ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 4 : PALI ROMAN Di.A. (sumangala.1)

             2. Samannaphalasutta
             rajamaccakathavannana
   [150] Evamme sutam .pe. Rajagaheti samannaphalasuttam. Tatrayam
anupubbapadavannana. 3- Rajagaheti evam namake nagare. Tam hi mandhatumaha-
govindadihi pariggahitatta rajagahanti vuccati. Annepettha pakare vannayanti.
Kintehi. Namamattametam tassa nagarassa. Tampanetam buddhakale ca cakkavattikale ca
nagaram hoti, sesakale sunnam hoti yakkhapariggahitam, tesam vasanavanam 4- hutva
@Footnote: 1 ka. jativane  2 Si. pacinam 3 cha.Ma.i. apubbapadavannana 4 Si. vasantavanam
Titthati. Viharatiti avisesena iriyapathadibbabrahmaariyaviharesu annataraviharasamangi-
paridipanametam. Idha pana thanagamananisajjasayanappabhedesu iriyapathesu annatarairiya-
pathasahayogaparidipanam. Tena thitopi gacchantopi nisinnopi sayanopi bhagava
viharaticceva veditabbo. So hi ekam iriyapathabadhanam annena iriyapathena
vicchinditva aparipatantam 1- attabhavam harati pavatteti, tasma viharatiti vuccati.
   Jivakassa komarabhaccassa ambavaneti idamassa yam gocaragamam
upanissaya viharati, tassa samipanivasanatthanaparidipanam. 2- Tasma rajagahe viharati
jivakassa komarabhaccassa ambavaneti rajagahasamipe jivakassa komarabhaccassa
ambavane viharatiti evamettha attho veditabbo. Samipatthe hi etam bhummavacanam.
Tattha jivatiti jivako, kumarena bhatoti komarabhacco. Yathaha "kim bhane etam
kakehi samparikinnanti? darako devati. Jivati bhaneti? jivati devati. Tenahi
bhane tam darakam amhakam antepuram netva dhatinam detha posetunti. Tassa jivatiti
jivakoti namam akamsu. Kumarena posapitoti komarabhaccoti namam akamsu"ti 3-
ayamettha sankhePo. Vittharena pana jivakavatthu khandhake agatameva. Vinicchayakathapissa
samantapasadikaya vinayatthakathayam vutta.
   Ayam pana jivako ekasmim samaye bhagavato dosabhisannam kayam virecetva siveyyakam
dussayugam datva vatthanumodanapariyosane sotapattiphale patitthaya cintesi
"maya divasassa dvittikkhattum buddhupatthanam gantabbam, idanca gijjhakutam 4-
veluvanam atidure, mayhampana uyyanam ambavanam asannataram, yannunaham ettha
bhagavato viharam kareyyan"ti so tasmim ambavane rattitthanadivatthanalenakuti-
mandapadini sampadetva bhagavato anucchavikam gandhakutim karapetva ambavanam
attharasahatthubbedhena tambapatavannena pakarena parikkhipapetva buddhappamukham
bhikkhusamgham sacivarabhattena santappetva dakkhinodakam patetva viharam niyyadesi. 5-
Tam sandhaya vuttam "jivakassa komarabhaccassa ambavane"ti.
@Footnote: 1 Si.,Ma. apatantam  2 Si.,Ma. samipe....  3 vinaYu. maha. 5/328/125 civarakkhandhaka
@4 ayam patho cha.Ma.,Si.,i. potthakesu na dissati.  5 cha.Ma.,i. niyyatesi
   Addhatelasehi bhikkhusatehiti addhasatena unehi terasahi bhikkhusatehi.
Rajatiadisu rajati attano issariyasampattiya catuhi sangahavatthuhi mahajanam
ranjeti vaddhetiti va raja. Magadhanam 1- issaroti magadho. "ajatoeva
ranno sattu bhavissati"ti nemittakehi nidditthoti ajatasattu.
   Tasmim kira kucchigate deviya evarupo dohalo uppajji "ahovataham
ranno dakkhinabahulohitam 2- piveyyan"ti, sa "bhariye thane dohalo uppanno,
na sakka kassaci arocetun"ti tam kathetum asakkonti kisa dubbanna ahosi.
