ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

   {117} Tena kho pana samayenati yena samayena bhagavata sikkhapadam
appannattam hoti tena samayena. Anupajjhayakanti upajjham
agahapetva sabbena sabbam upajjhayavirahitam. Evam upasampanna
neva dhammato na amisato sangaham labhanti. Te parihayantiyeva
na vaddhanti. Na bhikkhave anupajjhayakoti upajjham agahapetva
nirupajjhayako na upasampadetabbo. Yo upasampadeyya apatti
dukkatassati sikkhapadapannattito patthaya evam upasampadentassa
apatti. Kammampana na kuppati. Keci kuppatiti vadanti tam
na gahetabbam. Sanghena upajjhayenatiadisupi ubhatobyanjana-
kupajjhayapariyosanesu eseva nayo. {118} Apattaka hatthesu pindaya
carantiti yo hatthesu pindo labbhati tadatthaya caranti. Seyyathapi
titthiyati yatha ajivakanamaka titthiya. Supahayanjanehi missetva
hatthesu thapitapindameva hi te bhunjanti. Apatti dukkatassati
evam upasampadentasseva apatti hoti. Kammampana na kuppati.
Acivarakati vatthusupi eseva nayo. Yacitakenati yava upasampadam
@Footnote: 1. (?) atthasaliniya dhammasanganitthakathaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page101.

Karomi tava dethati yacitva gahitena tavakalikenati attho. Idisena hi pattena va civarena va pattacivarena va upasampadentasseva apatti hoti kammampana na kuppati tasma paripunnapattacivarova upasampadetabbo. Sace tassa natthi acariyupajjhaya cassa datukama honti annehi va bhikkhuhi nirapekkhehi nissajjitva adhitthanupagam pattacivaram databbam. Pabbajjapekkhampana pandupalasam yacitakenapi pattacivarena pabbajetum vattati. Sabhagatthane vissasena gahetvapi pabbajetum vattati. Sace pana apakkam pattam civarupagani ca vatthani gahetva agato hoti yava patto paccati civarani ca kariyanti tava vihare vasantassa anamatthapindapatam datum vattati. Thalake bhunjitum vattati. Purebhattam samanerabhagasamako amisabhago datum vattati. Senasanagaho pana salakabhattauddesabhattanimantanadini ca na vattanti. Pacchabhattampi samanerabhagasamako telamadhuphanitadi- bhesajjabhago vattati. Sace gilano hoti bhesajjamassa katum vattati samanerassa viya ca sabbam patijagganakammanti. {119} Hatthacchinnadivatthusu hatthacchinnoti yassa hatthatale va manibandhe va kappare va yattha katthaci eko va dve va hattha chinna honti. Padacchinnoti yassa aggapade va gopphakesu va janghaya va yatthakatthaci eko va dve va pada chinna honti. Hatthapadacchinnoti yassa vuttappakareneva catusu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page102.

Hatthapadesu dve va tayo va sabbe va hatthapada chinna honti. Kannacchinnoti yassa kannamule va kannasakkhalikaya va eko va dve va kanna chinna honti. Yassa pana kannabundhe chijjanti sakka ca hoti sanghatetum so kannam sanghatetva pabbajetabbo. Nasacchinnoti yassa ajapadake va ekapute va dvepute va yattha katthaci nasa chinna hoti. Yassa pana nasika sakka hoti sandhetum so tam phasum katva pabbajetabbo. Kannanasacchinnoti ubhayavasena veditabbo. Angulicchinnoti yassa nakhasesam adassetva eko va bahu va anguliyo chinna honti. Yassa pana suttatantumattampi nakhasesam pannayati tam pabbajetum vattati. Alacchinnoti yassa catusu angutthakesu anguliyam vuttanayeneva eko va bahu va angutthaka chinna honti. Kandaracchinnoti yassa kandaranamaka mahanaharu purato va pacchato va chinna honti. Tesu ekassapi chinnatta aggapadena va mulena va cankamati na va padam patitthapetum sakkoti. Phanahatthakoti yassa vaggulipakkhaka viya anguliyo sambaddha honti etam pabbajetukamena angulantarikayo phaletva sabbam antaracammam apanetva phasum katva pabbajetabbo. Yassapi cha anguliyo honti tam pabbajetukamena adhikangulim chinditva phasum katva pabbajetabbo. Khujjoti yo urassa va pitthiya va passassa va nikkhantatta khujjasariro. Yassa pana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page103.

