ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
          Vinayapiṭake mahāvibhaṅgassa
            paṭhamo bhāgo
            ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Verañjakaṇḍaṃ
   [1] Tena samayena buddho bhagavā verañjāyaṃ viharati naḷerupucimandamūle
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  .  assosi
kho verañjo brāhmaṇo samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto sakyakulā
pabbajito  verañjāyaṃ  viharati  naḷerupucimandamūle  mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ pañcamattehi taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavāti  so  imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti so dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ
arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   [2]  Athakho  verañjo  brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho verañjo
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  sutammetaṃ  bho  gotama na samaṇo
gotamo  brāhmaṇe  jiṇṇe  vuḍḍhe  1-  mahallake  addhagate
vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti vā āsanena vā nimantetīti
tayidaṃ  bho  gotama  tatheva  na hi bhavaṃ gotamo brāhmaṇe jiṇṇe
vuḍḍhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti
vā āsanena vā nimanteti tayidaṃ bho gotama na sampannamevāti .
Nāhantaṃ  brāhmaṇa  passāmi  sadevake  loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya  sadevamanussāya  yamahaṃ  abhivādeyyaṃ
vā  paccuṭṭheyyaṃ  vā  āsanena  vā nimanteyyaṃ yaṃ hi brāhmaṇa
tathāgato abhivādeyya vā paccuṭṭheyya vā āsanena vā nimanteyya
muddhāpi tassa vipateyyāti.
   {2.1} Arasarūpo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya arasarūpo samaṇo gotamoti ye te
brāhmaṇa rūparasā saddarasā gandharasā rasarasā phoṭṭhabbarasā te tathāgatassa
pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃ katā 2- āyatiṃ anuppādadhammā
ayaṃ  kho  brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
@Footnote: 1 Ma. vuddhe. 2 gatātipi pāṭho.
Vadeyya arasarūpo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.2} Nibbhogo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya nibbhogo samaṇo gotamoti ye te
brāhmaṇa rūpabhogā saddabhogā gandhabhogā rasabhogā phoṭṭhabbabhogā te
tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ katā āyatiṃ
anuppādadhammā  ayaṃ  kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno vadeyya nibbhogo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya
vadesīti.
   {2.3} Akiriyavādo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya akiriyavādo samaṇo gotamoti ahañhi
brāhmaṇa  akiriyaṃ  vadāmi kāyaduccaritassa vacīduccaritassa manoduccaritassa
anekavihitānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ akiriyaṃ vadāmi ayaṃ kho brāhmaṇa
pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya akiriyavādo samaṇo
gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.4} Ucchedavādo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena  maṃ  pariyāyena  sammā  vadamāno vadeyya ucchedavādo samaṇo
gotamoti  ahañhi  brāhmaṇa  ucchedaṃ  vadāmi  rāgassa  dosassa
mohassa  anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ucchedaṃ
vadāmi  ayaṃ  kho  brāhmaṇa  pariyāyo  yena  maṃ pariyāyena sammā
Vadamāno vadeyya ucchedavādo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ
sandhāya vadesīti.
   {2.5} Jegucchī bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya jegucchī samaṇo gotamoti ahañhi
brāhmaṇa  jigucchāmi  1- kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena
anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā jigucchāmi 2-
ayaṃ kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya
jegucchī samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.6} Venayiko bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya venayiko samaṇo gotamoti.
Ahañhi  brāhmaṇa  vinayāya  dhammaṃ desemi rāgassa dosassa mohassa
anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  vinayāya dhammaṃ desemi
ayaṃ  kho  brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya venayiko samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.7} Tapassī bhavaṃ gotamoti . atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya tapassī samaṇo gotamoti
tapanīyāhaṃ  brāhmaṇa  pāpake  akusale  dhamme  vadāmi kāyaduccaritaṃ
vacīduccaritaṃ  manoduccaritaṃ  yassa  kho  brāhmaṇa  tapanīyā  pāpakā
akusalā   dhammā   pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā
@Footnote: 1-2 imesu dvīsu ṭhānesu jegucchaṃ vadāmītipi pāṭho dissati.
Anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tamahaṃ  tapassīti  vadāmi
tathāgatassa  kho  brāhmaṇa  tapanīyā  pāpakā  akusalā  dhammā
pahīnā   ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ
anuppādadhammā  ayaṃ  kho  brāhmaṇa  pariyāyo yena maṃ pariyāyena
sammā  vadamāno  vadeyya tapassī samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ
tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.8} Apagabbho bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya apagabbho samaṇo gotamoti
yassa  kho  brāhmaṇa  āyatiṃ  gabbhaseyyā punabbhavābhinibbatti pahīnā
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ  anuppādadhammā
tamahaṃ apagabbhoti vadāmi tathāgatassa kho brāhmaṇa āyatiṃ gabbhaseyyā
punabbhavābhinibbatti  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ
katā  āyatiṃ  anuppādadhammā ayaṃ kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ
pariyāyena  sammā vadamāno vadeyya apagabbho samaṇo gotamoti no
ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   [3]  Seyyathāpi  brāhmaṇa kukkuṭiyā aṇḍāni aṭṭha vā dasa
vā  dvādasa  vā  tānassu  kukkuṭiyā sammā adhisayitāni sammā
pariseditāni  sammā  paribhāvitāni yo nu kho tesaṃ kukkuṭacchāpakānaṃ
paṭhamataraṃ   pādanakhasikhāya   vā   mukhatuṇḍakena  vā  aṇḍakosaṃ
padāletvā  sotthinā  abhinibbijjheyya  kinti  svāssa  vacanīyo
Jeṭṭho  vā  kaniṭṭho vāti . jeṭṭhotissa bho gotama vacanīyo so hi
nesaṃ jeṭṭho hotīti . evameva kho ahaṃ brāhmaṇa avijjāgatāya pajāya
aṇḍabhūtāya  pariyonaddhāya avijjaṇḍakosaṃ padāletvā eko va loke
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho sohaṃ brāhmaṇa jeṭṭho seṭṭho
lokassa āraddhaṃ kho pana me brāhmaṇa viriyaṃ ahosi asallīnaṃ upaṭṭhitā
sati appamuṭṭhā 1- passaddho kāyo asāraddho samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ
so kho ahaṃ brāhmaṇa vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  vihāsiṃ pītiyā ca virāgā
upekkhako  ca  vihāsiṃ sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedesiṃ
yantaṃ  ariyā ācikkhanti  upekkhako  satimā sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ
upasampajja vihāsiṃ sukhassa  ca  pahānā dukkhassa ca pahānā pubbe va
somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ.
   {3.1} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  2-
pubbenivāsānussatiñāṇāya cittaṃ abhininnāmesiṃ so anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. asammuṭṭhā. 2 Yu. Ma. ānañjappatte.
Anussarāmi  seyyathīdaṃ  ekaṃpi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo
catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo vīsaṃpi jātiyo tiṃsaṃpi
jātiyo  cattāḷīsaṃpi jātiyo paññāsaṃpi jātiyo jātisataṃpi jātisahassaṃpi
jātisatasahassaṃpi  anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi
saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so tato cuto
amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
idhūpapannoti  .  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ
anussarāmi . ayaṃ kho me brāhmaṇa rattiyā paṭhame yāme paṭhamā
vijjā adhigatā avijjā vihatā vijjā uppannā tamo vihato āloko
uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato .
Ayaṃ  kho me brāhmaṇa paṭhamā abhinibbidhā ahosi kukkuṭacchāpakasseva
aṇḍakosamhā.
   {3.2} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese
mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte sattānaṃ cutūpapātañāṇāya cittaṃ
abhininnāmesiṃ . so dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte
passāmi cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate
duggate yathākammūpage satte pajānāmi ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena
Samannāgatā vacīduccaritena samannāgatā manoduccaritena samannāgatā ariyānaṃ
upavādakā micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikammasamādānā te kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā pana bhonto sattā
kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā manosucaritena samannāgatā
ariyānaṃ anupavādakā sammādiṭṭhikā sammādiṭṭhikammasamādānā te kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ 1- upapannāti. Iti dibbena cakkhunā
visuddhena atikkantamānusakena satte passāmi cavamāne upapajjamāne hīne
paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate yathākammūpage satte pajānāmi.
Ayaṃ kho me brāhmaṇa rattiyā majjhime yāme dutiyā vijjā adhigatā avijjā
vihatā vijjā uppannā tamo vihato āloko uppanno yathātaṃ appamattassa
ātāpino pahitattassa viharato . Ayaṃ kho me brāhmaṇa dutiyā abhinibbidhā
ahosi kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhā.
   {3.3} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese
mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte āsavānaṃ khayañāṇāya cittaṃ abhininnāmesiṃ
so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ
ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
@Footnote: 1 saggalokantipi pāṭho.
Yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ
tassa  me evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ vimuccittha
bhavāsavāpi cittaṃ vimuccittha 1- avijjāsavāpi cittaṃ vimuccittha vimuttasmiṃ
vimuttamiti 2- ñāṇaṃ ahosi khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti abbhaññāsiṃ . ayaṃ kho me brāhmaṇa rattiyā
pacchime yāme tatiyā vijjā adhigatā avijjā vihatā vijjā uppannā
tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa ātāpino
pahitattassa viharato . ayaṃ kho me brāhmaṇa tatiyā abhinibbidhā ahosi
kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhāti.
   [4] Evaṃ vutte verañjo brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca jeṭṭho bhavaṃ
gotamo seṭṭho bhavaṃ gotamo abhikkantaṃ bho gotama abhikkantaṃ bho gotama
seyyathāpi bho gotama nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni dakkhantīti evamevaṃ 3- bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
@Footnote: 1 yebhuyyena ito paraṃ diṭṭhāsavāpīti atthi. 2 vimuttamhītipi
@pāṭho. 3 sabbattha evamevāti pāṭho dissati.
Pakāsito  esāhaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gataṃ adhivāsetu
ca me bhavaṃ gotamo verañjāyaṃ vassāvāsaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti. Adhivāsesi
bhagavā tuṇhībhāvena . athakho verañjo brāhmaṇo bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [5] Tena kho pana samayena verañjā dubbhikkhā hoti dvīhitikā
setaṭṭhikā salākāvuttā na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ. Tena
kho  pana  samayena uttarāpathakā assavāṇijā pañcamattehi assasatehi
verañjāyaṃ vassāvāsaṃ upagatā honti . tehi assamaṇḍalikāsu bhikkhūnaṃ
patthapatthapūlakaṃ  1-  paññattaṃ hoti . bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  verañjāyaṃ  2- piṇḍāya pavisitvā piṇḍaṃ alabhamānā
assamaṇḍalikāsu  piṇḍāya  caritvā  patthapatthapūlakaṃ  ārāmaṃ  haritvā
udukkhale koṭṭetvā koṭṭetvā paribhuñjanti . āyasmā panānando
patthapūlakaṃ silāyaṃ piṃsitvā 3- bhagavato upanāmeti. Taṃ bhagavā paribhuñjati.
   {5.1} Assosi kho bhagavā udukkhalasaddaṃ. Jānantāpi tathāgatā pucchanti
jānantāpi na pucchanti kālaṃ viditvā pucchanti kālaṃ viditvā na pucchanti
@Footnote: 1 sabbattha patthapatthamūlakanti pāṭho dissati. 2 Yu. Ma. verañjaṃ.
@3 Yu. Ma. pisitvā.
Atthasañhitaṃ  tathāgatā  pucchanti  no  anatthasañhitaṃ  anatthasañhite
setughāto tathāgatānaṃ . dvīhākārehi buddhā bhagavanto bhikkhū paṭipucchanti
dhammaṃ  vā desessāma sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññāpessāmāti .
Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi kinnu kho so ānanda
udukkhalasaddoti  .  athakho  āyasmā  ānando  bhagavato etamatthaṃ
ārocesi . sādhu sādhu ānanda tumhehi ānanda sappurisehi vijitaṃ
pacchimā janatā sālimaṃsodanaṃ atimaññissatīti.
   [6] Athakho āyasmā mahāmoggallāno yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi  . ekamantaṃ
nisinno  kho āyasmā mahāmoggallāno bhagavantaṃ etadavoca etarahi
bhante verañjā dubbhikkhā dvīhitikā setaṭṭhikā salākāvuttā na sukarā
uñchena paggahena  yāpetuṃ  imissā  bhante  mahāpaṭhaviyā heṭṭhimatalaṃ
sampannaṃ 1- seyyathāpi khuddakamadhuṃ 2- anīlakaṃ evamassādaṃ sādhāhaṃ bhante
paṭhaviṃ parivatteyyaṃ  bhikkhū pappaṭakojaṃ paribhuñjissantīti . ye pana te
moggallāna paṭhavīnissitā pāṇā te kathaṃ karissasīti. Ekāhaṃ bhante pāṇiṃ
abhinimminissāmi seyyathāpi mahāpaṭhavī ye paṭhavīnissitā pāṇā te tattha
saṅkāmessāmi ekena hatthena paṭhaviṃ parivattessāmīti. Alaṃ moggallāna
@Footnote: 1 Ma. Rā. rasasampannaṃ. 2 Yu. khuddamadhuṃ.
Mā te rucci paṭhaviṃ parivattetuṃ vipallāsaṃpi sattā paṭilabheyyunti. Sādhu
bhante sabbo bhikkhusaṅgho uttarakuruṃ piṇḍāya gaccheyyāti. Ye pana te
moggallāna  bhikkhū aniddhimanto te kathaṃ karissasīti . tathāhaṃ bhante
karissāmi yathā sabbe bhikkhū gacchissantīti . alaṃ moggallāna mā te
rucci sabbassa bhikkhusaṅghassa uttarakuruṃ piṇḍāya gamananti.
   [7]  Athakho  āyasmato  sāriputtassa rahogatassa paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  katamesānaṃ  kho  buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ  na  ciraṭṭhitikaṃ  ahosi  katamesānaṃ  buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ  ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti  .  athakho  āyasmā
sāriputto  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sāriputto  bhagavantaṃ etadavoca
idha  mayhaṃ  bhante rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko
udapādi  katamesānaṃ  kho  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ  na
ciraṭṭhitikaṃ  ahosi  katamesānaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  brahmacariyaṃ
ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti  .  bhagavato  ca  sāriputta  vipassissa bhagavato
ca  sikhissa  bhagavato  ca vessabhussa brahmacariyaṃ na ciraṭṭhitikaṃ ahosi
bhagavato  ca  sāriputta  kakusandhassa  bhagavato  ca  konāgamanassa
bhagavato  ca  kassapassa  brahmacariyaṃ  ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti . ko nu
Kho  bhante  hetu  ko  paccayo  yena  bhagavato  ca  vipassissa
bhagavato  ca  sikhissa  bhagavato  ca  vessabhussa  brahmacariyaṃ  na
ciraṭṭhitikaṃ ahosīti.
   {7.1} Bhagavā ca sāriputta vipassī bhagavā ca sikhī bhagavā ca vessabhū
kilāsuno  ahesuṃ sāvakānaṃ vitthārena dhammaṃ dassetuṃ appakañca nesaṃ
ahosi  suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ  gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  appaññattaṃ  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  anuddiṭṭhaṃ
pātimokkhaṃ  tesaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  antaradhānena buddhānubuddhānaṃ
sāvakānaṃ antaradhānena ye te pacchimā sāvakā nānānāmā nānāgottā
nānājaccā  nānākulā  pabbajitā  te  taṃ  brahmacariyaṃ khippaññeva
antaradhāpesuṃ  seyyathāpi  sāriputta  nānāpupphāni phalake nikkhittāni
suttena asaṅgahitāni tāni vāto vikirati vidhamati viddhaṃseti taṃ kissa hetu
yathātaṃ  suttena asaṅgahitattā evameva kho sāriputta tesaṃ buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  antaradhānena  buddhānubuddhānaṃ  sāvakānaṃ  antaradhānena
ye  te  pacchimā  sāvakā  nānānāmā nānāgottā nānājaccā
nānākulā pabbajitā te taṃ brahmacariyaṃ khippaññeva antaradhāpesuṃ
   {7.2} kilāsuno ca te buddhā 1- bhagavanto ahesuṃ sāvake 2- cetasā
ceto  paricca  ovadituṃ  bhūtapubbaṃ  sāriputta  vessabhū bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  aññatarasmiṃ  bhiṃsanake  vanasaṇḍe  sahassaṃ  bhikkhusaṅghaṃ
@Footnote: 1 ayaṃ pāṭho katthaci na dissati. 2 sāvakānantipi atthi.
Cetasā  ceto paricca ovadati anusāsati evaṃ vitakketha mā evaṃ
vitakkayittha  evaṃ  manasikarotha mā evaṃ manasākattha idaṃ pajahatha idaṃ
upasampajja  viharathāti  athakho  sāriputta  tesaṃ  bhikkhusahassānaṃ  1-
vessabhunā  bhagavatā  arahatā  sammāsambuddhena  evaṃ ovadiyamānānaṃ
evaṃ  anusāsiyamānānaṃ  anupādāya  āsavehi  cittāni  vimucciṃsu
tatra   sudaṃ   sāriputta   bhiṃsanakassa   vanasaṇḍassa  bhiṃsanakatasmiṃ
hoti  yo  koci  avītarāgo  taṃ  vanasaṇḍaṃ pavisati yebhuyyena 2-
lomāni  haṃsanti  ayaṃ  kho  sāriputta  hetu  ayaṃ  paccayo yena
bhagavato  ca  vipassissa  bhagavato  ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa
brahmacariyaṃ  na  ciraṭṭhitikaṃ  ahosīti  . ko pana bhante hetu ko
paccayo  yena  bhagavato  ca  kakusandhassa  bhagavato ca konāgamanassa
bhagavato ca kassapassa brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ ahosīti.
   {7.3} Bhagavā ca sāriputta kakusandho bhagavā ca konāgamano bhagavā ca
kassapo akilāsuno ahesuṃ sāvakānaṃ vitthārena dhammaṃ desetuṃ bahuñca
nesaṃ ahosi suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  paññattaṃ sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ uddiṭṭhaṃ pātimokkhaṃ
tesaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  antaradhānena  buddhānubuddhānaṃ  sāvakānaṃ
antaradhānena  ye  te  pacchimā sāvakā nānānāmā nānāgottā
nānājaccā   nānākulā   pabbajitā   te   taṃ  brahmacariyaṃ
@Footnote: 1 tesaṃ bhikkhūnanti amhākaṃ khanti. 2 Ma. yebhūyena.
Ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  ṭhapesuṃ  seyyathāpi  sāriputta nānāpupphāni phalake
nikkhittāni  suttena  susaṅgahitāni  tāni  vāto  na  vikirati  na
vidhamati  na  viddhaṃseti  taṃ kissa hetu yathātaṃ suttena susaṅgahitattā
evameva  kho  sāriputta  tesaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ antaradhānena
buddhānubuddhānaṃ  sāvakānaṃ  antaradhānena  ye  te pacchimā sāvakā
nānānāmā  nānāgottā  nānājaccā  nānākulā  pabbajitā  te
taṃ  brahmacariyaṃ  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  ṭhapesuṃ  ayaṃ kho sāriputta hetu
ayaṃ  paccayo yena bhagavato ca kakusandhassa bhagavato ca konāgamanassa
bhagavato ca kassapassa brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ ahosīti.
   [8] Athakho āyasmā sāriputto uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā bhagavantaṃ etadavoca etassa
bhagavā kālo etassa sugata kālo yaṃ bhagavā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññāpeyya
uddiseyya pātimokkhaṃ yathayidaṃ 1- brahmacariyaṃ addhaniyaṃ assa ciraṭṭhitikanti.
   {8.1} Āgamehi tvaṃ sāriputta āgamehi tvaṃ sāriputta tathāgato va
tattha  kālaṃ jānissati na tāva sāriputta satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ
paññāpeti  uddisati  pātimokkhaṃ  yāva na idhekacce āsavaṭṭhāniyā
dhammā  saṅghe  pātubhavanti  yato  ca  kho  sāriputta  idhekacce
āsavaṭṭhāniyā  dhammā  saṅghe  pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ
@Footnote: 1 Ma. yathāyidaṃ.
Sikkhāpadaṃ  paññāpeti  uddisati pātimokkhaṃ tesaññeva āsavaṭṭhāniyānaṃ
dhammānaṃ paṭighātāya na tāva sāriputta idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā
saṅghe pātubhavanti yāva na saṅgho rattaññumahattaṃ patto hoti yato ca kho
sāriputta saṅgho rattaññumahattaṃ patto hoti atha idhekacce āsavaṭṭhāniyā
dhammā  saṅghe pātubhavanti atha satthā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññāpeti
uddisati  pātimokkhaṃ  tesaññeva  āsavaṭṭhāniyānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya
na tāva sāriputta idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe pātubhavanti
yāva na saṅgho vepullamahattaṃ patto hoti yato ca kho sāriputta saṅgho
vepullamahattaṃ patto hoti atha idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe
pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ paññāpeti uddisati
pātimokkhaṃ  tesaññeva  āsavaṭṭhāniyānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya na tāva
sāriputta idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe pātubhavanti yāva na
saṅgho lābhaggamahattaṃ patto hoti yato ca kho sāriputta saṅgho lābhagga-
mahattaṃ  patto  hoti  atha idhekacce āsavaṭṭhāniyā dhammā saṅghe
pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññāpeti  uddisati
pātimokkhaṃ  tesaññeva  āsavaṭṭhāniyānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya nirabbudo
hi  sāriputta bhikkhusaṅgho nirādīnavo apagatakāḷako suddho pariyodāto
sāre patiṭṭhito imesaṃ hi sāriputta pañcannaṃ bhikkhusatānaṃ yo pacchimako
Bhikkhu so sotāpanno avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
   [9] Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi āciṇṇaṃ kho
panetaṃ  ānanda  tathāgatānaṃ  yehi  nimantitā vassaṃ vasanti na te
anapaloketvā   janapadacārikaṃ  pakkamanti  āyāmānanda  verañjaṃ
brāhmaṇaṃ apalokessāmāti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando
bhagavato  paccassosi  .  athakho bhagavā nivāsetvā pattacīvaramādāya
āyasmatā  ānandena  pacchāsamaṇena  yena  verañjassa brāhmaṇassa
nivesanaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi . athakho
verañjo  brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {9.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho verañjaṃ brāhmaṇaṃ bhagavā etadavoca
nimantitamhā tayā brāhmaṇa vassaṃ vutthā apalokema 1- taṃ icchāma
mayaṃ  janapadacārikaṃ  pakkamitunti . saccaṃ bho gotama nimantitattha mayā
vassaṃ vutthā apica yo deyyadhammo so na dinno tañca kho no asantaṃ
nopi adātukamyatā taṃ kutettha labbhā bahukiccā gharāvāsā bahukaraṇīyā
adhivāsetu me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti. Adhivāsesi
bhagavā tuṇhībhāvena . athakho bhagavā verañjaṃ brāhmaṇaṃ dhammiyā kathāya
sandassetvā  samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā
@Footnote: 1 Yu. Ma. apalokāma.
Pakkāmi . athakho verañjo brāhmaṇo tassā rattiyā accayena sake
nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato kālaṃ
ārocāpesi kālo bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {9.2} Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  verañjassa  brāhmaṇassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  athakho verañjo
brāhmaṇo  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā  santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ
ticīvarena acchādesi ekamekañca bhikkhuṃ ekamekena dussayugena acchādesi.
   {9.3} Athakho bhagavā verañjaṃ brāhmaṇaṃ dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi. Athakho
bhagavā  verañjāyaṃ  yathābhirantaṃ viharitvā anupagamma soreyyaṃ saṅkassaṃ
kaṇṇakujjaṃ   yena   payāgapatiṭṭhānaṃ   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
payāgapatiṭṭhāne gaṅgaṃ nadiṃ uttaritvā yena bārāṇasī tadavasari. Athakho
bhagavā bārāṇasiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena vesālī tena cārikaṃ pakkāmi
anupubbena cārikaṃ caramāno yena vesālī tadavasari . Tatra sudaṃ bhagavā
vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
         Verañjabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
          --------------
           Paṭhamapārājikakaṇḍaṃ
   [10] Tena kho pana samayena vesāliyā avidūre kalandagāmo 1- hoti.
Tattha sudinno nāma kalandaputto 2- seṭṭhiputto hoti. Athakho sudinno
kalandaputto  sambahulehi sahāyakehi saddhiṃ vesāliṃ agamāsi kenacideva
karaṇīyena . tena kho pana samayena bhagavā mahatiyā parisāya parivuto dhammaṃ
desento nisinno hoti . addasā kho sudinno kalandaputto bhagavantaṃ
mahatiyā parisāya parivutaṃ dhammaṃ desentaṃ nisinnaṃ. Disvānassa etadahosi
yannūnāhaṃpi dhammaṃ suṇeyyanti . athakho sudinno kalandaputto yena sā
parisā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ nisīdi.
   {10.1} Ekamantaṃ nisinnassa kho sudinnassa kalandaputtassa etadahosi
yathā yathā kho ahaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ
ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ brahmacariyaṃ carituṃ
yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  . athakho sā parisā bhagavatā
dhammiyā  kathāya  sandassitā  samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
@Footnote: 1 Yu. kalandakagāmo nāma. Ma. kalandagāmo nāma. 2 Yu.
@kalandakaputto.
   {10.2} Athakho sudinno kalandaputto aciravuṭṭhitāya parisāya yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  sudinno  kalandaputto  bhagavantaṃ etadavoca
yathā  yathāhaṃ  bhante  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi nayidaṃ sukaraṃ
agāraṃ   ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ
brahmacariyaṃ  carituṃ icchāmahaṃ bhante kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  pabbājetu
maṃ  bhagavāti  .  anuññātosi  pana  tvaṃ  sudinna  mātāpitūhi
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti . na kho ahaṃ bhante anuññāto
mātāpitūhi  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  . na kho sudinna
tathāgatā  ananuññātaṃ  mātāpitūhi  puttaṃ  pabbājentīti  .  sohaṃ
bhante  tathā  karissāmi  yathā  maṃ  mātāpitaro  anujānissanti
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti 1-.
   [11] Athakho sudinno kalandaputto vesāliyaṃ taṃ karaṇīyaṃ tīretvā
yena  kalandagāmo  yena  mātāpitaro  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
mātāpitaro  etadavoca  amma  tāta  yathā  yathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ
@Footnote: 1 ito paraṃ katthaci athakho sudinno kalandaputto bhagavato bhāsitaṃ
@abhinanditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā
@pakkāmīti likhitaṃ.
Ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  icchāmahaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajituṃ  anujānātha  maṃ  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti .
Evaṃ  vutte  sudinnassa kalandaputtassa mātāpitaro sudinnaṃ kalandaputtaṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  tāta  sudinna  amhākaṃ  ekaputtako
piyo  manāpo  sukhedhito  sukhaparihato  na  tvaṃ tāta sudinna kiñci
dukkhassa  jānāsi  maraṇenapi  mayante  akāmakā  vinā  bhavissāma
kiṃ  pana  mayaṃ  taṃ  jīvantaṃ  anujānissāma  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjāyāti  .  dutiyampi  kho  sudinno  kalandaputto mātāpitaro
etadavoca  amma  tāta  yathā  yathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ
ājānāmi  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  icchāmahaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajituṃ  anujānātha  maṃ  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti .
Dutiyampi  kho  sudinnassa kalandaputtassa mātāpitaro sudinnaṃ kalandaputtaṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  tāta  sudinna  amhākaṃ  ekaputtako
piyo  manāpo  sukhedhito  sukhaparihato  na  tvaṃ tāta sudinna kiñci
dukkhassa  jānāsi  maraṇenapi  mayante  akāmakā vinā bhavissāma kiṃ
pana mayaṃ taṃ jīvantaṃ anujānissāma agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
Tatiyampi  kho  sudinno  kalandaputto  mātāpitaro  etadavoca
Amma  tāta  yathā  yathāhaṃ  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi nayidaṃ
sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ
brahmacariyaṃ  carituṃ  icchāmahaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  anujānātha
maṃ  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  . tatiyampi kho sudinnassa
kalandaputtassa  mātāpitaro  sudinnaṃ  kalandaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ
khosi  tāta  sudinna  amhākaṃ  ekaputtako piyo manāpo sukhedhito
sukhaparihato  na  tvaṃ  tāta  sudinna  kiñci  dukkhassa  jānāsi
maraṇenapi  mayante  akāmakā  vinā  bhavissāma  kiṃ  pana  mayaṃ taṃ
jīvantaṃ anujānissāma agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   {11.1} Athakho sudinno kalandaputto na maṃ mātāpitaro anujānanti
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  tattheva  anantarahitāya  bhūmiyā
nipajji idheva me maraṇaṃ bhavissati pabbajjā vāti 1-. Athakho sudinno
kalandaputto  ekaṃpi  bhattaṃ na bhuñji dvepi bhattāni na bhuñji tīṇipi
bhattāni  na  bhuñji  cattāripi bhattāni na bhuñji pañcapi bhattāni na
bhuñji chapi bhattāni na bhuñji sattapi bhattāni na bhuñji.
   [12]  Athakho  sudinnassa  kalandaputtassa  mātāpitaro  sudinnaṃ
kalandaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ khosi tāta sudinna amhākaṃ ekaputtako
@Footnote: 1 pabbajjāyātipi pāṭho.
Piyo manāpo sukhedhito sukhaparihato na tvaṃ tāta sudinna kiñci dukkhassa
jānāsi maraṇenapi mayante akāmakā vinā bhavissāma kiṃ pana mayaṃ taṃ
jīvantaṃ  anujānissāma  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāya  uṭṭhehi
tāta sudinna bhuñja ca piva ca paricārehi ca bhuñjanto pivanto paricārento
kāme paribhuñjanto puññāni karonto abhiramassu na taṃ mayaṃ anujānāma
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   {12.1} Evaṃ vutte sudinno kalandaputto tuṇhī ahosi. Dutiyampi kho
.pe.  tatiyampi  kho  sudinnassa  kalandaputtassa  mātāpitaro sudinnaṃ
kalandaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ khosi tāta sudinna amhākaṃ ekaputtako
piyo manāpo sukhedhito sukhaparihato na tvaṃ tāta sudinna kiñci dukkhassa
jānāsi maraṇenapi mayante akāmakā vinā bhavissāma kiṃ pana mayaṃ taṃ
jīvantaṃ  anujānissāma  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāya  uṭṭhehi
tāta  sudinna  bhuñja  ca  piva ca paricārehi ca bhuñjanto pivanto
paricārento  kāme  paribhuñjanto  puññāni  karonto  abhiramassu
na  taṃ  mayaṃ  anujānāma  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti .
Tatiyampi kho sudinno kalandaputto tuṇhī ahosi.
   [13]  Athakho sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā yena sudinno
kalandaputto   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  sudinnaṃ  kalandaputtaṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  samma  sudinna mātāpitūnaṃ ekaputtako piyo
Manāpo  sukhedhito  sukhaparihato  na tvaṃ samma sudinna kiñci dukkhassa
jānāsi  maraṇenapi  te  mātāpitaro  akāmakā  vinā  bhavissanti
kiṃ  pana  taṃ  jīvantaṃ  anujānissanti agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāya
uṭṭhehi  samma  sudinna  bhuñja  ca piva ca paricārehi ca bhuñjanto
pivanto  paricārento  kāme  paribhuñjanto  puññāni  karonto
abhiramassu  na  taṃ  mātāpitaro  anujānanti  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjāyāti.
   {13.1} Evaṃ vutte sudinno kalandaputto tuṇhī ahosi. Dutiyampi
kho  .pe.  tatiyampi  kho sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā sudinnaṃ
kalandaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ khosi samma sudinna .pe. tatiyampi kho
sudinno  kalandaputto tuṇhī ahosi . athakho sudinnassa kalandaputtassa
sahāyakā  yena  sudinnassa  kalandaputtassa  mātāpitaro tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  sudinnassa  kalandaputtassa  mātāpitaro etadavocuṃ amma
tāta eso sudinno anantarahitāya bhūmiyā nipanno idheva me maraṇaṃ
bhavissati pabbajjā vāti sace tumhe sudinnaṃ nānujānissatha agārasmā
anagāriyaṃ pabbajjāya tattheva maraṇaṃ āgamissati sace pana tumhe sudinnaṃ
anujānissatha  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāya  pabbajitaṃpi  naṃ
dakkhissatha  sace  sudinno  nābhiramissati  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjāya  kā  tassa  aññā  gati  bhavissati idheva paccāgamissati
anujānātha   sudinnaṃ  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  .
Anujānāma tātā sudinnaṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   [14]  Athakho sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā yena sudinno
kalandaputto   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  sudinnaṃ  kalandaputtaṃ
etadavocuṃ   uṭṭhehi  samma  sudinna  anuññātosi  mātāpitūhi
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  . athakho sudinno kalandaputto
anuññātomhi  kira  mātāpitūhi  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti
haṭṭho  udaggo  pāṇinā  gattāni  paripuñchanto  vuṭṭhāsi .
Athakho  sudinno  kalandaputto  katipāhaṃ  balaṃ  gāhetvā 1- yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  sudinno  kalandaputto bhagavantaṃ
etadavoca  anuññātomhi  2-  ahaṃ  bhante  mātāpitūhi agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjāya  pabbājetu maṃ bhante bhagavāti . alattha kho
sudinno  kalandaputto  bhagavato santike pabbajjaṃ alattha upasampadaṃ .
Acirupasampanno  ca  panāyasmā  sudinno evarūpe dhūtaguṇe samādāya
vattati  āraññiko  hoti  piṇḍapātiko  paṃsukūliko  sapadānacāriko
aññataraṃ vajjīgāmaṃ upanissāya viharati.
   [15] Tena kho pana samayena vajjī dubbhikkhā hoti dvīhitikā
setaṭṭhikā  salākāvuttā  na  sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ .
Athakho  āyasmato  sudinnassa  etadahosi  etarahi  kho  vajjī
@Footnote: 1 yebhuyyena gahetvāti pāṭho dissati. 2 Yu. Ma. anuññāto.
Dubbhikkhā  dvīhitikā  setaṭṭhikā  salākāvuttā  na  sukarā uñchena
paggahena yāpetuṃ bahū kho pana me vesāliyaṃ ñātakā 1- aḍḍhā mahaddhanā
mahābhogā   pahūtajātarūparajatā   pahūtavittūpakaraṇā   pahūtadhanadhaññā
yannūnāhaṃ  ñātakānaṃ  2-  upanissāya  vihareyyaṃ  ñātakāpi 3- maṃ
nissāya  dānāni  dassanti  puññāni  karissanti  bhikkhū  ca  lābhaṃ
lacchanti  ahañca  piṇḍakena  na  kilamissāmīti  .  athakho āyasmā
sudinno  senāsanaṃ  saṃsāmetvā pattacīvaramādāya yena vesālī tena
pakkāmi anupubbena cārikaṃ 4- caramāno 5- yena vesālī tadavasari.
   {15.1} Tatra sudaṃ āyasmā sudinno vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ . assosuṃ kho āyasmato sudinnassa ñātakā sudinno
kira  kalandaputto  vesāliṃ anuppattoti . te āyasmato sudinnassa
saṭṭhimatte  thālipāke  bhattābhihāraṃ  abhihariṃsu  .  athakho āyasmā
sudinno   te  saṭṭhimatte  thālipāke  bhikkhūnaṃ  vissajjetvā
pubbaṇhasamayaṃ    nivāsetvā    pattacīvaramādāya    kalandagāmaṃ
piṇḍāya  pāvisi  kalandagāme  sapadānaṃ  piṇḍāya  caramāno  yena
sakapitu  nivesanaṃ  tenupasaṅkami . tena kho pana samayena āyasmato
sudinnassa  ñātidāsī  ābhidosikaṃ  kummāsaṃ  chaḍḍetukāmā  hoti .
Athakho  āyasmā  sudinno  taṃ ñātidāsiṃ etadavoca sace taṃ bhagini
@Footnote: 1 Yu. Ma. ñātī. 2-3 Yu. Ma. ñātī. 4-5 tīsupi potthakesu idaṃ
@pāṭhadvayaṃ na dissati.
Chaḍḍanīyadhammaṃ  idha  me  patte  ākirāti  .  athakho  āyasmato
sudinnassa  ñātidāsī  taṃ  ābhidosikaṃ  kummāsaṃ  āyasmato sudinnassa
patte  ākirantī  hatthānañca  pādānañca  sarassa  ca  nimittaṃ
aggahesi  .  athakho  āyasmato  sudinnassa ñātidāsī yenāyasmato
sudinnassa  mātā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmato  sudinnassa
mātaraṃ  etadavoca  yagghayye  jāneyyāsi  ayyaputto  sudinno
anuppattoti. Sace je saccaṃ bhaṇasi adāsiṃ taṃ karomīti.
   {15.2} Tena kho pana samayena āyasmā sudinno taṃ ābhidosikaṃ kummāsaṃ
aññataraṃ  kuḍḍamūlaṃ  nissāya  paribhuñjati  .  pitāpi  kho āyasmato
sudinnassa  kammantā  āgacchanto  addasa  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  taṃ
ābhidosikaṃ  kummāsaṃ  aññataraṃ  kuḍḍamūlaṃ  nissāya paribhuñjantaṃ disvāna
yenāyasmā   sudinno   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
sudinnaṃ  etadavoca  atthi  nāma  tāta  sudinna ābhidosikaṃ kummāsaṃ
paribhuñjissasi nanu 1- tāta sudinna sakagehaṃ 2- gantabbanti. Agamamhā
kho te gahapati gehaṃ tatāyaṃ 3- ābhidosiko kummāso mayā laddhoti 4-.
Athakho  āyasmato  sudinnassa  pitā  āyasmato  sudinnassa bāhāyaṃ
gahetvā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca  ehi  tāta sudinna gharaṃ
gamissāmāti  .  athakho  āyasmā  sudinno  yena sakapitu nivesanaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. nanu nāma. 2 Yu. Ma. sakaṃ gehaṃ. 3 Yu. tatrāyaṃ.
@4 mayā laddhoti pāṭhadvayaṃ yuropiyamarammapotthakesu na dissati.
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho
āyasmato  sudinnassa  pitā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca  bhuñja
tāta  sudinnāti  .  alaṃ  gahapati  kataṃ me ajja bhattakiccanti .