Tam raja pucchi "bhadde tuyham attabhavo na pakativanno, kim karanan"ti? ma
Pucchi maharajati. Bhadde tvam tuyham 3- ajjhasayam mayham akathenti kassa kathessasiti
tatha tatha nibandhitva kathapesi. Sutva ca "bale kim ettha tuyham bhariyasanna
ahosi"ti vejjam pakkosapetva suvannasatthakena bahum phalapetva suvannasarakena
lohitam gahetva udakena sambhinditva payesi. Nemittaka tam sutva "esa
gabbho ranno sattu bhavissati, imina raja hannissati"ti byakarimsu. Devi
sutva "mayham kira kucchito nikkhanto rajanam maressati"ti gabbham patetukama
uyyanam gantva kucchim maddapesi, gabbho na patati. Sa punappunam gantva
tatheva karesi. Raja "kimattham ayam abhinham uyyanam gacchati"ti parivimamsanto tam
karanam sutva "bhadde tava kucchiyam puttoti va dhitati va na pannayati,
attano nibbattadarakam evamakasiti mahaagunarasipi no jambudipatale avibhavissati,
ma tvam evam karohi"ti nivaretva arakkham adasi. Sa gabbhavutthanakale
`maressami"ti 4- cintesi. Tadapi arakkhamanussa kumaram apanayimsu. Athaparena
samayena vuddhippattam kumaram deviya dassesum. Sa tam disvava puttasineham uppa-
desi, tena nam maretum nasakkhi. Rajapi anukkamena puttassa oparajjamadasi. 5-
   Athekasmim samaye devadatto rahogato cintesi "sariputtassa parisa
maha, moggallanassa parisa maha, kassapassa parisa ca mahati evam ime
visumvisumdhura, ahampi ekam dhuram niharami"ti. So "na sakka vina labhena
@Footnote: 1 i. magadhanam     2 i. dakkhinabahuto lohitam   3 cha.Ma. attano
@4 i. tam maressamiti.  5 ka. uparajjamadasi
Parisam uppadetum, handaham labham nibbattemi"ti cintetva khandhake 1- agatanayena
ajatasattum kumaram iddhipatihariyena pasadetva sayam patam pancahi rathasatehi
upatthanam agacchantam ativissattham natva ekadivasam upasankamitva etadavoca
"pubbe kho kumara manussa dighayuka, etarahi appayuka, tenahi tvam kumara
pitaram hantva raja hohi, aham bhagavantam hantva buddho bhavissami"ti kumaram
pitu vadhe uyyojesi. 2-
   So "ayyo devadatto mahanubhavo, etassa aviditam nama natthi"ti
uruya potthaniyam bandhitva divadivassa bhito ubbiggo ussanki utraso
antepuram pavisitva vuttappakaram vippakaram akasi. Atha nam amacca gahetva
anuyunjitva "kumaro ca hantabbo, devadatto ca sabbe ca bhikkhu hantabba"ti
sammantayitva 3- "ranno anavasena karissama"ti ranno arocesum.
   Raja ye amacca maretukama ahesum, tesam thanantarani acchinditva,
ye na maretukama, te uccesu thanesu thapetva kumaram pucchi "kissa pana tvam
kumara mam maretukamosi"ti? rajjenamhi deva atthikoti. Raja tassa rajjam adasi.
   So "mayham manoratho nipphanno"ti devadattassa arocesi. Tato nam so aha
"tvam singalam 4- anto karitva bheripariyonaddhapuriso viya `sukiccakarimhi'ti
mannasi katipaheneva te pita taya katam avamanam cintetva sayameva raja
bhavissati"ti. Atha bhante kim karomiti? mulaghaccam 5- ghatehiti. Nanu bhante mayham
pita na satthavajjhoti? aharupacchedena nam marehiti. So pitaram tapanagehe
pakkhipapesi. Tapanageham nama kammakaranatthaya katadhumagharam. "mama mataram thapetva
annassa datthum ma detha"ti aha. Devi suvannasarake bhattam pakkhipitva
ucchangenadaya pavisati. Raja tam bhunjitva yapeti. So "mayham pita katham
yapeti"ti pucchitva tam pavattim sutva "mayham matu ucchange 6- katva pavisitum
ma detha"ti aha. Tato patthaya devi moliyam pakkhipitva pavisati. Tampi sutva
@Footnote: 1 vinaYu. cula. 7/339 samghabhedakhandhaka ajatasattukumaravatthu  2 cha.Ma. uyyojeti
@3 Ma. mantayimsu   4 i. musikam 5 ka. mulaccham, Ma. mulachejjam  6 cha. ucchangam
"molim bandhitva pavisitum ma detha"ti aha. Tato suvannapadukasu bhattam
thapetva pidahitva paduka aruyha pavisati. Raja tena yapeti. Puna "katham
yapeti"ti pucchitva tamattham sutva "paduka aruyha pavisitumpi ma detha"ti
aha. Tato patthaya devi gandhodakena nhayitva sariram catumadhurena makkhetva
parupitva pavisati. Raja tassa sariram lehitva yapeti. Puna pucchitva tam
pavattim sutva "ito patthaya mayham matu pavesanam nivaretha"ti aha. Devi
dvaramule thatva "sami bimbisara etam daharakale maretum na adasi, attano
sattum attanava posesi, idandani 1- te pacchimadassanam, naham ito patthaya
tumhe passitum labhami, sace mayham doso atthi, khamatha deva"ti roditva
kanditva nivatti.
