbavipassato sankhararammanato gotrabhunananantaram 2- phalasamapattivasena nirodhe cittamappeti, phalasamapattininnabhavena ca sekkhassapi phalameva uppajjati, na maggo. Ye pana vadanti "sotapanno attano phalasamapattim samapajjissamiti vipassanam vaddhetva sakadagami hoti, sakadagami ca anagami"ti. Te vattabba:- evam sante anagami araha bhavissati, 3- araha ca paccekabuddho 3- apajjeyya, tasma yathabhinivesam yathajjhasayam vipassana attham sadhetiti sekkhassapi phalameva uppajjati, na maggo. Phalampi 4- tassa sace anena pathamajjhaniko maggo adhigato, pathamajjhanikameva uppajjati. Sace dutiyadisu annatarajjhaniko, dutiyadisu annatarajjhanikamevati. Kasma panettha gotrabhunanam maggananapurecarikam viya nibbanarammanam na hotiti? phalanananam aniyyanikabhavato. Ariyamaggadhammayeva hi niyyanika. Vuttanhetam "katame dhamma niyyanika. Cattaro ariyamagga apariyapanna"ti. 5- Tasma ekanteneva niyyanikasabhavassa ubhato vutthanabhavena pavattamanassa anantarapaccayabhutena nanena nimittato vutthiteneva bhavitabbanti tassa nibbanarammanata yutta, na pana ariyamaggassa bhavitatta tassa vipakabhavena @Footnote: 1 Ma.mu. 12/458/407 @2-2 cha.Ma. pavattanupubbavipassanasseva sankhararammanagotarabhunananantaram @3-3 cha.Ma. araha ca paccekabuddho, paccekabuddho ca sambuddhoti @4 Ma. phalampi ca 5 abhi.sana. 34/1295/295

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

Pavattamananam kilesanam asamucchindanato aniyyanikatta avutthanasabhavanam phalanananam purecarikananassa kadacipi nibbanarammanata ubhayattha anulomanananam atulyakarato. Ariyamaggavithiyam hi anulomananani anibbiddhapubbanam thulathulanam lobhakkhandhadinam satisayam padalanena lokiyananena ukkamsaparamippattani magganananulomani 1- uppajjanti, phalasamapattivithiyam pana tani tani tena tena maggena tesam tesam kilesanam samucchinnatta tattha nirussukkani kevalam ariyanam phalasamapattisukhasamangibhavassa parikammamattani hutva uppajjantiti na tesam kutoci vutthanasambhavo, yato tesam pariyosane nanam sankharanimittam vutthanato nibbanarammanam siya. Evanca katva sekkhassa attano phalasamapattivalanjanatthaya udayabbayadivasena sankhare sammasantassa vipassananananupubbaya phalameva uppajjati, na maggoti ayanca attho samatthito 2- hoti. Evam tava phalasamapattiya samapajjanam veditabbam. "tayo kho avuso paccaya animittaya cetovimuttiya thitiya, sabbanimittanam amanasikaro, animittaya ca dhatuya manasikaro, pubbe ca abhisankharo"ti. 3- Vacanato panassa tihakarehi thanam hoti. Tattha pubbe ca abhisankharoti samapattito pubbe kalaparicchedo. "asukasmim nama kale vutthahissami"ti paricchinnatta hissa yava so kalo nagacchati, tava vutthanam na hoti. 4- "dve kho avuso paccaya animittaya cetovimuttiya vutthanassa, sabbanimittananca manasikaro, animittaya ca dhatuya amanasikaro"ti 3- @Footnote: 1 cha.Ma. magganananukulani 2 Si.,Ma. samapattito @3 Ma.mu. 12/458/407 4 Ma. thanam hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page38.