Adhivāsehi  tāta  sudinna  svātanāya  bhattanti  . adhivāsesi kho
āyasmā  sudinno  tuṇhībhāvena  .  athakho  āyasmā  sudinno
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [16] Athakho āyasmato sudinnassa mātā tassā rattiyā accayena
haritena gomayena paṭhaviṃ opuñchāpetvā dve puñje kārāpesi ekaṃ
hiraññassa ekaṃ suvaṇṇassa tāva mahantā puñjā ahesuṃ orato ṭhito
puriso pārato ṭhitaṃ purisaṃ na passati pārato ṭhito puriso orato ṭhitaṃ purisaṃ
na passati te puñje kilañjehi paṭicchādāpetvā majjhe āsanaṃ paññāpetvā
tirokaraṇīyaṃ  parikkhipāpetvā  1-  āyasmato  sudinnassa purāṇadutiyikaṃ
āmantesi tenahi vadhu yena alaṅkārena alaṅkatā puttassa sudinnassa
piyā ahosi manāpā tena alaṅkārena alaṅkarāti . evaṃ ayyeti
kho  āyasmato  sudinnassa  purāṇadutiyikā  āyasmato  sudinnassa
mātuyā paccassosi.
   {16.1}  Athakho  āyasmā  sudinno pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya   yena   sakapitu   nivesanaṃ   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho  āyasmato
@Footnote: 1 yebhuyyena parikkhipitvāti pāṭho dissati.
Sudinnassa  pitā  yenāyasmā  sudinno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
te  puñje  vivarāpetvā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca idante
tāta  sudinna  mātumattikaṃ  itthikāya  itthīdhanaṃ  aññaṃ  pettikaṃ
aññaṃ  pitāmahaṃ  labbhā  tāta  sudinna  hīnāyāvattitvā  bhogā ca
bhuñjituṃ  puññāni  ca  kātuṃ ehi tvaṃ tāta sudinna hīnāyāvattitvā
bhoge  ca  bhuñjassu  puññāni  ca  karohīti . tāta na ussahāmi
na  visahāmi  abhirato  ahaṃ  brahmacariyaṃ  carāmīti  . dutiyampi kho
.pe.  tatiyampi  kho  āyasmato  sudinnassa  pitā  āyasmantaṃ
sudinnaṃ  etadavoca  idante  tāta  sudinna  mātumattikaṃ  itthikāya
itthīdhanaṃ   aññaṃ   pettikaṃ   aññaṃ  pitāmahaṃ  labbhā  tāta
sudinna  hīnāyāvattitvā  bhogā  ca  bhuñjituṃ  puññāni  ca  kātuṃ
ehi  tvaṃ  tāta  sudinna  hīnāyāvattitvā  bhoge  ca  bhuñjassu
puññāni  ca  karohīti  .  vadeyyāma  kho  taṃ gahapati sace tvaṃ
nātikaḍḍheyyāsīti  .  vadehi  tāta  sudinnāti  .  tenahi  tvaṃ
gahapati  mahante  mahante  sāṇipasibbake kārāpetvā hiraññasuvaṇṇassa
pūrāpetvā   sakaṭehi   nibbāhāpetvā   majjhe   gaṅgāya
sote  osādehi  1- taṃ kissa hetu yaṃ hi te gahapati bhavissati
tatonidānaṃ  bhayaṃ  vā  chambhitattaṃ  vā lomahaṃso vā ārakkho vā
so  te  na bhavissatīti . evaṃ vutte āyasmato sudinnassa pitā
@Footnote: 1 Yu. otārehi. Ma. Rā. osārehi.
Anattamano ahosi kathaṃ hi nāma putto sudinno evaṃ vakkhatīti.
   {16.2} Athakho āyasmato sudinnassa pitā āyasmato sudinnassa
purāṇadutiyikaṃ āmantesi tenahi vadhu tvaṃ piyā ca manāpā ca appevanāma
putto  sudinno  tuyhaṃpi  vacanaṃ  kareyyāti  .  athakho āyasmato
sudinnassa  purāṇadutiyikā  āyasmato  sudinnassa  pādesu  gahetvā
āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca  kīdisā  nāma  tā  ayyaputta
accharāyo  yāsaṃ  tvaṃ  hetu  brahmacariyaṃ  carasīti . na kho ahaṃ
bhagini  accharānaṃ  hetu  brahmacariyaṃ  carāmīti  . athakho āyasmato
sudinnassa  purāṇadutiyikā  ajjatagge  maṃ  ayyaputto  sudinno
bhaginivādena samudācaratīti tattheva mucchitā papatā.
   {16.3} Athakho āyasmā sudinno pitaraṃ etadavoca sace gahapati
bhojanaṃ dātabbaṃ detha mā no viheṭhayitthāti . Bhuñja tāta sudinnāti.
Athakho  āyasmato  sudinnassa mātā ca pitā ca āyasmantaṃ sudinnaṃ
paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā santappesuṃ sampavāresuṃ .
Athakho  āyasmato  sudinnassa  mātā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ  etadavoca  idaṃ  tāta  sudinna  kulaṃ aḍḍhaṃ mahaddhanaṃ
mahābhogaṃ  pahūtajātarūparajataṃ  pahūtavittūpakaraṇaṃ  pahūtadhanadhaññaṃ  labbhā
tāta  sudinna  hīnāyāvattitvā  bhogā ca bhuñjituṃ puññāni ca kātuṃ
ehi  tvaṃ  tāta  sudinna  hīnāyāvattitvā  bhoge  ca  bhuñjassu
puññāni  ca  karohīti  .  amma  na  ussahāmi  na  visahāmi
Abhirato  ahaṃ  brahmacariyaṃ  carāmīti . dutiyampi kho .pe. tatiyampi
kho  āyasmato  sudinnassa  mātā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca
idaṃ  tāta  sudinna  kulaṃ  aḍḍhaṃ  mahaddhanaṃ mahābhogaṃ pahūtajātarūparajataṃ
pahūtavittūpakaraṇaṃ   pahūtadhanadhaññaṃ   tenahi  tāta  sudinna  bījakaṃpi
dehi  mā no aputtakaṃ sāpateyyaṃ licchavino 1- atiharāpesunti .
Etaṃ  kho  me  amma  sakkā kātunti . kahaṃ pana tāta sudinna
etarahi  viharasīti . mahāvane ammāti . athakho āyasmā sudinno
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [17] Athakho āyasmato sudinnassa mātā āyasmato sudinnassa
purāṇadutiyikaṃ āmantesi tenahi vadhu yadā utunī ahosi pupphaṃ te uppannaṃ
hoti atha me āroceyyāsīti . Evaṃ ayyeti kho āyasmato sudinnassa
purāṇadutiyikā  āyasmato  sudinnassa  mātuyā  paccassosi . athakho
āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā na cirasseva utunī ahosi pupphaṃsā
uppajji.
   {17.1}  Athakho āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā āyasmato
sudinnassa mātaraṃ etadavoca utunimhi ayye pupphaṃ me uppannanti. Tenahi
vadhu yena alaṅkārena alaṅkatā puttassa sudinnassa piyā ahosi manāpā
tena alaṅkārena alaṅkarāti . evaṃ ayyeti kho āyasmato sudinnassa
purāṇadutiyikā  āyasmato  sudinnassa  mātuyā  paccassosi . athakho
@Footnote: 1 sabbattha potthakesu licchaviyoti pāṭho dissati.
Āyasmato  sudinnassa  mātā  āyasmato  sudinnassa  purāṇadutiyikaṃ
ādāya   yena  mahāvanaṃ  yenāyasmā  sudinno  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca  idaṃ  tāta  sudinna
kulaṃ  aḍḍhaṃ  mahaddhanaṃ  mahābhogaṃ  pahūtajātarūparajataṃ  pahūtavittūpakaraṇaṃ
pahūtadhanadhaññaṃ  labbhā  tāta  sudinna  hīnāyāvattitvā  bhogā  ca
bhuñjituṃ  puññāni  ca  kātuṃ ehi tvaṃ tāta sudinna hīnāyāvattitvā
bhoge  ca  bhuñjassu  puññāni  ca  karohīti . amma na ussahāmi
na  visahāmi  abhirato  ahaṃ  brahmacariyaṃ  carāmīti  . dutiyampi kho
.pe.  tatiyampi  kho  āyasmato  sudinnassa  mātā  āyasmantaṃ
sudinnaṃ  etadavoca  idaṃ  tāta sudinna kulaṃ aḍḍhaṃ mahaddhanaṃ mahābhogaṃ
pahūtajātarūparajataṃ   pahūtavittūpakaraṇaṃ   pahūtadhanadhaññaṃ   tenahi  tāta
sudinna  bījakaṃpi  dehi  mā  no  aputtakaṃ  sāpateyyaṃ  licchavino
atiharāpesunti . etaṃ kho me amma sakkā kātunti purāṇadutiyikāya
bāhāyaṃ   gahetvā   mahāvanaṃ   ajjhogāhetvā   appaññatte
sikkhāpade  anādīnavadasso  purāṇadutiyikāya  tikkhattuṃ  methunaṃ  dhammaṃ
abhiviññāpesi. Sā tena gabbhaṃ gaṇhi.
   [18]  Bhummā  devā  saddamanussāvesuṃ  nirabbudo  vata bho
bhikkhusaṅgho   nirādīnavo   sudinnena   kalandaputtena   abbudaṃ
uppāditaṃ  ādīnavo  uppāditoti  . bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā
cātummahārājikā  devā  saddamanussāvesuṃ  tāvatiṃsā  devā yāmā
Devā  tusitā  devā  nimmānaratī  devā  paranimmitavasavattī devā
brahmakāyikā  devā  saddamanussāvesuṃ nirabbudo vata bho bhikkhusaṅgho
nirādīnavo  sudinnena  kalandaputtena  abbudaṃ  uppāditaṃ  ādīnavo
uppāditoti . itiha tena khaṇena tena muhuttena yāva brahmalokā
saddo abbhuggañchi.
   {18.1} Athakho āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā tassa gabbhassa
paripākamanvāya puttaṃ vijāyi . athakho āyasmato sudinnassa sahāyakā
tassa dārakassa bījakoti nāmaṃ akaṃsu āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikāya
bījakamātāti nāmaṃ akaṃsu āyasmato sudinnassa bījakapitāti nāmaṃ akaṃsu.
Te aparena samayena ubho agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā arahattaṃ sacchākaṃsu.
   [19] Athakho āyasmato sudinnassa ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro
alābhā vata me na vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yohaṃ
evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā nāsakkhiṃ yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ caritunti. So teneva kukkuccena tena vippaṭisārena kiso ahosi
lūkho  dubbaṇṇo  uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagatto  antomano
līnamano dukkhī dummano vippaṭisārī pajjhāyi.
   {19.1} Athakho āyasmato sudinnassa sahāyakā bhikkhū āyasmantaṃ sudinnaṃ
etadavocuṃ pubbe kho tvaṃ āvuso sudinna vaṇṇavā ahosi pīnindriyo
pasannamukhavaṇṇo  vippasannacchavivaṇṇo  pariyodāto sodāni tvaṃ etarahi
Kiso   lūkho   dubbaṇṇo  uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagatto
antomano  līnamano  dukkhī  dummano  vippaṭisārī  pajjhāyasi  kacci
no tvaṃ āvuso sudinna anabhirato brahmacariyaṃ carasīti . na kho ahaṃ
āvuso  anabhirato  brahmacariyaṃ carāmi atthi me pāpakammaṃ 1- kataṃ
purāṇadutiyikāya  methuno  dhammo  paṭisevito  tassa  mayhaṃ  āvuso
ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro alābhā vata me na vata me lābhā
dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yohaṃ evaṃ svākkhāte dhammavinaye
pabbajitvā nāsakkhiṃ yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ caritunti.
   {19.2} Alaṃ hi te āvuso sudinna kukkuccāya alaṃ vippaṭisārāya yaṃ
tvaṃ  evaṃ  svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā na sakkhissasi yāvajīvaṃ
paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  nanu  āvuso  bhagavatā
anekapariyāyena  virāgāya  dhammo desito no sarāgāya visaṃyogāya
dhammo  desito  no  saṃyogāya  anupādānāya dhammo desito no
saupādānāya  tattha  nāma  tvaṃ  āvuso bhagavatā virāgāya dhamme
desite  sarāgāya  cetessasi  visaṃyogāya dhamme desite saṃyogāya
cetessasi  anupādānāya  dhamme  desite  saupādānāya cetessasi
nanu  āvuso  bhagavatā anekapariyāyena rāgavirāgāya dhammo desito
madanimmadanāya   pipāsavinayāya   ālayasamugghātāya   vaṭṭūpacchedāya
@Footnote: 1 Yu. pāpaṃ kammaṃ. Ma. pāpakaṃ.
Taṇhakkhayāya  virāgāya  nirodhāya  nibbānāya  dhammo  desito nanu
āvuso bhagavatā anekapariyāyena kāmānaṃ pahānaṃ akkhātaṃ kāmasaññānaṃ
pariññā  akkhātā  kāmapipāsānaṃ  paṭivinayo  akkhāto kāmavitakkānaṃ
samugghāto  akkhāto kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo akkhāto netaṃ āvuso
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya athakhvetaṃ
āvuso  appasannānañceva  appasādāya  pasannānañca  ekaccānaṃ
aññathattāyāti . athakho te bhikkhū āyasmantaṃ sudinnaṃ anekapariyāyena
vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [20] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ paṭipucchi saccaṃ kira tvaṃ sudinna
purāṇadutiyikāya methunaṃ dhammaṃ paṭisevasīti 1- . saccaṃ bhagavāti. Vigarahi
buddho bhagavā ananucchavikaṃ 2- moghapurisa ananulomikaṃ appaṭirūpaṃ assāmaṇakaṃ
akappiyaṃ akaraṇīyaṃ kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa evaṃ svākkhāte dhammavinaye
pabbajitvā na sakkhissasi yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ carituṃ
   {20.1} nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena virāgāya dhammo desito no
sarāgāya visaṃyogāya dhammo desito no saṃyogāya anupādānāya dhammo desito
no saupādānāya tattha nāma tvaṃ moghapurisa mayā virāgāya dhamme desite sarāgāya
@Footnote: 1 Yu. paṭisevīti. 2 yebhuyyena ananucchaviyanti pāṭho dissati.
Cetessasi visaṃyogāya dhamme desite saṃyogāya cetessasi anupādānāya
dhamme desite saupādānāya cetessasi nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena
rāgavirāgāya dhammo desito madanimmadanāya pipāsavinayāya ālayasamugghātāya
vaṭṭūpacchedāya taṇhakkhayāya virāgāya nirodhāya nibbānāya dhammo desito
nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena kāmānaṃ pahānaṃ akkhātaṃ kāmasaññānaṃ
pariññā  akkhātā  kāmapipāsānaṃ  paṭivinayo akkhāto  kāmavitakkānaṃ
samugghāto akkhāto kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo akkhāto
   {20.2} varante moghapurisa āsīvisassa ghoravisassa mukhe aṅgajātaṃ
pakkhittaṃ na tveva mātugāmassa aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ varante
moghapurisa kaṇhasappassa mukhe aṅgajātaṃ pakkhittaṃ na tveva mātugāmassa
aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ varante moghapurisa aṅgārakāsuyā ādittāya
sampajjalitāya sañjotibhūtāya 1- aṅgajātaṃ pakkhittaṃ na tveva mātugāmassa
aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ taṃ kissa hetu tatonidānaṃ hi moghapurisa maraṇaṃ
vā nigaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ na tveva tappaccayā kāyassa bhedā
paraṃ  maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya itonidānañca
kho  moghapurisa  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjeyya  tattha  nāma  tvaṃ  moghapurisa yaṃ tvaṃ asaddhammaṃ
@Footnote: 1 yebhuyyena sajjotibhūtāyāti pāṭho dissati.
Gāmadhammaṃ  vasaladhammaṃ  duṭṭhullaṃ  odakantikaṃ rahassaṃ dvayaṃ dvayasamāpattiṃ
samāpajjissasi bahunnaṃ kho tvaṃ moghapurisa akusalānaṃ dhammānaṃ ādikattā
pubbaṅgamo  netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā
bhiyyobhāvāya  athakhvetaṃ  moghapurisa  appasannānañceva  appasādāya
pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyāti.
   {20.3} Athakho bhagavā āyasmantaṃ sudinnaṃ anekapariyāyena vigarahitvā
dubbharatāya dupposatāya mahicchatāya asantuṭṭhatāya saṅgaṇikāya kosajjassa
avaṇṇaṃ  bhāsitvā  anekapariyāyena  subharatāya  suposatāya appicchassa
santuṭṭhassa  sallekhassa  dhūtassa pāsādikassa appaccayassa viriyārambhassa
vaṇṇaṃ bhāsitvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi tenahi bhikkhave bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa atthavase
paṭicca saṅghasuṭṭhutāya saṅghaphāsutāya dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya pesalānaṃ
bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ āsavānaṃ
paṭighātāya appasannānaṃ pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya saddhammaṭṭhitiyā
vinayānuggahāya evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {20.4} yo pana bhikkhu methunaṃ dhammaṃ paṭiseveyya pārājiko hoti
asaṃvāsoti.
   {20.5} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
          Sudinnabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [21] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane
makkaṭiṃ  āmisena  upalāpetvā  tassā  methunaṃ dhammaṃ paṭisevati .
Athakho  so  bhikkhu  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  tena  kho  pana samayena sambahulā
bhikkhū  senāsanacārikaṃ  āhiṇḍantā  yena  tassa  bhikkhuno  vihāro
tenupasaṅkamiṃsu  .  addasā  kho  sā makkaṭī te bhikkhū dūrato va
āgacchante  disvāna  yena  te  bhikkhū  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
tesaṃ  bhikkhūnaṃ  purato  kaṭiṃpi cālesi cheppaṃpi cālesi kaṭiṃpi oḍḍi
nimittaṃpi akāsi . athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi nissaṃsayaṃ kho so
bhikkhu imissā makkaṭiyā methunaṃ dhammaṃ paṭisevatīti ekamantaṃ nilīyiṃsu .
Athakho  so  bhikkhu  vesāliyaṃ  piṇḍāya  caritvā piṇḍapātaṃ ādāya
paṭikkami.
   {21.1} Athakho sā makkaṭī yena so bhikkhu tenupasaṅkami. Athakho so
bhikkhu  taṃ  piṇḍapātaṃ  ekadesaṃ bhuñjitvā ekadesaṃ tassā makkaṭiyā
adāsi . athakho sā makkaṭī taṃ piṇḍapātaṃ 1- bhuñjitvā tassa bhikkhuno
kaṭiṃ oḍḍi . athakho so bhikkhu tassā makkaṭiyā methunaṃ dhammaṃ paṭisevati.
Athakho te bhikkhū taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ nanu āvuso bhagavatā sikkhāpadaṃ
paññattaṃ  kissa  tvaṃ  āvuso  imissā 2- makkaṭiyā methunaṃ dhammaṃ
paṭisevasīti  .  saccaṃ  āvuso  bhagavatā  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ tañca
@Footnote: 1 Yu. taṃ piṇḍaṃ. 2 pāyatoyaṃ pāṭho natthi.
Kho  manussitthiyā  no tiracchānagatāyāti . nanu āvuso tatheva taṃ
hoti  ananucchavikaṃ  āvuso  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ
akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ āvuso evaṃ svākkhāte
dhammavinaye  pabbajitvā  na  sakkhissasi  yāvajīvaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  carituṃ  nanu  āvuso  bhagavatā anekapariyāyena virāgāya
dhammo  desito  no  sarāgāya  .pe.  kāmapariḷāhānaṃ  vūpasamo
akkhāto  netaṃ  āvuso  appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā
bhiyyobhāvāya  athakhvetaṃ  āvuso  appasannānañceva  appasādāya
pasannānañca  ekaccānaṃ  aññathattāyāti  .  athakho  te bhikkhū taṃ
bhikkhuṃ anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [22] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  taṃ  bhikkhuṃ paṭipucchi saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu makkaṭiyā
methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevasīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi buddho
bhagavā  ananucchavikaṃ  moghapurisa  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ
akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma tvaṃ moghapurisa evaṃ svākkhāte
dhammavinaye  pabbajitvā  na  sakkhissasi  yāvajīvaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  carituṃ  nanu  mayā  moghapurisa  anekapariyāyena virāgāya
dhammo  desito  no  sarāgāya  .pe.  kāmapariḷāhānaṃ  vūpasamo
akkhāto  varante  moghapurisa  āsīvisassa ghoravisassa mukhe aṅgajātaṃ
pakkhittaṃ  na  tveva  makkaṭiyā  aṅgajāte  aṅgajātaṃ  pakkhittaṃ
Varante  moghapurisa  kaṇhasappassa  mukhe  aṅgajātaṃ  pakkhittaṃ  na
tveva  makkaṭiyā  aṅgajāte  aṅgajātaṃ  pakkhittaṃ varante moghapurisa
aṅgārakāsuyā  ādittāya  sampajjalitāya  sañjotibhūtāya  aṅgajātaṃ
pakkhittaṃ  na  tveva  makkaṭiyā  aṅgajāte  aṅgajātaṃ  pakkhittaṃ taṃ
kissa  hetu  tatonidānaṃ  hi  moghapurisa  maraṇaṃ  vā  nigaccheyya
maraṇamattaṃ  vā  dukkhaṃ  na  tveva  tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  itonidānañca
kho  moghapurisa  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjeyya  tattha  nāma  tvaṃ  moghapurisa yaṃ tvaṃ asaddhammaṃ
gāmadhammaṃ  vasaladhammaṃ  duṭṭhullaṃ  odakantikaṃ rahassaṃ dvayaṃ dvayasamāpattiṃ
samāpajjissasi  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {22.1} yo pana bhikkhu methunaṃ dhammaṃ paṭiseveyya antamaso tiracchānagatāyapi
pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   {22.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
          Makkaṭīvatthu 1- niṭṭhitaṃ.
   [23] Tena kho pana samayena sambahulā vesālikā vajjīputtakā
bhikkhū  yāvadatthaṃ  bhuñjiṃsu  yāvadatthaṃ  supiṃsu  yāvadatthaṃ  nahāyiṃsu
yāvadatthaṃ  bhuñjitvā  yāvadatthaṃ  supitvā  yāvadatthaṃ  nahāyitvā
ayoniso  manasikaritvā  sikkhaṃ  appaccakkhāya  dubbalyaṃ  anāvikatvā
@Footnote: 1 pāyato makkaṭīsikkhāpadanti dissati.
Methunaṃ  dhammaṃ  paṭiseviṃsu  .  te  aparena samayena ñātibyasanenapi
phuṭṭhā  bhogabyasanenapi  phuṭṭhā  rogabyasanenapi  phuṭṭhā  āyasmantaṃ
ānandaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti  na  mayaṃ  bhante  ānanda
buddhagarahino  na  dhammagarahino  na  saṅghagarahino  attagarahino  mayaṃ
bhante   ānanda  anaññagarahino  mayamevamhā  alakkhikā  mayaṃ
appapuññā  ye  mayaṃ  evaṃ  svākkhāte  dhammavinaye  pabbajitvā
nāsakkhimhā  yāvajīvaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ idānipi
ce  1-  mayaṃ bhante ānanda labheyyāma bhagavato santike pabbajjaṃ
labheyyāma  upasampadaṃ  idānipi  mayaṃ  vipassakā  kusalānaṃ  dhammānaṃ
pubbarattāpararattaṃ   bodhipakkhikānaṃ   dhammānaṃ  bhāvanānuyogamanuyuttā
vihareyyāma  sādhu bhante ānanda bhagavato etamatthaṃ ārocehīti .
Evamāvusoti  kho  āyasmā  ānando  vesālikānaṃ  vajjīputtakānaṃ
paṭissuṇitvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato
etamatthaṃ ārocesi.
   {23.1}  Aṭṭhānametaṃ ānanda anavakāso yaṃ tathāgato vajjīnaṃ
vā  vajjīputtakānaṃ  vā  kāraṇā  sāvakānaṃ  pārājikaṃ  sikkhāpadaṃ
paññattaṃ samūhaneyyāti.
   [24] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ
katvā bhikkhū āmantesi yo kho 2- bhikkhave bhikkhu sikkhaṃ appaccakkhāya
dubbalyaṃ  anāvikatvā  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevati  so  āgato  na
@Footnote: 1 Yu. Ma. idāni cepi. 2 Yu. pana.
Upasampādetabbo yo ca kho bhikkhave bhikkhu 1- sikkhaṃ paccakkhāya dubbalyaṃ
āvikatvā methunaṃ dhammaṃ paṭisevati so āgato upasampādetabbo evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha yo pana bhikkhu bhikkhūnaṃ sikkhāsājīva-
samāpanno  sikkhaṃ  appaccakkhāya  dubbalyaṃ anāvikatvā methunaṃ dhammaṃ
paṭiseveyya antamaso tiracchānagatāyapi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   [25] Yo panāti yo yādiso yathāyutto yathājacco yathānāmo
yathāgotto  yathāsīlo yathāvihārī yathāgocaro thero vā navo vā
majjhimo vā eso vuccati yo panāti.
   [26] Bhikkhūti bhikkhakoti bhikkhu . bhikkhācariyaṃ ajjhūpagatoti bhikkhu.
Bhinnapaṭadharoti  bhikkhu  .  sāmaññāya  bhikkhu  . paṭiññāya bhikkhu .
Ehibhikkhūti bhikkhu . tīhi saraṇagamanehi upasampannoti bhikkhu. Bhadroti 2-
bhikkhu. Sāroti bhikkhu. Sekhoti bhikkhu. Asekhoti bhikkhu. Samaggena saṅghena
ñatticatutthena  kammena  akuppena ṭhānārahena upasampannoti bhikkhu .
Tatra yvāyaṃ bhikkhu samaggena saṅghena ñatticatutthena kammena akuppena
ṭhānārahena upasampanno ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti.
   [27]  Sikkhāti  tisso  sikkhā  adhisīlasikkhā  adhicittasikkhā
@Footnote: 1 sabbatthāyaṃ pāṭho natthi. 2 anupubbena bhadrotyādīsu catūsu
@pāṭhesu itisaddā sabbattha na dissanti.
Adhipaññāsikkhā  tatra  yāyaṃ  adhisīlasikkhā  ayaṃ  imasmiṃ  atthe
adhippetā sikkhāti.
   [28]  Sājīvaṃ  nāma  yaṃ  bhagavatā  paññattaṃ sikkhāpadaṃ etaṃ
sājīvaṃ nāma tasmiṃ sikkhati tena vuccati sājīvasamāpannoti.
   [29] Sikkhaṃ appaccakkhāya dubbalyaṃ anāvikatvāti atthi bhikkhave
dubbalyāvikammañceva  hoti  sikkhā  ca  appaccakkhātā  .  atthi
bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā.
   [30]  Kathañca  bhikkhave  dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca
appaccakkhātā  . idha bhikkhave bhikkhu ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā
cavitukāmo  bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ
patthayamāno  upāsakabhāvaṃ  patthayamāno  ārāmikabhāvaṃ  patthayamāno
sāmaṇerabhāvaṃ  patthayamāno  titthiyabhāvaṃ  patthayamāno  titthiyasāvakabhāvaṃ
patthayamāno  assamaṇabhāvaṃ  patthayamāno  asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno
yannūnāhaṃ  buddhaṃ  paccakkheyyanti vadati viññāpeti . evaṃpi bhikkhave
dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca appaccakkhātā.
   {30.1} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe.  asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno  yannūnāhaṃ dhammaṃ paccakkheyyanti
vadati  viññāpeti  .pe.  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  paccakkheyyanti  vadati
viññāpeti  .  yannūnāhaṃ  sikkhaṃ paccakkheyyanti vadati viññāpeti .
Yannūnāhaṃ  vinayaṃ  paccakkheyyanti  vadati  viññāpeti  .  yannūnāhaṃ
pātimokkhaṃ  paccakkheyyanti  vadati  viññāpeti  . yannūnāhaṃ uddesaṃ
paccakkheyyanti vadati viññāpeti . yannūnāhaṃ upajjhāyaṃ paccakkheyyanti
vadati  viññāpeti  .  yannūnāhaṃ  ācariyaṃ  paccakkheyyanti  vadati
viññāpeti . yannūnāhaṃ saddhivihārikaṃ paccakkheyyanti vadati viññāpeti.
Yannūnāhaṃ  antevāsikaṃ  paccakkheyyanti vadati viññāpeti . yannūnāhaṃ
samānupajjhāyakaṃ  paccakkheyyanti  vadati  viññāpeti  .  yannūnāhaṃ
samānācariyakaṃ paccakkheyyanti vadati viññāpeti.
   {30.2} Yannūnāhaṃ sabrahmacāriṃ paccakkheyyanti vadati viññāpeti.
Yannūnāhaṃ gihī assanti vadati viññāpeti . yannūnāhaṃ upāsako assanti
vadati viññāpeti . yannūnāhaṃ ārāmiko assanti vadati viññāpeti.
Yannūnāhaṃ  sāmaṇero assanti vadati viññāpeti . yannūnāhaṃ titthiyo
assanti  vadati  viññāpeti . yannūnāhaṃ titthiyasāvako assanti vadati
viññāpeti  .  yannūnāhaṃ  assamaṇo  assanti  vadati viññāpeti .
Yannūnāhaṃ  asakyaputtiyo assanti vadati viññāpeti . evaṃpi bhikkhave
dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca appaccakkhātā.
   {30.3} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe.   asakyaputtiyabhāvaṃ   patthayamāno   yadi  panāhaṃ  buddhaṃ
paccakkheyyanti  vadati  viññāpeti  .pe.  yadi panāhaṃ asakyaputtiyo
Assanti  vadati  viññāpeti  .pe. athāhaṃ 1- buddhaṃ paccakkheyyanti
vadati  viññāpeti  .pe.  athāhaṃ  asakyaputtiyo  assanti  vadati
viññāpeti  .pe.  handāhaṃ  buddhaṃ  paccakkheyyanti vadati viññāpeti
.pe.  handāhaṃ  asakyaputtiyo  assanti  vadati  viññāpeti  .pe.
Hotu  me  buddhaṃ paccakkheyyanti vadati viññāpeti .pe. hotu me
asakyaputtiyo  assanti  vadati  viññāpeti  .  evaṃpi  bhikkhave
dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca appaccakkhātā.
   {30.4} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe. asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno mātaraṃ sarāmīti vadati viññāpeti.
Pitaraṃ sarāmīti vadati viññāpeti . bhātaraṃ sarāmīti vadati viññāpeti.
Bhaginiṃ sarāmīti vadati viññāpeti . puttaṃ sarāmīti vadati viññāpeti.
Dhītaraṃ sarāmīti vadati viññāpeti . pajāpatiṃ sarāmīti vadati viññāpeti.
Ñātake sarāmīti vadati viññāpeti . mitte sarāmīti vadati viññāpeti.
Gāmaṃ sarāmīti vadati viññāpeti. Nigamaṃ sarāmīti vadati viññāpeti. Khettaṃ
sarāmīti vadati viññāpeti . vatthuṃ sarāmīti vadati viññāpeti. Hiraññaṃ
sarāmīti vadati viññāpeti . suvaṇṇaṃ sarāmīti vadati viññāpeti. Sippaṃ
sarāmīti  vadati viññāpeti . pubbe hasitaṃ lapitaṃ kīḷitaṃ samanussarāmīti
@Footnote: 1 Yu. Ma. apāhaṃ.
Vadati viññāpeti . evaṃpi bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā
ca appaccakkhātā.
   {30.5} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe.  asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno  mātā  me atthi sā mayā
posetabbāti vadati viññāpeti . pitā me atthi so mayā posetabboti
vadati viññāpeti .  bhātā  me  atthi so mayā posetabboti vadati
viññāpeti . bhaginī me atthi sā mayā posetabbāti vadati viññāpeti.
Putto me atthi so mayā posetabboti vadati viññāpeti. Dhītā me
atthi sā mayā posetabbāti vadati viññāpeti . pajāpatī me atthi
sā mayā posetabbāti vadati viññāpeti . Ñātakā me atthi te mayā
posetabbāti vadati viññāpeti . Mittā me atthi te mayā posetabbāti
vadati viññāpeti . evaṃpi bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca
appaccakkhātā.
   {30.6} Athavā pana ukkaṇṭhiko anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe.   asakyaputtiyabhāvaṃ   patthayamāno   mātā  me  atthi
sā  maṃ  posessatīti  vadati  viññāpeti  . pitā me atthi so
maṃ  posessatīti  vadati  viññāpeti  .  bhātā me atthi so maṃ
posessatīti vadati viññāpeti . bhaginī me atthi sā maṃ posessatīti
Vadati  viññāpeti  .  putto  me  atthi  so  maṃ  posessatīti
vadati  viññāpeti  .  dhītā  me atthi sā maṃ posessatīti vadati
viññāpeti  .  pajāpatī  me  atthi  sā  maṃ  posessatīti vadati
viññāpeti  .  ñātakā  me  atthi  te  maṃ posessantīti vadati
viññāpeti  .  mittā  me  atthi  te  maṃ  posessantīti vadati
viññāpeti  .  gāmo  me  atthi tenapāhaṃ 1- jīvissāmīti vadati
viññāpeti  .  nigamo  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  khettaṃ  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  vatthuṃ  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  hiraññaṃ  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  suvaṇṇaṃ  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  sippaṃ  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  evaṃpi  bhikkhave  dubbalyāvikammañceva  hoti sikkhā
ca appaccakkhātā.
   {30.7}  Athavā  pana  ukkaṇṭhito  anabhirato  sāmaññā
cavitukāmo  bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ
patthayamāno   .pe.   asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno  dukkaranti
vadati  viññāpeti  .  na  sukaranti  vadati viññāpeti . duccaranti
vadati  viññāpeti . na sucaranti vadati viññāpeti . na ussahāmīti
vadati  viññāpeti  . na visahāmīti vadati viññāpeti . na ramāmīti
@Footnote: 1 tena cāhantipi pāṭho.
Vadati  viññāpeti  .  nābhiramāmīti vadati viññāpeti . evaṃpi kho
bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca appaccakkhātā.
   [31]  Kathañca  bhikkhave  dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca
paccakkhātā  .  idha  bhikkhave bhikkhu ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā
cavitukāmo  bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ
patthayamāno  .pe.  asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno buddhaṃ paccakkhāmīti
vadati viññāpeti . evaṃpi bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā
ca paccakkhātā.
   {31.1} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe. asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno dhammaṃ paccakkhāmīti vadati viññāpeti.
Saṅghaṃ paccakkhāmīti vadati viññāpeti. Sikkhaṃ paccakkhāmīti vadati viññāpeti.
Vinayaṃ  paccakkhāmīti vadati viññāpeti . pātimokkhaṃ paccakkhāmīti vadati
viññāpeti  .  uddesaṃ  paccakkhāmīti vadati viññāpeti . upajjhāyaṃ
paccakkhāmīti  vadati  viññāpeti  .  ācariyaṃ  paccakkhāmīti  vadati
viññāpeti  .  saddhivihārikaṃ  paccakkhāmīti  vadati  viññāpeti .
Antevāsikaṃ  paccakkhāmīti  vadati  viññāpeti  .  samānupajjhāyakaṃ
paccakkhāmīti  vadati  viññāpeti  .  samānācariyakaṃ  paccakkhāmīti
vadati  viññāpeti  .  sabrahmacāriṃ  paccakkhāmīti  vadati  viññāpeti
.pe.  gihīti  maṃ  dhārehīti  vadati  viññāpeti  . upāsakoti maṃ
Dhārehīti  vadati  viññāpeti  .  ārāmikoti  maṃ  dhārehīti vadati
viññāpeti  .  sāmaṇeroti  maṃ  dhārehīti  vadati  viññāpeti .
Titthiyoti  maṃ  dhārehīti  vadati  viññāpeti  .  titthiyasāvakoti maṃ
dhārehīti  vadati  viññāpeti  .  assamaṇoti  maṃ  dhārehīti  vadati
viññāpeti  .  asakyaputtiyoti  maṃ  dhārehīti  vadati viññāpeti .
Evaṃpi bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā.
   {31.2} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo bhikkhubhāvaṃ
aṭṭiyamāno  harāyamāno  jigucchamāno  gihibhāvaṃ  patthayamāno .pe.
Asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno  alaṃ  me buddhenāti vadati viññāpeti
.pe.  alaṃ  me  sabrahmacārīhīti  vadati  viññāpeti  .  evaṃpi
bhikkhave  .pe.  athavā  pana  .pe.  kinnu me buddhenāti vadati
viññāpeti  .pe.  kinnu  me  sabrahmacārīhīti vadati viññāpeti .
Evaṃpi  .pe.  athavā  pana  .pe.  na mamattho buddhenāti vadati
viññāpeti  .pe.  na  mamattho sabrahmacārīhīti vadati viññāpeti .
Evaṃpi  .pe.  athavā  pana  .pe.  sumuttāhaṃ  buddhenāti  vadati
viññāpeti  .pe.  sumuttāhaṃ  sabrahmacārīhīti  vadati  viññāpeti .
Evaṃpi bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā.
   {31.3} Yāni vā panaññānipi atthi buddhavevacanāni vā dhammavevacanāni
vā  saṅghavevacanāni  vā  sikkhāvevacanāni  vā vinayavevacanāni vā
pātimokkhavevacanāni  vā  uddesavevacanāni  vā  upajjhāyavevacanāni
Vā ācariyavevacanāni vā saddhivihārikavevacanāni vā antevāsikavevacanāni
vā  samānupajjhāyakavevacanāni  vā  samānācariyakavevacanāni  vā
sabrahmacārivevacanāni  vā  gihivevacanāni  vā upāsakavevacanāni vā
ārāmikavevacanāni  vā  sāmaṇeravevacanāni vā titthiyavevacanāni vā
titthiyasāvakavevacanāni  vā assamaṇavevacanāni vā asakyaputtiyavevacanāni
vā  tehi  ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi vadati viññāpeti.
Evaṃpi kho bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā.
   [32] Kathañca bhikkhave appaccakkhātā hoti sikkhā. Idha bhikkhave
bhikkhunā  1- yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi sikkhā
paccakkhātā  hoti  tehi  ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi
ummattako  sikkhaṃ  paccakkhāti  .  appaccakkhātā  hoti sikkhā .