   Tato patthaya ranno aharo natthi. Raja maggaphalasukhena cankamena
yapeti. Ativiya cassa 2- attabhavo virocati. So "kathampi 3- me bhane pita
yapeti"ti pucchitva "cankamena 4- deva yapeti, ativiya cassa attabhavo virocati"ti
sutva "cankamandanissa haressami"ti cintetva "mayham pitu pade khurena
phaletva lonatelena makkhetva khadirangarehi vitaccitehi pacatha"ti nhapite
pesesi. Raja te disva "nuna mayham putto kenaci sannatto bhavissati, ime
mama massukaranatthayagata"ti cintesi. Te gantva vanditva atthamsu. Kasma
agatatthati ca puttha tam sasanam arocesum. Tumhakam ranno manam karothati ca
vutta nisida devati vatva ca rajanam vanditva "deva mayam ranno anam
karoma, ma amhakam kujjhittha, nayidam tumhadisanam dhammarajunam anucchavikan"ti
vatva vamahatthena gopphake gahetva dakkhinahatthena khuram gahetva padatalani
phaletva lonatelena makkhetva khadirangarehi vitaccitehi pacimsu. Raja kira pubbe
cetiyangane saupahano agamasi, nisajjatthaya 5- pannattakatasarakanca adhotehi
padehi akkami, tassayam nissandoti vadanti. Ranno balavavedana uppanna.
@Footnote: 1 cha.Ma. idam pana dani    2 cha.Ma. ativiyassa   3 cha.Ma.i. katham me
@4 Ma. cankameneva     5 cha.Ma. nisajjanatthaya
So "aho buddho, aho dhammo, aho samgho"ti anussarantoyeva cetiyangane
khittamala viya milayitva catummaharajikadevaloke vessavanassa paricarako
janavasabho 1- nama yakkho hutva nibbatti.
   Tandivasameva ca ajatasattussa putto jato, puttassa jatabhavanca pitu
matabhavanca nivedetum dve lekha ekakkhaneyeva agata. Amacca "pathamam puttassa
jatabhavam arocessama"ti tam lekham ranno hatthe thapesum. Ranno tamkhananneva
puttasineho uppajjitva sakalasariram khobhetva atthiminjam ahacca atthasi. Tasmim
khane pitu gunam annasi "mayi jatepi mayham pitu evameva sineho uppanno"ti
so "gacchatha bhane, mayham pitaram vissajjetha"ti aha. Kim vissajjapetha 2-
devati itaram lekham hatthe thapayimsu. 3-
   So tampavattim sutva rodamano matu samipam gantva "ahosi nukho
amma mayham pitu mayi jate sineho"ti. Sa aha `balaputta kim vadesi, tava
daharakale anguliya pilaka utthahi, atha tam rodamanam sannapetum asakkonta tam
gahetva vinicchayatthane nisinnassa tava pitu santikam agamamsu. Pita te angulim mukhe
thapesi, pilaka mukheyeva bhijji. Atha kho 4- pita tava sinehena tam lohitamissakam
pubbam anutthahitvava 5- ajjhohari. Evarupo te pitu sineho"ti. So roditva
paridevitva pitu sarirakiccam akasi.
   Devadattopi ajatasattum upasankamitva "purise maharaja anapehi,
ye samanam gotamam jivita voropessanti"ti vatva tena dinne purise pesetva
sayam gijjhakutam aruyha yantena silam pavijjhitva nalagirihatthim muncapetvapi
kenaci upayena bhagavantam maretum asakkonto parihinalabhasakkaro panca vatthuni
yacitva tani alabhamano "tehi janam sannapessami"ti samghabhedam katva
sariputtamoggallanesu parisam adaya pakkamantesu unham lohitam mukhena chaddetva
nava mase gilanamance nipajjitva vippatisarajato "kuhim etarahi sattha vasati"ti
@Footnote: 1 i. javanasabho    2 Si. vissajjapesi    3 ka. dassesum
@4 ka. atha te     5 cha.Ma. anitthubhitva, Ma. anitthubhitva
Pucchitva "jetavane"ti vutte "mancakena mam haritva sattharam dassetha"ti vatva
ahariyamano bhagavato dassanarahassa kammassa akatatta jetavane pokkharanisamipeyeva
dvedha bhinnam pathavim pavisitva mahanarake 1- patitthitoti. Ayamettha sankhepo,
vittharakathanayo khandhake 2- agato. Khandhake agatatta pana sabbam na
vuttanti. Evam jatoyeva 3- ranno sattu bhavissatiti nemittakehi nidditthoti
ajatasattu.
   Vedehiputtoti ayam kosalaranno dhitaya putto, na videharanno.
Vedehiti pana panditadhivacametam. Yathaha "vedehika gahapatani, 4- ayyo anando
vedehamuni"ti. Tatrayam vacanattho. Vidanti etenati vedo, nanassetam adhivacanam.
Vedena ihati ghatati vayamatiti vedehi, vedehiya putto vedehiputto.
   Tadahuti tasmim ahu, tasmim divaseti attho. Upavasanti etthati
uposatho, upavasantiti silena va anasanena 5- va upeta hutva upavuttha
vasantiti attho. Ayampanettha atthuddharo:- "ayamavuso kappina uposatham
gamissama"ti 6- adisu hi patimokkhuddeso uposatho. "evam atthangasamannagato
kho visakhe uposatho upavuttho"ti 7- adisu silam. "suddhassa ve sada phaggu,
suddhassuposatho sada"ti 8- adisu upavaso. "uposatho nama nagarajati 9- adisu
pannatti. "na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhuka avasa"ti 10- adisu upavasitabbadivaso.