Vacanato panassa dvihakarehi vutthanam hoti. Tattha sabbanimittananti rupanimittavedanasannasankharavinnananimittanam. Kamanca na sabbanevetani ekato manasi karoti, sabbasangahikavasena panevam vuttam. Tasma yam bhavangassa arammanam, tassa manasikaranena phalasamapattito vutthanam hotiti evam assa vutthanam veditabbam. Tayidam evamidha samapajjanavutthanam arahattaphalabhutam:- patippassaddhadaratham amatarammanam sukham 1- vantalokamisam santam samannaphalamuttamam. Sandhayaha 2- vimuttisukham. Patisamvediti. 2- Tena vuttam "vimuttisukhapatisamvediti vimuttisukham phalasamapattisukham patisamvediyamano nisinno hoti"ti attho. Athati adhikaratthe nipato. Khoti padapurane. Tesu adhikaratthena athati imina vimuttisukhapatisamvedanato annam adhikaram dasseti. Ko panesoti? paticca- samuppadamanasikaro. Athati va pacchati etasmim atthe nipato, tena "tassa sattahassa accayena"ti vakkhamanameva attham joteti. Tassa sattahassati pallankasattahassa. accayenati apagamena. Tamha samadhimhati arahattaphalasamadhito. Idha pana thatva patipatiya satta sattahani dassetabbaniti keci tani vittharayimsu. Mayam pana tani khandhakapathena 3- imissa udanapaliya avirodhadassanamukhena parato vannayissama. Rattiyati avayavasambandhe samivacanam. Pathamanti accantasamyogatthe upayogavacanam. Bhagava hi tassa rattiya sakalampi pathamam yamam teneva manasikarena yutto ahositi. Paticcasamuppadanti paccayadhammam. Avijjadayo hi paccayadhamma paticcasamuppado. Kathamidam janitabbanti ce? bhagavato vacanena. Bhagavata hi "tasma tihananda eseva @Footnote: 1 cha.Ma. subham 2-2 cha.Ma. iti vuttam satatisatam vimuttisukham patisamvedesi @3 vi.maha 4/1/1

--------------------------------------------------------------------------------------------- page39.

Hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo jaramaranassa, yadidam jati .pe. Sankharanam, yadidam avijja"ti 1- evam avijjadayo hetuti vutta. Yatha dvadasa paccaya dvadasapaticcasamuppadati. Tatrayam vacanattho:- annamannam paticca patimukham katva 2- karanasamavayam appatikkhipitva sahite uppadetiti paticcasamuppado. Athava paticca paccetabbam paccayarahatam paccayam patigantva na vina tena sambandhassa uppado paticca- samuppado. Paticcasamuppadoti cettha samuppadapadatthanavacanavinneyyo 3- phalassa uppadanasamatthatayutto hetu, na paticcasamuppattimattam 4- veditabbam. Athava paccetum arahanti nam panditati paticco, samma sayameva va uppadetiti samuppado, paticco ca so samuppado cati paticcasamuppadoti evamettha attho datthabbo. Anulomanti "avijjapaccaya sankhara"tiadina nayena vutto avijjadiko paccayakaro attana kattabbakiccakaranato anulomoti vuccati. Athava adito patthaya antam papetva vuttatta pavattiya va anulomato 5- anulomo, tam anulomam. Sadhukam manasakasiti sakkaccam manasi akasi. Yo yo paccayadhammo yassa yassa paccayuppannadhammassa yatha yatha hetupaccayadina paccayabhavena paccayo hoti, tam sabbam aviparitam aparihapetva anavasesato paccavekkhanavasena citte akasiti attho. Yatha pana bhagava paticcasamuppadaanulomam manasakasi, tam sankhepena tava dassetum "iti imasmim sati idam hoti, imassuppada idam uppajjati"ti vuttam. Tattha ititi evam, anena pakarenati attho. Imasmim sati idam hotiti imasmim avijjadike paccaye sati idam sankharadikam phalam hoti. Imassuppada idam @Footnote: 1 di.maha. 10/98/51 2 ka. gantva @3 Si. samuppadapatitthanavacanam vinneyyam. Ma. samuppadapadatthanavacanam vinneyyam @4 Si.,Ma. na paccayapaticcasamuppattimattam 5 ka. anulomanato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page40.