Kinci angapaccangam isakam vankam tam pabbajetum vattati. Mahapurisoeva hi brahmujugatto avaseso satto akhujjo nama natthi. Vamanoti janghavamano va kativamano va ubhayavamano va. Janghavamanassa katito patthaya hetthimakayo rasso hoti uparimakayo paripunno. Kativamanassa katito patthaya uparima- kayo rasso hoti hetthimakayo paripunno. Ubhayavamanassa ubhopi kaya rassa honti yesam rassatta bhutanam viya parivatumo mahakucchighatasadiso attabhavo hoti tam tividhampi pabbajetum na vattati. Galaganditi yassa kumbhandam viya gale gando hoti. Desanamattameva cetam. Yasmim kisminci pana padese gande sati na pabbajetabbo. Tattha vinicchayo na bhikkhave pancahi abadhehi phuttho pabbajetabboti ettha vuttanayeneva veditabbo. Lakkhanahatakasahatalikhitakesu yam vattabbam tam na bhikkhave lakkhanahatoti- adisu vuttameva. Sipaditi bharapado vuccati. Yassa pado thulo hoti sanjatapilako kharo so na pabbajetabbo. Yassa pana na tava kharabhavam ganhati sakka hoti upanaham bandhitva udakaavate pavesetva udakavalikaya puretva yatha sira pannayanti jangha ca telanalika viya hoti evam milapetum tassa padam idisam katva tam pabbajetum vattati. Sace puna vaddhati upasampadentenapi tatha katva upasampadetabbo. Paparogiti arisabhagandarapittasemhakasasasadisu yena kenaci rogena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page104.

Niccaturo atekiccharogo jeguccho amanapo ayampi na pabbajetabbo. Parisadusakoti yo attano virupataya parisam duseti atidigho va hoti annesam sisappamananabhippadeso atirasso va ubhayavamanabhutarupam viya atikalo va jhapitakhettakhanuko viya accodato va dadhitakkadihi pamajjitapattatambalohavanno atikiso va mandamamsalohito atthisiracammasariro viya atithulo va bhariyamamso mahodaro mahabhutasadiso atimahantasiso va pacchim sise katva thito viya atikhuddakasiso va sarirassa ananurupena atikhuddakena sisena samannagato kutakutakasiso va talaphalapinda- sadisena sisena samannagato sikharasiso va uddham anupubbatanukena sisena samannagato nalisiso va mahavelupabbasadisena sisena samannagato kappasiso va pabbharasiso va catusu passesu yena kenaci passena onatena sisena samannagato vanasiso va putisiso va kannikakeso va panakehi khayitakedare sassasadisehi tahim tahim utthitehi kesehi samannagato nillomasiso va thulatthaddhakeso va talahirasadisehi kesehi samannagato jatipalitehi pandarakeso va pakatitambakeso va adittehi viya kesehi samannagato avattasiso va gunnam sarire avattasadisehi uddhaggehi kesavattehi samannagato. Sisalomehi saddhim ekabaddhabhamukalomo va jalabaddhena viya nalatena samannagato sambaddhabhamuko va nillomabhamuko va makkatabhamuko va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page105.

Atimahantakkhi va atikhuddakakkhi va mahisacamme vasikonena paharitva katachiddasadisehi akkhihi samannagato. Visamakkhi va ekena mahantena ekena khuddakena akkhina samannagato. Visamacakkalo va ekena uddham ekena adhoti evam visamajatehi akkhicakkalehi samannagato kekaro va gambhirakkhi va yassa gambhire udapane udakataraka viya akkhitaraka pannayanti nikkhantakkhi va yassa kakkatakasseva akkhitaraka nikkhanta honti hatthikanno va mahantahi kannasakkhalikahi samannagato musikakanno va jatukakanno va khuddakahi kannasakkhalikahi samannagato. Chiddamattakanno va yassa vina kannasakkhalikahi kannachidda- mattameva hoti aviddhakanno 1- va yonakajatiko pana parisadusako na hoti sabhavoyeva hi so tassa kannabhagandariko va niccaputina kannena samannagato gandakanno va sada paggharitapubbena kannena samannagato vankitakanno va gobhattanalikaya aggasadisehi kannehi samannagato atipingalakkhi va madhupingalakkhim pana pabbajetum vattati nippakhumakkhi va assupaggharanakkhi va pupphitakkhi akkhipakena samannagatakkhi va atimahantanasiko va atikhuddakanasiko va vipitanasiko va majjhe appatitthahitva ekapasse thitavankanasiko va dighanasiko va sukaratundasadisaya jivhaya lehitum sakkuneyyaya nasikaya samannagato. Niccapaggharitasinghanikanaso va mahamukho va yassa @Footnote: 1. aviddhakannoti yuttataram.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page106.