Idhapi so eva adhippeto. So panesa atthamicatuddasipanranasibhedena tividho.
Tasma sesadvayanivaranattham "pannarase"ti vuttam. Teneva vuttam "upavasanti
etthati uposatho"ti.
   Komudiyati kumudavatiya. Tada kira kumudani supupphitani honti, tani
ettha santiti komudi. Catumasiniyati catumasiya, sa hi catunnam masanam
@Footnote: 1 cha.Ma., mahaniraye    2 vinaYu. cula. 7/340-343/128-136 samghabhedakakkhandhaka
@3 cha.Ma. ajatoyeva    4 Ma.mu. 12/226/190 kakacupamasutta  5 ka. anussukena
@6 suttanta. gavesitabbamidam   7 an. atthaka. 23/133/261 visakhasutta
@8 Ma.mu. 12/79/52 vatthupamasutta 9 di. maha. 10/271/170 mahasudassanasutta
@10 vinaYu. maha. 4/181/198 uposathakkhandhaka
Pariyosanabhutati catumaSi. Idha pana catumasiniti vuccati. Masapunnataya
utupunnataya samvaccharapunnataya punna sampunnati punna. "ma"iti cando
vuccati, so ettha punnoti punnama. Evam punnaya punnamayati imasmim
padadvaye ca attho veditabbo.
   Rajamaccaparivutoti evarupaya rajataghataviniggatahi khiradharahi dhoviya-
manadisabhagaya viya rajatavimananiccharitehi 1- muttavalisumanakusumadamasetadukulakumuda-
visarehi samparikinnaya viya ca caturupakkilesavimuttapunnacandappabhasamudayobhasitaya
rattiya rajamaccehi parivutoti attho. Uparipasadavaragatoti pasadavarassa upari
gato. Maharahe samussitasetacchatte kancanasane 2- nisinno hoti. Kasma nisinno?
niddavinodanattham. Ayam hi raja pitari upakkantadivasato patthaya "niddam okkamis-
sami"ti nimmilitamattesuyeva 3- akkhisu sattisataabbhahato viya phandamanoyeva 4-
pabujjhi. 5- "kimetan"ti ca vutte "na kinci"ti vadati. Tenassa amanapa nidda, iti
niddavinodanattham nisinno. Apica tasmim divase nakkhattam samghuttham hoti, sabba nagaram
susittasammattham 6- vippakinnavalukam pancavannakusumalajapunnaghatapatimanditagharadvaram
samussitadhajapatakavicitrasamujjalitadipamalalankatasabbadisabhagam vithisabhagena racchasabhagena
nakkhattakilam anubhavamanena mahajanena samakinnam 7- hoti. Iti nakkhattadivasatayapi
nisinnoti vadanti. Evanca 8- vatvapi "rajakulassa nama sadapi nakkhattameva,
niddavinodanatthamyeva panesa nisinno"ti sannitthanam katam.
   Udanam udanesiti udaharam 9- udahari. Yatha hi yam telam manam
gahetum na sakkoti, vissanditva gacchati, tam "avaseko"ti vuccati. Yanca jalam
talakam gahetum na sakkoti, ajjhottharitva gacchati, tam "ogho"ti vuccati,
evameva yam pitivacanam hadayam gahetum na sakkoti, adhikam hutva anto asanthahitva
bahi nikkhamati, tam "udanan"ti vuccati, evarupam pitimayam vacanam niccharesiti attho.
@Footnote: 1 ka. rajatavimanaviccharitehi, Ma. i....viccutehi,    2 ka. kancanasane
@3 cha.Ma., i. nimilitamattesu,  4 cha.Ma., i. kanudamano 5 i. (bhayava) pabujjhati
@6 cha.Ma. sittasammattham, Ma. susammattham  7 ka. samabhikinnam  8 cha.Ma.,i. evam pana
@9 cha.Ma., i. udaharam
   Dosinati dosapagata, abbha mahika dhumorajo 1- rahuti imehi
pancahi 2- upakkilesehi virahitati vuttam hoti. Tasma 3- ramaniyatiadini panca
thomanavacanani. Sa hi mahajanassa manam ramayatiti ramaniya. Vuttadosavimuttaya
candappabhaya obhasitatta ativiya surupati abhirupa. Dassitum 4- yuttati dassaniya.
Cittam pasadetiti pasadika. Divasamasadinam lakkhanam bhavitum yuttati lakkhanna.
   Kam nu khvajjati kam nu kho ajja. Samanam va brahmanam vati
samitapapataya samanam, bahitapapataya brahmanam. Yanno payirupasatoti vacanabyattayo 5-
esa, yam amhakam panhapucchanavasena payirupasantanam madhuradhammam sutva cittam
pasideyyati attho. Iti raja imina sabbenapi vacanena obhasanimittakammam
akasi. Kassa akasiti? jivakassa. Kimattham? bhagavato dassanattham. Kim bhagavantam sayam
dassanaya upagantum na sakkotiti? ama na sakkoti. Kasma? mahaparadhataya.