Uppajjatiti imassa avijjadikassa paccayassa uppada idam sankharadikam phalam uppajjatiti attho. Imasmim asati idam na hoti, imassa nirodha idam nirujjhatiti avijjadinam abhave sankharadinam abhavassa, avijjadinam nirodhe sankharadinam nirodhassa ca dutiyatatiyasuttavacanena etasmim purimasmim 1- paccayalakkhane niyamo dassito hoti:- imasmim sati eva, na asati. Imassuppada eva, nanuppada. Anirodha eva, na nirodhati. Tenetam lakkhanam antogadhaniyamam idha paticcasamuppadassa vuttanti datthabbam. Nirodhoti ca avijjadinam viragadhigamena 2- ayatim anuppado. Appavatti. Tatha hi vuttam "avijjaya tveva asesaviraganirodha sankharanirodho"tiadi. Nirodhanirodha ca uppado yena so uppadanirodhabhavena vutto 3- "imassa nirodha idam nirujjhati"ti. Tenetam dasseti:- anirodho uppado nama, so cettha atthibhavotipi vuccatiti. "imasmim sati idam hoti"ti idameva hi lakkhanam pariyayantarena "imassa uppada idam uppajjati"ti vadantena parena purimam visesitam hoti, tasma na dharamanatamyeva sandhaya "imasmim sati"ti vuttam, athakho maggena aniruddhabhavancati vinnayati. Yasma ca "imasmim asati idam na hoti, imassa nirodha idam nirujjhati"ti dvidhapi udditthassa lakkhanassa niddesam vadantena "avijjaya tveva asesaviraganirodha sankharanirodho"tiadina nirodho eva vutto, tasma natthibhavopi nirodho evati natthibhavaviruddho atthibhavo anirodhoti dassitam hoti. Tena anirodhasankhatena atthibhavena uppadam viseseti. Tato na idha atthibhavamattam 4- uppadoti attho adhippeto, athakho anirodhasankhato atthibhavoti ca ayamattho vibhavitoti. Evametam lakkhanadvayavacanam annamannavisesanavisesitabbabhavena satthakanti veditabbam. @Footnote: 1 cha.Ma. ayam patho na dissati 2 Ma. viragavigamena @3 Si.,cha. nirodhanirodhi ca uppadanirodhibhavena vutto, Ma. nirodhavirodhi ca uppado, @so uppadavirodhibhavena vutto 4 ka. attalabhamattam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page41.

Ko panayam anirodho nama, yo "atthibhavo, uppado"ti vuccati? appahinabhavo ca, anibbattitaphalarahatapahanehi phalanuppadanarahata ca. Ye hi 1- pahatabba akusala dhamma, tesam ariyamaggena asamugghatitabhavo ca. Ye pana na pahatabba kusalabyakata dhamma, yani tesu samyojanani akhinasavanam tesam aparikkhinata ca. Asamugghatitanusayataya hi sasamyojana khandhappavatti paticcasamuppado tatha ca vuttam:- "yaya ca bhikkhave avijjaya nivutassa balassa yaya ca tanhaya sampayuttassa ayam kayo samudagato, sa ceva avijja balassa appahina, sa ca tanha aparikkhina. Tam kissa hetu, na bhikkhave balo acari brahmacariyam samma dukkhakkhayaya, tasma balo kayassa bheda kayupago hoti, so kayupago samano na parimuccati jatiya jaramaranena"tiadi. 2- Khinasamyojananam pana avijjaya abhavato sankharanam, tanhupadananam abhavato upadanabhavanam asambhavoti vattassa upacchedo pannayissatiti. Tenevaha:- "../../bdpicture/channam tveva phagguna phassayatananam asesaviraganirodha, phassanirodho, phassanirodha vedananirodho"tiadi. 3- Na hi aggamaggadhigamato uddham yava parinibbana salayatanadinam appavatti. Athakho natthita nirodhasaddavacaniyata khinasannojanatati nirodho vutto. Apica cirakatampi kammam anibbattitaphalataya appahinaharataya ca phalaraham santam eva nama hoti, na nibbattitaphalam, napi pahinaharanti. Phaluppattipaccayanam avijja- sankharadinam vuttanayeneva phalarahabhavo anirodhoti veditabbo. Evam @Footnote: 1 Si. tehi 2 sam.ni. 16/19/25 @3 sam.ni. 16/12/15

--------------------------------------------------------------------------------------------- page42.