Ummattakassa  santike  sikkhaṃ  paccakkhāti  .  appaccakkhātā  hoti
sikkhā  .  khittacitto  sikkhaṃ  paccakkhāti  . appaccakkhātā hoti
sikkhā  .  khittacittassa santike sikkhaṃ paccakkhāti . appaccakkhātā
hoti sikkhā . vedanaṭṭo sikkhaṃ paccakkhāti . appaccakkhātā hoti
sikkhā  .  vedanaṭṭassa santike sikkhaṃ paccakkhāti . appaccakkhātā
hoti sikkhā . devatāya santike sikkhaṃ paccakkhāti . Appaccakkhātā
hoti  sikkhā  .  tiracchānagatassa  santike  sikkhaṃ  paccakkhāti .
@Footnote: 1 yuropiyamarammapotthakesvāyaṃ pāṭho na dissati.
Appaccakkhātā  hoti  sikkhā . ariyakena milakkhakassa santike sikkhaṃ
paccakkhāti . so ce 1- na paṭivijānāti appaccakkhātā hoti sikkhā.
Milakkhakena  ariyakassa  santike  sikkhaṃ  paccakkhāti  . so ce na
paṭivijānāti  appaccakkhātā  hoti  sikkhā  .  ariyakena ariyakassa
santike sikkhaṃ paccakkhāti . so ce na paṭivijānāti appaccakkhātā
hoti  sikkhā . milakkhakena milakkhakassa santike sikkhaṃ paccakkhāti .
So  ce  na  paṭivijānāti  appaccakkhātā hoti sikkhā . davāya
sikkhaṃ  paccakkhāti  .  appaccakkhātā hoti sikkhā . ravāya sikkhaṃ
paccakkhāti . appaccakkhātā hoti sikkhā . Asāvetukāmo sāveti.
Appaccakkhātā hoti sikkhā . Sāvetukāmo na sāveti. Appaccakkhātā
hoti sikkhā . aviññussa sāveti . appaccakkhātā hoti sikkhā.
Viññussa na sāveti . appaccakkhātā hoti sikkhā. Sabbaso vā pana
na sāveti. Appaccakkhātā hoti sikkhā. Evaṃ kho bhikkhave appaccakkhātā
hoti sikkhā.
   [33] Methunadhammo nāma yo so asaddhammo gāmadhammo vasaladhammo
duṭṭhullaṃ odakantikaṃ rahassaṃ dvayaṃ dvayasamāpatti eso methunadhammo nāma.
   [34] Paṭisevati nāma yo nimittena nimittaṃ aṅgajātena aṅgajātaṃ
antamaso tilaphalamattaṃpi paveseti eso paṭisevati nāma.
@Footnote: 1 pāyato so cāti likhitaṃ.
   [35]  Antamaso  tiracchānagatāyapīti  tiracchānagatitthiyāpi  methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevitvā  assamaṇo hoti asakyaputtiyo pageva manussitthiyā
tena vuccati antamaso tiracchānagatāyapīti.
   [36]  Pārājiko  hotīti seyyathāpi nāma puriso sīsacchinno
abhabbo  tena  sarīrabandhanena  jīvituṃ  evameva  bhikkhu methunaṃ dhammaṃ
paṭisevitvā assamaṇo hoti asakyaputtiyo tena vuccati pārājiko hotīti.
   [37] Asaṃvāsoti saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhātā
eso saṃvāso nāma so tena saddhiṃ natthi tena vuccati asaṃvāsoti.
   [38]  Tisso itthiyo manussitthī amanussitthī tiracchānagatitthī .
Tayo  ubhatobyañjanakā  manussaubhatobyañjanako  amanussaubhatobyañjanako
tiracchānagataubhatobyañjanako   .   tayo  paṇḍakā  manussapaṇḍako
amanussapaṇḍako  tiracchānagatapaṇḍako  .  tayo  purisā  manussapuriso
amanussapuriso tiracchānagatapuriso.
   {38.1}  Manussitthiyā tayo magge methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa
āpatti  pārājikassa vaccamagge passāvamagge mukhe . amanussitthiyā
.pe. tiracchānagatitthiyā tayo magge methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpatti
pārājikassa  vaccamagge passāvamagge mukhe . manussaubhatobyañjanakassa
.pe.  amanussaubhatobyañjanakassa  .pe.  tiracchānagataubhatobyañjanakassa
Tayo  magge  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevantassa  āpatti  pārājikassa
vaccamagge  passāvamagge  mukhe  .  manussapaṇḍakassa  dve  magge
methunaṃ  dhammaṃ paṭisevantassa āpatti pārājikassa vaccamagge mukhe .
Amanussapaṇḍakassa  .pe.  tiracchānagatapaṇḍakassa  .pe.  amanussapurisassa
.pe.  tiracchānagatapurisassa  dve  magge methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa
āpatti pārājikassa vaccamagge mukhe.
   [39]  Bhikkhussa  sevanacittaṃ  upaṭṭhite  manussitthiyā vaccamaggaṃ
aṅgajātaṃ  pavesentassa  āpatti pārājikassa . bhikkhussa sevanacittaṃ
upaṭṭhite  manussitthiyā  passāvamaggaṃ  aṅgajātaṃ pavesentassa āpatti
pārājikassa  .  bhikkhussa  sevanacittaṃ  upaṭṭhite  manussitthiyā  mukhaṃ
aṅgajātaṃ  pavesentassa  āpatti pārājikassa . bhikkhussa sevanacittaṃ
upaṭṭhite amanussitthiyā .pe. tiracchānagatitthiyā manussaubhatobyañjanakassa
amanussaubhatobyañjanakassa   tiracchānagataubhatobyañjanakassa   vaccamaggaṃ
passāvamaggaṃ mukhaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa āpatti pārājikassa. Bhikkhussa
sevanacittaṃ upaṭṭhite manussapaṇḍakassa vaccamaggaṃ  .pe.  mukhaṃ aṅgajātaṃ
pavesentassa  āpatti  pārājikassa . bhikkhussa sevanacittaṃ upaṭṭhite
amanussapaṇḍakassa   .pe.   tiracchānagatapaṇḍakassa   manussapurisassa
amanussapurisassa tiracchānagatapurisassa vaccamaggaṃ mukhaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa
āpatti pārājikassa.
   [40]  Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa santike ānetvā
Vaccamaggena aṅgajātaṃ abhinisīdenti . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ
sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti pārājikassa .
Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa  santike  ānetvā vaccamaggena
aṅgajātaṃ  abhinisīdenti  .  so  ce  pavesanaṃ na sādiyati paviṭṭhaṃ
sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti pārājikassa .
Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa  santike  ānetvā vaccamaggena
aṅgajātaṃ  abhinisīdenti  . so ce pavesanaṃ na sādiyati paviṭṭhaṃ na
sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti pārājikassa .
Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa  santike  ānetvā vaccamaggena
aṅgajātaṃ  abhinisīdenti  . so ce pavesanaṃ na sādiyati paviṭṭhaṃ na
sādiyati  ṭhitaṃ  na sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .
Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa  santike  ānetvā vaccamaggena
aṅgajātaṃ  abhinisīdenti  .  so  ce  pavesanaṃ na sādiyati paviṭṭhaṃ
na sādiyati ṭhitaṃ na sādiyati uddharaṇaṃ na sādiyati anāpatti.
   {40.1}  Bhikkhupaccatthikā manussitthiṃ bhikkhussa santike ānetvā
passāvamaggena .pe. mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti . So ce pavesanaṃ
sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa
.pe. Na sādiyati anāpatti.
   {40.2}  Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  jāgarantiṃ  suttaṃ  mattaṃ
ummattaṃ  pamattaṃ  mataṃ  akkhāyitaṃ  mataṃ  yebhuyyena  akkhāyitaṃ
.pe.  āpatti  pārājikassa  .  mataṃ  yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa
Santike  ānetvā  vaccamaggena  passāvamaggena  mukhena  aṅgajātaṃ
abhinisīdenti . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti thullaccayassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {40.3} Bhikkhupaccatthikā amanussitthiṃ .pe. Tiracchānagatitthiṃ manussa-
ubhatobyañjanakaṃ   amanussaubhatobyañjanakaṃ   tiracchānagataubhatobyañjanakaṃ
bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena passāvamaggena mukhena aṅgajātaṃ
abhinisīdenti . So ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ
sādiyati āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {40.4}  Bhikkhupaccatthikā  tiracchānagataubhatobyañjanakaṃ  jāgarantaṃ
suttaṃ mattaṃ ummattaṃ pamattaṃ mataṃ akkhāyitaṃ mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe.
Āpatti pārājikassa .pe. Mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa santike ānetvā
vaccamaggena passāvamaggena mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ
sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti thullaccayassa
.pe. Na sādiyati anāpatti.
   {40.5}  Bhikkhupaccatthikā  manussapaṇḍakaṃ  .pe.  amanussapaṇḍakaṃ
tiracchānagatapaṇḍakaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena .pe. Mukhena
aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .pe. na sādiyati anāpatti.
Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapaṇḍakaṃ jāgarantaṃ suttaṃ mattaṃ pamattaṃ ummattaṃ mataṃ
Akkhāyitaṃ mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe. āpatti pārājikassa .pe.
Mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena .pe.
Mukhena  aṅgajātaṃ  abhinisīdenti . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ
sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti thullaccayassa .pe.
Na sādiyati anāpatti.
   {40.6}  Bhikkhupaccatthikā manussapurisaṃ .pe. amanussapurisaṃ .pe.
Tiracchānagatapurisaṃ bhikkhussa santike ānetvā vaccamaggena .pe. Mukhena
aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {40.7}  Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapurisaṃ jāgarantaṃ suttaṃ mattaṃ
ummattaṃ pamattaṃ mataṃ akkhāyitaṃ mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe. Āpatti
pārājikassa .pe. mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa santike ānetvā
vaccamaggena .pe. Mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti. So ce pavesanaṃ sādiyati
paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti thullaccayassa .pe.
Na sādiyati anāpatti.
   [41]  Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa santike ānetvā
vaccamaggena  passāvamaggena  mukhena  aṅgajātaṃ abhinisīdenti santhatāya
asanthatassa  asanthatāya  santhatassa  santhatāya  santhatassa  asanthatāya
asanthatassa  .  so  ce  pavesanaṃ  sādiyati  paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ
sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti pārājikassa .pe. na sādiyati
Anāpatti.
   {41.1}  Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  jāgarantiṃ  suttaṃ  mattaṃ
ummattaṃ  pamattaṃ  mataṃ  akkhāyitaṃ  mataṃ  yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe.
Āpatti  pārājikassa  .pe.  mataṃ  yebhuyyena  khāyitaṃ  bhikkhussa
santike  ānetvā  vaccamaggena  passāvamaggena  mukhena  aṅgajātaṃ
abhinisīdenti  santhatāya  asanthatassa  asanthatāya  santhatassa  santhatāya
santhatassa asanthatāya asanthatassa . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ
sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti  thullaccayassa
.pe. Na sādiyati anāpatti.
   {41.2}  Bhikkhupaccatthikā  amanussitthiṃ  .pe.  tiracchānagatitthiṃ
manussaubhatobyañjanakaṃ     amanussaubhatobyañjanakaṃ    tiracchānagata-
ubhatobyañjanakaṃ   bhikkhussa   santike   ānetvā  vaccamaggena
passāvamaggena   mukhena   aṅgajātaṃ   abhinisīdenti   santhatassa
asanthatassa  asanthatassa  santhatassa  santhatassa  santhatassa  asanthatassa
asanthatassa . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {41.3} Bhikkhupaccatthikā tiracchānagataubhatobyañjanakaṃ jāgarantaṃ suttaṃ
mattaṃ ummattaṃ pamattaṃ mataṃ akkhāyitaṃ mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe.
Āpatti  pārājikassa .pe. mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa santike
ānetvā vaccamaggena .pe. mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti santhatassa
asanthatassa  asanthatassa  santhatassa  santhatassa  santhatassa  asanthatassa
asanthatassa  .  so  ce  pavesanaṃ  sādiyati  paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ
Sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti thullaccayassa .pe. na sādiyati
anāpatti.
   {41.4} Bhikkhupaccatthikā manussapaṇḍakaṃ amanussapaṇḍakaṃ tiracchānagata-
paṇḍakaṃ   manussapurisaṃ   amanussapurisaṃ   tiracchānagatapurisaṃ  bhikkhussa
santike  ānetvā vaccamaggena .pe. mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti
santhatassa  asanthatassa  asanthatassa  santhatassa  santhatassa  santhatassa
asanthatassa  asanthatassa . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati
ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .pe. na sādiyati
anāpatti.
   {41.5}  Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapurisaṃ jāgarantaṃ suttaṃ mattaṃ
ummattaṃ pamattaṃ mataṃ akkhāyitaṃ mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe. Āpatti
pārājikassa .pe. mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa santike ānetvā
vaccamaggena .pe. mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti santhatassa asanthatassa
asanthatassa  santhatassa  santhatassa  santhatassa asanthatassa asanthatassa .
So ce  pavesanaṃ  sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati
āpatti thullaccayassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   [42]  Bhikkhupaccatthikā  bhikkhuṃ  manussitthiyā santike ānetvā
aṅgajātena vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ mukhaṃ abhinisīdenti . So ce pavesanaṃ
sādiyati  paviṭṭhaṃ  sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ sādiyati āpatti
pārājikassa  .pe.  na  sādiyati  anāpatti  .  bhikkhupaccatthikā
bhikkhuṃ  manussitthiyā  jāgarantiyā  suttāya  mattāya  ummattāya
Pamattāya  matāya  akkhāyitāya matāya yebhuyyena akkhāyitāya .pe.
Āpatti  pārājikassa  .pe.  matāya  yebhuyyena khāyitāya santike
ānetvā  aṅgajātena  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ mukhaṃ abhinisīdenti .
So  ce  pavesanaṃ  sādiyati  paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ
sādiyati āpatti thullaccayassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {42.1} Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ amanussitthiyā .pe. Tiracchānagatitthiyā
manussaubhatobyañjanakassa    amanussaubhatobyañjanakassa   tiracchānagata-
ubhatobyañjanakassa  manussapaṇḍakassa  amanussapaṇḍakassa  tiracchānagata-
paṇḍakassa   manussapurisassa   amanussapurisassa   tiracchānagatapurisassa
santike  ānetvā  aṅgajātena vaccamaggaṃ mukhaṃ abhinisīdenti . so
ce  pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati
āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {42.2}  Bhikkhupaccatthikā  bhikkhuṃ tiracchānagatapurisassa jāgarantassa
suttassa  mattassa  ummattassa  pamattassa  matassa akkhāyitassa matassa
yebhuyyena  akkhāyitassa  .pe.  āpatti pārājikassa .pe. matassa
yebhuyyena  khāyitassa  santike ānetvā aṅgajātena vaccamaggaṃ mukhaṃ
abhinisīdenti . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti thullaccayassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   [43]  Bhikkhupaccatthikā  bhikkhuṃ  manussitthiyā santike ānetvā
Aṅgajātena  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  mukhaṃ  abhinisīdenti  santhatassa
asanthatāya  asanthatassa  santhatāya  santhatassa  santhatāya  asanthatassa
asanthatāya . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {43.1} Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ manussitthiyā jāgarantiyā suttāya
mattāya  ummattāya  pamattāya matāya akkhāyitāya matāya yebhuyyena
akkhāyitāya  .pe.  āpatti  pārājikassa .pe. matāya yebhuyyena
khāyitāya  santike  ānetvā  aṅgajātena  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ
mukhaṃ  abhinisīdenti  santhatassa  asanthatāya  asanthatassa  santhatāya
santhatassa  santhatāya  asanthatassa  asanthatāya  .  so ce pavesanaṃ
sādiyati  paviṭṭhaṃ  sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ sādiyati āpatti
thullaccayassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {43.2} Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ amanussitthiyā .pe. Tiracchānagatitthiyā
manussaubhatobyañjanakassa    amanussaubhatobyañjanakassa   tiracchānagata-
ubhatobyañjanakassa  manussapaṇḍakassa  amanussapaṇḍakassa  tiracchānagata-
paṇḍakassa  manussapurisassa  amanussapurisassa  tiracchānagatapurisassa santike
ānetvā aṅgajātena vaccamaggaṃ mukhaṃ abhinisīdenti santhatassa asanthatassa
asanthatassa  santhatassa  santhatassa  santhatassa asanthatassa asanthatassa .
So ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati
āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {43.3}  Bhikkhupaccatthikā  bhikkhuṃ tiracchānagatapurisassa jāgarantassa
suttassa  mattassa  ummattassa  pamattassa  matassa akkhāyitassa matassa
yebhuyyena  akkhāyitassa  .pe.  āpatti pārājikassa .pe. matassa
yebhuyyena  khāyitassa  santike  ānetvā  aṅgajātena  vaccamaggaṃ
mukhaṃ  abhinisīdenti  santhatassa  asanthatassa  asanthatassa  santhatassa
santhatassa  santhatassa  asanthatassa  asanthatassa  .  so ce pavesanaṃ
sādiyati  paviṭṭhaṃ  sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ sādiyati āpatti
thullaccayassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   [44]  Yathā  bhikkhupaccatthikā  vitthāritā evaṃ rājapaccatthikā
corapaccatthikā dhuttapaccatthikā uppalagandhapaccatthikā vitthāretabbā.
   [45] Maggena maggaṃ paveseti āpatti pārājikassa . Maggena
amaggaṃ  paveseti  āpatti pārājikassa . amaggena maggaṃ paveseti
āpatti  pārājikassa  .  amaggena  amaggaṃ  paveseti  āpatti
thullaccayassa.
   [46]  Bhikkhu  suttabhikkhumhi  vippaṭipajjati  paṭibuddho  sādiyati
ubho  nāsetabbā  . paṭibuddho na sādiyati dūsako nāsetabbo .
Bhikkhu  suttasāmaṇeramhi  vippaṭipajjati  paṭibuddho  sādiyati  ubho
nāsetabbā  .  paṭibuddho  na  sādiyati  dūsako  nāsetabbo .
Sāmaṇero  suttabhikkhumhi  vippaṭipajjati  paṭibuddho  sādiyati  ubho
Nāsetabbā  .  paṭibuddho  na  sādiyati  dūsako  nāsetabbo .
Sāmaṇero   suttasāmaṇeramhi   vippaṭipajjati  paṭibuddho  sādiyati
ubho nāsetabbā. Paṭibuddho na sādiyati dūsako nāsetabbo.
   [47]  Anāpatti  ajānantassa  ummattakassa  khittacittassa
vedanaṭṭassa ādikammikassāti.
         Santhatabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [48] Makkaṭī vajjiputtā ca    gihī naggo ca titthiyā
     dārikuppalavaṇṇā ca     byañjanehipare duve
     mātā dhītā bhaginī ca      jāyā ca mudulambinā
     dve vaṇā lepacittañca   dārudhītalikāya ca
     sundarena saha pañca      pañca sīvathikaṭṭhikā
     nāgī yakkhī ca petī ca      paṇḍakopahato chupe
     bhaddiye arahaṃ sutto      sāvatthiyaṃ caturopare
     vesāliyā tayo mallā    supino bhārukacchako
     supabbā saddhā bhikkhunī   sikkhamānā sāmaṇeri ca
     vesīyā paṇḍako gihī     aññamaññaṃ vuḍḍhapabbajito migoti.
   [49] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu makkaṭiyā methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevi  . tassa kukkuccaṃ ahosi bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ
kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesi. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [50] Tena kho pana samayena sambahulā vesālikā vajjīputtakā
bhikkhū  sikkhaṃ  appaccakkhāya  dubbalyaṃ  anāvikatvā  methunaṃ  dhammaṃ
paṭiseviṃsu  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi  bhagavatā  sikkhāpadaṃ paññattaṃ
kacci nu kho mayaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannāti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [51]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu evaṃ me
anāpatti  bhavissatīti  gihiliṅgena  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevi  . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [52]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu evaṃ me
anāpatti  bhavissatīti  naggo  hutvā methunaṃ dhammaṃ paṭisevi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [53]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu evaṃ me
anāpatti  bhavissatīti  kusacīraṃ nivāsetvā .pe. vākacīraṃ nivāsetvā
phalakacīraṃ  nivāsetvā  kesakambalaṃ nivāsetvā vālakambalaṃ nivāsetvā
ulūkapakkhaṃ nivāsetvā ajinakkhipaṃ nivāsetvā methunaṃ dhammaṃ paṭisevi .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
pārājikanti.
   [54]  Tena  kho  pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu
pīṭhake  nipannaṃ  dārikaṃ  passitvā  sāratto  aṅguṭṭhaṃ  aṅgajātaṃ
pavesesi  .  sā  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti saṅghādisesassāti.
   [55] Tena kho pana samayena aññataro māṇavako uppalavaṇṇāya
bhikkhuniyā  paṭibaddhacitto hoti . athakho so māṇavako uppalavaṇṇāya
bhikkhuniyā  gāmaṃ  piṇḍāya paviṭṭhāya kuṭikaṃ pavisitvā nilīno acchi .
Uppalavaṇṇā   bhikkhunī   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantā  pāde
pakkhāletvā kuṭikaṃ pavisitvā mañcake nisīdi . athakho so māṇavako
uppalavaṇṇaṃ  bhikkhuniṃ  uggahetvā  dūsesi  .  uppalavaṇṇā  bhikkhunī
bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi . bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ.
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anāpatti bhikkhave asādiyantiyāti.
   [56]  Tena  kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno itthīliṅgaṃ
pātubhūtaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
taṃyeva  upajjhaṃ  tameva  upasampadaṃ  tāni  vassāni bhikkhunīhi saṅkamituṃ
yā  āpattiyo  bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi sādhāraṇā tā āpattiyo bhikkhunīnaṃ
santike  vuṭṭhātuṃ  yā  āpattiyo  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīhi  asādhāraṇā
tāhi  āpattīhi  anāpattīti . tena kho pana samayena aññatarissā
bhikkhuniyā purisaliṅgaṃ pātubhūtaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  taṃyeva  upajjhaṃ tameva upasampadaṃ tāni vassāni
bhikkhūhi  saṅkamituṃ  yā  āpattiyo  bhikkhunīnaṃ  bhikkhūhi sādhāraṇā tā
āpattiyo  bhikkhūnaṃ  santike vuṭṭhātuṃ yā āpattiyo bhikkhunīnaṃ bhikkhūhi
Asādhāraṇā tāhi āpattīhi anāpattīti.
   [57] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu evaṃ me anāpatti
bhavissatīti  mātuyā  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevi  .pe.  dhītuyā methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevi  .pe.  bhaginiyā  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ ārocesi . āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  purāṇadutiyikāya  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevi  .  tassa  kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [58] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu mudupiṭṭhiko hoti.
So  anabhiratiyā pīḷito attano aṅgajātaṃ mukhena aggahesi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti .
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu lambī hoti . So anabhiratiyā
pīḷito  attano  aṅgajātaṃ  attano  vaccamaggaṃ  pavesesi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [59] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu matasarīraṃ passi.
Tasmiṃ  ca  sarīre  aṅgajātasāmantā vaṇo hoti . so evaṃ me
anāpatti bhavissatīti aṅgajāte aṅgajātaṃ pavesetvā vaṇena nīhari .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
pārājikanti  .  tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu matasarīraṃ
passi  .  tasmiṃ  ca  sarīre aṅgajātasāmantā vaṇo hoti . so
Evaṃ me anāpatti bhavissatīti vaṇe aṅgajātaṃ pavesetvā aṅgajātena
nīhari  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno
pārājikanti.
   [60] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāratto lepacittassa
nimittaṃ aṅgajātena chupi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu
pārājikassa āpatti dukkaṭassāti . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu sāratto dārudhītalikāya nimittaṃ aṅgajātena chupi . Tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [61] Tena kho pana samayena sundaro nāma bhikkhu rājagahā pabbajito
rathikāya gacchati . aññatarā itthī taṃ passitvā etadavoca 1- muhuttaṃ
bhante āgamehi vandissāmīti . sā vandantī antaravāsakaṃ ukkhipitvā
mukhena aṅgajātaṃ aggahesi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Sādiyi tvaṃ
bhikkhūti. Nāhaṃ bhagavā sādiyinti. Anāpatti bhikkhu asādiyantassāti.
   [62] Tena kho pana samayena aññatarā itthī bhikkhuṃ passitvā
etadavoca ehi bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti . alaṃ bhagini netaṃ
kappatīti  .  ehi  bhante  ahaṃ  vāyamissāmi  tvaṃ  mā  vāyami
evante  anāpatti  bhavissatīti . so bhikkhu tathā akāsi . tassa
@Footnote: 1 taṃ passitvā etadavocāti yuropiyamarammapotthakesu na dissati.
Kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {62.1} Tena kho pana samayena aññatarā itthī bhikkhuṃ passitvā etadavoca
ehi bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti . alaṃ bhagini netaṃ kappatīti.
Ehi  bhante tvaṃ vāyamāhi ahaṃ na vāyamissāmi evante anāpatti
bhavissatīti . so bhikkhu tathā akāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {62.2} Tena kho pana samayena aññatarā itthī bhikkhuṃ passitvā
etadavoca ehi bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti . alaṃ bhagini netaṃ
kappatīti  .  ehi bhante abbhantaraṃ ghaṭṭetvā bahi mocehi .pe.
Bahi  ghaṭṭetvā  abbhantaraṃ mocehi evante anāpatti bhavissatīti .
So  bhikkhu  tathā  akāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [63] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā
akkhāyitaṃ  1- sarīraṃ passitvā tasmiṃ methunaṃ dhammaṃ paṭisevi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti .
Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā yebhuyyena
akkhāyitaṃ  sarīraṃ  passitvā  tasmiṃ  methunaṃ  dhammaṃ paṭisevi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti .
Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā yebhuyyena
@Footnote: 1 Yu. Ma. akkhayitaṃ.
Khāyitaṃ  1-  sarīraṃ  passitvā tasmiṃ methunaṃ dhammaṃ paṭisevi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti
thullaccayassāti  .  tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ
gantvā  chinnasīsaṃ  passitvā  vivaṭṭakate 2- mukhe chupantaṃ aṅgajātaṃ
pavesesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ tvaṃ bhikkhu
āpanno  pārājikanti  .  tena kho pana samayena aññataro bhikkhu
sīvathikaṃ  gantvā  chinnasīsaṃ  passitvā  vivaṭṭakate  mukhe  acchupantaṃ
aṅgajātaṃ  pavesesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti
bhikkhu  pārājikassa  āpatti dukkaṭassāti . tena kho pana samayena
aññataro  bhikkhu  aññatarissā  itthiyā  paṭibaddhacitto  hoti .
Sā  kālakatā  3- susāne chaḍḍitā 4- . aṭṭhikāni vippakiṇṇāni
honti  .  athakho so bhikkhu sīvathikaṃ gantvā aṭṭhikāni saṅkaḍḍhitvā
nimitte aṅgajātaṃ paṭipādesi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [64] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu nāgiyā methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu  āpanno  pārājikanti  . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  yakkhiniyā  methunaṃ dhammaṃ paṭisevi .pe. petiyā methunaṃ dhammaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. khayitaṃ. 2 Yu. Ma. vattakate. 3 Yu. Ma. Rā. kālaṅkatā.
@4 Yu. Ma. chaḍḍitāni.
Paṭisevi  .pe.  paṇḍakassa  methunaṃ dhammaṃ paṭisevi . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [65]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu upahatindriyo
hoti . so nāhaṃ vediyāmi sukhaṃ vā dukkhaṃ vā anāpatti 1- me
bhavissatīti  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevi  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  vedayi vā so bhikkhave moghapuriso na vā vedayi
āpatti pārājikassāti.
   [66] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiyā methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevissāmīti  chupitamatte  vippaṭisārī  ahosi  .  tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti
dukkaṭassāti.
   [67] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhaddiye 2- jātiyāvane
divāvihāragato  nipanno  hoti  . tassa aṅgamaṅgāni vātupatthaddhāni
honti  .  aññatarā  itthī  passitvā  aṅgajāte  abhinisīditvā
yāvadatthaṃ  katvā  pakkāmi  .  bhikkhu  kilinnaṃ  passitvā  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesi  3-  . pañcahi bhikkhave ākārehi aṅgajātaṃ
kammaniyaṃ 4- hoti rāgena vaccena passāvena vātena uccāliṅgapāṇaka-
daṭṭhena  imehi  kho  bhikkhave  pañcahākārehi  aṅgajātaṃ kammaniyaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. evaṃ anāpatti. 2 Ma. bhaddiyanagare. 3 ayamattho
@yuropiyamarammapotthakesu bahuvacanavasena kato. 4 Yu. kammaṇiyaṃ.
Hoti  aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ tassa bhikkhuno rāgena
aṅgajātaṃ  kammaniyaṃ  assa  arahaṃ  so  bhikkhave  bhikkhu  anāpatti
bhikkhave tassa bhikkhunoti.
   [68] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāvatthiyaṃ andhavane
divāvihāragato  nipanno  hoti  .  aññatarā  gopālikā passitvā
aṅgajāte abhinisīdi . so bhikkhu pavesanaṃ sādiyi paviṭṭhaṃ sādiyi ṭhitaṃ
sādiyi  uddharaṇaṃ  sādiyi  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  sāvatthiyaṃ andhavane divāvihāragato nipanno hoti . aññatarā
ajapālikā  passitvā  .pe. aññatarā kaṭṭhahārikā passitvā .pe.
Aññatarā  gomayahārikā  passitvā aṅgajāte abhinisīdi . so bhikkhu
pavesanaṃ  sādiyi paviṭṭhaṃ sādiyi ṭhitaṃ sādiyi uddharaṇaṃ sādiyi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [69] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane
divāvihāragato nipanno hoti . aññatarā itthī passitvā aṅgajāte
abhinisīditvā yāvadatthaṃ katvā sāmantā hasamānā ṭhitā hoti . so
bhikkhu  paṭibujjhitvā  taṃ  itthiṃ  etadavoca tuyhidaṃ kammanti . āma
mayhidaṃ 1- kammanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. jānāsi 2- tvaṃ
bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā jānāmīti . anāpatti bhikkhu ajānantassāti.
@Footnote: 1 Yu. Ma. mayhaṃ. 2 Yu. Ma. sādiyi.
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane divāvihāragato
rukkhaṃ apassāya nipanno hoti . aññatarā itthī passitvā aṅgajāte
abhinisīdi . so bhikkhu sahasā vuṭṭhāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Sādiyi
tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā sādiyinti. Anāpatti bhikkhu asādiyantassāti.
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane divāvihāragato
rukkhaṃ apassāya nipanno hoti . aññatarā itthī passitvā aṅgajāte
abhinisīdi . so bhikkhu akkamitvā pavaṭṭesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Sādiyi  tvaṃ  bhikkhūti  . nāhaṃ bhagavā sādiyinti . anāpatti bhikkhu
asādiyantassāti.
   [70] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  divāvihāragato  dvāraṃ  vivaritvā nipanno hoti .
Tassa  aṅgamaṅgāni vātupatthaddhāni honti . tena kho pana samayena
sambahulā  itthiyo  gandhañca  mālañca  ādāya  ārāmaṃ  agamaṃsu
vihārapekkhikāyo . athakho tā itthiyo taṃ bhikkhuṃ passitvā aṅgajāte
abhinisīditvā  yāvadatthaṃ  katvā  purisusabho  vatāyanti vatvā gandhañca
mālañca  āropetvā  pakkamiṃsu  . bhikkhu kilinnaṃ passitvā bhagavato
etamatthaṃ ārocesi 1- . pañcahi bhikkhave ākārehi aṅgajātaṃ kammaniyaṃ
hoti  rāgena  vaccena  passāvena  vātena uccāliṅgapāṇakadaṭṭhena
@Footnote: 1 idhāpi ṭhāne tesu vuttapotthakesu bahuvacanavasena payogo kato.
Imehi  kho  bhikkhave  pañcahākārehi  aṅgajātaṃ  kammaniyaṃ  hoti
aṭṭhānametaṃ  bhikkhave anavakāso yaṃ tassa bhikkhuno rāgena aṅgajātaṃ
kammaniyaṃ  assa  arahaṃ  so  bhikkhave bhikkhu anāpatti bhikkhave tassa
bhikkhuno  anujānāmi  bhikkhave  divā paṭisallīyantena dvāraṃ saṃvaritvā
paṭisallīyitunti.
   [71]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhārukacchako bhikkhu
supinantena  purāṇadutiyikāya  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevitvā  assamaṇo
ahaṃ  vibbhamissāmīti  bhārukacchaṃ  gacchanto  antarāmagge  āyasmantaṃ
upāliṃ  passitvā etamatthaṃ ārocesi . āyasmā upāli evamāha
anāpatti āvuso supinantenāti.
   [72] Tena kho pana samayena rājagahe supabbā nāma upāsikā
muduppasannā  1- hoti . sā evaṃdiṭṭhikā hoti yā methunaṃ dhammaṃ
deti sā aggadānaṃ detīti . sā bhikkhuṃ passitvā etadavoca ehi
bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti . alaṃ bhagini netaṃ kappatīti . Ehi
bhante ūruntarikāya 2- ghaṭṭehi evante anāpatti bhavissatīti . So
bhikkhu  tathā akāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
pārājikassa āpatti saṅghādisesassāti.
   {72.1}  Tena  kho  pana  samayena rājagahe sapabbā nāma
upāsikā  muduppasannā  hoti  .  sā  evaṃdiṭṭhikā  hoti  yā
methunaṃ   dhammaṃ   deti  sā  aggadānaṃ  detīti  .  sā
@Footnote: 1 yebhuyyena buddhappasannāti dissati. 2 Yu. Ma. urantarikāya.
Bhikkhuṃ  passitvā etadavoca ehi bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti .
Alaṃ  bhagini  netaṃ  kappatīti  .  ehi bhante nābhiyaṃ 1- ghaṭṭehi
.pe.  ehi  bhante  udaravaṭṭiyaṃ 2- ghaṭṭehi .pe. ehi bhante
upakacchake  ghaṭṭehi .pe. ehi bhante gīvāyaṃ 3- ghaṭṭehi .pe.
Ehi bhante kaṇṇacchidde ghaṭṭehi .pe. ehi bhante kesavaṭṭiyaṃ 4-
ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante aṅgulantarikāya ghaṭṭehi .pe. ehi
bhante  hatthena  upakkamitvā  mocessāmi  evante  anāpatti
bhavissatīti . so bhikkhu tathā akāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti saṅghādisesassāti.
   [73] Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ saddhā nāma upāsikā
muduppasannā hoti . sā evaṃdiṭṭhikā hoti yā methunaṃ dhammaṃ deti
sā  aggadānaṃ  detīti  .  sā  bhikkhuṃ passitvā etadavoca ehi
bhante  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevāti  . alaṃ bhagini netaṃ kappatīti .
Ehi  bhante  ūruntarikāya ghaṭṭehi evante anāpatti bhavissatīti .
So  bhikkhu  tathā akāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti saṅghādisesassāti.
   [74] Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ saddhā nāma upāsikā
@Footnote: 1 Yu. Ma. nābhiyā. 2 Yu. Ma. udaravaṭṭiyā. 3 Yu. Ma. gīvāya.
@4 Yu. Ma. kesavaṭṭiyā.
Muduppasannā hoti . sā evaṃdiṭṭhikā hoti yā methunaṃ dhammaṃ deti
sā  aggadānaṃ  detīti  .  sā  bhikkhuṃ passitvā etadavoca ehi
bhante  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevāti  . alaṃ bhagini netaṃ kappatīti .
Ehi  bhante  nābhiyaṃ  ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante  udaravaṭṭiyaṃ
ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante  upakacchake  ghaṭṭehi  .pe.
Ehi  bhante  gīvāyaṃ  ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante kaṇṇacchidde
ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante  kesavaṭṭiyaṃ  ghaṭṭehi  .pe. ehi
bhante  aṅgulantarikāya  ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante  hatthena
upakkamitvā  mocessāmi  evante  anāpatti  bhavissatīti  .  so
bhikkhu  tathā  akāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti saṅghādisesassāti 1-.
   [75] Tena kho pana samayena vesāliyaṃ licchavikumārakā bhikkhuṃ gahetvā
bhikkhuniyā vippaṭipādesuṃ . ubho sādiyiṃsu ubho nāsetabbā . ubho
na  sādiyiṃsu  ubhinnaṃ anāpatti . tena kho pana samayena vesāliyaṃ
licchavikumārakā  bhikkhuṃ  gahetvā  sikkhamānāya  vippaṭipādesuṃ  .pe.
Sāmaṇeriyā  vippaṭipādesuṃ  .  ubho sādiyiṃsu ubho nāsetabbā .
Ubho na sādiyiṃsu ubhinnaṃ anāpatti.
   [76]  Tena kho pana samayena vesāliyaṃ licchavikumārakā bhikkhuṃ
gahetvā  vesiyā  vippaṭipādesuṃ  .pe.  paṇḍake  vippaṭipādesuṃ
@Footnote: 1 yathā purimesu vatthūsu visadisatā dissati tathā imesupi vatthūsu.
.pe.  Gihiniyā vippaṭipādesuṃ . bhikkhu sādiyi bhikkhu nāsetabbo .
Bhikkhu na sādiyi bhikkhussa anāpatti . tena kho pana samayena vesāliyaṃ
licchavikumārakā  bhikkhuṃ  gahetvā  aññamaññaṃ  vippaṭipādesuṃ  . ubho
sādiyiṃsu ubho nāsetabbā. Ubho na sādiyiṃsu ubhinnaṃ anāpatti.
   [77]  Tena  kho pana samayena aññataro vuḍḍhapabbajito bhikkhu
purāṇadutiyikāya  dassanaṃ  agamāsi  .  sā  ehi  bhante vibbhamāti
aggahesi  .  so  bhikkhu  paṭikkamanto  uttāno  paripati . sā
ubbhujitvā  aṅgajāte abhinisīdi . tassa kukkuccaṃ ahosi . bhagavato
etamatthaṃ ārocesi . sādiyi tvaṃ bhikkhūti . Nāhaṃ bhagavā sādiyinti.
Anāpatti bhikkhu asādiyantassāti.
   [78] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu araññe viharati.