   Tena hi bhagavato upatthako ariyasavako attano pita marito,
devadatto ca tameva nissaya bhagavato bahum anatthamakasi, iti mahaparadho eva 6-
taya mahaparadhataya sayam gantum na sakkoti. Jivako pana bhagavato upatthako
"tassa pitthicchayaya bhagavantam passissami"ti obhasanimittakammam akasi. Kim jivako
pana "mayham idam obhasanimittakamman"ti janatiti? ama janati. Atha kasma
tunhi ahositi? vikkhepapacchedanattham.
   Tasmim 7- hi parisati channam sattharanam upatthaka bahu sannipatita,
te asikkhitanam payirupasanena sayampi asikkhitava. Te mayi bhagavato gunakatham araddhe
antarantara utthayutthaya attano sattharanam gunam kathayissanti, evam 8- me satthu
gunakatha pariyosanam na gamissati. Raja pana imesam kulupake upasankamitva
gahitasaratta 9- tesam gunakathaya anattamano hutva mam patipucchissati, athaham
nibbikkhepam satthu gunam 10- kathetva rajanam satthu santikam gahetva gamissamiti
janantova vikkhepapacchedanattham tunhi ahositi.
@Footnote: 1 ka. mahiya dhumarajo   2 ka. catuhi   3 ka. tassa   4 Si., i. dakkhitum
@5 ka. vacanabyattayogo  6 cha.Ma.. i. esa 7 cha.Ma. tassam, i. tassa
@8 ka. kathayissantiti evam, cha.Ma. kathessanti, evam, i. gunakatham kathensanti
@9 cha.Ma. gahitasarataya   10 i. gune
   Tepi amacca evam cintesum "ajja raja pancahi padehi rattim
thometi, addha kanci samanam va brahmanam va upasankamitva panham pucchitva
dhammam sotukamo, yassa cesa dhammam sutva pasidissati, tassa ca mahantam sakkaram
karissati. Yassa pana kulupakasamano 1- rajakulupako hoti, bhaddam tassa"ti.
   [151] Te evam cintetva "aham attano kulupakasamanassa vannam vatva
rajanam gahetva gamissami, aham gamissami"ti attano attano kulupakanam vannam
kathetum araddha. Tenaha "evam vutte annataro rajamaccoti adi. Tattha
puranoti tassa satthupatinnassa namam. Kassapoti gottam. So kira annatarassa
kulassa ekunadasasatam purayamano jato, tenassa "purano"ti namam akamsu.
Mangaladasatta cassa "dukkatan"ti 2- vatta 3- natthi, "akatam va na katan"ti. So
kira "kimaham ettha vasami"ti palayi. Athassa cora vatthani acchindimsu, so
pannena va tinena va paticchadetumpi ajananto jatarupeneva ekam gamam
pavisi. Manussa nam disva "ayam samano araha appiccho, natthi imina
sadiso"ti puvabhattadini gahetva upasankamanti. So "mayham satakam anivatthabhavena
idam uppannan"ti tato patthaya satakam labhitvapi na nivasesi, tadeva pabbajjam
aggahesi. Tassa santike annepi annepiti pancasata manussa anupabbajimsu. 4- Tam
sandhayaha "purano kassapo"ti.
   Pabbajitasamuhasankhato samgho assa atthiti samghi. Sveva gano assa
atthiti gani. Acarasikkhapanavasena tassa ganassa acariyoti ganacariyo. Natoti
pannato pakato. "appiccho santuttho, appicchataya vatthampi na nivasesi"ti 5-
evam samuggato yaso assa atthiti yasasSi. Titthakaroti laddhikaro. Sadhusammatoti
ayam sadhu sundaro sappurisoti evam sammato. Bahujanassati assutavato andhabala-
puthujjanassa. Pabbajitato patthaya atikkanta bahu rattiyo janatiti rattannu.
Ciram pabbajitassa assati cirapabbajito, acirapabbajitassa hi katha okappaniya na
@Footnote: 1 cha.Ma., i. kulupako evamuparipi  2 ka., Ma. sukatam dukukatanti  3 ka. vadanta
@4 cha.Ma., i. pabbajimsu     5 cha.Ma., i. nivasetiti
Hoti. Tenaha "cirapabbajito"ti. Addhagatoti addhanam gato, dve tayo
rajaparivatte atitoti adhippayo. Vayoanuppattoti pacchimavayam anuppatto. Idam
ubhayampi "daharassa katha okappaniya na hoti"ti etam 1- sandhaya vuttam.
   Tunhi ahositi suvannavannam madhurarasam ambapakkam khaditukamo puriso
aharitva hatthe thapitam kajarapakkam disva viya jhanabhinnadigunayuttam
tilakkhanabbhahatam madhuradhammakatham sotukamo pubbe puranassa dassanenapi anattamano
idani gunakathaya sutthutaram anattamano hutva tunhi ahosi. Anattamano samanopi
pana "sacaham etam tajjetva givayam gahetva niharapessami, `yo yo kathesi, tam
tam raja evam karoti'ti bhito annopi koci kinci na kathessati"ti amanapampi
tam katham adhivasetva tunhieva ahosi.