Aniruddhabhaveneva hi yena vina phalam na sambhavati, tam karanam atitantipi 1- imasmim satiti imina vacanena vuttam. Tatoyeva ca avusitabrahmacariyassa appavattidhammatam anapanno paccayuppado kalabhedam anamasitva anivabbattanaya eva 2- imassa uppadati vutto. Athava avasesapaccayasamavaye avijjamanassapi vijjamanassa viya pageva vijjamanassa ya phaluppattiabhimukhata, sa imassa uppadati vutta. Tatha hi tato phalam uppajjatiti tadavattham karanam phalassa uppadanabhavena utthitam uppattitam nama hoti, na vijjamanampi atadavatthanti tadavatthata uppadoti veditabbo. Tattha satiti imina vijjamanatamattena paccayabhavam vadanto abyaparatam paticcasamuppadassa dasseti. Uppadati uppattidhammatam asabbakalabhavitam phaluppattiabhimukhatanca dipento aniccatam paticcasamuppadassa dasseti. "sati, na asati, uppada, na nirodha"ti pana hetuatthehi bhummanissakkavacanehi samatthitam nidanasamudayajatippabhavabhavam paticcasamuppadassa dasseti. Hetuatthata cettha bhummavacanassa 3- yassa bhave tadavinabhaviphalassa bhavo lakkhiyati, tattha pavattiya veditabba yatha "adhananam dhane ananuppadiyamane daliddiyam vepullamagamasi"ti 4- ca "nipphannesu sassesu subhikkham jayati"ti ca. Nissakkavacanassapi hetuatthata phalassa pabhave pakatiyanca pavattito 5- yatha "kalala hoti abbudam, abbuda jayate pesi"ti 6- ca "himavata ganga pabhavanti, singato 7- saro jayati"ti ca. Avijjadibhave ca tadavinabhavena sankharadibhavo lakkhiyati, avijjadihi ca sankharadayo pabhavanti pakariyanti cati te tesam pabhavo pakati ca, tasma tadatthadipanattham "imasmim sati imassa uppada"ti hetuatthe bhummanissakkaniddesa katati. @Footnote: 1 ka. atitadi 2 Si. anivattitaya, ka. anibbattanayaeva 3 cha.Ma. bhummavacane @4 di.pa. 11/91/55 5 ka. sampavattanato @6 sam.sa. 15/235/248 7 ka. pabhavati, sarabhuto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page43.