Migapotako  tassa  passāvaṭṭhānaṃ  āgantvā passāvaṃ pivanto mukhena
aṅgajātaṃ aggahesi . so bhikkhu sādiyi . tassa kukkuccaṃ ahosi.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu āpanno
pārājikanti.
          Paṭhamapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
           ------------
           Dutiyapārājikakaṇḍaṃ
   [79] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe
pabbate  .  tena  kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā
bhikkhū  isigilipasse  tiṇakuṭiyo karitvā vassaṃ upagacchiṃsu . āyasmāpi
dhaniyo  kumbhakāraputto  tiṇakuṭikaṃ  karitvā  vassaṃ upagacchi . athakho
te  bhikkhū  vassaṃ  vutthā temāsaccayena tiṇakuṭiyo bhinditvā tiṇañca
kaṭṭhañca  paṭisāmetvā  janapadacārikaṃ  pakkamiṃsu  .  āyasmā  pana
dhaniyo kumbhakāraputto tattheva vassaṃ vasi tattha hemantaṃ tattha gimhaṃ.
Athakho  āyasmato  dhaniyassa kumbhakāraputtassa gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa
tiṇahāriyo  kaṭṭhahāriyo  tiṇakuṭikaṃ  bhinditvā  tiṇañca  kaṭṭhañca
ādāya  agamaṃsu  .  dutiyampi  kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto
tiṇañca  kaṭṭhañca  saṅkaḍḍhitvā  tiṇakuṭikaṃ  akāsi  .  dutiyampi  kho
āyasmato  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa  gāmaṃ  piṇḍāya  paviṭṭhassa
tiṇahāriyo  kaṭṭhahāriyo  tiṇakuṭikaṃ  bhinditvā  tiṇañca  kaṭṭhañca
ādāya  agamaṃsu  .  tatiyampi kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto
tiṇañca  kaṭṭhañca  saṅkaḍḍhitvā  tiṇakuṭikaṃ  akāsi  .  dutiyampi  kho
āyasmato  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa  gāmaṃ  piṇḍāya  paviṭṭhassa
tiṇahāriyo  kaṭṭhahāriyo  tiṇakuṭikaṃ  bhinditvā  tiṇañca  kaṭṭhañca
ādāya  agamaṃsu  .  athakho  āyasmato  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa
Etadahosi  yāvatatiyakaṃ  kho me gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo
kaṭṭhahāriyo  tiṇakuṭikaṃ  bhinditvā  tiṇañca  kaṭṭhañca  ādāya  agamaṃsu
ahaṃ kho pana susikkhito anavayo sake ācariyake kumbhakārakamme pariyodātasippo
yannūnāhaṃ sāmaṃ cikkhallaṃ madditvā sabbamattikāmayaṃ kuṭikaṃ kareyyanti.
   {79.1} Athakho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto sāmaṃ cikkhallaṃ
madditvā  sabbamattikāmayaṃ  kuṭikaṃ  karitvā  tiṇañca kaṭṭhañca gomayañca
saṅkaḍḍhitvā  taṃ kuṭikaṃ paci . sā ahosi kuṭikā abhirūpā dassanīyā
pāsādikā lohitakā 1- seyyathāpi indagopako . seyyathāpi nāma
kiṃkiṇikasaddo evameva tassā kuṭikāya saddo ahosi . athakho bhagavā
sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasa taṃ kuṭikaṃ
abhirūpaṃ dassanīyaṃ pāsādikaṃ lohitakaṃ disvāna bhikkhū āmantesi kiṃ etaṃ
bhikkhave abhirūpaṃ dassanīyaṃ pāsādikaṃ lohitakaṃ seyyathāpi indagopakoti.
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {79.2} Vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ bhikkhave tassa moghapurisassa
ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ hi nāma
so  bhikkhave  moghapuriso  sāmaṃ  cikkhallaṃ  madditvā sabbamattikāmayaṃ
kuṭikaṃ  karissati  na  hi  nāma  bhikkhave tassa moghapurisassa pāṇesu
anuddayā   anukampā  avihesā  bhavissati  gacchathetaṃ  bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. Ma. lohitikā.
Kuṭikaṃ bhindatha mā pacchimā janatā pāṇesu pātabyataṃ 1- āpajji na
ca  bhikkhave  sabbamattikāmayā kuṭikā kātabbā yo kareyya āpatti
dukkaṭassāti . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paṭissuṇitvā yena
sā  kuṭikā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā taṃ kuṭikaṃ bhindiṃsu . athakho
āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto te bhikkhū etadavoca kissa me tumhe
āvuso kuṭikaṃ bhindathāti . bhagavā āvuso bhedāpetīti. Bhindathāvuso
sace dhammasāmī bhedāpetīti.
   [80]  Athakho  āyasmato dhaniyassa kumbhakāraputtassa etadahosi
yāvatatiyakaṃ  kho me gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo kaṭṭhahāriyo
tiṇakuṭikaṃ  bhinditvā  tiṇañca  kaṭṭhañca  ādāya  agamaṃsu  yāpi mayā
sabbamattikāmayā kuṭikā katā sāpi bhagavatā bhedāpitā atthi ca me
dārugahegaṇako  sandiṭṭho  yannūnāhaṃ  dārugahegaṇakaṃ  dārūni yācitvā
dārukuṭikaṃ kareyyanti . athakho  āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto yena
dārugahegaṇako  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  dārugahegaṇakaṃ  etadavoca
yāvatatiyakaṃ  kho  me  āvuso  gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo
kaṭṭhahāriyo  tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca ādāya agamaṃsu yāpi
mayā sabbamattikāmayā kuṭikā katā sāpi bhagavatā bhedāpitā dehi me
āvuso dārūni icchāmi dārukuṭikaṃ kātunti. Natthi bhante tādisāni dārūni
@Footnote: 1 Yu. pātavyataṃ.
Yānāhaṃ ayyassa dadeyyaṃ atthi bhante devagahaṇadārūni 1- nagarapaṭisaṅkhārikāni
āpadatthāya nikkhittāni sace tāni rājā dāpeti harāpetha bhanteti.
Dinnāni āvuso raññāti . athakho dārugahegaṇako ime kho samaṇā
sakyaputtiyā dhammacārino samacārino brahmacārino saccavādino sīlavanto
kalyāṇadhammā  rājāpimesaṃ  abhippasanno  na  arahati adinnaṃ dinnanti
vattunti āyasmantaṃ dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ etadavoca harāpetha bhanteti 2-.
Athakho  āyasmā  dhaniyo  kumbhakāraputto  tāni dārūni khaṇḍākhaṇḍikaṃ
chedāpetvā sakaṭehi nibbāhāpetvā dārukuṭikaṃ akāsi.
   [81]  Athakho  vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto rājagahe
kammante   anusaññāyamāno  yena  dārugahegaṇako  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā dārugahegaṇakaṃ etadavoca yāni tāni bhaṇe devagahaṇadārūni
nagarapaṭisaṅkhārikāni  āpadatthāya  nikkhittāni  kahaṃ  tāni dārūnīti .
Tāni  sāmi  dārūni  devena  ayyassa  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa
dinnānīti  .  athakho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto
@Footnote: 1 Yu. Ma. Rā. devagahadārūni. 2 tesu vuttapotthakesu visadisatā
@hoti. tattha hi evaṃ vuttaṃ athakho dārugahegaṇakassa etadahosi
@ime kho samaṇā sakyaputtiyā .pe. dinnanti vattunti. athakho
@dārugahegaṇako āyasmantaṃ dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ etadavoca harāpetha
@bhanteti.
Anattamano ahosi kathaṃ hi nāma devo devagahaṇadārūni nagarapaṭisaṅkhārikāni
āpadatthāya  nikkhittāni  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa  dassatīti .
Athakho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto yena rājā māgadho
seniyo  bimbisāro tenupasaṅkami upasaṅkamitvā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ
bimbisāraṃ etadavoca saccaṃ kira 1- devena devagahaṇadārūni nagarapaṭisaṅkhārikāni
āpadatthāya  nikkhittāni  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa dinnānīti . ko
evamāhāti . dārugahegaṇako devāti . Tenahi brāhmaṇa dārugahegaṇakaṃ
ānāpehīti . athakho vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto dārugahegaṇakaṃ
bandhaṃ ānāpesi.
   [82] Addasā kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto dārugahegaṇakaṃ
bandhaṃ  nīyamānaṃ 2-  disvāna  dārugahegaṇakaṃ  etadavoca  kissa tvaṃ
āvuso  bandho  nīyasīti 3-  .  tesaṃ  bhante dārūnaṃ kiccāti.
Gacchāvuso  ahaṃpi gacchāmīti . eyyāsi bhante purāhaṃ haññāmīti .
Athakho  āyasmā  dhaniyo  kumbhakāraputto  yena  rañño  māgadhassa
seniyassa   bimbisārassa   nivesanaṃ   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi . athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro
yenāyasmā  dhaniyo  kumbhakāraputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 tesu dvīsu potthakesu devāti ālapanaṃ atthi. 2 Yu. Ma.
@niyyamānaṃ. 3 Yu. Ma. niyyasīti.
Āyasmantaṃ  dhaniyaṃ  kumbhakāraputtaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho seniyo bimbisāro āyasmantaṃ
dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ etadavoca saccaṃ kira mayā bhante devagahaṇadārūni
nagarapaṭisaṅkhārikāni  āpadatthāya  nikkhittāni  ayyassa  dinnānīti .
Evaṃ mahārājāti . mayaṃ kho bhante rājāno nāma bahukiccā bahukaraṇīyā
datvāpi na sareyyāma iṅgha bhante sarāpehīti . sarasi tvaṃ mahārāja
paṭhamābhisitto  evarūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  dinnaññeva  samaṇabrāhmaṇānaṃ
tiṇakaṭṭhodakaṃ paribhuñjantūti . sarāmahaṃ bhante santi bhante samaṇabrāhmaṇā
lajjino kukkuccakā sikkhākāmā tesaṃ appamattakepi kukkuccaṃ uppajjati
tesaṃ mayā sandhāya bhāsitaṃ tañca kho araññe apariggahitaṃ so tvaṃ bhante
tena lesena dārūni adinnaṃ harituṃ maññasi kathaṃ hi nāma mādisā samaṇaṃ
vā brāhmaṇaṃ vā haneyyuṃ vā bandheyyuṃ vā pabbājeyyuṃ vā 1- gaccha
bhante lomena tvaṃ muttosi mā punapi evarūpaṃ akāsīti.
   [83] Manussā ujjhāyanti khīyanti 2- vipācenti alajjino ime
samaṇā  sakyaputtiyā dussīlā musāvādino ime hi nāma dhammacārino
@Footnote: 1 yuropiyamarammapotthakesu kathaṃ hi nāma mādiso samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ
@vā vijite vasantaṃ haneyya vā bandheyya vā pabbājeyya vāti ekavacanavasena
@payogo kato. 2 yebhuyyena khiyyantīti paṭhanti.
Samacārino  brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā
paṭijānissanti  natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ
naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ naṭṭhaṃ imesaṃ brahmaññaṃ kuto imesaṃ sāmaññaṃ
kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā  apagatā ime
brahmaññā  rājānaṃpi  ime  vañcenti kiṃ pana aññe manusseti .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 1-
vipācentānaṃ . ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā
sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma āyasmā
dhaniyo kumbhakāraputto rañño dārūni adinnaṃ ādiyissatīti.
   {83.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho bhagavā
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā āyasmantaṃ
dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ paṭipucchi saccaṃ kira tvaṃ dhaniya rañño dārūni adinnaṃ
ādiyasīti 2- . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ
moghapurisa  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ
kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa rañño dārūni adinnaṃ ādiyissasi netaṃ moghapurisa
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya athakhvetaṃ
moghapurisa  appasannānañceva  appasādāya  pasannānañca  ekaccānaṃ
aññathattāyāti  . tena kho pana samayena aññataro purāṇavohāriko
@Footnote: 1 yebhuyyena khiyyantānanti paṭhanti. 2 Yu. ādiyīti.
Mahāmatto bhikkhūsu pabbajito bhagavato avidūre nisinno hoti . Athakho
bhagavā taṃ bhikkhuṃ etadavoca kittakena nu kho bhikkhu rājā māgadho seniyo
bimbisāro coraṃ gahetvā hanati vā bandhati vā pabbājeti vāti.
Pādena vā bhagavā pādārahena vā atirekapādena vāti. Tena kho pana
samayena rājagahe pañcamāsako pādo hoti . Athakho bhagavā āyasmantaṃ
dhaniyaṃ  kumbhakāraputtaṃ  anekapariyāyena  vigarahitvā  dubbharatāya .pe.
Viriyārambhassa  vaṇṇaṃ  bhāsitvā  bhikkhūnaṃ  tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi .pe. evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {83.2} yo pana bhikkhu adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyeyya yathārūpe
adinnādāne  rājāno  coraṃ gahetvā haneyyuṃ vā bandheyyuṃ vā
pabbājeyyuṃ  vā  corosi bālosi mūḷhosi thenosīti tathārūpaṃ bhikkhu
adinnaṃ ādiyamāno ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   {83.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [84]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū rajakattharaṇaṃ
gantvā  rajakabhaṇḍikaṃ  avaharitvā  ārāmaṃ  avaharitvā  bhājesuṃ .
Bhikkhū  evamāhaṃsu  mahāpuññattha  tumhe  āvuso  bahuṃ  tumhākaṃ
cīvaraṃ  uppannanti  .  kuto  āvuso  amhākaṃ  puññaṃ idāni mayaṃ
rajakattharaṇaṃ  gantvā  rajakabhaṇḍikaṃ  avaharimhāti  .  nanu  āvuso
bhagavatā  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  kissa  tumhe  āvuso  rajakabhaṇḍikaṃ
Avaharitthāti  .  saccaṃ  āvuso  bhagavatā  sikkhāpadaṃ paññattaṃ tañca
kho  gāme  no  araññeti  .  nanu  āvuso  tatheva taṃ hoti
ananucchavikaṃ  āvuso  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ
akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tumhe  āvuso  rajakabhaṇḍikaṃ  avaharissatha
netaṃ āvuso appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya
athakhvetaṃ  āvuso  appasannānañceva  appasādāya  pasannānañca
ekaccānaṃ  aññathattāyāti  .  athakho  te bhikkhū chabbaggiye bhikkhū
anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {84.1} Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā chabbaggiye bhikkhū paṭipucchi saccaṃ kira tumhe bhikkhave
rajakattharaṇaṃ  gantvā  rajakabhaṇḍikaṃ  avaharitthāti  . saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  moghapurisā ananulomikaṃ appaṭirūpaṃ
assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tumhe  moghapurisā
rajakabhaṇḍikaṃ   avaharissatha  netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ  vā
pasādāya .pe. Pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyāti.
   {84.2} Athakho bhagavā chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā
dubbharatāya  .pe.  viriyārambhassa  vaṇṇaṃ bhāsitvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ
tadanulomikaṃ  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  .pe. evañca
pana  bhikkhave  imaṃ  sikkhāpadaṃ  uddiseyyātha yo pana bhikkhu gāmā
vā  araññā  vā  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyeyya  yathārūpe
Adinnādāne  rājāno  coraṃ gahetvā haneyyuṃ vā bandheyyuṃ vā
pabbājeyyuṃ  vā  corosi  bālosi  mūḷhosi  thenosīti  tathārūpaṃ
bhikkhu adinnaṃ ādiyamāno ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   [85]  Yo  panāti  yo yādiso .pe. eso vuccati yo
panāti  .  bhikkhūti .pe. ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti .
Gāmo  nāma  ekakuṭikopi  gāmo  dvikuṭikopi  gāmo  tikuṭikopi
gāmo  catukkuṭikopi  gāmo  samanussopi  gāmo  amanussopi gāmo
parikkhittopi  gāmo  aparikkhittopi  gāmo  gonisādiniviṭṭhopi gāmo
yopi sattho atirekacatummāsaniviṭṭho sopi vuccati gāmo. Gāmūpacāro
nāma   parikkhittassa   gāmassa   indakhīle  ṭhitassa  majjhimassa
purisassa  leḍḍupāto  1-  aparikkhittassa gāmassa gharūpacāre ṭhitassa
majjhimassa  purisassa  leḍḍupāto  .  araññaṃ  nāma  ṭhapetvā
gāmañca  gāmūpacārañca  avasesaṃ  araññaṃ  nāma  .  adinnaṃ  nāma
yaṃ  adinnaṃ  anissaṭṭhaṃ  aparicattaṃ rakkhitaṃ gopitaṃ mamāyitaṃ parapariggahitaṃ
etaṃ adinnaṃ nāma. Theyyasaṅkhātanti theyyacitto avaharaṇacitto.
   [86]  Ādiyeyyāti  ādiyeyya hareyya avahareyya ariyāpathaṃ
vikopeyya ṭhānā cāveyya saṅketaṃ vītināmeyya.
   [87]  Yathārūpaṃ  nāma  pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ
vā  .  rājāno  nāma  paṭhabyā  rājā  padesarājā maṇḍalikā
@Footnote: 1 leṇḍupātotipi pāṭho.
Antarabhogikā  akkhadassā  mahāmattā  ye  vā  pana  chejjabhejjaṃ
anusāsanti  ete  rājāno nāma . coro nāma yo pañcamāsakaṃ
vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati
eso coro nāma . haneyyuṃ vāti hatthena vā pādena vā kasāya vā
vettena vā addhadaṇḍakena vā chejjāya vā haneyyuṃ . bandheyyuṃ
vāti  rajjubandhanena  vā  andubandhanena  vā  saṅkhalikabandhanena vā
gharabandhanena  vā  nagarabandhanena vā gāmabandhanena vā nigamabandhanena
vā bandheyyuṃ purisaguttiṃ vā kareyyuṃ . pabbājeyyuṃ vāti gāmā vā
nigamā vā nagarā vā janapadā vā janapadapadesā vā pabbājeyyuṃ.
Corosi bālosi mūḷhosi thenosīti paribhāso eso.
   [88]  Tathārūpaṃ  nāma  pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ
vā  .  ādiyamānoti  ādiyamāno haramāno avaharamāno iriyāpathaṃ
vikopayamāno ṭhānā cāvayamāno saṅketaṃ vītināmayamāno.
   [89] Ayampīti purimaṃ upādāya vuccati. Pārājiko hotīti seyyathāpi
nāma paṇḍupalāso bandhanā pavutto 1- abhabbo haritattāya evameva
bhikkhu pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ vā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādiyitvā   assamaṇo   hoti   asakyaputtiyo  tena  vuccati
pārājiko  hotīti  .  asaṃvāsoti  saṃvāso  nāma  ekakammaṃ
@Footnote: 1 pamuttotipi pāṭho.
Ekuddeso  samasikkhātā  eso  saṃvāso  nāma  so tena saddhiṃ
natthi tena vuccati asaṃvāsoti.
   [90]  Bhummaṭṭhaṃ thalaṭṭhaṃ ākāsaṭṭhaṃ vehāsaṭṭhaṃ udakaṭṭhaṃ nāvaṭṭhaṃ
yānaṭṭhaṃ  bhāraṭṭhaṃ  ārāmaṭṭhaṃ  vihāraṭṭhaṃ  khettaṭṭhaṃ vatthuṭṭhaṃ gāmaṭṭhaṃ
araññaṭṭhaṃ  udakaṃ  dantapoṇaṃ  vanappati  haraṇakaṃ  upanidhi  suṅkaghātaṃ
pāṇo  apadaṃ  dvipadaṃ  catuppadaṃ  bahuppadaṃ  ocarako  oṇirakkho
saṃvidhāvahāro saṅketakammaṃ nimittakammanti.
   [91] Bhummaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ bhūmiyaṃ nikkhittaṃ hoti 1- paṭicchannaṃ.
Bhummaṭṭhaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ  vā  pariyesati
kuddālaṃ  vā piṭakaṃ vā pariyesati gacchati vā āpatti dukkaṭassa .
Tattha  jātakaṃ  kaṭṭhaṃ  vā  lataṃ  vā chindati āpatti dukkaṭassa .
Paṃsuṃ  khaṇati vā viyūhati 2- vā uddharati vā āpatti dukkaṭassa .
Kumbhiṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti
thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti pārājikassa . attano
bhājanaṃ  pavesetvā  pañcamāsakaṃ  vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ
theyyacitto  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti
thullaccayassa  .  attano  bhājanagataṃ  vā karoti muṭṭhiṃ vā chindati
āpatti pārājikassa . suttārūḷhaṃ bhaṇḍaṃ 3- pāmaṅgaṃ vā kaṇṭhasuttakaṃ
@Footnote: 1 ito paraṃ yuropiyamarammapotthakesu nikhātantipi atthi. 2 Yu. vyūhati
@Ma. Rā. byūhati. 3 ito paraṃ yuropiyapotthake vāsaddo dissati.1- kaṭisuttakaṃ vā sāṭakaṃ vā veṭhanaṃ vā theyyacitto āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti thullaccayassa . koṭiyaṃ
gahetvā  uccāreti  āpatti  thullaccayassa  .  ghaṃsanto  niharati
āpatti  thullaccayassa  .  antamaso  kesaggamattampi  kumbhīmukhā
moceti āpatti pārājikassa . sappiṃ vā telaṃ vā madhuṃ vā phāṇitaṃ
vā  pañcamāsakaṃ  vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ theyyacitto
ekena payogena pivati āpatti pārājikassa . tattheva bhindati vā
chaḍḍeti vā jhāpeti vā aparibhogaṃ vā karoti āpatti dukkaṭassa.
   [92]  Thalaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ  thale nikkhittaṃ hoti . thalaṭṭhaṃ
bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ  vā  pariyesati  gacchati
vā  āpatti  dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa .
Phandāpeti  āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti
pārājikassa.
   [93]  Ākāsaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ ākāsagataṃ hoti moro vā
kapiñjaro  vā  tittiro  vā vaṭṭako vā sāṭakaṃ vā veṭhanaṃ vā
hiraññaṃ  vā  suvaṇṇaṃ  vā  chijjamānaṃ  patati  .  ākāsaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ
avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā āpatti
@Footnote: 1 ito paraṃ tattha ca marammapotthake ca kaṇṇasuttakaṃ vāti pāṭho
@atthi.
Dukkaṭassa  .  gamanaṃ  upacchindati  āpatti  dukkaṭassa  .  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti thullaccayassa . ṭhānā
cāveti āpatti pārājikassa.
   [94]  Vehāsaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ vehāsagataṃ hoti mañce vā
pīṭhe  vā cīvaravaṃse vā cīvararajjuyā vā bhittikhīle vā nāgadante
vā rukkhe vā laggitaṃ hoti antamaso pattādhārakepi . vehāsaṭṭhaṃ
bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ  vā pariyesati gacchati vā
āpatti  dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa.
   [95]  Udakaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ udake nikkhittaṃ hoti . udakaṭṭhaṃ
bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ  vā pariyesati gacchati vā
āpatti  dukkaṭassa  .  nimujjati  vā  ummujjati  vā  āpatti
dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti
thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti  pārājikassa  . tattha
jātakaṃ  uppalaṃ  vā  padumaṃ  vā puṇḍarīkaṃ vā bhisaṃ vā macchaṃ vā
kacchapaṃ  vā  pañcamāsakaṃ  vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ
theyyacitto  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti
thullaccayassa. Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa.
   [96] Nāvā nāma yāya tarati . nāvaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ nāvāya
nikkhittaṃ  hoti  .  nāvaṭṭhaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto
Dutiyaṃ  vā  pariyesati  gacchati  vā  āpatti dukkaṭassa . āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti thullaccayassa . ṭhānā
cāveti  āpatti  pārājikassa  .  nāvaṃ avaharissāmīti theyyacitto
dutiyaṃ  vā  pariyesati  gacchati  vā  āpatti dukkaṭassa . āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti thullaccayassa . bandhanaṃ
moceti  āpatti  dukkaṭassa  .  bandhanaṃ  mocetvā  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  thullaccayassa . uddhaṃ
vā  adho  vā  tiriyaṃ  vā  antamaso  kesaggamattampi saṅkāmeti
āpatti pārājikassa.
   [97]  Yānaṃ nāma vayhaṃ ratho sakaṭaṃ sandamānikā . yānaṭṭhaṃ
nāma  bhaṇḍaṃ  yāne  nikkhittaṃ hoti . yānaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ avaharissāmīti
theyyacitto  dutiyaṃ  vā pariyesati gacchati vā āpatti dukkaṭassa .
Āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti thullaccayassa .
Ṭhānā  cāveti  āpatti  pārājikassa  .  yānaṃ  avaharissāmīti
theyyacitto   dutiyaṃ  vā  pariyesati  gacchati  vā  āpatti
dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti
thullaccayassa. Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa.
   [98] Bhāro nāma sīsabhāro khandhabhāro kaṭibhāro olambako.
Sīse  bhāraṃ  theyyacitto  āmasati āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  khandhaṃ oropeti āpatti pārājikassa .
Khandhe  bhāraṃ  theyyacitto āmasati āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  kaṭiṃ  oropeti āpatti pārājikassa .
Kaṭiyā  bhāraṃ  theyyacitto āmasati āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  hatthena gaṇhāti āpatti pārājikassa .
Hatthe  bhāraṃ  theyyacitto  bhūmiyaṃ  nikkhipati āpatti pārājikassa .
Theyyacitto bhūmito gaṇhāti āpatti pārājikassa.
   [99]  Ārāmo  nāma pupphārāmo phalārāmo . ārāmaṭṭhaṃ
nāma  bhaṇḍaṃ  ārāme  catūhi  ṭhānehi  nikkhittaṃ  hoti  bhummaṭṭhaṃ
thalaṭṭhaṃ  ākāsaṭṭhaṃ  vehāsaṭṭhaṃ  .  ārāmaṭṭhaṃ  bhaṇḍaṃ avaharissāmīti
theyyacitto  dutiyaṃ  vā pariyesati gacchati vā āpatti dukkaṭassa .
Āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti thullaccayassa .
Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa . tattha jātakaṃ mūlaṃ vā tacaṃ vā
pattaṃ vā pupphaṃ vā phalaṃ vā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā
agghanakaṃ  theyyacitto  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti āpatti pārājikassa .
Ārāmaṃ  abhiyuñjati  āpatti dukkaṭassa . sāmikassa vimatiṃ uppādeti
āpatti  thullaccayassa  .  sāmiko na mayhaṃ bhavissatīti dhuraṃ nikkhipati
āpatti  pārājikassa  .  dhammaṃ  caranto sāmikaṃ parājeti āpatti
pārājikassa. Dhammaṃ caranto parajati āpatti thullaccayassa.
   [100]  Vihāraṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ vihāre catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ
hoti  bhummaṭṭhaṃ  thalaṭṭhaṃ  ākāsaṭṭhaṃ  vehāsaṭṭhaṃ  . vihāraṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ
avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā āpatti
dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti
thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti  pārājikassa . vihāraṃ
abhiyuñjati  āpatti  dukkaṭassa  .  sāmikassa  vimatiṃ  uppādeti
āpatti  thullaccayassa  .  sāmiko na mayhaṃ bhavissatīti dhuraṃ nikkhipati
āpatti  pārājikassa  .  dhammaṃ  caranto sāmikaṃ parājeti āpatti
pārājikassa. Dhammaṃ caranto parajati āpatti thullaccayassa.
   [101]  Khettaṃ  nāma  yattha  pubbaṇṇaṃ  vā  aparaṇṇaṃ  vā
jāyati  .  khettaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ khette catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ
hoti  bhummaṭṭhaṃ  thalaṭṭhaṃ  ākāsaṭṭhaṃ  vehāsaṭṭhaṃ  . khettaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ
avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā āpatti
dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti
thullaccayassa . ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa . tattha jātakaṃ
pubbaṇṇaṃ  vā  aparaṇṇaṃ  vā  pañcamāsakaṃ  vā  atirekapañcamāsakaṃ
vā  agghanakaṃ  theyyacitto  āmasati  āpatti  dukkaṭassa .
Phandāpeti  āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti
pārājikassa  .  khettaṃ  abhiyuñjati  āpatti  dukkaṭassa  .
Sāmikassa  vimatiṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa  .  sāmiko
Na  mayhaṃ  bhavissatīti  dhuraṃ  nikkhipati  āpatti pārājikassa . dhammaṃ
caranto  sāmikaṃ  parājeti  āpatti  pārājikassa . dhammaṃ caranto
parajati āpatti thullaccayassa . khīlaṃ vā rajjuṃ vā vatiṃ vā mariyādaṃ
vā saṅkāmeti āpatti dukkaṭassa . ekaṃ payogaṃ anāgate āpatti
thullaccayassa. Tasmiṃ payoge āgate āpatti pārājikassa.
   [102] Vatthu nāma ārāmavatthu vihāravatthu. Vatthuṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ
vatthusmiṃ  catūhi  ṭhānehi  nikkhittaṃ  hoti bhummaṭṭhaṃ thalaṭṭhaṃ ākāsaṭṭhaṃ
vehāsaṭṭhaṃ  .  vatthuṭṭhaṃ  bhaṇḍaṃ avaharissāmīti theyyacitto dutiyaṃ vā
pariyesati  gacchati  vā  āpatti  dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  thullaccayassa . ṭhānā cāveti
āpatti  pārājikassa  .  vatthuṃ  abhiyuñjati  āpatti  dukkaṭassa .
Sāmikassa  vimatiṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa  . sāmiko na
mayhaṃ  bhavissatīti dhuraṃ nikkhipati āpatti pārājikassa . dhammaṃ caranto
sāmikaṃ  parājeti  āpatti  pārājikassa  .  dhammaṃ caranto parajati
āpatti thullaccayassa . khīlaṃ vā rajjuṃ vā vatiṃ vā  pākāraṃ vā
saṅkāmeti  āpatti  dukkaṭassa  .  ekaṃ payogaṃ anāgate āpatti
thullaccayassa. Tasmiṃ payoge āgate āpatti pārājikassa.
   [103]  Gāmaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ gāme catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ
Hoti  bhummaṭṭhaṃ  thalaṭṭhaṃ  ākāsaṭṭhaṃ  vehāsaṭṭhaṃ  .  gāmaṭṭhaṃ
bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ  vā  pariyesati  gacchati
vā  āpatti  dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa .
Phandāpeti  āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti
pārājikassa.
   [104]  Araññaṃ nāma yaṃ manussānaṃ pariggahitaṃ hoti etaṃ 1-
araññaṃ  .  araññaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ araññe catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ
hoti  bhummaṭṭhaṃ  thalaṭṭhaṃ  ākāsaṭṭhaṃ  vehāsaṭṭhaṃ  . araññaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ
avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā āpatti
dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti
thullaccayassa . ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa . tattha jātakaṃ
kaṭṭhaṃ  vā lataṃ vā tiṇaṃ vā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā
agghanakaṃ  theyyacitto  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti
āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa.
   [105]  Udakaṃ nāma bhājanagataṃ vā hoti pokkharaṇiyaṃ 2-
taḷāke  vā  .  theyyacitto  āmasati 3- āpatti dukkaṭassa .
Phandāpeti  āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti
@Footnote: 1 Yu. Ma. taṃ. 2 Yu. Ma. pokkharaṇiyā. 3 Yu. Ma. taṃ theyyacitto āmasati.
Pārājikassa  .  attano  bhājanaṃ  pavesetvā  pañcamāsakaṃ  vā
atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  udakaṃ  theyyacitto  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti āpatti thullaccayassa . attano
bhājanagataṃ  karoti  āpatti  pārājikassa . mariyādaṃ chindati āpatti
dukkaṭassa  .  mariyādaṃ  chinditvā  pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ
vā  agghanakaṃ udakaṃ nikkhāmeti āpatti pārājikassa . atirekamāsakaṃ
vā ūnapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ udakaṃ nikkhāmeti āpatti thullaccayassa.
Māsakaṃ vā ūnamāsakaṃ vā agghanakaṃ udakaṃ nikkhāmeti āpatti dukkaṭassa.
   [106] Dantapoṇaṃ nāma chinnaṃ vā acchinnaṃ vā . pañcamāsakaṃ
vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  theyyacitto āmasati āpatti
dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  thullaccayassa . ṭhānā cāveti
āpatti pārājikassa.
   [107]  Vanappati nāma yo manussānaṃ pariggahito hoti rukkho
paribhogo . theyyacitto chindati pahāre pahāre āpatti dukkaṭassa.
Ekaṃ pahāraṃ anāgate āpatti thullaccayassa . tasmiṃ pahāre āgate
āpatti pārājikassa.
   [108]  Haraṇakaṃ  nāma  aññassa haraṇakaṃ bhaṇḍaṃ . theyyacitto
āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti thullaccayassa .
Ṭhānā   cāveti   āpatti   pārājikassa  .  sahabhaṇḍahārakaṃ
Nessāmīti  paṭhamaṃ  pādaṃ  saṅkāmeti  āpatti thullaccayassa . dutiyaṃ
pādaṃ  saṅkāmeti  āpatti  pārājikassa . patitaṃ bhaṇḍaṃ gahessāmīti
pātāpeti  āpatti  dukkaṭassa  .  patitaṃ  bhaṇḍaṃ  pañcamāsakaṃ  vā
atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  theyyacitto  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  thullaccayassa . ṭhānā cāveti
āpatti pārājikassa.
   [109]  Upanidhi nāma upanikkhittaṃ bhaṇḍaṃ . dehi me bhaṇḍanti
vuccamāno  nāhaṃ  gaṇhāmīti  bhaṇati  āpatti  dukkaṭassa  .
Sāmikassa  vimatiṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa  .  sāmiko
na  mayhaṃ  dassatīti  dhuraṃ  nikkhipati  āpatti  pārājikassa . dhammaṃ
caranto  sāmikaṃ  parājeti  āpatti  pārājikassa . dhammaṃ caranto
parajati āpatti thullaccayassa.
   [110]  Suṅkaghātaṃ  nāma  raññā  ṭhapitaṃ  hoti  pabbatakhaṇḍe
vā nadītitthe vā gāmadvāre vā atra paviṭṭhassa suṅkaṃ gaṇhantūti.
Tatra  pavisitvā  rājagghaṃ  bhaṇḍaṃ  pañcamāsakaṃ  vā atirekapañcamāsakaṃ
vā  agghanakaṃ  theyyacitto āmasati āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  paṭhamaṃ  pādaṃ  suṅkaghātaṃ  atikkāmeti
āpatti  thullaccayassa  .  dutiyaṃ  pādaṃ  atikkāmeti  āpatti
pārājikassa  .  antosuṅkaghāte  ṭhito  bahisuṅkaghātaṃ  pāteti
āpatti pārājikassa. Suṅkaṃ pariharati āpatti dukkaṭassa.
   [111]  Pāṇo  nāma  manussapāṇo  vuccati  . theyyacitto
āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti thullaccayassa .
Ṭhānā  cāveti  āpatti  pārājikassa  .  padasā  nessāmīti
paṭhamaṃ  pādaṃ  saṅkāmeti  āpatti  thullaccayassa  .  dutiyaṃ  pādaṃ
saṅkāmeti āpatti pārājikassa.
   [112] Apadaṃ nāma ahi macchā. Pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ
vā  agghanakaṃ  theyyacitto āmasati āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa.
   [113] Dvipadaṃ nāma manussā pakkhajātā . Theyyacitto āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti thullaccayassa . ṭhānā
cāveti  āpatti  pārājikassa  .  padasā  nessāmīti paṭhamaṃ pādaṃ
saṅkāmeti  āpatti  thullaccayassa . dutiyaṃ pādaṃ saṅkāmeti āpatti
pārājikassa.
   [114]  Catuppadaṃ  nāma hatthī assā oṭṭhā goṇā gadrabhā
pasukā  .  theyyacitto  āmasati  āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti āpatti pārājikassa .
Padasā  nessāmīti  paṭhamaṃ  pādaṃ saṅkāmeti āpatti thullaccayassa .
Dutiyaṃ  pādaṃ  saṅkāmeti  āpatti  thullaccayassa  .  tatiyaṃ  pādaṃ
saṅkāmeti  āpatti  thullaccayassa  .  catutthaṃ  pādaṃ  saṅkāmeti
Āpatti pārājikassa.
   [115]  Bahuppadaṃ  nāma  vicchikā satapadī uccāliṅgapāṇakā .
Pañcamāsakaṃ  vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  theyyacitto
āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti thullaccayassa .
Ṭhānā  cāveti  āpatti  pārājikassa  .  padasā  nessāmīti
saṅkāmeti  pade  pade  āpatti  thullaccayassa  .  pacchimaṃ  pādaṃ
saṅkāmeti āpatti pārājikassa.
   [116]  Ocarako nāma bhaṇḍaṃ ocaritvā ācikkhati itthannāmaṃ
bhaṇḍaṃ avaharāti āpatti dukkaṭassa . so taṃ bhaṇḍaṃ avaharati āpatti
ubhinnaṃ pārājikassa.
   [117] Oṇirakkho nāma āhaṭaṃ bhaṇḍaṃ gopento . Pañcamāsakaṃ
vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  theyyacitto āmasati āpatti
dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  thullaccayassa . ṭhānā cāveti
āpatti pārājikassa.
   [118]  Saṃvidhāvahāro nāma sambahulā saṃvidahitvā eko bhaṇḍaṃ
avaharati āpatti sabbesaṃ pārājikassa.
   [119]  Saṅketakammaṃ  nāma  saṅketaṃ  karoti  purebhattaṃ vā
pacchābhattaṃ  vā  rattiṃ  vā  divā vā tena saṅketena taṃ bhaṇḍaṃ
avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  tena  saṅketena  taṃ  bhaṇḍaṃ
avaharati  āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  .  taṃ saṅketaṃ pure vā
Pacchā  vā  taṃ  bhaṇḍaṃ  avaharati  mūlaṭṭhassa  anāpatti avahārakassa
āpatti pārājikassa.
   [120] Nimittakammaṃ nāma nimittaṃ karoti akkhiṃ vā nikkhanissāmi
bhamukaṃ  vā  ukkhipissāmi  sīsaṃ  vā ukkhipissāmi tena nimittena taṃ
bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  tena nimittena taṃ bhaṇḍaṃ
avaharati āpatti ubhinnaṃ pārājikassa . taṃ nimittaṃ pure vā pacchā
vā  taṃ  bhaṇḍaṃ  avaharati  mūlaṭṭhassa  anāpatti avahārakassa āpatti
pārājikassa.