   [152] Athanno "aham attano kulupakassa vannam kathessami"ti
cintetva vattum araddho. Tena vuttam "annataropi kho"ti adi. Tam sabbam
vuttanayeneva veditabbam. Ettha pana makkhaliti tassa namam. Gosalaya jatatta
gosaloti dutiyam namam. Tam kira sakaddamaya bhumiya telaghatam gahetva gacchantam
"tata ma khali"ti samiko aha. So pamadena khalitva patitva 2- samikassa
bhayena palayitum araddho. Samiko upadhavitva dussakannam 3- aggahesi, so satakam
chaddetva acelako hutva palayi. Sesam puranasadisameva.
   [153] Ajitoti tassa namam. Kesakambalam dharetiti kesakambalo.
Iti 4- namadvayam samsandetva "ajito kesakambalo"ti vuccati. Tattha kesakambalo
nama manussakesehi katakambalo. Tato patikitthataram vattham nama natthi. Yathaha:
"seyyathapi bhikkhave yani kanici tantavutani vatthani, 5- kesakambalo tesam
patikittho 6- akkhayati. Kesakambalo bhikkhave site sito, unhe unho, appaggho
ca dubbanno duggandho dukkhasamphasso"ti
@Footnote: 1 Ma. tam, Si. etanti patho na dissati  2 Si. potthake padamidam na dissati.
@3 cha.Ma. dussakanne, i. dasakanne  4 ka. imina. suttanta. 12/138 kesakambalasutta
@5 cha.Ma., i. tantavutanam vatthanam  6 ka. patikitthataro
   [154] Pakudhoti tassa namam. Kaccayanoti gottam. Iti nama gottam
samsanditva "pakudho kaccayano"ti vuccati. Sitodakapatikkhittako 1- esa, vaccam
katvapi udakakiccam na karoti, unhodakam va kanjikam va labhitva karoti, nadim
va maggodakam va atikkamma "silam me bhinnan"ti valikathupam katva silam
adhitthaya gacchati. Evarupo nissirikaladdhiko esa.
   [155] Sanjayoti tassa namam. Velatthassa puttoti velatthaputto.
   [156] Amhakam ganthanakileso palibundhanakileso 2- natthi, kilesa-
gantharahita 3- mayanti evamvaditaya laddhanamavasena nigantho. Natassa puttoti
nataputto.
           Komarabhaccajivakakathavannana
   [157] Athakho rajati raja kira tesam vacanam sutva cintesi "aham
yassa yassa vacanam na sotukamo, so so evam 4- kathesi. Yassa panamhi vacanam
sotukamo, esa 5- nagavasam pivitva thito supanno viya tunhibhuto, anattho vata
me"ti. Athassetadahosi "jivako upasantassa buddhassa bhagavato upatthako, sayampi
upasanto, tasma vattasampanno bhikkhu viya tunhibhuto nisinno, na esa mayi
akathente kathessati, hatthimhi kho pana maddante hatthisseva pado gahetabbo"ti
tena saddhim sayam mantetumaraddho. Tena vuttam "athakho raja"ti. Tattha kim
tunhiti kena karanena tunhi. Imesam amaccanam attano kulupakasamanassa vannam
kathentanam mukham nappahoti. Kim yatha etesam, evam tava kulupakasamano natthi, kim
tvam daliddo, na te mama pitara issariyam dinnam, udahu assaddhoti pucchati.
   Tato jivakassa etadahosi "ayam raja mam kulupakasamanassa gunam
kathapeti, nadani me tunhibhavassa kalo, yatha kho panime rajanam vanditva
nisinava attano kulupakasamananam gune kathayimsu, na mayham evam satthu gune kathetum
yuttan"ti utthayasana bhagavato viharabhimukho pancapatitthitena vanditva dasanakha-
samodhanasamujjalam anjalim sirasi paggahetva "maharaja ma mam evam cintayittha `ayam
@Footnote: 1 ka....patikkhitto   2 ka. palibuddhanakileso  3 Si., Ma. kilesaganthirahita
@4 cha.Ma. eva      5 ka. so esa
Yam va tam va samanam upasankamati'ti 1- mama satthuno hi matukucchiokkamane
matukucchito nikkhamane mahabhinikkhamane sambodhiyam dhammacakkappavattane ca dasasahassi-
lokadhatu kampittha, evam yamakapatihariyam akasi, evam devorohanam, aham 2- mayham 3-
satthuno gune kathayissami, ekaggacitto suna maharaja"ti vatva "ayam deva
bhagava araham sammasambuddho"ti adimaha.
   Tattha tam kho panati itthambhutakhyanatthe upayogavacanam, tassa kho
pana bhagavatoti attho. Kalyanoti kalyanagunasamannagato, setthoti vuttam hoti.
Kittisaddoti kittiyeva, thutighoso va. Abbhuggatoti sadevakam lokam ajjhottharitva
uggato, kinti? itipi so bhagava araham sammasambuddho .pe. Bhagavati.
   Tatrayam padasambandho:- so bhagava itipi araham, itipi samma-
sambuddho .pe. Itipi bhagavati, imina ca imina ca karanenati vuttam hoti.