Yasma cettha "imasmim sati idam hoti, imassuppada idam uppajjati"ti sankhepena udditthassa paticcasamuppadassa "avijjapaccaya sankhara"tiadiko niddeso, tasma yathavutto atthibhavo uppado ca tesam tesam paccayuppannadhammanam paccayabhavoti vinnayati. Na hi aniruddhatasankhatam atthibhavam uppadanca anivattasabhavatasankhatam udayavatthatasankhatam va "sati eva, nasati, uppada eva, na nirodha"ti antogadhaniyamehi vacanehi abhihitam muncitva anno paccayabhavo nama atthi, tasma yathavutto atthibhavo uppado ca paccayabhavoti veditabbam. Yepi patthane agata hetuadayo catuvisatipaccaya, tepi etasseva paccayabhavassa visesati veditabba. 1- Iti yatha vittharena anulomam paticcasamuppadam manasi akasi, tam dassetum "yadidam avijjapaccaya sankhara"tiadi vuttam. Tattha yadidanti nipato, tassa yo ayanti attho. Avijjapaccayatiadisu avindiyam kayaduccaritadim vindatiti avijja, vindiyam kayasucaritadim na vindatiti avijja, dhammanam aviparitasabhavam aviditam karotiti avijja, antavirahite samsare bhavadisu satte javapetiti avijja, avijjamanesu javati vijjamanesu na javatiti avijja, vijjaya patipakkhati va avijja, sa "dukkhe annanan"tiadina 2- catubbidha veditabba. Paticca na vina phalam eti uppajjati ceva pavattati cati paccayo, upakarakattho va paccayo. Avijja ca sa paccayo cati avijjapaccayo, tasma avijjapaccaya. Sankharontiti sankhara, lokiyakusalakusalacetana, sa punnapunnanenjabhisankharavasena tividha veditabba. vijanatiti vinnanam, tam lokiyavipakavinnanavasena dvattimsavidham. Namatiti namam, vedanadikkhandhattayam. Ruppatiti rupam, bhutarupam cakkhvadiupadarupanca. Ayatati 3- ayatanca samsaradukkham nayatiti ayatanam. Phusatiti phasso. Vediyatiti vedana. Idampi dvayam @Footnote: 1 ka. datthabbam 2 abhi.vi. 35/226/161 3 Ma. ayam tanati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page44.

Dvaravasena chabbidham, vipakavasena gahane chattimsavidham. Paritassatiti tanha, sa kamatanhadivasena sankhepato tividha, vittharato atthuttarasatavidha ca. Upadiyatiti upadanam. Tam kamupadanadivasena catubbidham. Bhavati bhavissati cati 1- bhavo. So kammupapattibhedato duvidho. Jananam jati. Jiranam jaRa. Maranti tenati maranam. Socanam soko. Paridevanam paridevo. Dukkhayatiti dukkham, uppadatthitivasena dvedha khanatiti dukkham. Dummanassa bhavo domanassam. Bhuso ayaso upayaso. Sambhavantiti nibbattanti. Na kevalanca sokadiyeva, 2- athakho sabbapadehi "sambhavanti"ti padassa yojana katabba. Evam hi "avijjapaccaya sankhara sambhavanti"ti paccayapaccayuppannavavatthanam dassitam hoti. Esa nayo sabbattha. Tattha annanalakkhana avijja, sammohanarasa, chadanapaccupatthana, asavapadatthana. Abhisankharanalakkhana sankhara, ayuhanarasa, samvidahanapaccupatthana, avijjapadatthana. Vijananalakkhanam vinnanam, pubbangamarasam, patisandhipaccupatthanam, sankharapadatthanam, vattharammanapadatthanam va. Namanalakkhanam namam, sampayogarasam, avinibbhogapaccupatthanam, vinnanapadatthanam. Ruppanalakkhanam rupam anarammanarasam, 3- appaheyyabhavapaccupatthanam, vinnanapadatthanam. Ayatanalakkhanam salayatanam, dassanadirasam, vatthudvarabhavapaccupatthanam, namarupapadatthanam. Phusanalakkhano phasso, sanghattanaraso, sangatipaccupatthano, salayatanapadatthano. Anubhavanalakkhana vedana, visayarasasambhogarasa, sukhadukkhapaccupatthana, phassapadatthana. Hetubhavalakkhana tanha, abhinandanarasa, atittibhavapaccupatthana, vedanapadatthana. Gahanalakkhanam upadanam, amuncanarasam, tanhadalhattaditthipaccupatthanam, tanhapadatthanam. Kammakammaphalalakkhano bhavo, bhavanabhavanaraso, kusalakusalabyakatapaccupatthano, upadanapadatthano. Tattha tattha bhave pathamabhinibbattilakkhana jati, niyyatanarasa, @Footnote: 1 Si. bhavati bhaviyati, cha.Ma. bhavati bhavayati 2 cha.Ma. sokadihiyeva 3 cha. vikiranarasam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page45.