   [121]  Bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharāti
āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ  maññamāno  taṃ avaharati āpatti
ubhinnaṃ  pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ
bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ  maññamāno
aññaṃ   avaharati   mūlaṭṭhassa  anāpatti  avahārakassa  āpatti
pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ
avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  aññaṃ  maññamāno  taṃ
avaharati  āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  .  bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti
itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  aññaṃ
maññamāno  aññaṃ  avaharati  mūlaṭṭhassa  anāpatti  .  avahārakassa
āpatti  pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmassa
pāvada   itthannāmo   itthannāmassa   pāvadatu   itthannāmo
Itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharatūti  āpatti  dukkaṭassa  .  so itarassa
āroceti   āpatti  dukkaṭassa  .  avahārako  paṭiggaṇhāti
mūlaṭṭhassa  āpatti  thullaccayassa  .  so  taṃ  bhaṇḍaṃ  avaharati
āpatti sabbesaṃ pārājikassa . bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmassa
pāvada   itthannāmo   itthannāmassa   pāvadatu   itthannāmo
itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharatūti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  aññaṃ
āṇāpeti   āpatti  dukkaṭassa  .  avahārako  paṭiggaṇhāti
āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ bhaṇḍaṃ avaharati mūlaṭṭhassa anāpatti
āṇāpakassa  ca  avahārakassa  ca  āpatti  pārājikassa  . bhikkhu
bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharāti āpatti dukkaṭassa.
   {121.1}  So  gantvā  puna pacchāgacchati nāhaṃ sakkomi taṃ
bhaṇḍaṃ  avaharitunti  .  so  puna  āṇāpeti  yadā sakkosi tadā
taṃ  bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa . so taṃ bhaṇḍaṃ avaharati
āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti
itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ
āṇāpetvā  vippaṭisārī  na  sāveti  mā  avaharīti  so  taṃ
bhaṇḍaṃ  avaharati  āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ
āṇāpeti  itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa .
So  taṃ  āṇāpetvā  vippaṭisārī  sāveti  mā  avaharīti  so
āṇatto  ahaṃ  tayāti  taṃ  bhaṇḍaṃ  avaharati mūlaṭṭhassa anāpatti .
Avahārakassa  āpatti  pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti
itthannāmaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ
āṇāpetvā  vippaṭisārī  sāveti  mā  avaharīti  sādhūti  oramati
ubhinnaṃ anāpatti.
   [122] Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti pārājikassa
parapariggahitañca  hoti  parapariggahitasaññī  ca  garuko  ca  hoti
parikkhāro  pañcamāsako  vā  atirekapañcamāsako  vā theyyacittañca
paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti āpatti pārājikassa .
Pañcahākārehi   adinnaṃ   ādiyantassa   āpatti   thullaccayassa
parapariggahitañca  hoti parapariggahitasaññī ca lahuko ca hoti parikkhāro
atirekamāsako  vā  ūnapañcamāsako  vā  theyyacittañca  paccupaṭṭhitaṃ
hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti
dukkaṭassa  . ṭhānā cāveti āpatti thullaccayassa . pañcahākārehi
adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti  dukkaṭassa  parapariggahitañca  hoti
parapariggahitasaññī  ca  lahuko  ca  hoti  parikkhāro  māsako  vā
ūnamāsako  vā  theyyacittañca  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  dukkaṭassa  . ṭhānā
cāveti āpatti dukkaṭassa.
   [123]  Chahākārehi  adinnaṃ ādiyantassa āpatti pārājikassa
Na ca sakasaññī na ca vissāsagāhī na ca tāvakālikaṃ garuko ca hoti
parikkhāro  pañcamāsako  vā  atirekapañcamāsako  vā theyyacittañca
paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti āpatti pārājikassa .
Chahākārehi  adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti  thullaccayassa  na  ca
sakasaññī  na  ca  vissāsagāhī  na  ca tāvakālikaṃ lahuko ca hoti
parikkhāro  atirekamāsako  vā  ūnapañcamāsako  vā  theyyacittañca
paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti
āpatti  dukkaṭassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti  thullaccayassa .
Chahākārehi  adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti  dukkaṭassa  na  ca
sakasaññī  na  ca  vissāsagāhī  na  ca tāvakālikaṃ lahuko ca hoti
parikkhāro  māsako  vā  ūnamāsako  vā theyyacittañca paccupaṭṭhitaṃ
hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti
dukkaṭassa. Ṭhānā cāveti āpatti dukkaṭassa.
   [124]   Pañcahākārehi   adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti
dukkaṭassa  na  ca  parapariggahitaṃ hoti parapariggahitasaññī ca garuko ca
hoti  parikkhāro  pañcamāsako  vā  atirekapañcamāsako  vā
theyyacittañca  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati āpatti dukkaṭassa .
Phandāpeti āpatti dukkaṭassa . ṭhānā cāveti āpatti dukkaṭassa.
Pañcahākārehi   adinnaṃ   ādiyantassa   āpatti   dukkaṭassa
Na  ca  parapariggahitaṃ  hoti  parapariggahitasaññī  ca  lahuko ca hoti
parikkhāro  atirekamāsako  vā  ūnapañcamāsako  vā  theyyacittañca
paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti
āpatti  dukkaṭassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti  dukkaṭassa .
Pañcahākārehi  adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti  dukkaṭassa  na  ca
parapariggahitaṃ  hoti  parapariggahitasaññī  ca lahuko ca hoti parikkhāro
māsako  vā  ūnamāsako  vā  theyyacittañca  paccupaṭṭhitaṃ hoti .
Āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti dukkaṭassa .
Ṭhānā cāveti āpatti dukkaṭassa.
   [125] Anāpatti sakasaññissa vissāsagāhe tāvakālike petapariggahe
tiracchānagatapariggahe paṃsukūlasaññissa ummattakassa ādikammikassāti.
       Adinnādānamhi paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [126] Rajakehi pañcakkhātā     caturottharaṇehi ca
     andhakārena ve 1- pañca     pañca hāraṇakena ca
     niruttiyā pañcakkhātā      vātehi apare duve
     asambhinne kusāpāto      jantāgharena 2- sahā dasa
     vighāsehi pañcakkhātā      pañca ceva amūlakā
     dubbhikkhe kūramaṃsañca       pūvasakkhalimodakā
@Footnote: 1 tetipi pāṭho. 2 Yu. Ma. jantagghena.
     Saparikkhārathavikā          bhisivaṃsā 1- na nikkhama 2-
     khādanīyañca vissāsaṃ       sasaññāyapare duve
     satta nāvaharāmāti        satta ceva avāharuṃ
     saṅghassa avaharuṃ satta       pupphehi apare duve
     tayo ca vuttavādino        maṇī tīṇi atikkame
     sūkarā ca migā macchā       yānañcāpi pavattayi
     duve pesī duve dārū        paṃsukūlaṃ duve dakā
     anupubbavidhānena         tadañño na paripūrayi
     sāvatthiyā caturo muṭṭhī      dve vighāsā duve tiṇā
     saṅghassa bhājaye satta      satta ceva asāmikā
        dārūdakā mattikā dve tiṇāni
        saṅghassa satta avahāsi seyyaṃ
        sassāmikaṃ na cāpi nīhareyya
        hareyya sassāmikaṃ tāvakālikaṃ
     campā rājagahe ceva       vesāliyā ca ajjuko
     bārāṇasī ca kosambī       sāgalā daḷhikena cāti.
   [127]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū rajakattharaṇaṃ
gantvā  rajakabhaṇḍikaṃ  avahariṃsu  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi bhagavatā
sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  kacci  nu  kho  mayaṃ  pārājikaṃ  āpattiṃ
@Footnote: 1 Rā. bhisivaṃso. 2 Yu. Ma. na nikkhame.
Āpannāti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . āpattiṃ tumhe
bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [128]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu rajakattharaṇaṃ
gantvā  mahagghaṃ  dussaṃ  passitvā  theyyacittaṃ  uppādesi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannoti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesi . anāpatti bhikkhu cittuppādeti. Tena
kho  pana  samayena aññataro bhikkhu rajakattharaṇaṃ gantvā mahagghaṃ dussaṃ
passitvā  theyyacitto  āmasi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe.
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti  dukkaṭassāti  . tena kho
pana  samayena  aññataro  bhikkhu  rajakattharaṇaṃ  gantvā  mahagghaṃ dussaṃ
passitvā  theyyacitto  phandāpesi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti thullaccayassāti . tena kho
pana  samayena  aññataro  bhikkhu  rajakattharaṇaṃ  gantvā  mahagghaṃ dussaṃ
passitvā  theyyacitto  ṭhānā  cāvesi  .  tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [129]  Tena  kho pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu
mahagghaṃ  uttarattharaṇaṃ  passitvā  theyyacittaṃ  uppādesi  .  tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti bhikkhu cittuppādeti . tena kho
pana  samayena  aññataro  piṇḍacāriko  bhikkhu  mahagghaṃ  uttarattharaṇaṃ
passitvā  theyyacitto  āmasi  .pe.  anāpatti bhikkhu pārājikassa
Āpatti  dukkaṭassāti  .pe.  theyyacitto  phandāpesi  .pe.
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti  thullaccayassāti  .pe.
Theyyacitto  ṭhānā  cāvesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [130]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu divā bhaṇḍaṃ
passitvā  nimittaṃ  akāsi rattiṃ avaharissāmīti . so taṃ maññamāno
taṃ  avahari  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu
āpanno  pārājikanti  .pe.  taṃ  maññamāno aññaṃ avahari .pe.
Aññaṃ  maññamāno  taṃ  avahari  .pe.  aññaṃ  maññamāno  aññaṃ
avahari  .pe.  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu
āpanno  pārājikanti  .  tena kho pana samayena aññataro bhikkhu
divā  bhaṇḍaṃ  passitvā  nimittaṃ  akāsi  rattiṃ  avaharissāmīti .
So taṃ 1- maññamāno attano bhaṇḍaṃ avahari . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [131] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññassa bhaṇḍaṃ
haranto  sīse  bhāraṃ  theyyacitto  āmasi  .pe. anāpatti bhikkhu
pārājikassa  āpatti  dukkaṭassāti  .pe.  theyyacitto  phandāpesi
.pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa āpatti thullaccayassāti .pe.
Theyyacitto  khandhaṃ  oropesi  .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno
@Footnote: 1 Yu. Ma. aññaṃ.
Pārājikanti  .pe.  khandhe  bhāraṃ  theyyacitto  āmasi  .pe.
Theyyacitto  phandāpesi  .pe.  theyyacitto kaṭiṃ oropesi .pe.
Kaṭiyā  bhāraṃ  theyyacitto  āmasi  .pe.  theyyacitto phandāpesi
.pe. theyyacitto hatthena aggahesi .pe. hatthe bhāraṃ theyyacitto
bhūmiyaṃ  nikkhipi .pe. theyyacitto bhūmito aggahesi . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [132] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ajjhokāse cīvaraṃ
pattharitvā  vihāraṃ  pāvisi  . aññataro bhikkhu māyidaṃ cīvaraṃ nassīti
paṭisāmesi  .  so  nikkhamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  pucchi  āvuso mayhaṃ
cīvaraṃ  kena  avahaṭanti  .  so evamāha mayā avahaṭanti . so
taṃ  ādiyi  assamaṇosi  tvanti  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe.
Kiṃcitto  tvaṃ bhikkhūti . niruttipatho ahaṃ bhagavāti . anāpatti bhikkhu
niruttipatheti.
   {132.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pīṭhe cīvaraṃ
nikkhipitvā  .pe.  pīṭhe  nisīdanaṃ  nikkhipitvā  .pe.  heṭṭhāpīṭhe
pattaṃ  nikkhipitvā  vihāraṃ  pāvisi  . aññataro bhikkhu māyaṃ patto
nassīti  paṭisāmesi  .  so  nikkhamitvā  taṃ  bhikkhuṃ pucchi āvuso
mayhaṃ  patto  kena avahaṭoti . so evamāha mayā avahaṭoti .
So  taṃ  ādiyi assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu niruttipatheti.
   {132.2}  Tena  kho  pana  samayena  aññatarā  bhikkhunī
vatiyā  cīvaraṃ  pattharitvā  vihāraṃ  pāvisi  .  aññatarā  bhikkhunī
Māyidaṃ  cīvaraṃ  nassīti  paṭisāmesi  .  sā  nikkhamitvā taṃ bhikkhuniṃ
pucchi  ayye  mayhaṃ  cīvaraṃ kena avahaṭanti . sā evamāha mayā
avahaṭanti  .  sā  taṃ ādiyi assamaṇīsi tvanti . tassā kukkuccaṃ
ahosi  .  athakho  sā  bhikkhunī  bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi .
Bhikkhuniyo  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesuṃ . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anāpatti bhikkhave niruttipatheti.
   [133] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vātamaṇḍalikāya
ukkhittaṃ  sāṭakaṃ  passitvā sāmikānaṃ dassāmīti aggahesi . sāmikā
taṃ bhikkhuṃ codesuṃ assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . atheyyacitto ahaṃ bhagavāti . anāpatti bhikkhu
atheyyacittassāti.
   {133.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vātamaṇḍalikāya
ukkhittaṃ  veṭhanaṃ  pure  sāmikā passantīti theyyacitto aggahesi .
Sāmikā taṃ bhikkhuṃ codesuṃ assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . theyyacitto ahaṃ bhagavāti. Āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [134]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu susānaṃ
gantvā  abhinne  sarīre  paṃsukūlaṃ  aggahesi  .  tasmiṃ ca sarīre
peto  adhivattho  hoti . athakho so peto taṃ bhikkhuṃ etadavoca
mā  bhante  mayhaṃ  sāṭakaṃ  aggahesīti  . so bhikkhu anādiyanto
Aggahesi 1- . athakho taṃ sarīraṃ uṭṭhahitvā tassa bhikkhuno piṭṭhito
piṭṭhito  anubandhi  .  athakho  so  bhikkhu vihāraṃ pavisitvā dvāraṃ
thakesi  .  athakho  taṃ  sarīraṃ  tattheva  paripati . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  na  ca  bhikkhave
abhinne  sarīre  paṃsukūlaṃ  gahetabbaṃ  yo  gaṇheyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [135] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa cīvare
bhājiyamāne  theyyacitto kusaṃ saṅkāmetvā cīvaraṃ aggahesi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [136] Tena kho pana samayena āyasmā ānando jantāghare
aññatarassa  bhikkhuno  antaravāsakaṃ  attano  maññamāno nivāsesi .
Athakho  so  bhikkhu  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca kissa me tvaṃ
āvuso ānanda antaravāsakaṃ nivāsesīti . sakasaññī ahaṃ āvusoti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anāpatti bhikkhave sakasaññissāti.
   [137]  Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū gijjhakūṭā pabbatā
orohantā  sīhavighāsaṃ  passitvā  pacāpetvā  paribhuñjiṃsu  . tesaṃ
kukkuccaṃ  ahosi  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anāpatti
bhikkhave  sīhavighāseti  .  tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū
gijjhakūṭā  pabbatā  orohantā  byagghavighāsaṃ  passitvā  .pe.
@Footnote: 1 Yu. Ma. agamāsi.
Dīpivighāsaṃ   passitvā  .pe.  taracchavighāsaṃ  passitvā  .pe.
Kokavighāsaṃ  passitvā  pacāpetvā  paribhuñjiṃsu  .  tesaṃ  kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave tiracchānagatapariggaheti.
   [138] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa odane
bhājiyamāne  aparassa  bhāgaṃ  dehīti  amūlakaṃ  aggahesi  .  tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti
sampajānamusāvāde  pācittiyassāti  .  tena  kho  pana  samayena
aññataro  bhikkhu  saṅghassa  khādanīye  bhājiyamāne  .pe.  saṅghassa
pūve  bhājiyamāne  .pe.  saṅghassa  ucchumhi  bhājiyamāne  .pe.
Saṅghassa  timbarūsake  bhājiyamāne  aparassa  bhāgaṃ  dehīti  amūlakaṃ
aggahesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
pārājikassa āpatti sampajānamusāvāde pācittiyassāti.
   [139] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dubbhikkhe odaniyagharaṃ
pavisitvā  pattapūraṃ  odanaṃ  theyyacitto  avahari  . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena
kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu  dubbhikkhe  sūnagharaṃ  pavisitvā
pattapūraṃ  maṃsaṃ  theyyacitto  avahari . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno  pārājikanti  .  tena  kho pana
samayena  aññataro  bhikkhu  dubbhikkhe  pūvagharaṃ pavisitvā pattapūraṃ pūvaṃ
theyyacitto  avahari  .pe.  pattapūrā sakkhaliyo theyyacitto avahari
.pe.  Pattapūre  modake  theyyacitto  avahari  . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [140] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu divā parikkhāraṃ
passitvā  nimittaṃ  akāsi rattiṃ avaharissāmīti . so taṃ maññamāno
taṃ  avahari  .pe.  taṃ  maññamāno  aññaṃ  avahari  .pe.  aññaṃ
maññamāno  taṃ  avahari  .pe.  aññaṃ  maññamāno aññaṃ avahari .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
pārājikanti  .  tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu divā
parikkhāraṃ  passitvā  nimittaṃ  akāsi  rattiṃ  avaharissāmīti  . so
taṃ  1-  maññamāno  attano  parikkhāraṃ  avahari . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [141] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pīṭhe 2- thavikaṃ
passitvā  ito  gaṇhanto  pārājiko  bhavissāmīti  saha  pīṭhakena
saṅkāmetvā  aggahesi  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [142]  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa bhisiṃ
theyyacitto  avahari  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [143] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu cīvaravaṃse cīvaraṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. aññaṃ. 2 Yu. Ma. pīṭhe ṭhapitaṃ.
Theyyacitto  avahari  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [144] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vihāre cīvaraṃ
avaharitvā  ito  nikkhamanto  pārājiko  bhavissāmīti  vihārā  na
nikkhami  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . nikkhameyya vā so
bhikkhave moghapuriso na vā nikkhameyya āpatti pārājikassāti.
   [145] Tena kho pana samayena dve bhikkhū sahāyakā honti eko 1-
gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisi  dutiyo  2- saṅghassa khādanīye bhājiyamāne
sahāyakassa  bhāgaṃ  gahetvā  tassa  vissāsanto  paribhuñji  . so
jānitvā  taṃ  codesi  assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe.  kiṃcitto  tvaṃ  bhikkhūti  .  vissāsagāho  ahaṃ bhagavāti .
Anāpatti bhikkhu vissāsagāheti.
   [146]  Tena  kho  pana  samayena sambahulā bhikkhū cīvarakammaṃ
karonti . saṅghassa khādanīye bhājiyamāne sabbesaṃ paṭivisā āharitvā
upanikkhittā  honti  .  aññataro  bhikkhu  aññatarassa  bhikkhuno
paṭivisaṃ  attano  maññamāno  paribhuñji . so jānitvā taṃ codesi
assamaṇosi  tvanti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti
bhikkhu sakasaññissāti 3-.
   {146.1}  Tena  kho  pana  samayena  sambahulā  bhikkhū
@Footnote: 1 Yu. eko bhikkhu. 2 sabbattha dutiyo bhikkhūti āgataṃ. 3 Yu.
@Ma. sasaññissāti.
Cīvarakammaṃ  karonti  .  saṅghassa  khādanīye  bhājiyamāne aññatarassa
bhikkhuno  pattena aññatarassa bhikkhuno paṭiviso āharitvā upanikkhitto
hoti  .  pattasāmiko  bhikkhu  attano maññamāno paribhuñji . so
jānitvā  taṃ  codesi  assamaṇosi  tvanti  .  tassa  kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu sakasaññissāti.
   [147]  Tena kho pana samayena ambacorakā ambaṃ pātetvā
bhaṇḍikaṃ ādāya agamaṃsu . sāmikā te corake anubandhiṃsu . Corakā
sāmike  passitvā  bhaṇḍikaṃ  pātetvā  palāyiṃsu  .  bhikkhū  taṃ
paṃsukūlasaññino  paṭiggahāpetvā  paribhuñjiṃsu  .  sāmikā  te  bhikkhū
codesuṃ  assamaṇāttha  tumheti . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  . kiṃcittā tumhe bhikkhaveti . paṃsukūlasaññino
mayaṃ bhagavāti. Anāpatti bhikkhave paṃsukūlasaññissāti.
   {147.1} Tena kho pana samayena jambucorakā .pe. Labujacorakā .pe.
Panasacorakā .pe. Tālapakkacorakā .pe. Ucchucorakā .pe. Timbarūsakacorakā
timbarūsake uccinitvā bhaṇḍikaṃ ādāya agamaṃsu . sāmikā te corake
anubandhiṃsu . corakā sāmike passitvā bhaṇḍikaṃ pātetvā palāyiṃsu.
Bhikkhū taṃ paṃsukūlasaññino paṭiggahāpetvā paribhuñjiṃsu . sāmikā te bhikkhū
codesuṃ assamaṇāttha tumheti . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti
bhikkhave paṃsukūlasaññissāti.
   [148]  Tena kho pana samayena ambacorakā ambaṃ pātetvā
Bhaṇḍikaṃ  ādāya  agamaṃsu  .  sāmikā  te  corake anubandhiṃsu .
Corakā sāmike passitvā bhaṇḍikaṃ pātetvā palāyiṃsu . bhikkhū pure
sāmikā  passantīti  theyyacittā  paribhuñjiṃsu  .  sāmikā te bhikkhū
codesuṃ  assamaṇāttha  tumheti  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi .pe.
Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   {148.1} Tena kho pana samayena jambucorakā .pe. Labujacorakā
.pe. panasacorakā .pe. tālapakkacorakā .pe. ucchucorakā .pe.
Timbarūsakacorakā  timbarūsake  uccinitvā  bhaṇḍikaṃ  ādāya agamaṃsu .
Sāmikā te corake anubandhiṃsu . corakā sāmike passitvā bhaṇḍikaṃ
pātetvā  palāyiṃsu  .  bhikkhū pure sāmikā passantīti theyyacittā
paribhuñjiṃsu . sāmikā te bhikkhū codesuṃ assamaṇāttha tumheti. Tesaṃ
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [149] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa ambaṃ
theyyacitto  avahari  .pe.  saṅghassa  jambuṃ  .pe. saṅghassa labujaṃ
.pe.  saṅghassa  panasaṃ  .pe.  saṅghassa  tālapakkaṃ .pe. saṅghassa
ucchuṃ  .pe.  saṅghassa  timbarūsakaṃ  theyyacitto  avahari  .  tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [150] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pupphārāmaṃ gantvā
ocitaṃ  pupphaṃ  pañcamāsagghanakaṃ  theyyacitto avahari . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena
Kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu  pupphārāmaṃ  gantvā  pupphaṃ
ocinitvā  pañcamāsagghanakaṃ  theyyacitto  avahari  .  tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [151] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gāmakaṃ gacchanto
aññataraṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  āvuso  tuyhaṃ  upaṭṭhākakulaṃ  vutto
vajjemīti  .  so  gantvā  ekaṃ  sāṭakaṃ āharāpetvā attanā
paribhuñji  .  so jānitvā taṃ codesi assamaṇosi tvanti . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti bhikkhu pārājikassa na ca bhikkhave
vutto vajjemīti vattabbo yo vadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {151.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gāmakaṃ gacchati.
Aññataro  bhikkhu  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  āvuso mayhaṃ upaṭṭhākakulaṃ
vutto  vajjehīti  .  so  gantvā yugasāṭakaṃ āharāpetvā ekaṃ
attanā  paribhuñji  ekaṃ  tassa  bhikkhuno  adāsi . so jānitvā
taṃ  codesi  assamaṇosi  tvanti  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  na  ca  bhikkhave  vutto  vajjehīti
vattabbo yo vadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {151.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gāmakaṃ gacchanto
aññataraṃ bhikkhuṃ etadavoca āvuso tuyhaṃ upaṭṭhākakulaṃ vutto vajjemīti.
Sopi evamāha vutto vajjehīti . so gantvā āḷhakaṃ sappiṃ tulaṃ guḷaṃ
doṇaṃ  taṇḍulaṃ  āharāpetvā attanā paribhuñji . so jānitvā taṃ
Codesi  assamaṇosi  tvanti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  na  ca  bhikkhave  vutto  vajjemīti
vattabbo  na  ca  vutto  vajjehīti  vattabbo  yo  vadeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [152]  Tena kho pana samayena aññataro puriso mahagghaṃ maṇiṃ
ādāya  aññatarena  bhikkhunā  saddhiṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti .
Athakho  so  puriso suṅkaṭṭhānaṃ passitvā tassa bhikkhuno ajānantassa
thavikāya  maṇiṃ  pakkhipitvā  suṅkaṭṭhānaṃ  atikkamitvā  aggahesi .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā
jānāmīti. Anāpatti bhikkhu ajānantassāti.
   {152.1} Tena kho pana samayena aññataro puriso mahagghaṃ maṇiṃ
ādāya  aññatarena  bhikkhunā  saddhiṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti .
Athakho  so puriso suṅkaṭṭhānaṃ passitvā gilānālayaṃ karitvā attano
bhaṇḍikaṃ  tassa  bhikkhuno  adāsi  .  athakho so puriso suṅkaṭṭhānaṃ
atikkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca āhara me bhante bhaṇḍikaṃ nāhaṃ
akallakoti  .  kissa pana tvaṃ āvuso evarūpaṃ akāsīti . athakho
so  puriso  tassa  bhikkhuno etamatthaṃ ārocesi . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  kiṃcitto  tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā jānāmīti .
Anāpatti  bhikkhu ajānantassāti . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  satthena  saddhiṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti  .  aññataro
Puriso  taṃ  bhikkhuṃ  āmisena  upalāpetvā  suṅkaṭṭhānaṃ  passitvā
mahagghaṃ  maṇiṃ  tassa  bhikkhuno  adāsi  imaṃ  bhante maṇiṃ suṅkaṭṭhānaṃ
atikkāmehīti . athakho so bhikkhu taṃ maṇiṃ suṅkaṭṭhānaṃ atikkāmesi.
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
pārājikanti.
   [153] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pāse baddhaṃ sūkaraṃ
kāruññena  muñci  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. kiṃcitto tvaṃ
bhikkhūti  .  kāruññādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti  bhikkhu
kāruññādhippāyassāti.
   {153.1}  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu
pāse  baddhaṃ  sūkaraṃ  pure sāmikā passantīti theyyacitto muñci .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
pārājikanti.
   {153.2}  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu pāse
baddhaṃ  migaṃ  kāruññena  muñci  .pe.  pāse  baddhaṃ  migaṃ  pure
sāmikā  passantīti  theyyacitto  muñci .pe. kumine baddhe macche
kāruññena  muñci  .pe.  kumine  baddhe  macche  pure  sāmikā
passantīti  theyyacitto  muñci  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [154]  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu yāne bhaṇḍaṃ
passitvā  ito  gaṇhanto  pārājiko  bhavissāmīti  akkamitvā
pavaṭṭetvā  aggahesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. āpattiṃ
Tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [155] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kulalena ukkhittaṃ
maṃsapesiṃ  sāmikānaṃ dassāmīti aggahesi . sāmikā taṃ bhikkhuṃ codesuṃ
assamaṇosi  tvanti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti
bhikkhu atheyyacittassāti.
   {155.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kulalena ukkhittaṃ
maṃsapesiṃ pure sāmikā passantīti theyyacitto aggahesi . sāmikā taṃ
bhikkhuṃ codesuṃ assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [156] Tena kho pana samayena manussā ulumpaṃ bandhitvā aciravatiyā
nadiyā osārenti . bandhane chinne kaṭṭhāni vippakiṇṇāni agamaṃsu.
Bhikkhū paṃsukūlasaññino uttāresuṃ . sāmikā te bhikkhū codesuṃ assamaṇāttha
tumheti. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave paṃsukūlasaññissāti.
   {156.1} Tena kho pana samayena manussā ulumpaṃ bandhitvā aciravatiyā
nadiyā osārenti . bandhane chinne kaṭṭhāni vippakiṇṇāni agamaṃsu.
Bhikkhū pure sāmikā passantīti theyyacittā uttāresuṃ. Sāmikā te bhikkhū
codesuṃ assamaṇāttha tumheti . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ
tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [157] Tena kho pana samayena aññataro gopālako rukkhe sāṭakaṃ
ālaggetvā  uccāraṃ  agamāsi  .  aññataro  bhikkhu  paṃsukūlasaññī
Aggahesi . athakho so gopālako taṃ bhikkhuṃ codesi assamaṇosi tvanti.
Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu paṃsukūlasaññissāti.
   [158] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno nadiṃ tarantassa
rajakānaṃ hatthato muttaṃ sāṭakaṃ pāde laggaṃ hoti. So bhikkhu sāmikānaṃ
dassāmīti aggahesi . sāmikā taṃ bhikkhuṃ codesuṃ assamaṇosi tvanti.
Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu atheyyacittassāti.
   {158.1}  Tena  kho  pana samayena aññatarassa bhikkhuno nadiṃ
tarantassa  rajakānaṃ hatthato muttaṃ sāṭakaṃ pāde laggaṃ hoti . so
bhikkhu  pure sāmikā passantīti theyyacitto aggahesi . sāmikā taṃ
bhikkhuṃ  codesuṃ  assamaṇosi  tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [159]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu sappikumbhiṃ
passitvā  thokaṃ  thokaṃ  paribhuñji  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [160] Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū saṃvidahitvā agamaṃsu
bhaṇḍaṃ  avaharissāmāti  .  eko  bhaṇḍaṃ avahari . te evamāhaṃsu
na mayaṃ pārājikā yo avahaṭo so pārājikoti . Bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  āpattiṃ  tumhe  bhikkhave āpannā pārājikanti .
Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū saṃvidahitvā bhaṇḍaṃ avaharitvā
Bhājesuṃ  .  tehi bhājiyamāne ekamekassa paṭiviso na pañcamāsako
pūri  .  te evamāhaṃsu na mayaṃ pārājikāti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [161] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāvatthiyaṃ dubbhikkhe
āpaṇikassa  taṇḍulamuṭṭhiṃ  theyyacitto avahari . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe.  āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena kho pana
samayena  aññataro  bhikkhu  sāvatthiyaṃ  dubbhikkhe āpaṇikassa muggamuṭṭhiṃ
.pe.  māsamuṭṭhiṃ  .pe.  tilamuṭṭhiṃ  theyyacitto  avahari  . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [162] Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ andhavane corakā gāviṃ
hantvā  maṃsaṃ  khāditvā  sesakaṃ  paṭisāmetvā  agamaṃsu  .  bhikkhū
paṃsukūlasaññino  paṭiggahāpetvā  paribhuñjiṃsu  .  corakā  te  bhikkhū
codesuṃ  assamaṇāttha  tumheti  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhave paṃsukūlasaññissāti.
   {162.1} Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ andhavane corakā sūkaraṃ
hantvā maṃsaṃ khāditvā sesakaṃ paṭisāmetvā agamaṃsu . bhikkhū paṃsukūla-
saññino  paṭiggahāpetvā  paribhuñjiṃsu . corakā te bhikkhū codesuṃ
assamaṇāttha tumheti . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave
paṃsukūlasaññissāti.
   [163] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tiṇakkhettaṃ gantvā
lutaṃ  tiṇaṃ  pañcamāsagghanakaṃ  theyyacitto  avahari  .  tassa kukkuccaṃ
Ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [164] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tiṇakkhettaṃ gantvā
tiṇaṃ  lāyitvā  pañcamāsagghanakaṃ theyyacitto avahari . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [165] Tena kho pana samayena āgantukā bhikkhū saṅghassa ambaṃ
bhājāpetvā  paribhuñjiṃsu  .  āvāsikā  bhikkhū  te bhikkhū codesuṃ
assamaṇāttha  tumheti . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . kiṃcittā tumhe bhikkhaveti . Paribhogatthāya mayaṃ bhagavāti.
Anāpatti bhikkhave paribhogatthāyāti.
   {165.1} Tena kho pana samayena āgantukā bhikkhū saṅghassa jambuṃ
.pe. saṅghassa labujaṃ .pe. saṅghassa panasaṃ .pe. saṅghassa tālapakkaṃ
.pe. saṅghassa ucchuṃ .pe. saṅghassa timbarūsakaṃ bhājāpetvā paribhuñjiṃsu.
Āvāsikā  bhikkhū  te  bhikkhū  codesuṃ  assamaṇāttha  tumheti .
Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave paribhogatthāyāti.
   [166]  Tena  kho pana samayena ambapālakā bhikkhūnaṃ ambaphalaṃ
denti . bhikkhū gopetuṃ ime issarā nayime dātunti kukkuccāyantā
na paṭiggaṇhanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anāpatti bhikkhave
gopakassa  dāneti  .  tena kho pana samayena jambupālakā .pe.
Labujapālakā  .pe.  panasapālakā  .pe.  tālapakkapālakā  .pe.
Ucchupālakā  .pe.  timbarūsakapālakā  bhikkhūnaṃ  timbarūsake denti .
Bhikkhū  gopetuṃ  ime  issarā  nayime  dātunti kukkuccāyantā na
paṭiggaṇhanti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anāpatti bhikkhave
gopakassa dāneti.
   [167] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa dāruṃ
tāvakālikaṃ  haritvā  attano  vihārassa kuḍḍaṃ upatthambhesi . bhikkhū
taṃ  bhikkhuṃ  codesuṃ  assamaṇosi tvanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesi . kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . tāvakāliko
ahaṃ bhagavāti. Anāpatti bhikkhu tāvakāliketi.
   [168] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa udakaṃ
theyyacitto avahari .pe. saṅghassa mattikaṃ theyyacitto avahari .pe.
Saṅghassa  muñjakatiṇaṃ 1- theyyacitto avahari . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {168.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa muñjakatiṇaṃ
theyyacitto jhāpesi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [169] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa mañcaṃ
theyyacitto  avahari  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu  āpanno  pārājikanti  . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  saṅghassa  pīṭhaṃ  .pe. saṅghassa bhisiṃ .pe. saṅghassa bimbohanaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. puñjakitaṃ tiṇaṃ.
.pe.  Saṅghassa  kavāṭaṃ .pe. saṅghassa ālokasandhiṃ .pe. saṅghassa
gopānasiṃ  theyyacitto  avahari  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [170]  Tena  kho pana samayena bhikkhū aññatarassa upāsakassa
vihāraparibhogaṃ  senāsanaṃ  aññatra  paribhuñjanti  .  athakho  so
upāsako  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi  nāma  bhaddantā
aññatra  paribhogaṃ  aññatra  paribhuñjissantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na bhikkhave aññatra paribhogo aññatra paribhuñjitabbo
yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {170.1} Tena kho pana samayena bhikkhū uposathaggaṃpi 1- sannisajjampi
harituṃ kukkuccāyantā chamāyaṃ nisīdanti . gattānipi cīvarānipi paṃsukitāni
honti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave tāvakālikaṃ
haritunti.
   [171] Tena kho pana samayena campāyaṃ thullanandāya bhikkhuniyā
antevāsī  bhikkhunī  thullanandāya  bhikkhuniyā  upaṭṭhākakulaṃ  gantvā
ayyā  icchati  tekaṭullayāguṃ  pātunti pacāpetvā haritvā attanā
paribhuñji  .  sā jānitvā taṃ codesi assamaṇīsi tvanti . tassā
kukkuccaṃ ahosi . athakho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi.
Bhikkhuniyo  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesuṃ . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . anāpatti bhikkhave pārājikassa āpatti sampajānamusāvāde
@Footnote: 1 Rā. uposathaggepi.
Pācittiyassāti.
   {171.1}   Tena   kho   pana   samayena   rājagahe
thullanandāya  bhikkhuniyā  antevāsī  bhikkhunī  thullanandāya  bhikkhuniyā
upaṭṭhākakulaṃ  gantvā  ayyā icchati madhugoḷakaṃ khāditunti pacāpetvā
haritvā  attanā  paribhuñji  . sā jānitvā taṃ codesi assamaṇīsi
tvanti  .  tassā  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhave
pārājikassa āpatti sampajānamusāvāde pācittiyassāti.
   [172] Tena kho pana samayena vesāliyaṃ āyasmato ajjukassa
upaṭṭhākassa  gahapatino  dve dārakā honti putto ca bhāgineyyo
ca  . athakho so gahapati āyasmantaṃ ajjukaṃ etadavoca imaṃ bhante
okāsaṃ  yo  imesaṃ  dvinnaṃ dārakānaṃ saddho hoti pasanno tassa
ācikkheyyāsīti. So kālamakāsi 1-.
   {172.1} Tena kho pana samayena tassa gahapatino bhāgineyyo saddho
hoti pasanno. Athakho āyasmā ajjuko taṃ okāsaṃ tassa dārakassa ācikkhi.
So tena sāpateyyena kuṭumbañca saṇṭhapesi dānañca paṭṭhapesi. Athakho
tassa gahapatino putto āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca ko nu kho bhante
ānanda pituno dāyajjo putto vā bhāgineyyo vāti . Putto kho
āvuso pituno 2- dāyajjoti . ayaṃ bhante ayyo ajjuko amhākaṃ
@Footnote: 1 yuropiyamarammapotthakesu ayamattho na dissati. amhākampana
@potthake rāmaññapotthake ca paññāyateva. 2 mātāpitūnantipi
@pāṭho.
Sāpateyyaṃ  amhākaṃ  methunakassa  ācikkhīti  .  assamaṇo  āvuso
āyasmā  ajjukoti . athakho āyasmā ajjuko āyasmantaṃ ānandaṃ
etadavoca dehi me āvuso ānanda vinicchayanti.
   {172.2} Tena kho pana samayena āyasmā upāli āyasmato ajjukassa
pakkho hoti . athakho āyasmā upāli āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca yo
nu kho āvuso ānanda sāmikena imaṃ okāsaṃ itthannāmassa ācikkhāhīti 1-
vutto tassa ācikkhati kiṃ so āpajjatīti . na so 2- bhante kiñci
āpajjati  antamaso  dukkaṭamattampīti  .  ayaṃ  āvuso  āyasmā
ajjuko  sāmikena  imaṃ  okāsaṃ  itthannāmassa ācikkhāhīti vutto
tassa ācikkhi anāpatti āvuso āyasmato ajjukassāti.