Tattha arakatta, arinam, arananca hatatta paccayadinanca arahatta papakarane
rahabhavati imehi tava karanehi so bhagava arahanti veditabboti adina nayena
matikam nikkhipitva sabbaneva cetani padani visuddhimagge 4- buddhanussati-
niddese vittharitaniti. Tato nesam vittharo gahetabbo.
   Jivako pana ekamekassa padassa attham nitthapetva "evam maharaja
araham mayham sattha, evam samamasambuddho .pe. Evam bhagava"ti vatva "tam
devo bhagavantam payirupasatu, appeva nama devassa bhagavantam payirupasato cittam
pasideyya"ti aha. Ettha ca tam devo payirupasatuti vadanto "maharaja
tumhadisanam hi satenapi sahassenapi satasahassenapi putthassa mayham satthuno
sabbesam cittam gahetva kathetum thamo ca balam atthi, vissattho 5- upasankamitva
puccheyyasi maharaja"ti aha.
   [158] Rannopi bhagavato gunakatham sunantassa sakalasariram pancavannaya
pitiya nirantaram phuttham ahosi. So tam khananneva gantukamo hutva "imaya kho
@Footnote: 1 ka. upasankamiti    2 Si.,i ayam na dissati   3 cha.Ma. ayam na dissati
@4 visuddhi. 1/253 chaanussatiniddesa.  5 cha.Ma. vissattham
Pana velaya mayham dasabalassa santikam gacchato na anno koci khippam yanani
yojetum sakkhissati annatra jivaka"ti cintetva "tenahi samma jivaka hatthiyanani
kappapehi"ti aha.
   Tattha tenahiti uyyojanatthe nipato, gaccha samma jivakati vuttam
hoti. Hatthiyananiti anekesu assarathadisu yanesu vijjamanesupi hatthiyanam
uttamam, uttamassa santikam uttamayaneneva gantabbanti ca, assayanarathayanani hi
sasaddani, duratova tesam saddo suyyati, hatthiyanassa padanupadam gacchantapi
saddam na sunanti, nibbutassa kho pana bhagavato santike nibbuteheva yanehi
gantabbanti ca cintayitva "hatthiyanani"ti aha.
   Pancamattani hatthinikasataniti panca karenusatani. Kappapetvati
arohanasajjanam 1- karetva. Arohaniyanti arohanayoggam, upaguyhanti attho.
Kimpanesa ranna vuttam akasi, avuttanti? avuttam. Kasma? panditataya. Evam
Kirassa ahosi:- raja "imaya velaya gacchami"ti vadati, rajano ca nama
bahupaccatthika. Sace antaramagge koci antarayo hoti, mamampi garahissanti
"jivakopi 2- `raja me katham ganhati'ti akalepi rajanam gahetva nikkhamati"ti
bhagavantampi garahissanti "samano gotamo `mayham katha vattati'ti kalam
asallakkhetva dhammam katheti"ti. Tasma yatha neva mayham, na bhagavato garaha
uppajjati, ranno ca rakkha susamvihita hoti, tatha karissamiti.
   Tato "itthiyo nissaya purisanam bhayam nama natthi, sukham itthiparivuto
gamissati"ti panca hatthinikasatani kappapetva panca itthisatani purisavesam
gahapetva "asitomarahattha rajanam parivareyyatha"ti vatva puna cintesi
"imassa ranno imasmim attabhave maggaphalanam upanissayo natthi, buddha ca nama
upanissayam disvava dhammam kathenti. Handaham mahajanam sannipatapemi, evam hi sati
sattha kassacideva upanissayena dhammam desessati, sa mahajanassa upakaraya
bhavissati"ti. So tattha tattha sasanam pesesi, bherincarapesi "ajja raja
@Footnote: 1 ka., Si., i. arohanasajjani    2 cha.Ma., i. pi saddo na dissati
Bhagavato santikam gacchati, sabbe attano vibhavanurupena ranno arakkham
ganhantu"ti.
   Tato mahajanopi cintesi "raja kira bhagavato dassanattham 1- gacchati,
kidisi vata bho bhagavato dhammadesana bhavissati, kim no nakkhattakilaya, tattheva
gamissama"ti. Sabbe gandhapupphadini 2- gahetva ranno agamanam akankhamana
magge atthamsu. Jivakopi ranno pativedesi "kappitani kho te deva hatthiyanani,
yassadani kalam mannasi"ti. Tattha yassadani kalam mannasiti upacaravacanametam.
Idam vuttam hoti "yam taya anattam, tam maya katam, idani yassa tvam gamanassa
va agamanassa va kalam mannasi, tadeva attano ruciya karohi"ti.
   [159] Pacceka itthiyoti patiyekka 3- itthiyo, ekekissa hatthiniya
ekekam hatthinti vuttam hoti. Ukkasu dhariyamanasuti dandadipikasu dhariyamanasu.
Mahaccarajanubhavenati 4- mahata ca rajanubhavena. Mahaccatipi pali, mahatiyati
attho, lingapariyayo 5- esa. Rajanubhavo vuccati rajiddhi. Ka panassa rajiddhiti?
tiyojanasatanam dvinnam maharatthanam issariyasiri. Tassa hi "asukadivasam raja
tathagatam upasankamissati"ti pathamataram samvidahane asatipi tamkhananneva panca itthisatani
purisavesam gahetva patimukkavethanani amse asattakhaggani manidandatomare gahetva
nikkhamimsu, yam sandhaya vuttam "pacceka itthiyo aropetva"ti.