Atitabhavato idha uppannapaccupatthana, dukkhavicittatapaccuppatthana. Khandhaparipakalakkhana jara, 1- maranupanayanarasa, yobbanavinasapaccupatthana. Cutilakkhanam maranam, visamyogarasam gativippavasapaccupatthanam. Antonijjhanalakkhano soko, cetaso nijjhanaraso, anusocanapaccupatthano. Lalappanalakkhano paridevo, gunadosaparikkhitaraso, sambhamapaccupatthano. 2- Kayapilanalakkhanam dukkham. Kayadubbaladomanassakaddhanarasam 3- kayikabadhapaccupatthanam. Cittapilanalakkhanam domanassam, manovighatanarasam, manasabyadhipaccupatthanam. Cittaparidahanalakkhano upayaso, nitthunanaraso, visadapaccupatthano. Evamete avijjadayo lakkhanaditopi veditabbati. Ayamettha sankhepo, vittharo pana sabbakarasampannam vinicchayam icchantena sammohavinodaniya vibhangatthakathaya 4- gahetabbo. Evanti nidditthanayanidassanam. 5- Tena avijjadiheva karanehi, na issaranimmanadihiti dasseti. Etassati yathavuttassa. Kevalassati asammissassa sakalassa va. Dukkhakkhandhassati dukkhasamuhassa, na sattassa, napi jivassa napi subhasukhadinam. Samudayo hotiti nibbatti sambhavati. Etamattham viditvati yvayam avijjadivasena sankharadikassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti vutto, sabbakarena etamattham viditva. Tayam velayanti tayam tassa atthassa viditavelayam. Imam udanam udanesiti imam tasmim atthe vidite hetuno ca hetusamuppannadhammassa ca pajananaya anubhavadipakam "yada have patubhavantitiadikam somanassasampayuttananasamutthanam udanam udanesi, attamanavacam niccharesiti vuttam. Hoti. @Footnote: 1 Ma. jiranalakkhana jara 2 Si. sangamapaccupatthano @3 Si., cha.Ma. duppannanam domanassakaranarasam 4 abhi.A. 2/225/140 @5 cha.Ma. nidditthassa nidassanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page46.

Tassattho:- yadati yasmim kale. Haveti byattanti imasmim atthe nipato. Keci pana "haveti ahave yuddhe"ti attham vadanti, "yodhetha maram pannavudhena"ti 1- hi vacanato kilesamarena yujjhanasamayeti tesam adhippayo. Patubhavantiti uppajjanti. Dhammati anulomapaccayakarapativedhasadhaka bodhipakkhiyadhamma. Athava patubhavantiti pakasenti, abhisamayavasena byatta pakata honti. Dhammati catuariyasaccadhammama. Atapo vuccati kilesasantapanatthena viriyam. Atapinoti sammappadhanaviriyavato. Jhayatoti arammanupanijjhanena lakkhanupanijjhanena jhayantassa. Brahmanassati bahitapapassa khinasavassa. Athassa kankha vapayanti sabbati atha assa evampatubhutadhammassa ya eta "ko nu kho bhante phusatiti? no kallo panhoti bhagava avoca"tiadina 2- nayena "katamam nu kho bhante jaramaranam, kassa ca panidam jaramarananti? no kallo panhoti bhagava avoca"tiadina 3- nayena paccayakare kankha vutta, ya ca paccayakarasseva appatividdhatta "ahosim nu kho aham atitamaddhanan"tiadina 4- solasakankha agata, ta sabba vapayanti apagacchanti nirujjhanti. Kasma? yato pajanati sahetudhammam, yasma avijjadikena hetuna sahetukam imam sankharadikam kevalam dukkhakkhandhadhammam pajanati annasi pativijjhiti. Kada panassa bodhipakkhiyadhamma catusaccadhamma va patubhavanti uppajjanti pakasenti va? vipassanamaggananesu tattha vipassananane tava 5- vipassanananasampayutta satiadayo vipassananananca yatharaham attano visayesu tadangappahanavasena subhasannadike pajahanta kayanupassanadivasena visum visum @Footnote: 1 khu.dha. 25/40/23 2 sam.ni. 16/12/14 @3 sam.ni. 16/35/59 4 Ma.mu. 12/18/11, sam.ni. 16/20/26 @5 cha.Ma. vipassananane tavati patho na dissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page47.