   [173] Tena kho pana samayena bārāṇasiyaṃ āyasmato pilindavacchassa
upaṭṭhākakulaṃ corehi upaddutaṃ hoti dve ca dārakā nītā honti.
Athakho āyasmā pilindavaccho te dārake iddhiyā ānetvā pāsāde
ṭhapesi  .  manussā te dārake passitvā ayyassāyaṃ pilindavacchassa
iddhānubhāvoti  āyasmante  pilindavacche  abhippasīdiṃsu  .  bhikkhū
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma āyasmā pilindavaccho
corehi nīte dārake ānessatīti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anāpatti bhikkhave iddhimantassa iddhivisayeti.
@Footnote: 1 Yu. Ma. ācikkhāti. 2 tesu dvīsupi potthakesu ayaṃ pāṭho
@natthi.
   [174] Tena kho pana samayena dve bhikkhū sahāyakā honti paṇḍako
ca kapilo ca . eko gāmake viharati eko kosambiyaṃ . athakho
tassa  bhikkhuno  gāmakā  kosambiṃ  gacchantassa  antarāmagge  nadiṃ
tarantassa sūkarikānaṃ hatthato muttā medavaṭṭi pāde laggā hoti .
So  bhikkhu  sāmikānaṃ  dassāmīti  aggahesi  .  sāmikā taṃ bhikkhuṃ
codesuṃ  assamaṇosi  tvanti  .  taṃ  uttiṇṇaṃ aññatarā gopālikā
passitvā  etadavoca  ehi bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti . so
pakatiyāpāhaṃ  assamaṇoti  tassā  methunaṃ  dhammaṃ paṭisevitvā kosambiṃ
gantvā  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anāpatti bhikkhave adinnādāne pārājikassa āpatti
methunaṃ dhammaṃ samāyoge pārājikassāti.
   [175] Tena kho pana samayena sāgalāyaṃ āyasmato daḷhikassa
saddhivihāriko  bhikkhu  anabhiratiyā pīḷito āpaṇikassa veṭhanaṃ avaharitvā
āyasmantaṃ  daḷhikaṃ etadavoca assamaṇo ahaṃ bhante vibbhamissāmīti .
Kiṃ tayā āvuso katanti . āpaṇikassa veṭhanaṃ gaṇhāmi bhanteti 1-.
Āharāpetvā  agghāpesi  .  taṃ  agghāpentaṃ na pañcamāsakaṃ 2-
@Footnote: 1 yuropiyamarammapotthakesu imassa atthassa visadisatā hoti. tattha hi
@so etamatthaṃ ārocesīti vuttaṃ. amhākampana potthake rāmaññapotthake
@ca īdisoyevattho paññāyati. 2 Yu. pañcamāsake.
@Ma. pañcamāsako.
Agghati  .  anāpatti  āvuso pārājikassāti dhammiṃ kathaṃ akāsi .
So bhikkhu abhiramīti.
          Dutiyapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------
           Tatiyapārājikakaṇḍaṃ
   [176] Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ . tena kho pana samayena bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena
asubhakathaṃ  katheti  asubhāya  vaṇṇaṃ  bhāsati asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati
ādissa  ādissa  asubhasamāpattiyā  vaṇṇaṃ  bhāsati . athakho bhagavā
bhikkhū  āmantesi  icchāmahaṃ  bhikkhave  addhamāsaṃ  paṭisallīyituṃ  namhi
kenaci  upasaṅkamitabbo  aññatra  ekena  piṇḍapātanīhārakenāti .
Evaṃ  bhanteti  kho  te bhikkhū bhagavato paṭissuṇitvā nāssudha koci
bhagavantaṃ upasaṅkamati aññatra ekena piṇḍapātanīhārakena.
   {176.1} Bhikkhū bhagavā kho anekapariyāyena asubhakathaṃ katheti asubhāya
vaṇṇaṃ bhāsati asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati ādissa ādissa asubhasamāpattiyā
vaṇṇaṃ  bhāsatīti  te 1- anekākāravokāraṃ asubhabhāvanānuyogamanuyuttā
viharanti . te sakena kāyena aṭṭiyanti harāyanti jigucchanti seyyathāpi
nāma  itthī  vā  puriso  vā  daharo  yuvā maṇḍanakajātiko sīsaṃ
nahāto  ahikuṇapena  vā  kukkurakuṇapena  vā  manussakuṇapena  vā
kaṇṭhe ālaggena 2- aṭṭiyeyya harāyeyya jiguccheyya evameva te
bhikkhū  sakena  kāyena  aṭṭiyantā  harāyantā jigucchantā attanāpi
attānaṃ  jīvitā  voropenti  aññamaññaṃpi  jīvitā  voropenti
@Footnote: 1 atirekapāṭhena bhavitabbaṃ 2 Yu. Ma. āsattena. Rā. āsaṭṭhena.
Migalaṇḍikaṃpi  samaṇakuttakaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ vadenti 1- sādhu no
āvuso  jīvitā  voropehi idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatīti . athakho
migalaṇḍiko  samaṇakuttako  pattacīvarehi  bhaṭo  sambahule  bhikkhū
jīvitā  voropetvā lohitakaṃ 2- asiṃ ādāya yena vaggumudā nadī
tenupasaṅkami.
   {176.2}   Athakho  migalaṇḍikassa  samaṇakuttakassa  lohītakaṃ
taṃ  3-  asiṃ dhovantassa ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro alābhā
vata me na vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ
bahuṃ  vata  mayā  apuññaṃ  pasutaṃ yohaṃ bhikkhū sīlavante kalyāṇadhamme
jīvitā  voropesinti  .  athakho  aññatarā  mārakāyikā  devatā
abhijjamāne  udake  āgantvā  migalaṇḍikaṃ  samaṇakuttakaṃ  etadavoca
sādhu  sādhu  sappurisa  lābhā  te  sappurisa  suladdhaṃ te sappurisa
bahuṃ  tayā  sappurisa  puññaṃ  pasutaṃ  yaṃ  tvaṃ atiṇṇe tāresīti .
Athakho  migalaṇḍiko  samaṇakuttako  lābhā  kira me suladdhaṃ kira me
bahuṃ  kira  mayā  puññaṃ  pasutaṃ atiṇṇe kirāhaṃ tāremīti tiṇhaṃ 4-
asiṃ  ādāya  vihārena  vihāraṃ  pariveṇena  pariveṇaṃ upasaṅkamitvā
evaṃ  vadeti  ko  atiṇṇo kaṃ tāremīti . tattha ye te bhikkhū
avītarāgā  tesaṃ  tasmiṃ  samaye  hotiyeva  bhayaṃ  hoti  chambhitattaṃ
hoti lomahaṃso . ye pana te bhikkhū vītarāgā tesaṃ tasmiṃ samaye na
@Footnote: 1 Yu. Ma. vadanti. 2 Yu. Ma. lohitagataṃ. 2 tesu potthakesu
@natthi ayaṃ pāṭho. 4 Yu. Ma. Rā. tikkhaṃ.
Hoti  bhayaṃ  na  hoti  chambhitattaṃ  na  hoti  lomahaṃso . athakho
migalaṇḍiko  samaṇakuttako ekaṃpi bhikkhuṃ ekāheneva jīvitā voropesi
dvepi  bhikkhū  ekāhena jīvitā voropesi tayopi bhikkhū ekāhena
jīvitā  voropesi  cattāropi  bhikkhū  ekāhena jīvitā voropesi
pañcapi  bhikkhū  ekāhena  jīvitā  voropesi  .pe.  dasapi bhikkhū
ekāhena jīvitā voropesi vīsaṃpi 1- bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi
tiṃsaṃpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi cattāḷīsaṃpi 2- bhikkhū ekāhena
jīvitā  voropesi  paññāsaṃpi  bhikkhū  ekāhena  jīvitā voropesi
saṭṭhiṃpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi.
   [177] Athakho bhagavā tassa addhamāsassa accayena paṭisallānā
vuṭṭhito  āyasmantaṃ  ānandaṃ āmantesi kinnu kho ānanda tanubhūto
viya bhikkhusaṅghoti . tathā hi pana bhante bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena
asubhakathaṃ  katheti  asubhāya  vaṇṇaṃ  bhāsati asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati
ādissa  ādissa  asubhasamāpattiyā  vaṇṇaṃ  bhāsati  te  ca bhante
bhikkhū  bhagavā  kho  anekapariyāyena  asubhakathaṃ katheti asubhāya vaṇṇaṃ
bhāsati   asubhabhāvanāya   vaṇṇaṃ   bhāsati   ādissa   ādissa
asubhasamāpattiyā   vaṇṇaṃ   bhāsatīti  anekākāravokāraṃ  asubha-
bhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  te  sakena  kāyena  aṭṭiyanti
harāyanti jigucchanti seyyathāpi nāma itthī vā puriso vā daharo yuvā
@Footnote: 1 Yu. vīsatiṃ. Ma. Rā. vīsatipi. 2 Yu. cattārīsaṃpi.
Maṇḍanakajātiko  sīsaṃ  nahāto  ahikuṇapena  vā  kukkurakuṇapena  vā
manussakuṇapena vā kaṇṭhe ālaggena aṭṭiyeyya harāyeyya jiguccheyya
evameva te bhikkhū sakena kāyena aṭṭiyantā harāyantā jigucchantā
attanāpi  attānaṃ jīvitā voropenti aññamaññaṃpi jīvitā voropenti
migalaṇḍikaṃpi  samaṇakuttakaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti  sādhu  no
āvuso jīvitā voropehi idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatīti athakho bhante
migalaṇḍiko  samaṇakuttako  pattacīvarehi  bhaṭo ekaṃpi bhikkhuṃ ekāhena
jīvitā voropesi .pe. saṭṭhiṃpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi sādhu
bhante  bhagavā  aññaṃ  pariyāyaṃ ācikkhatu yathāyaṃ bhikkhusaṅgho aññāya
saṇṭhaheyyāti  .  tenahānanda  yāvatikā  bhikkhū vesāliṃ upanissāya
viharanti  te sabbe upaṭṭhānasālāyaṃ sannipātehīti . evaṃ bhanteti
kho āyasmā ānando bhagavato paṭissuṇitvā yāvatikā bhikkhū vesāliṃ
upanissāya  viharanti  te  sabbe  upaṭṭhānasālāyaṃ  sannipātetvā
yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca sannipatito
bhante bhikkhusaṅgho yassidāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti.
   [178]  Athakho  bhagavā  yena  upaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā
bhikkhū  āmantesi  ayaṃpi  kho  bhikkhave ānāpānassatisamādhi bhāvito
bahulīkato  santo  ceva paṇīto ca asecanako ca sukho ca vihāro
Uppannuppanne  ca  pāpake  akusale  dhamme ṭhānaso antaradhāpeti
vūpasameti seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ pacchime māse ūhataṃ rajojallaṃ
tamenaṃ  mahāakālamegho  ṭhānaso  antaradhāpeti  vūpasameti evameva
kho  bhikkhave  ānāpānassatisamādhi  bhāvito  bahulīkato santo ceva
paṇīto  ca  asecanako  ca  sukho  ca  vihāro uppannuppanne ca
pāpake  akusale  dhamme  ṭhānaso  antaradhāpeti  vūpasameti  kathaṃ
bhāvito  ca  bhikkhave  ānāpānassatisamādhi  kathaṃ  bahulīkato  santo
ceva  paṇīto  ca  asecanako  ca sukho ca vihāro uppannuppanne
ca pāpake akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasameti
   {178.1} idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā
suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā so sato va assasati sato passasati
   {178.2} dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti dīghaṃ vā
passasanto  dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti  rassaṃ vā assasanto rassaṃ
assasāmīti pajānāti rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmīti pajānāti
   {178.3}  sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati sabbakāya-
paṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti
sikkhati  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī
assasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
Assasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati
passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ
passasissāmīti   sikkhati   cittapaṭisaṃvedī   assasissāmīti   sikkhati
cittapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati
   {178.4}  abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati abhippamodayaṃ
cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  samādahaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati
samādahaṃ  cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  vimocayaṃ  cittaṃ assasissāmīti
sikkhati vimocayaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati
   {178.5}  aniccānupassī  assasissāmīti  sikkhati  aniccānupassī
passasissāmīti  sikkhati virāgānupassī assasissāmīti sikkhati virāgānupassī
passasissāmīti  sikkhati nirodhānupassī assasissāmīti sikkhati nirodhānupassī
passasissāmīti   sikkhati  paṭinissaggānupassī  assasissāmīti  sikkhati
paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati
   {178.6} evaṃ bhāvito kho bhikkhave ānāpānassatisamādhi evaṃ bahulīkato
santo ceva paṇīto ca asecanako ca sukho ca vihāro uppannuppanne ca pāpake
akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasametīti.
   [179] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū attanāpi
attānaṃ  jīvitā  voropenti  aññamaññaṃpi  jīvitā  voropenti
migalaṇḍikaṃpi  samaṇakuttakaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti  sādhu  no
Āvuso  jīvitā  voropehi  idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatīti . saccaṃ
bhagavāti  .  vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ
ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi
nāma  te  bhikkhave  bhikkhū attanāpi attānaṃ jīvitā voropessanti
aññamaññaṃpi   jīvitā   voropessanti   migalaṇḍikaṃpi   samaṇakuttakaṃ
upasaṅkamitvā  evaṃ  vakkhanti  sādhu no āvuso jīvitā voropehi
idaṃ  te  pattacīvaraṃ  bhavissatīti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā
pasādāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {179.1} yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropeyya
satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   {179.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [180]  Tena  kho pana samayena aññataro upāsako gilāno
hoti  .  tassa  pajāpatī  abhirūpā  hoti dassanīyā pāsādikā .
Chabbaggiyā  bhikkhū  tassā  itthiyā  paṭibaddhacittā honti . athakho
chabbaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  sace  kho so āvuso upāsako
jīvissati  na  mayaṃ  taṃ  itthiṃ  labhissāma  handa mayaṃ āvuso tassa
upāsakassa  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇemāti  .  athakho  chabbaggiyā  bhikkhū
yena  so  upāsako  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  taṃ  upāsakaṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  upāsaka katakalyāṇo katakusalo katabhīruttāṇo
akatapāpo  akataluddho  akatakibbiso  kataṃ  tayā  kalyāṇaṃ  akataṃ
Tayā  pāpaṃ  kiṃ  tuyhiminā  pāpakena  dujjīvitena  matante jīvitā
seyyo ito tvaṃ kālakato kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjissasi  tattha  dibbehi  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito
samaṅgibhūto paricāressasīti.
   {180.1} Athakho so upāsako saccaṃ kho ayyā āhaṃsu ahañhi
katakalyāṇo   katakusalo   katabhīruttāṇo  akatapāpo  akataluddho
akatakibbiso  kataṃ  mayā  kalyāṇaṃ  akataṃ  mayā pāpaṃ kiṃ mayhiminā
pāpakena  dujjīvitena  mataṃ me jīvitā seyyo ito ahaṃ kālakato
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmi tattha
dibbehi  pañcahi  kāmaguṇehi samappito samaṅgibhūto paricāressāmīti .
So  asappāyāni  ceva  bhojanāni bhuñji asappāyāni ca khādanīyāni
khādi asappāyāni ca sāyanīyāni sāyi asappāyāni ca pānāni pivi.
Tassa asappāyāni ceva bhojanāni bhuñjato asappāyāni ca khādanīyāni
khādato  asappāyāni ca sāyanīyāni sāyato asappāyāni ca pānāni
pivato kharo ābādho uppajji . so teneva ābādhena kālamakāsi.
Tassa  pajāpatī  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  alajjino ime samaṇā
sakyaputtiyā  dussīlā  musāvādino  ime  hi  nāma  dhammacārino
samacārino  brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā
paṭijānissanti  natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ
naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ
Sāmaññaṃ  kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā
apagatā  ime  brahmaññā  ime  me  sāmikassa  maraṇavaṇṇaṃ
saṃvaṇṇesuṃ  imehi  me  sāmiko  māritoti  .  aññepi  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  alajjino  ime samaṇā sakyaputtiyā
dussīlā  musāvādino  ime  hi  nāma  dhammacārino  samacārino
brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā  paṭijānissanti
natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ
sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ  sāmaññaṃ  kuto
imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā  apagatā  ime
brahmaññā   ime   upāsakassa  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇesuṃ  imehi
upāsako māritoti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te  bhikkhū  appicchā  .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā
bhikkhū upāsakassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇessantīti.
   {180.2} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Saccaṃ kira
tumhe bhikkhave upāsakassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇethāti . saccaṃ bhagavāti.
Vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  moghapurisā ananulomikaṃ appaṭirūpaṃ
assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tumhe  moghapurisā
upāsakassa  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇessatha  netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ
vā  pasādāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ  sikkhāpadaṃ
Uddiseyyātha
   {180.3} yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropeyya
satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya maraṇavaṇṇaṃ vā saṃvaṇṇeyya maraṇāya vā
samādapeyya  ambho purisa kiṃ tuyhiminā pāpakena dujjīvitena matante
jīvitā  seyyoti iticittamano cittasaṅkappo anekapariyāyena maraṇavaṇṇaṃ
vā saṃvaṇṇeyya maraṇāya vā samādapeyya ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   [181] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ atthe
adhippeto bhikkhūti . sañciccāti jānanto sañjānanto cecca abhivitaritvā
vītikkamo . manussaviggaho nāma yaṃ mātukucchismiṃ paṭhamaṃ cittaṃ uppannaṃ paṭhamaṃ
viññāṇaṃ pātubhūtaṃ yāva maraṇakālā etthantare eso manussaviggaho nāma.
Jīvitā voropeyyāti jīvitindriyaṃ upacchindati uparodheti santatiṃ vikopeti.
Satthahārakaṃ vāssa pariyeseyyāti asiṃ vā sattiṃ vā bheṇḍiṃ vā sūlaṃ vā laguḷaṃ
vā pāsāṇaṃ vā satthaṃ vā visaṃ vā rajjuṃ vā.
   [182]  Maraṇavaṇṇaṃ  vā saṃvaṇṇeyyāti jīvite ādīnavaṃ dasseti
maraṇe vaṇṇaṃ bhaṇati.
   [183] Maraṇāya vā samādapeyyāti satthaṃ vā āhara visaṃ vā khāda
rajjuyā vā ubbandhitvā kālaṃ karohīti.
   [184] Ambho purisāti ālapanādhivacanametaṃ ambho purisāti 1-.
@Footnote: 1 tesu vuttapotthakesu idaṃ vacanaṃ na paññāyati.
Kiṃ  tuyhiminā  pāpakena dujjīvitena matante jīvitā seyyoti pāpakaṃ
nāma  jīvitaṃ  aḍḍhānaṃ  jīvitaṃ  upādāya  daliddānaṃ  jīvītaṃ  pāpakaṃ
sadhanānaṃ  jīvitaṃ  upādāya  adhanānaṃ  jīvitaṃ  pāpakaṃ  devānaṃ  jīvitaṃ
upādāya  manussānaṃ  jīvitaṃ  pāpakaṃ  . dujjīvitaṃ nāma hatthacchinnassa
pādacchinnassa   hatthapādacchinnassa   kaṇṇacchinnassa   nāsacchinnassa
kaṇṇanāsacchinnassa  .  kiṃ iminā ca pāpakena iminā ca dujjīvitena
matante  jīvitā  seyyoti  .  iticittamanoti  yaṃ  cittaṃ taṃ mano
yaṃ  mano  taṃ  cittaṃ  .  cittasaṅkappoti  maraṇasaññī  maraṇacetano
maraṇādhippāyo  .  anekapariyāyenāti  uccāvacehi  ākārehi .
Maraṇavaṇṇaṃ  vā  saṃvaṇṇeyyāti  jīvite  ādīnavaṃ  dasseti  maraṇe
vaṇṇaṃ  bhaṇati  ito  tvaṃ  kālakato  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissasi  tattha  dibbehi pañcahi kāmaguṇehi
samappito samaṅgibhūto paricāressasīti.
   [185]  Maraṇāya  vā  samādapeyyāti satthaṃ vā āhara visaṃ
vā  khāda  rajjuyā  vā  ubbandhitvā  kālaṃ karohi sobbhe vā
narake vā papāte vā papatāti.
   [186] Ayampīti purime upādāya vuccati . pārājiko hotīti
seyyathāpi  nāma  puthusilā  dvedhā  bhinnā  appaṭisandhikā  hoti
evameva  bhikkhu  sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropetvā assamaṇo
hoti  asakyaputtiyo  tena  vuccati pārājiko hotīti . asaṃvāsoti
Saṃvāso  nāma  ekakammaṃ  ekuddeso  samasikkhātā eso saṃvāso
nāma. So tena saddhiṃ natthi tena vuccati asaṃvāsoti.
   [187] Sāmaṃ adhiṭṭhāya dūtena dūtaparamparāya visakkiyena dūtena
gatapaccāgatena   dūtena  araho  rahosaññī  raho  arahosaññī
araho  arahosaññī  raho  rahosaññī  kāyena  saṃvaṇṇeti  vācāya
saṃvaṇṇeti  kāyena  vācāya  saṃvaṇṇeti  dūtena  saṃvaṇṇeti  lekhāya
saṃvaṇṇeti  opātaṃ  apassenaṃ  upanikkhipanaṃ  bhesajjaṃ  rūpūpahāro
saddūpahāro  gandhūpahāro  rasūpahāro  phoṭṭhabbūpahāro  dhammūpahāro
ācikkhanā anusāsanī saṅketakammaṃ nimittakammanti.
   [188]  Sāmanti  sayaṃ hanati kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā
nissaggiyena  vā  .  adhiṭṭhāyāti  adhiṭṭhahitvā  āṇāpeti  evaṃ
vijjha evaṃ pahara evaṃ ghātehīti.
   [189]  Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmaṃ jīvitā voropehīti
āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ  maññamāno taṃ jīvitā voropeti
āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  . bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmaṃ
jīvitā  voropehīti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ  maññamāno
aññaṃ  jīvitā  voropeti  mūlaṭṭhassa  anāpatti  vadhakassa  āpatti
pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ  jīvitā
voropehīti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  aññaṃ  maññamāno  taṃ
jīvitā  voropeti  āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  .  bhikkhu bhikkhuṃ
Āṇāpeti  itthannāmaṃ  jīvitā  voropehīti  āpatti  dukkaṭassa .
So  aññaṃ  maññamāno  aññaṃ  jīvitā  voropeti  mūlaṭṭhassa
anāpatti vadhakassa āpatti pārājikassa.
   [190] Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmassa pāvada itthannāmo
itthannāmassa  pāvadatu  itthannāmo  itthannāmaṃ  jīvitā voropetūti
āpatti  dukkaṭassa . so itarassa āroceti āpatti dukkaṭassa .
Vadhako paṭiggaṇhāti mūlaṭṭhassa āpatti thullaccayassa . so taṃ jīvitā
voropeti  āpatti  sabbesaṃ pārājikassa . bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti
itthannāmassa   pāvada   itthannāmo   itthannāmassa   pāvadatu
itthannāmo  itthannāmaṃ  jīvitā  voropetūti  āpatti dukkaṭassa .
So  aññaṃ  āṇāpeti  āpatti  dukkaṭassa  . vadhako paṭiggaṇhāti
āpatti  dukkaṭassa . so taṃ jīvitā voropeti mūlaṭṭhassa anāpatti
āṇāpakassa ca vadhakassa ca āpatti pārājikassa.
   [191]  Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmaṃ jīvitā voropehīti
āpatti  dukkaṭassa  . so gantvā puna paccāgacchati nāhaṃ sakkomi
taṃ  jīvitā  voropetunti  .  so  puna āṇāpeti yadā sakkosi
tadā  taṃ  jīvitā voropehīti āpatti dukkaṭassa . so taṃ jīvitā
voropeti āpatti ubhinnaṃ pārājikassa.
   [192]  Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmaṃ jīvitā voropehīti
Āpatti  dukkaṭassa  . so taṃ āṇāpetvā vippaṭisārī na sāveti
mā  ghātehīti  .  so  taṃ  jīvitā  voropeti  āpatti ubhinnaṃ
pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ  jīvitā
voropehīti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  āṇāpetvā vippaṭisārī
sāveti  mā  ghātehīti  .  so āṇatto ahaṃ tayāti taṃ jīvitā
voropeti  mūlaṭṭhassa  anāpatti  vadhakassa  āpatti  pārājikassa .
Bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ  jīvitā  voropehīti  āpatti
dukkaṭassa . so āṇāpetvā vippaṭisārī sāveti mā ghātehīti .
So sādhūti oramati ubhinnaṃ anāpatti.
   [193]  Araho  rahosaññī  ullapati  aho itthannāmo hato
assāti  āpatti  dukkaṭassa  .  raho  arahosaññī  ullapati aho
itthannāmo  hato  assāti āpatti dukkaṭassa . araho arahosaññī
ullapati   aho   itthannāmo   hato   assāti   āpatti
dukkaṭassa  .  raho  rahosaññī  ullapati  aho  itthannāmo
hato assāti āpatti dukkaṭassa.
   [194]  Kāyena  saṃvaṇṇeti nāma kāyena vikāraṃ karoti yo
evaṃ  marati so dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatīti
āpatti  dukkaṭassa  .  tāya  saṃvaṇṇanāya  marissāmīti dukkhaṃ vedanaṃ
uppādeti  āpatti  thullaccayassa  . marati āpatti pārājikassa .
Vācāya  saṃvaṇṇeti  nāma  vācāya  bhaṇati  yo  evaṃ  marati so
Dhanaṃ  vā  labhati  yasaṃ  vā  labhati  saggaṃ  vā  gacchatīti āpatti
dukkaṭassa  .  tāya  saṃvaṇṇanāya marissāmīti dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti
āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti  pārājikassa . kāyena
vācāya  saṃvaṇṇeti  nāma  kāyena  ca  vikāraṃ karoti vācāya ca
bhaṇati  yo  evaṃ  marati  so  dhanaṃ  vā  labhati  yasaṃ vā labhati
saggaṃ  vā  gacchatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  tāya  saṃvaṇṇanāya
marissāmīti  dukkhaṃ  vedanaṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa .
Marati āpatti pārājikassa.
   [195]  Dūtena saṃvaṇṇeti nāma dūtassa sāsanaṃ āroceti yo
evaṃ  marati so dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatīti
āpatti  dukkaṭassa . dūtassa sāsanaṃ sutvā marissāmīti dukkhaṃ vedanaṃ
uppādeti  āpatti  thullaccayassa  . marati āpatti pārājikassa .
Lekhāya  saṃvaṇṇeti  nāma  lekhaṃ  chindati  yo  evaṃ  marati  so
dhanaṃ  vā  labhati  yasaṃ  vā labhati saggaṃ vā gacchatīti akkharakkharāya
āpatti  dukkaṭassa  .  lekhaṃ  passitvā  marissāmīti  dukkhaṃ vedanaṃ
uppādeti āpatti thullaccayassa. Marati āpatti pārājikassa.
   [196] Opātaṃ nāma manussaṃ uddissa opātaṃ khanati papatitvā
marissatīti āpatti dukkaṭassa 1- . papatite dukkhā vedanā uppajjati
@Footnote: 1 ito paraṃ yuropiyapotthake manusso tasmiṃ papati āpatti
@dukkaṭassāti attho vutto. so pana sabbapotthakesu na dissati.
Āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti pārājikassa . anodissa
opātaṃ  khanati  yo koci papatitvā marissatīti āpatti dukkaṭassa .
Manusso  tasmiṃ  papatati  āpatti  dukkaṭassa  .  papatite  dukkhā
vedanā  uppajjati  āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti
pārājikassa  .  yakkho  vā  peto  vā tiracchānagatamanussaviggaho
vā  tasmiṃ  papatati  āpatti  dukkaṭassa . papatite dukkhā vedanā
uppajjati  āpatti  dukkaṭassa  .  marati  āpatti  thullaccayassa .
Tiracchānagato  tasmiṃ  papatati  āpatti  dukkaṭassa  .  papatite
dukkhā  vedanā  uppajjati  āpatti  dukkaṭassa  .  marati āpatti
pācittiyassa.
   [197]  Apassenaṃ  nāma apassene satthaṃ vā ṭhapeti visena
vā  makkheti  dubbalaṃ vā karoti sobbhe vā narake vā papāte
vā  ṭhapeti  iminā  1- papatitvā marissatīti āpatti dukkaṭassa .
Satthena  vā  visena  vā papatitena vā dukkhā vedanā uppajjati
āpatti thullaccayassa. Marati āpatti pārājikassa.
   [198]  Upanikkhipanaṃ  nāma  asiṃ  vā sattiṃ vā bheṇḍiṃ vā
sūlaṃ 2- vā laguḷaṃ vā pāsāṇaṃ vā satthaṃ vā visaṃ vā rajjuṃ vā
upanikkhipati  iminā  marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  tena
@Footnote: 1 yuropiyapotthake ayampi pāṭho na paññāyati. 2 tesu
@vuttapotthakesu ayampi pāṭho na paññāyateva.
Marissāmīti  dukkhaṃ  vedanaṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa .
Marati āpatti pārājikassa.
   [199]  Bhesajjaṃ nāma sappiṃ vā navanītaṃ vā telaṃ vā madhuṃ
vā  phāṇitaṃ  vā  deti  imaṃ  sāyitvā  marissatīti  āpatti
dukkaṭassa  .  taṃ  sāyite  dukkhā  vedanā  uppajjati  āpatti
thullaccayassa. Marati āpatti pārājikassa.
   [200]  Rūpūpahāro  nāma  amanāpikaṃ  rūpaṃ upasaṃharati bhayānakaṃ
bheravaṃ  imaṃ  passitvā  uttasitvā  marissatīti āpatti dukkaṭassa .
Taṃ  passitvā  uttasati  āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti
pārājikassa . manāpikaṃ rūpaṃ upasaṃharati pemaniyaṃ 1- hadayaṅgamaṃ 2- imaṃ
passitvā  alābhakena  sussitvā  marissatīti  āpatti  dukkaṭassa .
Taṃ  passitvā  alābhakena  sussati  āpatti  thullaccayassa  . marati
āpatti pārājikassa.
   {200.1}  Saddūpahāro  nāma  amanāpikaṃ  saddaṃ  upasaṃharati
bhayānakaṃ  bheravaṃ  imaṃ  sutvā  uttasitvā  marissatīti  āpatti
dukkaṭassa  .  taṃ  sutvā  uttasati  āpatti  thullaccayassa .
Marati  āpatti pārājikassa . manāpikaṃ saddaṃ upasaṃharati pemaniyaṃ 3-
hadayaṅgamaṃ  4-  imaṃ  sutvā alābhakena sussitvā marissatīti āpatti
dukkaṭassa  .  taṃ sutvā alābhakena sussati āpatti thullaccayassa .
@Footnote: 1-2 ime dve pāṭhā tīsupi potthakesu na dissanti. 3-4 idha pana
@ṭhāne tādisā vā pāṭhā tatthāpi dissanti.
Marati āpatti pārājikassa.
   {200.2} Gandhūpahāro nāma amanāpikaṃ gandhaṃ upasaṃharati jegucchaṃ
pāṭikulyaṃ  imaṃ  ghāyitvā  jegucchatā pāṭikulyatā marissatīti āpatti
dukkaṭassa  .  taṃ  ghāyite  jegucchatā pāṭikulyatā dukkhā vedanā
uppajjati  āpatti  thullaccayassa  .  marati āpatti pārājikassa .
Manāpikaṃ  gandhaṃ  upasaṃharati  imaṃ  ghāyitvā  alābhakena  sussitvā
marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  taṃ  ghāyitvā alābhakena sussati
āpatti thullaccayassa. Marati. Āpatti pārājikassa.
   {200.3}  Rasūpahāro  nāma  amanāpikaṃ  rasaṃ  upasaṃharati
jegucchaṃ   pāṭikulyaṃ  imaṃ  sāyitvā  jegucchatā  pāṭikulyatā
marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  taṃ  sāyite  jegucchatā
pāṭikulyatā  dukkhā  vedanā  uppajjati  āpatti  thullaccayassa .
Marati  āpatti  pārājikassa  .  manāpikaṃ  rasaṃ  upasaṃharati  imaṃ
sāyitvā  alābhakena  sussitvā  marissatīti āpatti dukkaṭassa . taṃ
sāyitvā  alābhakena  sussati āpatti thullaccayassa . marati āpatti
pārājikassa.
   {200.4}   Phoṭṭhabbūpahāro  nāma  amanāpikaṃ  phoṭṭhabbaṃ
upasaṃharati  dukkhasamphassaṃ  kharasamphassaṃ  iminā  phuṭṭho  marissatīti
āpatti  dukkaṭassa  .  tena  phuṭṭhassa  dukkhā  vedanā uppajjati
āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti  pārājikassa . manāpikaṃ
phoṭṭhabbaṃ   upasaṃharati  sukhasamphassaṃ  mudusamphassaṃ  iminā  phuṭṭho
alābhakena  sussitvā  marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  tena
Phuṭṭho  alābhakena  sussati  āpatti  thullaccayassa  .  marati
āpatti pārājikassa.
   {200.5}   Dhammūpahāro   nāma   nerayikassa   nirayakathaṃ
katheti  imaṃ  sutvā  uttasitvā  marissatīti  āpatti  dukkaṭassa .
Taṃ  sutvā  uttasati  āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti
pārājikassa  .  kalyāṇakammassa  saggakathaṃ  katheti  imaṃ  sutvā
adhimutto  marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  taṃ  sutvā adhimutto
marissāmīti  dukkhaṃ  vedanaṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa .
Marati āpatti pārājikassa.
   [201]  Ācikkhanā  nāma  puṭṭho  bhaṇati  evaṃ marassu yo
evaṃ  marati so dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatīti
āpatti  dukkaṭassa  .  tāya  ācikkhanāya marissāmīti dukkhaṃ vedanaṃ
uppādeti āpatti thullaccayassa. Marati āpatti pārājikassa.
   {201.1} Anusāsanī nāma apuṭṭho bhaṇati evaṃ marassu yo evaṃ marati
so  dhanaṃ  vā  labhati  yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatīti āpatti
dukkaṭassa  .  tāya anusāsaniyā marissāmīti dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti
āpatti thullaccayassa. Marati āpatti pārājikassa.
   [202]  Saṅketakammaṃ  nāma  saṅketaṃ  karoti  purebhattaṃ vā
pacchābhattaṃ  vā  rattiṃ  vā divā vā tena saṅketena taṃ jīvitā
voropehīti  āpatti  dukkaṭassa  .  tena  saṅketena  taṃ jīvitā
voropeti  āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa . taṃ saṅketaṃ pure vā
Pacchā  vā  taṃ  jīvitā  voropeti  mūlaṭṭhassa  anāpatti vadhakassa
āpatti pārājikassa.
   {202.1}   Nimittakammaṃ   nāma  nimittaṃ  karoti  akkhiṃ
vā  nikkhanissāmi  bhamukaṃ  vā  ukkhipissāmi  sīsaṃ  vā ukkhipissāmi
tena  nimittena  taṃ  jīvitā  voropehīti  āpatti  dukkaṭassa .
Tena nimittena taṃ jīvitā voropeti āpatti ubhinnaṃ pārājikassa .
Taṃ  nimittaṃ  pure  vā pacchā vā taṃ jīvitā voropeti mūlaṭṭhassa
anāpatti vadhakassa āpatti pārājikassa.
   [203]  Anāpatti  asañcicca  ajānantassa  namaraṇādhippāyassa
ummattakassa khittacittassa 1- vedanaṭṭassa 2- ādikammikassāti.
      Manussaviggahapārājikamhi paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [204] Saṃvaṇṇanā nisīdanto     musalodukkhalena ca
      vuḍḍhapabbajitā santo      laggaṃ maṃsaṃ visenapi 3-
      tayo ca vatthukammehi        iṭṭhakāhipare tayo
      vāsī gopānasī ceva         aṭṭakotaraṇaṃ pati
      sedanatthuñca sambāho      nahāpanābbhañjanena ca
      uṭṭhāpento nipātento     annapānena māraṇaṃ
      jāragabbho sapattī ca        mātāputtaṃ ubho vadhi
@Footnote: 1-2 ime dve pāṭhā yuropiyamarammapotthakesu na dissanti.
@3 vuḍḍhapabbajitābhisanno aggaṃ vimaṃsanā visanti tesu potthakesu
@āgataṃ.
      Ubho na miyyare maddā       tāpaṃ vañjhā vijāyinī
      patodaṃ niggahe yakkho        vāḷayakkhañca pāhiṇi
      taṃ maññamāno pahari        saggañca nirayaṃ bhaṇe
      āḷaviyā tayo rukkhā        dāyehi apare tayo
      mā kilamesi na tuyhaṃ         takkaṃ socirakena 1- cāti.
   [205] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Tassa  bhikkhū  kāruññena  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇesuṃ  .  so  bhikkhu
kālamakāsi  .  tesaṃ  kukkuccaṃ ahosi kacci nu kho mayaṃ pārājikaṃ
āpattiṃ  āpannāti  .  athakho  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ. Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [206]  Tena  kho pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu
pīṭhake pilotikāya paṭicchannaṃ dārakaṃ nisīdanto ottharitvā māresi .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  kacci  nu  kho  ahaṃ  pārājikaṃ  āpattiṃ
āpannoti  .  athakho  so bhikkhu bhagavato etamatthaṃ ārocesi .
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  na  ca  bhikkhave  appaṭivekkhitvā
āsane nisīditabbaṃ yo nisīdeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [207] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhattagge antaraghare
āsanaṃ paññāpento musale ussite ekaṃ musalaṃ aggahesi . dutiyo
musalo  paripatitvā  aññatarassa  dārakassa  matthake  avatthāsi .
@Footnote: 1 Yu. Ma. takkasuvīrakena. Rā. takkaṃ sovirakena.
So  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe. kiṃcitto tvaṃ
bhikkhūti . asañcicco ahaṃ bhagavāti . anāpatti bhikkhu asañciccāti.
Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu bhattagge antaraghare āsanaṃ
paññāpento  udukkhalabhaṇḍikaṃ  akkamitvā  pavaṭṭesi  aññataraṃ  dārakaṃ
ottharitvā  māresi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu asañciccāti.