Kharamandukasseva mukhanimittamyeva mahantam hoti mukham pana labusadisam atikhuddakam bhinnamukho va vankamukho va mahaottho va ukkhalimukhavattisadisehi otthehi samannagato. Tanukaottho va bhericammasadisehi dante pidahitum asamatthehi otthehi samannagato mahaadharottho va tanukauttarottho va tanukaadharottho va mahauttarottho va otthacchinnako va elamukho va upakkamukho va sankhatundako va bahisetehi antoatirattehi otthehi samannagato duggandhakunapamukho va mahadanto va atthaka- dantakasadisehi dantehi samannagato asuradanto va hettha va upari va bahi nikkhantadanto yassa pana sakka hoti otthehi pidahitum kathentasseva pannayati no akathentassa tam pabbajetum vattati putidanto va niddanto va yassa pana dantantare kalandakadanto viya sukhumadanto hoti tam pabbajetum vattati mahahanuko va gohanusadisena hanuna samannagato dighahanuko va vipitahanuko va anto pavitthena viya atirassena hanukena samannagato bhinnahanuko va vankahanuko va nimmassudathiko va bhikkhunisadisamukho dighagalo va bakagalasadisena galena samannagato rassagalo va antopavitthena viya galena samannagato bhinnagalo va bhatthaamsakuto va ahattho va ekahattho va atirassahattho va atidighahattho va bhinnauro va bhinnapitthi va kacchugatto va kandugatto va daddugatto va godhagatto va yassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page107.

Godha viya gattato cunnani patanti sabbancetam virupakaranam sandhaya vittharikavasena vuttam. Vinicchayo panettha na bhikkhave pancahi abadhehi phutthoti ettha vuttanayeneva veditabbo. Bhatthakatiko va mahaanisado va uddhanakutasadisehi anisadamamsehi accuggatehi samannagato. Mahauruko va vatandiko va mahajanuko va sanghattanajanuko va dighajangho va yatthisadisajangho vikato va sando va ubbaddhapindiko va so duvidho hetthaorulhahi va upariarulhahi va mahatiti janghapindikahi samannagato mahajangho va thulajanghapindiko va mahapado va mahapanhi va sitthakapado va padavemajjhato utthitajangho vankapado va so duvidho anto va bahi va parivattapado ganthikanguliko va singiveraphanasadisahi angulihi samannagato andhanakho va kalavannehi putinakhehi samannagato. Sabbopi esa parisadusako. Evarupo parisadusako na pabbajetabbo. Kanoti pasannandho va hotu pupphadihi va upahatapasado. Yo dvihi va ekena va akkhina na passati so na pabbajetabbo. Mahapaccariyampana ekakkhikano kanoti vutto dveakkhikano andhena sangahitoti. Mahaatthakathayam jaccandho andhoti vutto tasma ubhayampi pariyayena yujjati. Kuniti hatthakuni va padakuni va angulikuni va yassa etesu hatthadisu yankinci vankam pannayati eso kuni nama. Khanjoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page108.

Natajanuko va bhinnajangho va majjhe sankutitapadatta kutandapadako va pitthipadamajjhena cankamanto agge sankutitapadatta kundapadako va pitthipadaggena cankamanto aggapadeneva cankamanakhanjo va panhikaya cankamanakhanjo va padassa bahirantena cankamanakhanjo va padassabbhantarantena cankamanakhanjo va gopphakanam uparibhaggatta sakalena pitthipadena cankamanakhanjo va sabbopesa khanjoyeva na pabbajetabbo. Pakkhahatoti yassa eko hattho va pado va addhasariram va sukham na vahati. Chinniriyapathoti pithasappi vuccati. Jaradubbaloti jinnabhavena dubbalo attano civararajanadikammampi katum asamattho. Yo pana mahallako balava hoti attanam patijaggitum sakkoti so pabbajetabbo. Andhoti jaccandho vuccati. Mugoti yassa vacibhedo nappavattati yassapi pavattati saranagamanampana paripunnam bhasitum na sakkoti tadisam mammanampi pabbajetum na vattati. Yo pana saranagamanamattam paripunnam bhasitum sakkoti tam pabbajetum vattati. Badhiroti yo sabbena sabbam na sunati. Yo pana mahasaddam sunati tam pabbajetum vattati. Andhamugadayo ubhayadosavasena vutta. Yesanca pabbajja patikkhitta upasampadapi tesam patikkhittava. Sace pana te sangho upasampadeti sabbepi hatthacchinnadayo supasampanna karakasangho pana acariyupajjhaya ca apattito na muccanti. Vakkhati ca atthi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page109.

Bhikkhave puggalo appatto osaranam tance sangho osareti ekacco suosarito ekacco duosaritoti. Tassattho agatatthaneyeva avibhavissatiti. Hatthacchinnadivatthukatha nitthita.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 100-109. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=3&A=2086&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=3&A=2086&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=133              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=3609              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3705              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3705              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com