Uppajjanti, maggakkhane pana te nibbanamalambitva samucchedavasena patipakkhe pajahanta catusupi ariyasaccesu asammohappativedhasadhanavasena sakideva uppajjanti. Evam tavettha bodhipakkhiyadhammanam uppajjanatthena patubhavo veditabbo. Ariyasaccadhammanam pana lokiyanam vipassanakkhane vipassanaya arammanakaranavasena, lokuttaranam tadadhimuttatavasena, maggakkhane nirodhasaccassa arammanabhisamayavasena, sabbesampi kiccabhisamayavasena pakatabhavato pakasanatthena patubhavo veditabbo. Iti bhagava satipi sabbakarena sabbadhammanam attano nanassa pakatabhave paticcasamuppadamukhena vipassanabhinivesassa katatta nipunagambhirasududdasataya paccayakarassa tam paccavekkhitva uppannabalavasomanasso patipakkhasamucchedavibhavanena saddhim attano tadabhisamayanubhavadipakamevettha udanam udanesiti. Ayampi udano vutto bhagavata iti me sutanti ayam pasi kesuciyeva potthathesu dissati. Tattha ayampiti pisaddo "idampi buddhe ratanam panitam, ayampi parajiko hoti"tiadisu 1- viya sampindanattho, tena uparimam sampindeti. Vuttoti ayam vuttasaddo kesoharanavappanavapasamikaranajivitavuttipamuttabhavapavacanavasena pavattanaajjhenakathanadisu dissati. Tathahesa "kapatiko manavo daharo vuttasiro"tiadisu 2- kesoharane agato. "gavo tassa pajayanti khette vuttam viruhati vuttanam phalamasnati yo mittanam na dubbhati"ti 3- adisu vappane. "no ca kho pativuttan"tiadisu 4- atthadantakadihi vapasamikarane. "pannalomo paradattavutto migabhutena cetasa viharami"tiadisu 5- jivitavuttiyam. @Footnote: 1 vi. mahavi. 1/89/59 2 Ma.Ma. 13/426/415 3 khu.ja. 28/401/155 @4 vi. mahavi. 1/289/220 5 vi.cula. 7/332/117

--------------------------------------------------------------------------------------------- page48.

"pandupalaso bandhana pavutto abhabbo haritattaya"tiadisu 1- bandhanato pamuttabhave. "gitam vuttam samihitan"tiadisu 2- pavacanabhavena 3- pavattite. "vutto guno 4- vutto parayanotiadisu ajjhene. "vuttam kho panetam bhagavata `dhammadayada me bhikkhave bhavatha, ma amisadayada"tiadisu 5- kathane. Idhapi kathane eva datthabbo, tena ayampi udano bhasitoti attho. Ititi evam. Me sutanti padadvayassa attho nidanavannanayam sabbakarato vuttoyeva. Pubbe "evamme sutan"ti nidanavasena vuttoyeva hi attho idha nigamanavasena "iti me sutan"ti puna vutto. Vuttasseva hi atthassa puna vacanam nigamananti. Itisaddassa atthuddharo evamsaddena samanatthataya "evamme sutan"ti ettha viya, atthayojana ca itivuttakavannanaya amhehi pakasitayevati tattha vuttanayeneva veditabbati. Paramatthadipaniya khuddakanikayatthakathaya udanasamvannanaya pathamabodhisuttavannana nitthita. --------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 26 page 1-48. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=26&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=26&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=38              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=1425              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1426              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=1426              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

previous bookno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com