   [208]  Tena  kho pana samayena pitāpattā bhikkhūsu pabbajitā
honti  .  kāle ārocite putto pitaraṃ etadavoca gaccha bhante
saṅgho  taṃ paṭimānetīti piṭṭhiyaṃ gahetvā paṇāmesi . so papatitvā
kālamakāsi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti .
Nāhaṃ bhagavā maraṇādhippāyoti. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {208.1} Tena kho pana samayena pitāputtā bhikkhūsu pabbajitā
honti . kāle ārocite putto pitaraṃ etadavoca gaccha bhante saṅgho
taṃ  paṭimānetīti  maraṇādhippāyo  piṭṭhayaṃ gahetvā paṇāmesi . so
papatitvā  kālamakāsi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {208.2} Tena kho pana samayena pitāputtā bhikkhūsu pabbajitā
honti . kāle ārocite putto pitaraṃ etadavoca gaccha bhante saṅgho
taṃ  paṭimānetīti  maraṇādhippāyo  piṭṭhiyaṃ gahetvā paṇāmesi . so
papatitvā na kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu
Pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [209] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjantassa
maṃsaṃ  kaṇṭhe  vilaggaṃ hoti . aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno gīvāyaṃ
pahāraṃ adāsi . salohitaṃ maṃsaṃ pati . so bhikkhu kālamakāsi. Tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  namaraṇādhippāyassāti .
Tena  kho  pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjantassa maṃsaṃ kaṇṭhe
vilaggaṃ hoti . aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo tassa bhikkhuno gīvāyaṃ
pahāraṃ adāsi . salohitaṃ maṃsaṃ pati . so bhikkhu kālamakāsi. Tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {209.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjantassa
maṃsaṃ  kaṇṭhe  vilaggaṃ  hoti . aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo tassa
bhikkhuno gīvāyaṃ pahāraṃ adāsi. Salohitaṃ maṃsaṃ pati. So bhikkhu na kālamakāsi.
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti
thullaccayassāti.
   [210]  Tena  kho pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu
visagataṃ  piṇḍapātaṃ  labhitvā  paṭikkamanaṃ  haritvā  bhikkhūnaṃ  aggakārikaṃ
adāsi . te bhikkhū kālamakaṃsu . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Kiṃcitto
tvaṃ bhikkhūti. Nāhaṃ bhagavā jānāmīti. Anāpatti bhikkhu ajānantassāti.
   {210.1}  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu
Vīmaṃsādhippāyo  aññatarassa  bhikkhuno  visaṃ  adāsi  .  so  bhikkhu
kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  kiṃcitto  tvaṃ
bhikkhūti  .  vīmaṃsādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti  bhikkhu
pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [211] Tena kho pana samayena āḷavikā 1- bhikkhū vihāravatthuṃ
karonti  .  aññataro  bhikkhu  heṭṭhā  hutvā silaṃ uccāresi .
Uparimena  bhikkhunā  duggahitā  silā  heṭṭhimassa  bhikkhuno  matthake
avatthāsi  .  so  bhikkhu  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu asañciccāti.
   {211.1} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū vihāravatthuṃ karonti.
Aññataro  bhikkhu  heṭṭhā  hutvā silaṃ uccāresi . uparimo bhikkhu
maraṇādhippāyo  heṭṭhimassa bhikkhuno matthake silaṃ muñci . so bhikkhu
kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno
pārājikanti.
   {211.2} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū vihāravatthuṃ karonti.
Aññataro  bhikkhu  heṭṭhā  hutvā silaṃ uccāresi . uparimo bhikkhu
maraṇādhippāyo  heṭṭhimassa bhikkhuno matthake silaṃ muñci . so bhikkhu
na  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
pārājikassa  āpatti  thullaccayassāti  .  tena  kho pana samayena
āḷavikā  bhikkhū  vihārassa  kuḍḍaṃ  uṭṭhāpenti  .  aññataro
@Footnote: 1 Yu. Ma. āḷavakā.
Bhikkhu  heṭṭhā  hutvā  iṭṭhakaṃ  uccāresi  .  uparimena bhikkhunā
duggahitā  iṭṭhakā  heṭṭhimassa  bhikkhuno  matthake avatthāsi . so
bhikkhu  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti
bhikkhu asañciccāti.
   {211.3} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū vihārassa kuḍḍaṃ
uṭṭhāpenti . aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā iṭṭhakaṃ uccāresi .
Uparimo  bhikkhu  maraṇādhippāyo  heṭṭhimassa  bhikkhuno matthake iṭṭhakaṃ
muñci . so bhikkhu kālamakāsi .pe. so bhikkhu na kālamakāsi. Tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu pārājikassa  āpatti
thullaccayassāti.
   {211.4} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karonti.
Aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā vāsiṃ uccāresi . uparimena bhikkhunā
duggahitā  vāsī heṭṭhimassa bhikkhuno matthake avatthāsi . so bhikkhu
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu asañciccāti.
   {211.5} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karonti.
Aññataro  bhikkhu  heṭṭhā hutvā vāsiṃ uccāresi . uparimo bhikkhu
maraṇādhippāyo heṭṭhimassa bhikkhuno matthake vāsiṃ muñci . so bhikkhu
kālamakāsi .pe. so bhikkhu na kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti  thullaccayassāti .
Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karonti. Aññataro bhikkhu
Heṭṭhā  hutvā gopānasiṃ uccāresi . uparimena bhikkhunā duggahitā
gopānasī  heṭṭhimassa  bhikkhuno  matthake  avatthāsi  .  so bhikkhu
kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
asañciccāti.
   {211.6}  Tena  kho  pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ
karonti  . aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā gopānasiṃ uccāresi .
Uparimo  bhikkhu  maraṇādhippāyo  heṭṭhimassa  bhikkhuno  matthake
gopānasiṃ  muñci  .  so  bhikkhu  kālamakāsi .pe. so bhikkhu na
kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {211.7} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karontā
aṭṭakaṃ bandhanti . aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ etadavoca āvuso
atra ṭhito bandhāhīti . So tatra ṭhito bandhanto paripatitvā kālamakāsi.
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā
maraṇādhippāyoti. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {211.8} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karontā
aṭṭakaṃ  bandhanti  .  aññataro  bhikkhu maraṇādhippāyo aññataraṃ bhikkhuṃ
etadavoca āvuso atra ṭhito bandhāhīti . so tatra ṭhito bandhanto
paripatitvā  kālamakāsi  .pe.  paripatitvā  na kālamakāsi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa āpatti
thullaccayassāti.
   [212] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vihāraṃ chādetvā
Otarati  .  aññataro  bhikkhu  taṃ  bhikkhuṃ etadavoca āvuso ito
otarāhīti  . so tena otaranto paripatitvā kālamakāsi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {212.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vihāraṃ chādetvā
otarati . aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo taṃ bhikkhuṃ etadavoca āvuso
ito otarāhīti . so tena otaranto paripatitvā kālamakāsi .pe.
Paripatitvā  na kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [213]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu anabhiratiyā
pīḷito  gijjhakūṭaṃ  abhirūhitvā  papāte  papatanto  aññataraṃ vilīvakāraṃ
ottharitvā  māresi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu  pārājikassa na ca bhikkhave attānaṃ pātetabbaṃ yo pāteyya
āpatti dukkaṭassāti.
   {213.1}  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gijjhakūṭaṃ
pabbataṃ  abhirūhitvā  davāya  silaṃ  pavijjhiṃsu  .  sā  1- aññataraṃ
gopālakaṃ  ottharitvā  māresi  2-  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhave  pārājikassa  na  ca  bhikkhave  davāya
silā pavijjhitabbā yo pavijjheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [214]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
@Footnote: 1 yuropiyamarammapotthakesu ayaṃ pāṭho na dissati. rāmaññapotthake
@pana silāti dissati. 2 Yu. Ma. māresuṃ.
Hoti  .  taṃ  bhikkhū  sedesuṃ  . so bhikkhu kālamakāsi . tesaṃ
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave namaraṇādhippāyassāti.
   {214.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ
bhikkhū maraṇādhippāyā sedesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi .pe. So bhikkhu
na  kālamakāsi  .  tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhave
pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {214.2} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sīsābhitāpo
hoti . tassa bhikkhū natthuṃ adaṃsu. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  anāpatti bhikkhave namaraṇādhippāyassāti . tena kho
pana  samayena aññatarassa bhikkhuno sīsābhitāpo  hoti . tassa bhikkhū
maraṇādhippāyā natthuṃ adaṃsu . so bhikkhu kālamakāsi. .pe. So bhikkhu
na  kālamakāsi  .  tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhave
pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {214.3} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū sambāhesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhave  namaraṇādhippāyassāti  . tena kho pana
samayena  aññataro bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū maraṇādhippāyā
sambāhesuṃ .  so bhikkhu kālamakāsi .pe. so bhikkhu na kālamakāsi.
Tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhave  pārājikassa
āpatti   thullaccayassāti   .   tena  kho  pana  samayena
Aññataro  bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū nahāpesuṃ . so bhikkhu
kālamakāsi  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti bhikkhave
namaraṇādhippāyassāti.
   {214.4}  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu gilāno
hoti . taṃ bhikkhū maraṇādhippāyā nahāpesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi
.pe.  so  bhikkhu  na kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti  bhikkhave  pārājikassa  āpatti  thullaccayassāti  .
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti .  taṃ bhikkhū
telena  abbhañjiṃsu  .  so  bhikkhu  kālamakāsi  . tesaṃ kukkuccaṃ
ahosi   .pe.  anāpatti  bhikkhave  namaraṇādhippāyassāti  .
Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū
maraṇādhippāyā  telena  abbhañjiṃsu  . so bhikkhu kālamakāsi .pe.
So  bhikkhu na kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhave pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {214.5} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū uṭṭhāpesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhave  namaraṇādhippāyassāti  . tena kho pana
samayena  aññataro  bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū maraṇādhippāyā
uṭṭhāpesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi .pe. So bhikkhu na kālamakāsi. Tesaṃ
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhave  pārājikassa  āpatti
Thullaccayassāti.
   {214.6} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū nipātesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti  bhikkhave  namaraṇādhippāyassāti  . tena kho pana samayena
aññataro bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū maraṇādhippāyā nipātesuṃ.
So  bhikkhu  kālamakāsi  .pe.  so bhikkhu na kālamakāsi . tesaṃ
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhave  pārājikassa  āpatti
thullaccayassāti  .  tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno
hoti . tassa bhikkhū annaṃ adaṃsu . so bhikkhu kālamakāsi . tesaṃ
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave namaraṇādhippāyassāti.
   {214.7}  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  tassa  bhikkhū  maraṇādhippāyā  annaṃ adaṃsu . so bhikkhu
kālamakāsi .pe. so bhikkhu na kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhave  pārājikassa  āpatti thullaccayassāti .
Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno hoti . tassa
bhikkhū  pānaṃ  adaṃsu  .  so  bhikkhu  kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhave  namaraṇādhippāyassāti  .  tena
kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu gilāno hoti . tassa bhikkhū
maraṇādhippāyā  pānaṃ  adaṃsu  .  so  bhikkhu  kālamakāsi  .pe.
So  bhikkhu na kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
Bhikkhave pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [215]  Tena  kho pana samayena aññatarā itthī pavutthapatikā
jārena  gabbhinī  hoti  .  sā  kulūpakaṃ bhikkhuṃ etadavoca iṅghayya
gabbhapātanaṃ  jānāhīti  . suṭṭhu bhaginīti tassā gabbhapātanaṃ adāsi .
Dārako  kālamakāsi  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {215.1}  Tena  kho pana samayena aññatarassa purisassa dve
pajāpatiyo  honti  ekā  vañjhā ekā vijāyinī . vañjhā itthī
kulūpakaṃ bhikkhuṃ etadavoca sace sā bhante vijāyissati sabbassa kuṭumbassa
issarā bhavissati iṅghayya tassā gabbhapātanaṃ jānāhīti . suṭṭhu bhaginīti
tassā  gabbhapātanaṃ  adāsi  .  dārako  kālamakāsi . mātā na
kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno
pārājikanti.
   {215.2}  Tena  kho pana samayena aññatarassa purisassa dve
pajāpatiyo  honti  ekā  vañjhā ekā vijāyinī . vañjhā itthī
kulūpakaṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  sace  sā  bhante  vijāyissati sabbassa
kuṭumbassa  issarā  bhavissati iṅghayya tassā gabbhapātanaṃ jānāhīti .
Suṭṭhu  bhaginīti  tassā  gabbhapātanaṃ  adāsi . mātā kālamakāsi .
Dārako  na  kālamakāsi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu  pārājikassa  āpatti  thullaccayassāti  .  tena  kho pana
samayena  aññatarassa  purisassa  dve  pajāpatiyo  honti  ekā
Vañjhā  ekā  vijāyinī  .  vañjhā itthī kulūpakaṃ bhikkhuṃ etadavoca
sace  sā  bhante  vijāyissati  sabbassa kuṭumbassa issarā bhavissati
iṅghayya  tassā  gabbhapātanaṃ  jānāhīti  .  suṭṭhu  bhaginīti  tassā
gabbhapātanaṃ  adāsi . ubho kālamakaṃsu .pe. ubho na kālamakaṃsu .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti
thullaccayassāti.
   {215.3}  Tena  kho  pana  samayena  aññatarā  gabbhinī
itthī  kulūpakaṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  iṅghayya  gabbhapātanaṃ jānāhīti .
Tenahi  bhagini  maddassūti  . sā madditvā gabbhaṃ pātesi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {215.4} Tena kho pana samayena aññatarā gabbhinī itthī kulūpakaṃ bhikkhuṃ
etadavoca iṅghayya gabbhapātanaṃ jānāhīti . tenahi bhagini tāpehīti.
Sā tāpetvā gabbhaṃ pātesi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena kho pana samayena aññatarā
vañjhā  itthī  kulūpakaṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  iṅghayya bhesajjaṃ jānāhi
yenāhaṃ vijāyeyyanti . suṭṭhu bhaginīti tassā bhesajjaṃ adāsi . Sā
kālamakāsi  .  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti bhikkhu pārājikassa
āpatti dukkaṭassāti.
   {215.5} Tena kho pana samayena aññatarā vijāyinī itthī kulūpakaṃ bhikkhuṃ
etadavoca iṅghayya bhesajjaṃ jānāhi yenāhaṃ na vijāyeyyanti. Suṭṭhu bhaginīti
tassā bhesajjaṃ adāsi . sā kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [216] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiyaṃ
bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsesuṃ . so bhikkhu uttasanto 1- anassāsako
kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave pārājikassa
āpatti pācittiyassāti 2-.
   [217] Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū chabbaggiyaṃ
bhikkhuṃ kammaṃ karissāmāti ottharitvā māresuṃ . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhave pārājikassa āpatti pācittiyassāti 3-.
   [218]  Tena  kho pana samayena aññataro bhūtavejjako bhikkhu
yakkhaṃ  jīvitā  voropesi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [219] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ
vāḷayakkhaṃ  vihāraṃ pāhesi . taṃ yakkhā jīvitā voropesuṃ . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {219.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo
aññataraṃ bhikkhuṃ vāḷayakkhaṃ vihāraṃ pāhesi. Taṃ yakkhā jīvitā voropesuṃ.
.pe. Taṃ yakkhā na jīvitā voropesuṃ . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {219.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ vāḷakantāraṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. uttanto. 2-3 Yu. Ma. anāpatti bhikkhave pārājikassāti.
Pāhesi  .  taṃ vāḷā jīvitā voropesuṃ . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {219.3} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo
aññataraṃ bhikkhuṃ vāḷakantāraṃ pāhesi . Taṃ vāḷā jīvitā voropesuṃ .pe.
Taṃ  vāḷā  jīvitā  na voropesuṃ . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {219.4} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ
corakantāraṃ pāhesi . Taṃ corā jīvitā voropesuṃ. Tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {219.5} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo
aññataraṃ  bhikkhuṃ corakantāraṃ pāhesi . taṃ corā jīvitā voropesuṃ
.pe. taṃ corā na jīvitā voropesuṃ. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [220] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu taṃ maññamāno
taṃ  jīvitā voropesi . taṃ maññamāno aññaṃ jīvitā voropesi .
Aññaṃ  maññamāno  taṃ  jīvitā  voropesi  .  aññaṃ  maññamāno
aññaṃ  jīvitā  voropesi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [221]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu amanussena
gahito  hoti  .  aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno pahāraṃ adāsi .
So  bhikkhu  kālamakāsi  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
Bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {221.1}  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu amanussena
gahito hoti . aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo tassa bhikkhuno pahāraṃ
adāsi . so bhikkhu kālamakāsi .pe. so bhikkhu na kālamakāsi. Tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti
thullaccayassāti.
   [222] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kalyāṇakammassa
saggakathaṃ  kathesi  .  so  adhimutto  kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  namaraṇādhippāyassāti  .  tena
kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu  maraṇādhippāyo kalyāṇakammassa
saggakathaṃ  kathesi  . so adhimutto kālamakāsi .pe. so adhimutto
na  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {222.1}  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu nerayikassa
nirayakathaṃ kathesi . so uttasitvā kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {222.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo
nerayikassa nirayakathaṃ kathesi . so uttasitvā kālamakāsi .pe. so
uttasitvā  na kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [223]  Tena  kho  pana  samayena  āḷavikā bhikkhū navakammaṃ
karontā  rukkhaṃ  chindanti  .  aññataro  bhikkhu  aññataraṃ  bhikkhuṃ
Etadavoca  āvuso atra ṭhito chindāhīti . taṃ tatra ṭhitaṃ chindantaṃ
rukkho ottharitvā māresi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti
bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {223.1} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karontā
rukkhaṃ  chindanti  .  aññataro  bhikkhu  maraṇādhippāyo aññataraṃ bhikkhuṃ
etadavoca āvuso atra ṭhito chindāhīti . Taṃ tatra ṭhitaṃ chindantaṃ rukkho
ottharitvā māresi .pe. rukkho ottharitvā na māresi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti
thullaccayassāti.
   [224] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dāyaṃ ālimpesuṃ.
Manussā  daḍḍhā kālamakaṃsu . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhave namaraṇādhippāyassāti.
   {224.1} Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū maraṇādhippāyā
dāyaṃ ālimpesuṃ . manussā daḍḍhā kālamakaṃsu .pe. manussā daḍḍhā
na kālamakaṃsu . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave pārājikassa
āpatti thullaccayassāti.
   [225]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu āghātanaṃ
gantvā  coraghātakaṃ  etadavoca  āvuso  māyimaṃ  kilamesi ekena
pahārena  jīvitā  voropehīti  . suṭṭhu bhanteti ekena pahārena
jīvitā  voropesi  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu  āpanno  pārājikanti  . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  āghātanaṃ  gantvā  coraghātaṃ  etadavoca  āvuso  māyimaṃ
Kilamesi  ekena  pahārena jīvitā voropehīti . so nāhaṃ tuyhaṃ
vacanaṃ  karissāmīti  taṃ  jīvitā  voropesi . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [226] Tena kho pana samayena aññataro puriso kulaghare 1-
hatthapādacchinno  ñātakehi  samparikiṇṇo  hoti  .  aññataro
bhikkhu  te  manusse  etadavoca āvuso icchatha imassa maraṇanti .
Āma  bhante  icchāmāti  .  tenahi takkaṃ pāyethāti . te taṃ
takkaṃ  pāyesuṃ  . so kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {226.1}  Tena  kho pana samayena aññataro puriso kulaghare
hatthapādacchinno  ñātakehi  samparikiṇṇo  hoti  .  aññatarā
bhikkhunī  te  manusse etadavoca āvuso icchatha imassa maraṇanti .
Āmayye icchāmāti . tenahi loṇasocirakaṃ 2- pāyethāti . Te taṃ
loṇasocirakaṃ pāyesuṃ . so kālamakāsi . tassā kukkuccaṃ ahosi.
Athakho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi . bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ
etamatthaṃ ārocesuṃ . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Āpattiṃ
sā bhikkhave bhikkhunī āpannā pārājikanti.
          Tatiyapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Yu. Ma. ñātighare. 2-3 Yu. Ma. loṇasucīrakaṃ.
          Catutthapārājikakaṇḍaṃ
   [227] Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana  samayena sambahulā sandiṭṭhā
sambhattā  bhikkhū  vaggumudāya  nadiyā tīre vassaṃ upagacchiṃsu . tena
kho  pana  samayena  vajjī  dubbhikkhā  hoti  dvīhitikā  setaṭṭhikā
salākāvuttā  na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ . athakho tesaṃ
bhikkhūnaṃ  etadahosi etarahi kho vajjī dubbhikkhā dvīhitikā setaṭṭhikā
salākāvuttā  na  sukarā  uñchena paggahena yāpetuṃ kena nu kho
mayaṃ  upāyena  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ  vassaṃ
vaseyyāma na ca piṇḍakena kilameyyāmāti.
   {227.1} Ekacce evamāhaṃsu handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ kammantaṃ
adhiṭṭhema  evante  amhākaṃ  dātuṃ  maññissanti evaṃ mayaṃ samaggā
sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ  vassaṃ vasissāma na ca piṇḍakena
kilamissāmāti . ekacce evamāhaṃsu alaṃ āvuso kiṃ gihīnaṃ kammantaṃ
adhiṭṭhitena handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ dūteyyaṃ harāma evante amhākaṃ
dātuṃ maññissanti evaṃ mayaṃ samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ
vassaṃ vasissāma na ca piṇḍakena kilamissāmāti. Ekacce evamāhaṃsu alaṃ
āvuso kiṃ gihīnaṃ kammantaṃ adhiṭṭhitena kiṃ gihīnaṃ dūteyyaṃ haṭena 1- handa
@Footnote: 1 haraṇenātipi pāṭho.
Mayaṃ   āvuso  gihīnaṃ  aññamaññassa  uttarimanussadhammassa  vaṇṇaṃ
bhāsissāma  asuko  bhikkhu  paṭhamassa  jhānassa  lābhī  asuko  bhikkhu
dutiyassa  jhānassa  lābhī  asuko  bhikkhu  tatiyassa  jhānassa  lābhī
asuko  bhikkhu  catutthassa  jhānassa  lābhī  asuko bhikkhu sotāpanno
asuko  bhikkhu  sakadāgāmī  asuko  bhikkhu  anāgāmī  asuko  bhikkhu
arahā  asuko  bhikkhu  tevijjo  asuko bhikkhu chaḷabhiññoti evante
amhākaṃ  dātuṃ  maññissanti  evaṃ  mayaṃ  samaggā  sammodamānā
avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasissāma na ca piṇḍakena kilamissāmāti .
Esoyeva  kho  āvuso  seyyo  yo amhākaṃ gihīnaṃ aññamaññassa
uttarimanussadhammassa vaṇṇo bhāsitoti.
   {227.2} Athakho te bhikkhū gihīnaṃ aññamaññassa uttarimanussadhammassa
vaṇṇaṃ bhāsiṃsu asuko bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī .pe. asuko bhikkhu
catutthassa jhānassa lābhī asuko bhikkhu sotāpanno .pe. asuko bhikkhu
chaḷabhiññoti . athakho te manussā lābhā vata no suladdhaṃ vata no yesaṃ
no evarūpā bhikkhū vassaṃ upagatā na vata no ito pubbe evarūpā
bhikkhū  vassaṃ  upagatā  yathayime  bhikkhū  sīlavanto kalyāṇadhammāti .
Te 1- na 2- tādisāni bhojanāni attanā bhuñjanti na mātāpitūnaṃ
denti  na  puttadārassa  denti  na dāsakammakaraporisassa denti na
mittāmaccānaṃ  denti  na  ñātisālohitānaṃ  denti  yādisāni
@Footnote: 1-2 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho sabbattha vāresu āgato.
Bhikkhūnaṃ  denti  na  tādisāni  khādanīyāni  attanā  khādanti  na
mātāpitūnaṃ  denti  .pe.  na  ñātisālohitānaṃ  denti  yādisāni
bhikkhūnaṃ  denti  na  1-  tādisāni sāyanīyāni attanā sāyanti na
mātāpitūnaṃ  denti  .pe.  na  ñātisālohitānaṃ  denti  yādisāni
bhikkhūnaṃ denti na 2- tādisāni pānāni attanā pivanti na mātāpitūnaṃ
denti   na   puttadārassa   denti  na  dāsakammakaraporisassa
denti  na  mittāmaccānaṃ  denti  na  ñātisālohitānaṃ  denti
yādisāni  bhikkhūnaṃ  denti  .  athakho te bhikkhū vaṇṇavanto ahesuṃ
pīnindriyā pasannamukhavaṇṇā vippasannacchavivaṇṇā.
   {227.3}  Āciṇṇaṃ kho panetaṃ vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ bhagavantaṃ
dassanāya upasaṅkamituṃ . athakho te bhikkhū vassaṃ vutthā temāsaccayena
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya yena vesālī tena pakkamiṃsu
anupubbena cārikaṃ 3- caramānā 4- yena vesālī yena mahāvanaṃ yena
kūṭāgārasālā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [228] Tena kho pana samayena disāsu vassaṃ vutthā bhikkhū kisā
honti  lūkhā  dubbaṇṇā  uppaṇḍuppaṇḍukajātā  dhamanisanthatagattā .
Vaggumudātīriyā pana bhikkhū vaṇṇavanto honti pīnindriyā pasannamukhavaṇṇā
@Footnote: 1-2 ayampana ekekasmiṃ vāre ekekoyeva pākaṭo. 3-4 tīsupi
@potthakesu idaṃ pāṭhadvayaṃ na paññāyati.
Vippasannacchavivaṇṇā   .   āciṇṇaṃ   kho   panetaṃ   buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  āgantukehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodituṃ  .  athakho
bhagavā  vaggumudātīriye  bhikkhū  etadavoca  kacci  bhikkhave  khamanīyaṃ
kacci  yāpanīyaṃ  kacci  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ
vassaṃ  vasittha  na  ca  piṇḍakena  kilamitthāti  .  khamanīyaṃ  bhagavā
yāpanīyaṃ  bhagavā  samaggā  ca mayaṃ bhante sammodamānā avivadamānā
phāsukaṃ  vassaṃ  vasimhā  na  ca piṇḍakena kilamimhāti . jānantāpi
tathāgatā  pucchanti  jānantāpi  na  pucchanti kālaṃ viditvā pucchanti
kālaṃ  viditvā  na  pucchanti  atthasañhitaṃ  tathāgatā  pucchanti  no
anatthasañhitaṃ  anatthasañhite  setughāto  tathāgatānaṃ  . dvīhākārehi
buddhā  bhagavanto  bhikkhū  paṭipucchanti  dhammaṃ  vā  desissāma
sāvakānaṃ  vā  sikkhāpadaṃ  paññāpessāmāti  .  athakho  bhagavā
vaggumudātīriye  bhikkhū  etadavoca  yathā  kathaṃ  pana tumhe bhikkhave
samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ  vassaṃ  vasittha  na ca
piṇḍakena  kilamitthāti  .  athakho  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ. Kacci pana vo bhikkhave bhūtanti. Abhūtaṃ bhagavāti.
   [229] Vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ moghapurisā ananulomikaṃ
appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tumhe
moghapurisā   udarassa   kāraṇā  gihīnaṃ  aññamaññassa  uttari-
manussadhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsissatha  varaṃ  tumhehi  moghapurisā tiṇhena
Govikantanena  1-  kucchiparikanto  na tveva udarassa kāraṇā gihīnaṃ
aññamaññassa   uttarimanussadhammassa  vaṇṇo  bhāsito  taṃ  kissa
hetu  tatonidānaṃ  hi  moghapurisā  maraṇaṃ  vā nigaccheyya maraṇamattaṃ
vā  dukkhaṃ  na  tveva  tappaccayā  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vanipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  itonidānañca  kho
moghapurisā  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjeyya  netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya
pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū āmantesi.
   [230] Pañcime bhikkhave mahācorā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
Katame  pañca  .  idha bhikkhave ekaccassa mahācorassa evaṃ hoti
kudāssu nāmāhaṃ satena vā sahassena vā parivuto gāmanigamarājadhānīsu
āhiṇḍissāmi  hananto  ghātento  chindanto  chedāpento pacanto
pacāpentoti . so aparena samayena satena vā sahassena vā parivuto
gāmanigamarājadhānīsu   āhiṇḍati   hananto  ghātento  chindanto
chedāpento pacanto pacāpento . evameva kho bhikkhave idhekaccassa
pāpabhikkhuno  evaṃ  hoti  kudāssu  nāmāhaṃ  satena vā sahassena
vā  parivuto  gāmanigamarājadhānīsu  cārikaṃ carissāmi sakkato garukato
mānito  pūjito  apacito  gahaṭṭhānañceva  pabbajitānañca  lābhī
@Footnote: 1 Yu. Ma. govikattanena.
Cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti    .    so
aparena samayena satena vā sahassena vā parivuto gāmanigamarājadhānīsu
cārikaṃ carati sakkato garukato mānito pūjito apacito gahaṭṭhānañceva
pabbajitānañca    lābhī    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajja-
parikkhārānaṃ  . ayaṃ bhikkhave paṭhamo mahācoro santo saṃvijjamāno
lokasmiṃ.
   {230.1} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco pāpabhikkhu tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ  pariyāpuṇitvā  attano hadati 1- . ayaṃ bhikkhave dutiyo
mahācoro santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {230.2} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco pāpabhikkhu suddhaṃ brahmacāriṃ
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ carantaṃ amūlakena abrahmacariyena anuddhaṃseti . Ayaṃ
bhikkhave tatiyo mahācoro santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {230.3} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco pāpabhikkhu yāni tāni saṅghassa
garubhaṇḍāni  garuparikkhārāni  seyyathīdaṃ  ārāmo ārāmavatthu vihāro
vihāravatthu  mañco  pīṭhaṃ  bhisī  bimbohanaṃ  lohakumbhī lohabhāṇakaṃ 2-
lohavārako  lohakaṭāhaṃ  vāsī pharasu kuṭhārī kuddālo nikhādanaṃ vallī
veḷu  muñjaṃ  pabbajaṃ  tiṇaṃ mattikā dārubhaṇḍaṃ mattikābhaṇḍaṃ tehi gihī
saṅgaṇhāti  upalāpeti  .  ayaṃ bhikkhave catuttho mahācoro santo
saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {230.4} Sadevake bhikkhave loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya sadevamanussāya ayaṃ aggo mahācoro yo asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. harati. 2 Yu. Ma. lohabhāṇako.
Ullapati  taṃ  kissa  hetu  theyyāya  vo  bhikkhave  raṭṭhapiṇḍo
bhuttoti.
         Aññathā santamattānaṃ     aññathā yo pavedaye
         nikacca kitavasseva         bhuttaṃ theyyena tassa taṃ.
         Kāsāvakaṇṭhā bahavo       pāpadhammā asaññatā
         pāpā pāpehi kammehi      nirayante upapajjare.
         Seyyo ayoguḷo bhutto    tatto aggisikhūpamo
         yañce bhuñjeyya dussīlo    raṭṭhapiṇḍaṃ asaññatoti.
   [231]  Athakho  bhagavā vaggumudātīriye  bhikkhū anekapariyāyena
vigarahitvā  dubbharatāya  dupposatāya  .pe.  evañca  pana bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {231.1} yo pana bhikkhu anabhijānaṃ uttarimanussadhammaṃ attūpanāyikaṃ
alamariyañāṇadassanaṃ samudācareyya iti jānāmi iti passāmīti tato aparena samayena
samanuggāhiyamāno vā asamanuggāhiyamāno vā āpanno visuddhāpekkho 1-
evaṃ vadeyya ajānamevaṃ āvuso avacaṃ jānāmi apassaṃ passāmi tucchaṃ musā
vilapinti ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   {231.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [232] Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū adiṭṭhe diṭṭhasaññino
apatte   pattasaññino   anadhigate   adhigatasaññino   asacchikate
@Footnote: 1 visuddhāpekhotipi pāṭho.
Sacchikatasaññino  adhimānena  aññaṃ  byākariṃsu  .  tesaṃ  aparena
samayena  rāgāyapi  cittaṃ  namati  dosāyapi  cittaṃ  namati mohāyapi
cittaṃ  namati  .  tesaṃ  kukkuccaṃ ahosi bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ
mayañcamhā  adiṭṭhe  diṭṭhasaññino  apatte  pattasaññino  anadhigate
adhigatasaññino   asacchikate   sacchikatasaññino   adhimānena  aññaṃ
byākarimhā  kacci  nu  kho  mayaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannāti .
Te  1-  āyasmato  ānandassa etamatthaṃ ārocesuṃ . āyasmā
ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi . hontiyevānanda 2- bhikkhū
adiṭṭhe  diṭṭhasaññino  apatte  pattasaññino  anadhigate adhigatasaññino
asacchikate   sacchikatasaññino   adhimānena   aññaṃ   byākaronti
tañca  kho  etaṃ abbohārikanti . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne
etasmiṃ  pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi .pe. evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {232.1} yo pana bhikkhu anabhijānaṃ uttarimanussadhammaṃ attūpanāyikaṃ
alamariyañāṇadassanaṃ samudācareyya iti jānāmi iti passāmīti tato aparena
samayena  samanuggāhiyamāno  vā  asamanuggāhiyamāno  vā  āpanno
visuddhāpekkho evaṃ vadeyya ajānamevaṃ āvuso avacaṃ jānāmi apassaṃ
passāmi  tucchaṃ  musā  vilapinti aññatra adhimānā ayampi pārājiko
hoti asaṃvāsoti.
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho na hoti. 2 Yu. Ma. hete ānanda.
   [233]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  anabhijānanti  asantaṃ abhūtaṃ
asaṃvijjamānaṃ  ajānanto  apassanto  attani  kusalaṃ  dhammaṃ  atthi
me  kusalā  1- dhammāti . uttarimanussadhammo nāma jhānaṃ vimokkhaṃ
samādhi   samāpatti   ñāṇadassanaṃ   maggabhāvanā   phalasacchikiriyā
kilesappahānaṃ   vinīvaraṇatā  cittassa  suññāgāre  abhirati  .
Attūpanāyikanti  te  vā  kusale  dhamme  attani upaneti attānaṃ
vā  tesu  kusalesu dhammesu upaneti . ñāṇanti tisso vijjā .
Dassananti yaṃ ñāṇaṃ taṃ dassanaṃ yaṃ dassanaṃ taṃ ñāṇaṃ . Samudācareyyāti
āroceyya  itthiyā  vā  purisassa  vā gahaṭṭhassa vā pabbajitassa
vā . iti jānāmi iti passāmīti jānāmahaṃ ete dhamme passāmahaṃ
ete  dhamme atthi ca me ete dhammā ahañca etesu dhammesu
sandissāmīti.
   [234] Tato aparena samayenāti yasmiṃ khaṇe samudāciṇṇaṃ hoti
taṃ  khaṇaṃ  taṃ  layaṃ  taṃ  muhuttaṃ vītivatte . samanuggāhiyamānoti yaṃ
vatthuṃ  paṭiññātaṃ  hoti  tasmiṃ  vatthusmiṃ  samanuggāhiyamāno  kiṃ
te  adhigataṃ  kinti te adhigataṃ kadā te adhigataṃ kattha te adhigataṃ
katame  te  kilesā  pahīnā  katamesaṃ  tvaṃ  dhammānaṃ  lābhīti .
Asamanuggāhiyamānoti  na  kenaci  vuccamāno . āpannoti pāpiccho
@Footnote: 1 tīsupi potthakesu ekavacananiddeso kato.
Icchāpakato  asantaṃ  abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapitvā  pārājikaṃ
āpattiṃ  āpanno  hoti  .  visuddhāpekkhoti gihī vā hotukāmo
upāsako  vā  hotukāmo  ārāmiko  vā  hotukāmo sāmaṇero
vā  hotukāmo  .  ajānamevaṃ  āvuso  avacaṃ  jānāmi  apassaṃ
passāmīti  nāhaṃ ete dhamme jānāmi nāhaṃ ete dhamme passāmi
natthi ca me ete dhammā na cāhaṃ etesu dhammesu sandissāmīti.
Tucchaṃ  musā  vilapinti  tucchakaṃ  mayā  bhaṇitaṃ  musā  mayā  bhaṇitaṃ
abhūtaṃ  mayā  bhaṇitaṃ  asantaṃ  mayā  bhaṇitaṃ  1-  ajānantena mayā
bhaṇitaṃ. Aññatra adhimānāti ṭhapetvā adhimānaṃ.
   [235] Ayampīti purime upādāya vuccati . pārājiko hotīti
seyyathāpi  nāma  tālo  matthakacchinno  abhabbo  puna  viruḷhiyā
evameva  bhikkhu  pāpiccho icchāpakato asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ
ullapitvā  assamaṇo  hoti  asakyaputtiyo  tena vuccati pārājiko
hotīti . asaṃvāsoti saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhātā
eso saṃvāso nāma. So tena saddhiṃ natthi tena vuccati asaṃvāsoti.
   [236] Uttarimanussadhammo nāma jhānaṃ vimokkhaṃ samādhi samāpatti
ñāṇadassanaṃ  maggabhāvanā  phalasacchikiriyā  kilesappahānaṃ  vinīvaraṇatā
cittassa  suññāgāre  abhirati  .  jhānanti  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ
@Footnote: 1 idaṃ pāṭhattayaṃ Yu. Ma. potthakesu na paññāyati.
Jhānaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ . vimokkhoti suññato vimokkho
animitto  vimokkho  appaṇihito  vimokkho  .  samādhīti  suññato
samādhi  animitto  samādhi  appaṇihito  samādhi  .  samāpattīti
suññatā  samāpatti  animittā  samāpatti  appaṇihitā  samāpatti .
Ñāṇanti  tisso  vijjā  .  maggabhāvanāti  cattāro  satipaṭṭhānā
cattāro  sammappadhānā  cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni  pañca
balāni  satta bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo . phalasacchikiriyāti
sotāpattiphalassa  sacchikiriyā  sakadāgāmiphalassa  sacchikiriyā  anāgāmi-
phalassa  sacchikiriyā  arahattaphalassa  sacchikiriyā  .  kilesappahānanti
rāgassa  pahānaṃ  dosassa  pahānaṃ  mohassa  pahānaṃ  . vinīvaraṇatā
cittassāti  rāgā  cittaṃ vinīvaraṇatā dosā cittaṃ vinīvaraṇatā mohā
cittaṃ  vinīvaraṇatā  .  suññāgāre  abhiratīti  paṭhamena  jhānena
suññāgāre  abhirati  dutiyena  jhānena  suññāgāre abhirati tatiyena
jhānena suññāgāre abhirati catutthena jhānena suññāgāre abhirati.