   Aparapi solasasahassakhattiyanatakitthiyo rajanam parivaresum. Tasam
pariyante khujjavamanakiratadayo, tasam pariyante antepurapalaka vissasikapurisa,
tesam pariyante vicitravesavilasino satthisahassamatta mahamatta, tesam pariyante
vividhalankarapatimandita nanappakara avudhahattha vijjadharataruna viya navutisahassa-
matta ratthiyaputta, tesam pariyante satagghanikani 6- nivasetva pancasatagghanikani
ekamsam katva sunhata suvilitta kancanamaladinanabharanasobhita 7- dasasahassamatta
@Footnote: 1 Si., cha.Ma. satthudassanattham     2 Si., cha.Ma., i. ganadhamaladini
@3 ka. patieka, Si. patiekka   4 cha.Ma. mahanca....
@5 cha.Ma. lingavipariyaso       6 Si. satasahassagghanikani
@7 ka. kancanamala....
Brahmana dakkhinahattham ussapetva jayasaddam ghosenta 1- gacchanti, tesam
pariyante pancangikani turiyani. 2- Tesam pariyante dhanupanti parikkhepo, tassa
pariyante hatthighata, hatthinam pariyante givaya givam paharamana assapanti,
assapariyante annamannam samghattanaratha, rathapariyante bahaya baham paharamana
yodha, tesam pariyante attano attano anurupaya abharanasampattiya virocamana
attharasa seniyo. 3- Iti yathapariyante thatva khitto saro rajanam na papunati,
evam jivako komarabhacco ranno parisam samvidahitva attana ranno avidurena
gacchati "sace koci upaddavo hoti, sabbapathamam 4- ranno jivitadanam dassami"ti.
Ukkanam pana ettakani satani va sahassani vati paricchedo natthiti. Evarupam 5-
rajiddhim sandhaya vuttam "mahaccarajanubhavena, 6- yena jivakassa komarabhaccassa
ambavanam, tena payasi"ti.
   Ahudeva bhayanti ettha cittutrasabhayam nanabhayam arammanabhayam
ottappabhayanti catubbidham bhayam, tattha "jatim paticca bhayam bhayanakanti 7- adina
nayena vuttam cittutrasabhayam nama. "tepi tathagatassa dhammadesanam sutva yebhuyyena
bhayam samvegam santasam apajjanti"ti 8- evamagatam nanabhayam nama. "etam nuna tam
bhayabheravam agacchati"ti 9- ettha vuttam arammanabhayam nama.
          "bhirum pasamsanti na hi tattha suram
          bhaya hi santo na karonti papan"ti 10-
   idam ottappabhayam nama. Tesu idha cittutrasabhayam, ahu ahositi attho.
Chambhitattanti chambhitabhavo, sakalasariracalananti attho. Lomahamsoti lomahamsanam,
uddham thitalomatati attho. So panayam lomahamso dhammassavanadisu pitiuppatti-
kale pitiyapi hoti, bhirukajatikanam sampaharapisacadidassanesu bhayenapi.
Idha bhayalomahamso veditabbo.
@Footnote: 1 Ma. ghosanta   2 cha.Ma. turiyani  3 Si. seniyo   4 Ma. pathmataram
@5 cha.Ma. evarupi  6 cha.Ma. mahanca...., katthaci mahacca   7 abhi. vi. 35/921/448
@8 sam. khandha. 17/78/70 sihasutta, an. catukka 21/33/38 sihasutta
@9 Ma.mu. 12/49/28 bhayabheravasutta.    10 sam. sa. 15/33/25 sadhusutta
   Kasma panesa bhitoti? andhakarenati eke vadanti. Rajagahe kira
dvattimsa mahadvarani, catusatthi khuddakadvarani. Jivakassa ambavanam pakarassa ca
gijjhakutssa ca antara hoti. So pacinadvarena nikkhamitva pabbatacchayaya
pavisi, tattha pabbatakutena cando chadito, pabbatacchayaya ca rukkhacchayaya ca andhakaram
ahositi, tampi akaranam. Tada hi ukkanam satasahassanampi 1- paricchedo natthi.
   Ayam pana appasaddatam nissaya jivake asankaya bhito. Jivako kirassa
uparipasadeyeva arocesi "maharaja appasaddakamo bhagava, appasaddeneva
upasankamitabbo"ti tasma raja turiyasaddam nivaresi. Turiyani kevalam gahitamattaneva
honti, vacampi uccam anuccaramana 2- accharasannaya agacchanti, ambavanepi
kassaci khipitasaddopi na suyyati. Rajano ca nama saddabhirata honti. So tam
appasaddam nissaya ukkanthito jivakepi asankam uppadesi "ayam jivako `mayham
ambavane addhatelasani bhikkhusatani'ti aha. Ettha ca khipitasaddamattampi na
suyyati, abhutam manne, esa vancetva mam nagara