   [237]  Tīhākārehi  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa  hoti  musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā mayā bhaṇitanti.
   {237.1}   Catūhākārehi   paṭhamaṃ   jhānaṃ   samāpajjinti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa
hoti   musā   bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti
Bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {237.2} Pañcahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ.
   {237.3}  Chahākārehi  paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {237.4} Sattahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [238]  Tīhākārehi  paṭhamaṃ  jhānaṃ samāpajjāmīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti.
   {238.1} Catūhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmīti sampajānamusā
bhaṇantassa āpatti pārājikassa pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti bhaṇantassa
hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {238.2} Pañcahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā  mayā
bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ.
   {238.3}  Chahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {238.4} Sattahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [239]  Tīhākārehi  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpannoti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa  hoti  musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā mayā bhaṇitanti.
   {239.1}  Catūhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannoti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {239.2} Pañcahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannoti sampajānamusā bhaṇantassa
Āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa hoti musā bhaṇissanti bhaṇantassa
hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya
diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ.
   {239.3}  Chahākārehi  paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannoti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {239.4} Sattahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannoti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [240]  Tīhākārehi  paṭhamassa jhānassa lābhimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti.
   {240.1} Catūhākārehi paṭhamassa jhānassa lābhimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {240.2} Pañcahākārehi paṭhamassa jhānassa lābhimhīti sampajāna-
musā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa hoti musā
Bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ.
   {240.3} Chahākārehi paṭhamassa jhānassa lābhimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa  hoti  musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā
mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {240.4} Sattahākārehi paṭhamassa jhānassa lābhimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [241]  Tīhākārehi  paṭhamassa  jhānassa vasimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti.
   {241.1} Catūhākārehi paṭhamassa jhānassa vasimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {241.2} Pañcahākārehi paṭhamassa jhānassa vasimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
Vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ.
   {241.3}  Chahākārehi paṭhamassa jhānassa vasimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {241.4} Sattahākārehi paṭhamassa jhānassa vasimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [242]  Tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayāti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti.
   {242.1} Catūhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayāti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {242.2}  Pañcahākārehi  paṭhamaṃ  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa
hoti  musā  bhaṇissanti bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti
musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ . chahākārehi paṭhamaṃ
Jhānaṃ   sacchikataṃ   mayāti   sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pārājikassa  pubbe  vassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa
hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya
diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {242.3} Sattahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayāti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ (yathā idaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ vitthāritaṃ evaṃ sabbaṃpi vitthāretabbaṃ 1- .)
   [243] Tīhākārehi dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  catutthassa  jhānassa  lābhimhi vasimhi catutthaṃ
jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa
pubbe  vassa  hoti  musā bhaṇissanti bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti
bhaṇitassa  hoti  musā  mayā  bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ
vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [244] Tīhākārehi suññataṃ vimokkhaṃ animittaṃ vimokkhaṃ appaṇihitaṃ
vimokkhaṃ   samāpajjiṃ   samāpajjāmi   samāpanno   appaṇihitassa
vimokkhassa  lābhimhi  vasimhi  appaṇihito  vimokkho sacchikato mayāti
@Footnote: 1 idaṃ vacanaṃ yuropiyapotthake itaresaṃ jhānānaṃ osānavāre ṭhapitaṃ amhākampana
@potthake marammarāmaññapotthakesu ca idha ṭhapitanti daṭṭhabbaṃ.
Sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [245]  Tīhākārehi  suññataṃ samādhiṃ animittaṃ samādhiṃ appaṇihitaṃ
samādhiṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  appaṇihitassa  samādhissa
lābhimhi  vasimhi  appaṇihito  samādhi  sacchikato mayāti sampajānamusā
bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [246]  Tīhākārehi  suññataṃ  samāpattiṃ  animittaṃ  samāpattiṃ
appaṇihitaṃ  samāpattiṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno appaṇihitāya
samāpattiyā  lābhimhi  vasimhi  appaṇihitā  samāpatti  sacchikatā
mayāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [247] Tīhākārehi tisso vijjā samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno
tissannaṃ  vijjānaṃ  lābhimhi  vasimhi  tisso vijjā sacchikatā mayāti
sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [248] Tīhākārehi cattāro satipaṭṭhāne cattāro sammappadhāne
cattāro  iddhipāde  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  catunnaṃ
iddhipādānaṃ  lābhimhi  vasimhi  cattāro iddhipādā sacchikatā mayāti
sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [249]  Tīhākārehi  pañcindriyāni  pañca  balāni  samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  pañcannaṃ  balānaṃ  lābhimhi  vasimhi  pañca
balāni  sacchikatāni  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pārājikassa .pe.
   [250]  Tīhākārehi  satta  bojjhaṅge samāpajjiṃ samāpajjāmi
samāpanno  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  lābhimhi  vasimhi satta bojjhaṅgā
sacchikatā mayāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [251] Tīhākārehi ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ samāpajjiṃ samāpajjāmi
samāpanno   ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  lābhimhi  vasimhi
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  sacchikato mayāti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti pārājikassa .pe.
   [252]  Tīhākārehi  sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmiphalaṃ anāgāmiphalaṃ
arahattaphalaṃ  1-  samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno arahattaphalassa 2-
lābhimhi  vasimhi  arahattaphalaṃ  3-  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā
bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [253] Tīhākārehi rāgo me catto rāgo me vanto rāgo
me  mutto rāgo me pahīno rāgo me paṭinissaṭṭho rāgo me
ukkheṭito  rāgo  me  samukkheṭitoti  sampajānamusā  bhaṇantassa
āpatti  pārājikassa  .pe. tīhākārehi doso me catto .pe.
Moho  me  catto  vanto  mutto pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito
samukkheṭitoti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [254] Tīhākārehi rāgā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā me cittaṃ
vinīvaraṇaṃ  mohā  me  cittaṃ  vinīvaraṇanti  sampajānamusā  bhaṇantassa
@Footnote: 1-3 Yu. Ma. arahattaṃ. 2 arahattassa.
Āpatti  pārājikassa  .pe.  pubbe  vassa  hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā  mayā
bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
                Suddhikaṃ niṭṭhitaṃ.
   [255]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ dutiyañca jhānaṃ samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa dutiyassa ca jhānassa
lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ  dutiyañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi
paṭhamañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno
paṭhamassa  ca  jhānassa  tatiyassa ca jhānassa lābhimhi vasimhi paṭhamañca
jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa
āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi  paṭhamañca jhānaṃ catutthañca
jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa
catutthassa  ca  jhānassa  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ catutthañca
jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa
.pe.
   [256]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  suññatañca  vimokkhaṃ
paṭhamañca  jhānaṃ  animittañca  vimokkhaṃ  paṭhamañca  jhānaṃ  appaṇihitañca
vimokkhaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa
appaṇihitassa  ca  vimokkhassa  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ
Appaṇihito  ca  vimokkho  sacchikato  mayāti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti pārājikassa .pe.
   [257]  Tīhākārehi  paṭhamañca jhānaṃ suññatañca samādhiṃ paṭhamañca
jhānaṃ  animittañca samādhiṃ paṭhamañca jhānaṃ appaṇihitañca samādhiṃ samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa  appaṇihitassa  ca
samādhissa  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ  appaṇihito  ca samādhi
sacchikato mayāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [258]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  suññatañca  samāpattiṃ
paṭhamañca  jhānaṃ  animittañca  samāpattiṃ  paṭhamañca  jhānaṃ  appaṇihitañca
samāpattiṃ   samāpajjiṃ   samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca
jhānassa  appaṇihitāya  ca  samāpattiyā  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca
jhānaṃ  appaṇihitā  ca  samāpatti  sacchikatā  mayāti  sampajānamusā
bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [259] Tīhākārehi paṭhamañca jhānaṃ tisso ca vijjā samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa  tissannañca vijjānaṃ
lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ  tisso  ca  vijjā  sacchikatā
mayāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [260]  Tīhākārehi  paṭhamañca jhānaṃ cattāro ca satipaṭṭhāne
paṭhamañca  jhānaṃ  cattāro  ca sammappadhāne paṭhamañca jhānaṃ cattāro
ca  iddhipāde  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca
Jhānassa  catunnañca  iddhipādānaṃ  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ
cattāro  ca  iddhipādā  sacchikatā  mayāti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti pārājikassa .pe.
   [261]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  pañca  ca  indriyāni
paṭhamañca  jhānaṃ  pañca  ca  balāni samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno
paṭhamassa  ca  jhānassa  pañcannañca  balānaṃ  lābhimhi  vasimhi
paṭhamañca  jhānaṃ  pañca  ca  balāni  sacchikatāni mayāti sampajānamusā
bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [262]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  satta  ca  bojjhaṅge
samāpajjiṃ   samāpajjāmi   samāpanno   paṭhamassa  ca  jhānassa
sattannañca  bojjhaṅgānaṃ  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ satta ca
bojjhaṅgā  sacchikatā  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pārājikassa .pe.
   [263]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ ariyañca aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa  ariyassa
ca  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ ariyo
ca  aṭṭhaṅgiko  maggo  sacchikato  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa
āpatti pārājikassa .pe.
   [264]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ sotāpattiphalañca paṭhamañca
jhānaṃ  sakadāgāmiphalañca  paṭhamañca  jhānaṃ  anāgāmiphalañca  paṭhamañca
Jhānaṃ  arahattaphalañca  1-  samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno paṭhamassa
ca  jhānassa  arahattaphalassa  2-  ca lābhimhi vasimhi paṭhamañca jhānaṃ
arahattaphalañca  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pārājikassa .pe.
   [265]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi
samāpanno  rāgo  ca  me catto .pe. paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ
.pe.  doso  ca  me  catto  .pe.  paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ
.pe.  moho  ca  me  catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho
ukkheṭito   samukkheṭitoti   sampajānamusā   bhaṇantassa  āpatti
pārājikassa .pe.
   [266]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi
samāpanno  rāgā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ dosā ca me cittaṃ
vinīvaraṇaṃ  mohā  ca  me  cittaṃ vinīvaraṇanti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa  hoti  musā  bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā  mayā
bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
           Khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1-2 yaṃ idha arahattaphalanti ca arahattaphalassāti ca dissati taṃ
@yuropiyamarammapotthakesu arahattanti ca arahattassāti ca dissatīti
@sabbattha ñātabbaṃ.
   [267]  Tīhākārehi  dutiyañca  jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  dutiyassa  ca  jhānassa tatiyassa ca jhānassa
lābhimhi  vasimhi  dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi
dutiyañca  jhānaṃ  catutthañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi samāpanno
dutiyassa  ca  jhānassa  catutthassa  ca  jhānassa  lābhimhi  vasimhi
dutiyañca  jhānaṃ  catutthañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi  dutiyañca
jhānaṃ  suññatañca  vimokkhaṃ  dutiyañca  jhānaṃ  animittañca  vimokkhaṃ
dutiyañca  jhānaṃ  appaṇihitañca  vimokkhaṃ  dutiyañca  jhānaṃ  suññatañca
samādhiṃ  dutiyañca  jhānaṃ animittañca samādhiṃ dutiyañca jhānaṃ appaṇihitañca
samādhiṃ  dutiyañca  jhānaṃ  suññatañca  samāpattiṃ  dutiyañca  jhānaṃ
animittañca  samāpattiṃ  dutiyañca  jhānaṃ  *-  appaṇihitañca  samāpattiṃ
dutiyañca  jhānaṃ  tisso  ca  vijjā  dutiyañca  jhānaṃ  cattāro ca
satipaṭṭhāne  dutiyañca  jhānaṃ  cattāro  ca  sammappadhāne  dutiyañca
jhānaṃ  cattāro  ca  iddhipāde dutiyañca jhānaṃ pañca ca indriyāni
dutiyañca  jhānaṃ  satta  ca  bojjhaṅge  dutiyañca  jhānaṃ  ariyañca
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  dutiyañca  jhānaṃ  sotāpattiphalañca  dutiyañca  jhānaṃ
sakadāgāmiphalañca  dutiyañca  jhānaṃ  anāgāmiphalañca  dutiyañca  jhānaṃ
arahattaphalañca  samāpajjiṃ  .pe.  dutiyañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  rāgo
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ ñānaṃ peḌna jhānaṃ
Ca  me  catto  .pe.  doso ca me catto .pe. moho ca
me catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito samukkheṭito
.pe.  dutiyañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  rāgā  ca  me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
dutiyañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  dosā  ca  me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dutiyañca
jhānaṃ  samāpajjiṃ  mohā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇanti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi  dutiyañca
jhānaṃ  paṭhamañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  dutiyassa
ca  jhānassa  paṭhamassa  ca  jhānassa  lābhimhi  vasimhi  dutiyañca
jhānaṃ  paṭhamañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa
āpatti pārājikassa .pe.
               Baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
    Evaṃ ekekaṃ mūlaṃ kātūna baddhacakkaṃ parivattakaṃ kattabbaṃ.
                Idaṃ saṅkhittaṃ 1-.
   [268]  Tīhākārehi  mohā  ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ paṭhamañca
jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  mohā  ca  me  cittaṃ
vinīvaraṇaṃ  paṭhamassa  ca  jhānassa  lābhimhi  vasimhi  mohā  ca me
cittaṃ  vinīvaraṇaṃ  paṭhamañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi  mohā  ca
me  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ  dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  catutthañca
@Footnote: 1 idaṃ pāṭhadvayaṃ yuropiyapotthakeyeva na dissati.
Jhānaṃ   suññatañca  vimokkhaṃ  animittañca  vimokkhaṃ  appaṇihitañca
vimokkhaṃ   suññatañca  samādhiṃ  animittañca  samādhiṃ  appaṇihitañca
samādhiṃ  suññatañca  samāpattiṃ  animittañca  samāpattiṃ  appaṇihitañca
samāpattiṃ  tisso  ca  vijjā  cattāro  ca satipaṭṭhāne cattāro
ca  sammappadhāne  cattāro  ca  iddhipāde  pañca  ca indriyāni
pañca  ca  balāni  satta  ca  bojjhaṅge  ariyañca aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
sotāpattiphalañca   sakadāgāmiphalañca   anāgāmiphalañca  arahattaphalañca
samāpajjiṃ .pe. rāgo ca me catto .pe. Doso ca me catto .pe.
Moho  ca me catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito
samukkheṭito rāgā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
mohā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇanti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti
pārājikassa .pe.
            Ekamūlakaṃ saṅkhittaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
   [269]  Dumūlakampi  timūlakampi catumūlakampi pañcamūlakampi chamūlakampi
sattamūlakampi  aṭṭhamūlakampi  navamūlakampi  dasamūlakampi  yathā  ekamūlakaṃ
vitthāritaṃ evameva vitthāretabbaṃ.
                 Idaṃ sabbamūlakaṃ.
   [270]  Tīhākārehi  .pe.  sattahākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ
dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  catutthañca  jhānaṃ  suññatañca
@Footnote: 1 Yu. potthake na paññāyati.
Vimokkhaṃ  animittañca  vimokkhaṃ  appaṇihitañca  vimokkhaṃ  suññatañca
samādhiṃ   animittañca   samādhiṃ  appaṇihitañca  samādhiṃ  suññatañca
samāpattiṃ  animittañca  samāpattiṃ  appaṇihitañca  samāpattiṃ  tisso
ca  vijjā  cattāro  ca  satipaṭṭhāne  cattāro ca sammappadhāne
cattāro  ca  iddhipāde  pañca  ca  indriyāni  pañca ca balāni
satta  ca  bojjhaṅge  ariyañca  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  sotāpattiphalañca
sakadāgāmiphalañca    anāgāmiphalañca   arahattaphalañca   samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  .pe.  rāgo  ca  me  catto  .pe.
Doso ca me catto .pe. moho ca me catto vanto mutto pahīno
paṭinissaṭṭho  ukkheṭito  samukkheṭito  rāgā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
dosā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ  mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇanti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa
hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa
hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ
vinidhāya bhāvaṃ.
               Sabbamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
             Suddhikavārakathā niṭṭhitā 1-.
@Footnote: 1 idaṃ pāṭhadvayaṃ sabbapotthakesu na dissati.
   [271]  Tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo dutiyaṃ
jhānaṃ   samāpajjinti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti pārājikassa na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa
   {271.1} .pe. tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo
tatiyaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā  bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa
.pe.  tīhākārehi  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  vattukāmo  catutthaṃ
jhānaṃ   samāpajjinti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti pārājikassa na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa
   {271.2} .pe. tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo
suññataṃ  vimokkhaṃ  animittaṃ  vimokkhaṃ appaṇihitaṃ vimokkhaṃ suññataṃ samādhiṃ
animittaṃ  samādhiṃ appaṇihitaṃ samādhiṃ suññataṃ samāpattiṃ animittaṃ samāpattiṃ
appaṇihitaṃ  samāpattiṃ  tisso  vijjā cattāro satipaṭṭhāne cattāro
sammappadhāne  cattāro  iddhipāde pañcindriyāni pañca balāni satta
bojjhaṅge  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmiphalaṃ
anāgāmiphalaṃ   arahattaphalaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā  bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa  .pe.  tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo
rāgo  me  catto  .pe. doso me catto .pe. moho me
catto  vanto  mutto  pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito samukkheṭitoti
Sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa
na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa .pe.
   {271.3} Tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo rāgā
me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ mohā me cittaṃ vinīvaraṇanti
sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa
na  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  pubbe vassa hoti musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya  diṭṭhiṃ  vinidhāya  khantiṃ  vinidhāya
ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
    Vatthunissārakassa nikkhepapadassa khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [272]  Tīhākārehi dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo tatiyaṃ
jhānaṃ   samāpajjinti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa
.pe.  tīhākārehi  dutiyaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  vattukāmo  mohā
me  cittaṃ  vinīvaraṇanti  sampajānamusā  bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa
.pe.  tīhākārehi  dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo paṭhamaṃ jhānaṃ
samāpajjinti   sampajānamusā  bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti
@Footnote: 1 Yu. vattuvisārakassa ekamūlakassa khaṇḍacakkaṃ. Ma. vatthuvisārakassa
@khaṇḍacakkaṃ.
Pārājikassa na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa .pe.
        Vatthunissārakassa 1- ekamūlakaṃ 2- baddhacakkaṃ 3-.
                Mūlaṃ 4- saṅkhittaṃ.
   [273]  Tīhākārehi  mohā me cittaṃ vinīvaraṇanti vattukāmo
paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā  bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa
.pe. tīhākārehi mohā me cittaṃ vinīvaraṇanti vattukāmo dosā me
cittaṃ  vinīvaraṇanti  sampajānamusā  bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti
pārājikassa na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa .pe.
        Vatthunissārakassa ekamūlakaṃ saṅkhittaṃ niṭṭhitaṃ.
   [274]  Tīhākārehi paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca jhānaṃ samāpajjinti
vattukāmo  tatiyañca  jhānaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā  bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa  .pe.  tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  dutiyañca  jhānaṃ
samāpajjinti  vattukāmo  mohā  me cittaṃ vinīvaraṇanti sampajānamusā
@Footnote: 1 yamidha vatthunissārakassāti taṃ yuropiyapotthake vattuvisārakassāti
@marammapotthake vatthuvisārakassāti rāmaññapotthake vatthunissārakassāti
@dissatīti sabbattha ñātabbaṃ. 2 Yu. Ma. Rā.ekamūlakassa. 3-4 Yu.
@Ma. baddhacakkamūlaṃ saṅkhittaṃ.
Bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa
āpatti thullaccayassa .pe.
            Vatthunissārakassa dumūlakaṃ khaṇḍacakkaṃ.
   [275]  Tīhākārehi dutiyañca jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ samāpajjinti
vattukāmo  catutthaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā  bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa  .pe.  tīhākārehi  dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ
samāpajjinti  vattukāmo  mohā  me cittaṃ vinīvaraṇanti sampajānamusā
bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa
āpatti  thullaccayassa  .pe.  tīhākārehi  dutiyañca  jhānaṃ tatiyañca
jhānaṃ  samāpajjinti  vattukāmo paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti sampajānamusā
bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa
āpatti thullaccayassa .pe.
           Vatthunissārakassa dumūlakaṃ baddhacakkaṃ.
   [276] Tīhākārehi dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ mohā ca me cittaṃ
vinīvaraṇanti  vattukāmo  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā
bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa
āpatti  thullaccayassa  .pe.  tīhākārehi  dosā  ca  me cittaṃ
vinīvaraṇaṃ mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇanti vattukāmo rāgā me cittaṃ
vinīvaraṇanti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti
Pārājikassa na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa .pe.
      Vatthunissārakassa dumūlakaṃ saṅkhittaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [277]  Timūlakaṃpi  catumūlakaṃpi  pañcamūlakaṃpi  chamūlakaṃpi  sattamūlakaṃpi
aṭṭhamūlakaṃpi  navamūlakaṃpi  dasamūlakaṃpi  kātabbaṃ  yathā  nikkhittapadānaṃ
ekekamūlakaṃpi  kathetabbaṃ  .  yathā  ekamūlakaṃ  vitthāritaṃ  evameva
vitthāretabbaṃ.
                 Idaṃ sabbamūlakaṃ.
   [278]  Tīhākārehi  .pe.  sattahākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ
dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  catutthañca  jhānaṃ suññatañca vimokkhaṃ
animittañca  vimokkhaṃ  appaṇihitañca  vimokkhaṃ  suññatañca  samādhiṃ
animittañca  samādhiṃ  appaṇihitañca  samādhiṃ  suññatañca  samāpattiṃ
animittañca  samāpattiṃ  appaṇihitañca  samāpattiṃ  tisso  ca  vijjā
cattāro  ca  satipaṭṭhāne  cattāro ca sammappadhāne cattāro ca
iddhipāde pañca ca indriyāni pañca ca balāni satta ca bojjhaṅge
ariyañca   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ   sotāpattiphalañca  sakadāgāmiphalañca
anāgāmiphalañca   arahattaphalañca   samāpajjiṃ   rāgo  ca  me
catto  .pe.  doso  ca  me  catto  .pe.  moho ca me
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu dumūlakaṃ na vibhajitaṃ. ekamūlakato paṭṭhāya
@dumūlakampi timūlakampi .pe. dasamūlakampi evameva kātabbaṃ.
@idaṃ sabbamūlakanti ettakameva tattha likhitaṃ.
Catto  vanto  mutto  pahīno  paṭinissaṭṭho ukkheṭito samukkheṭito
rāgā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ  dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇanti
vattukāmo  mohā  ca me cittaṃ vinīvaraṇanti sampajānamusā bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa  pubbe  vassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa
hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā  mayā  bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ 1-.
          Vatthunissārakassa cakkapeyyālaṃ niṭṭhitaṃ.
             Vattukāmavārakathā niṭṭhitā.
   [279]  Tīhākārehi  yo te vihāre vasi so bhikkhu paṭhamaṃ
jhānaṃ  samāpajji  samāpajjati  samāpanno so bhikkhu paṭhamassa jhānassa
lābhī  vasī  tena  bhikkhunā  paṭhamaṃ  jhānaṃ  sacchikatanti sampajānamusā
bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  na  paṭivijānantassa
āpatti   dukkaṭassa  pubbe  vassa  hoti  musā  bhaṇissanti
bhaṇantassa   hoti   musā   bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā
mayā bhaṇitanti.
   {279.1} Catūhākārehi pañcahākārehi chahākārehi sattahākārehi
yo  te  vihāre vasi so bhikkhu paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajji samāpajjati
samāpanno  so  bhikkhu  paṭhamassa  jhānassa  lābhī  vasī  tena
bhikkhunā   paṭhamaṃ   jhānaṃ  sacchikatanti  sampajānamusā  bhaṇantassa
@Footnote: 1 ito paraṃ Yu. potthake vattuvisārakassa sabbamūlakantipi atthi.
Paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
dukkaṭassa  pubbe  vassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa
hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā  mayā  bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   {279.2} Tīhākārehi yo te vihāre vasi so bhikkhu dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ
jhānaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  suññataṃ  vimokkhaṃ  animittaṃ  vimokkhaṃ appaṇihitaṃ
vimokkhaṃ  suññataṃ  samādhiṃ  animittaṃ  samādhiṃ  appaṇihitaṃ  samādhiṃ
suññataṃ  samāpattiṃ  animittaṃ  samāpattiṃ  appaṇihitaṃ  samāpattiṃ  tisso
vijjā cattāro satipaṭṭhāne cattāro sammappadhāne cattāro iddhipāde
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅge  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmiphalaṃ  anāgāmiphalaṃ arahattaphalaṃ samāpajji
samāpajjati  samāpanno  so  bhikkhu  arahattaphalassa  lābhī vasī tena
bhikkhunā   arahattaphalaṃ   sacchikatanti   sampajānamusā   bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
dukkaṭassa  .pe.  tīhākārehi yo te vihāre vasi tassa bhikkhuno
rāgo catto .pe. doso catto .pe. moho catto vanto mutto
pahīno  paṭinissaṭṭho  ukkheṭito samukkheṭitoti sampajānamusā bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
dukkaṭassa  .pe.  tīhākārehi yo te vihāre vasi tassa bhikkhuno
rāgā  cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā cittaṃ vinīvaraṇaṃ mohā cittaṃ vinīvaraṇanti
Sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa
na  paṭivijānantassa  āpatti  dukkaṭassa  pubbe  vassa  hoti musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya  diṭṭhiṃ  vinidhāya  khantiṃ  vinidhāya
ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   {279.3} Tīhākārehi yo te vihāre vasi so bhikkhu suññāgāre
paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  samāpajji
samāpajjati   samāpanno   so  bhikkhu  suññāgāre  catutthassa
jhānassa  lābhī  vasī  tena  bhikkhunā  suññāgāre  catutthaṃ  jhānaṃ
sacchikatanti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa   na  paṭivijānantassa  āpatti  dukkaṭassa  pubbe
vassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti
bhaṇitassa  hoti  musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya  diṭṭhiṃ  vinidhāya
khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ 1-.
@Footnote: 1 ito paraṃ tesu tesu potthakesu nānattaṃ hoti. tattha amhākaṃ
@potthake tāva paṇṇarasapi gamanāni evaṃ kātabbānīti paññāyati.
@Yu. Ma. potthakesu peyyālapaṇṇarasagamanāni evameva vitthāretabbānīti.
@rāmaññapotthake pana na kiñci dissati. taṃ yuttaṃ. kasmā.
@tabbaṇṇanāyaṃ yo te vihāre vasīti vārena saddhiṃ peyyālapaṇṇarasakassa
@dassitattā. idaṃ pana rāmaññapotthakaṃ anuvattitvā sodhitanti veditabbaṃ.
   [280] Tīhākārehi yo te cīvaraṃ paribhuñji yo te piṇḍapātaṃ
paribhuñji yo te senāsanaṃ paribhuñji yo te gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
paribhuñji yena te vihāro paribhutto yena te cīvaraṃ paribhuttaṃ yena te
piṇḍapāto  paribhutto  yena  te  senāsanaṃ  paribhuttaṃ  yena  te
gilānapaccayabhesajjaparikkhāro  paribhutto  yaṃ  tvaṃ  āgamma  vihāraṃ
adāsi  cīvaraṃ  adāsi  piṇḍapātaṃ  adāsi  senāsanaṃ  adāsi
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   adāsi   so   bhikkhu  suññāgāre
paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  samāpajji
samāpajjati   samāpanno   so  bhikkhu  suññāgāre  catutthassa
jhānassa  lābhī  vasī  tena  bhikkhunā  suññāgāre  catutthaṃ  jhānaṃ
sacchikatanti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa  na  paṭivijānantassa  āpatti  dukkaṭassa  pubbe  vassa
hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa
hoti  musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya
ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
               Peyyālapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Paccayapaṭisaṃyuttavārakathā 1- niṭṭhitā.
   [281]  Anāpatti  adhimānena anullapanādhippāyassa ummattakassa
khittacittassa vedanaṭṭassa ādikammikassāti.
@Footnote: 1 Rā. paccayapaṭisaṃyuttakathā. Yu. Ma. potthakesu pana na kiñci dissati.
   [282] Adhimāne 1- araññamhi    piṇḍopajjhāriyāpatho
         saññojanā raho dhammā    vihāro paccupaṭṭhito
               na dukkaraṃ viriyamathopi maccuno
               bhāyāvuso vippaṭisāri sammā
               viriyena yogena arādhanāya
               atha vedanāya adhivāsanā duve
         brāhmaṇe pañca vatthūni    aññaṃ byākaraṇā tayo
         agārāvaraṇā kāmā       rati cāpi apakkami 2-
               aṭṭhi pesī ubho gāvaghātakā
               piṇḍo sākuṇiko nicchavorabbhi
               asi ca sūkariko satti māgavi
               usu ca kāraṇiko sūci sārathi
               yo ca sibbiyati sūcako hi so
               aṇḍabhāri ahū gāmakūṭako
               kūpe nimuggo hi so pāradāriko
               gūthakhādī ahū duṭṭhabrāhmaṇo
               nicchavitthī aticārinī ahū
               maṅgulitthī ahū ikkhaṇitthikā
@Footnote: 1 Yu. adhimānena. 2 Yu. ratiyā pana pakkami.
               Okilinī sapattiṅgārokiri
               sīsacchinno ahū coraghātako
               bhikkhu bhikkhunī sikkhamānā
               sāmaṇero atha sāmaṇerikā
               kassapassa vinayasmiṃ pabbajjā
               pāpakammaṃ te akariṃsu tāvade
         tapodā rājagahe yuddhaṃ      nāgānogāhanena ca
         sobhito arahaṃ bhikkhu        pañcakappasataṃ sareti.
   [283] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu adhimānena aññaṃ
byākāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  bhagavatā  sikkhāpadaṃ paññattaṃ
kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannoti . athakho so bhikkhu
bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Anāpatti bhikkhu adhimānenāti.
   [284] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paṇidhāya araññe
viharati evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti . taṃ jano sambhāvesi. Tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti bhikkhu pārājikassa na ca bhikkhave
paṇidhāya araññe vatthabbaṃ yo vaseyya āpatti dukkaṭassāti.
   {284.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paṇidhāya piṇḍāya
carati evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti. Taṃ jano sambhāvesi. Tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  anāpatti bhikkhu pārājikassa na ca bhikkhave paṇidhāya
piṇḍāya caritabbaṃ yo careyya āpatti dukkaṭassāti.
   [285]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu aññataraṃ
bhikkhuṃ  etadavoca  ye  āvuso  amhākaṃ upajjhāyassa saddhivihārikā
sabbe va arahantoti . tassa kukkuccaṃ ahosi . bhagavato etamatthaṃ
ārocesi . kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . ullapanādhippāyo ahaṃ bhagavāti.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {285.1}  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ
bhikkhuṃ  etadavoca  ye  āvuso  amhākaṃ upajjhāyassa antevāsikā
sabbe  va  mahiddhikā  mahānubhāvāti  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  kiṃcitto  tvaṃ  bhikkhūti .
Ullapanādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa
āpatti thullaccayassāti.
   [286]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu paṇidhāya
caṅkamati 1- evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti . taṃ jano sambhāvesi.
Tassa  kukkuccaṃ ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . anāpatti
bhikkhu  pārājikassa  na  ca  bhikkhave  paṇidhāya  caṅkamitabbaṃ  yo
caṅkameyya āpatti dukkaṭassāti.
   {286.1}  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu paṇidhāya
tiṭṭhati  .pe.  paṇidhāya  nisīdati  2-  .pe.  paṇidhāya  seyyaṃ
kappeti 3- evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti . taṃ jano sambhāvesi.
@Footnote: 1 Yu. Ma. caṅkami. 2 Yu. Ma. nisīdi. 3 sabbattha kappesīti dissati.
Tassa  kukkuccaṃ ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . anāpatti
bhikkhu  pārājikassa na ca bhikkhave paṇidhāya seyyā kappetabbā 1-
yo kappeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [287]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa
bhikkhuno  uttarimanussadhammaṃ  ullapati  .  sopi  evamāha  mayhaṃpi
āvuso  saññojanā  pahīnāti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu āpanno
pārājikanti.
   [288]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu rahogato
uttarimanussadhammaṃ  ullapati  .  paracittavidū bhikkhu taṃ bhikkhuṃ apasādesi
mā  āvuso  evarūpaṃ  abhaṇi  nattheso tuyhanti . tassa kukkuccaṃ
ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . anāpatti bhikkhu pārājikassa
āpatti dukkaṭassāti.
   {288.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rahogato uttari-
manussadhammaṃ ullapati . devatā taṃ bhikkhuṃ apasādesi mā bhante evarūpaṃ
abhaṇi nattheso tuyhanti . tassa kukkuccaṃ ahosi . Bhagavato etamatthaṃ
ārocesi. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [289]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu aññataraṃ
upāsakaṃ  etadavoca  yo  āvuso  tuyhaṃ vihāre vasati so bhikkhu
@Footnote: 1 sabbattha seyyaṃ kappetabbanti dissati.
Arahāti . so ca bhikkhu 1- tassa vihāre vasati . tassa kukkuccaṃ
ahosi  . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti .
Ullapanādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa
āpatti thullaccayassāti.
   {289.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ upāsakaṃ
etadavoca yaṃ tvaṃ āvuso bhikkhuṃ  upaṭṭhāsi 2- cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena so bhikkhu arahāti . so ca taṃ bhikkhuṃ
upaṭṭhāti  3-  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena .
Tassa kukkuccaṃ ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . Kiṃcitto tvaṃ
bhikkhūti . ullapanādhippāyo ahaṃ bhagavāti . Anāpatti bhikkhu pārājikassa
āpatti thullaccayassāti.
   [290]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  taṃ  bhikkhū etadavocuṃ atthāyasmato uttarimanussadhammoti .
Nāvuso  dukkaraṃ  aññaṃ  byākātunti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi
ye  kho  te  bhagavato  sāvakā  te  evaṃ  vadeyyuṃ ahañcamhi
na  bhagavato  sāvako  kacci  nu  kho  ahaṃ  pārājikaṃ  āpattiṃ
āpannoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  kiṃcitto  tvaṃ
bhikkhūti  .  anullapanādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti bhikkhu
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho na paññāyati. 2 Yu. Ma. upaṭṭhesi.
@3 Yu. Ma. upaṭṭheti.
Anullapanādhippāyassāti 1-.
   {290.1}  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  taṃ  bhikkhū etadavocuṃ atthāyasmato uttarimanussadhammoti .
Ārādhanīyo  kho āvuso dhammo āraddhaviriyenāti . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {290.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū etadavocuṃ mā kho āvuso bhāyīti . Nāhaṃ āvuso maccuno
bhāyāmīti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
anullapanādhippāyassāti.
   {290.3} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū etadavocuṃ mā kho āvuso bhāyīti. Yo nūnāvuso vippaṭisārī
assa  so  bhāyeyyāti  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {290.4}  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  taṃ  bhikkhū etadavocuṃ atthāyasmato uttarimanussadhammoti .
Ārādhanīyo  kho  āvuso  dhammo  sammāpayuttenāti  .  tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {290.5}   Tena   kho   pana   samayena   aññataro
@Footnote: 1 ito pure yuropiyapotthake ekaṃ vatthu atirekaṃ hoti. tattha
@hi vuttaṃ tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. taṃ
@bhikkhū etadavocuṃ atthāyasmato uttarimanussadhammoti. na āvuso
@dukkaraṃ ārādhetunti. tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
@bhikkhu anullapanādhippāyassāti. taṃ sabbesu potthakesu na dissati.
Bhikkhu  gilāno  hoti  .  taṃ  bhikkhū  etadavocuṃ  atthāyasmato
uttarimanussadhammoti   .   ārādhanīyo  kho  āvuso  dhammo
āraddhaviriyenāti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti
bhikkhu  anullapanādhippāyassāti  .  tena  kho  pana  samayena
aññataro  bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū etadavocuṃ atthāyasmato
uttarimanussadhammoti . ārādhanīyo kho āvuso dhammo yuttayogenāti.
Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {290.6} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ  bhikkhū  etadavocuṃ  kaccāvuso  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyanti .
Nāvuso sakkā yena vā tena vā adhivāsetunti . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {290.7} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū etadavocuṃ kaccāvuso khamanīyaṃ kacci yāpanīyanti. Nāvuso sakkā
puthujjanena  adhivāsetunti  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. bhagavato
etamatthaṃ ārocesi . kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . ullapanādhippāyo ahaṃ
bhagavāti. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [291]  Tena  kho  pana samayena aññataro brāhmaṇo bhikkhū
nimantetvā  etadavoca  āyantu  bhonto  arahantoti  .  tesaṃ
kukkuccaṃ  ahosi  mayañcamhā  na  arahanto  1- ayañca brāhmaṇo
@Footnote: 1 Yu. Ma. anarahanto.
Amhe arahantavādena samudācarati kathaṃ nu kho amhehi paṭipajjitabbanti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anāpatti bhikkhave pasādabhaññeti.
   {291.1}  Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo bhikkhū
nimantetvā  etadavoca  nisīdantu  bhonto  arahantoti  .pe.
Bhuñjantu  bhonto  arahantoti  .pe.  tappentu bhonto arahantoti
.pe.  gacchantu  bhonto  arahantoti  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi
mayañcamhā  na  arahanto  ayañca  brāhmaṇo amhe arahantavādena
samudācarati  kathaṃ  nu  kho  amhehi  paṭipajjitabbanti  .  bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ. Anāpatti bhikkhave pasādabhaññeti.
   [292]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa
bhikkhuno  uttarimanussadhammaṃ  ullapati  .  sopi  evamāha  mayhaṃpi
āvuso  āsavā  pahīnāti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {292.1}  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa
bhikkhuno  uttarimanussadhammaṃ ullapati . sopi evamāha mayhaṃpi āvuso
ete dhammā saṃvijjantīti . tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ
ārocesi. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {292.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa bhikkhuno
uttarimanussadhammaṃ ullapati . sopi evamāha ahaṃpi āvuso etesu dhammesu
sandissāmīti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Āpattiṃ
Tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [293] Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ ñātakā etadavocuṃ
ehi bhante agāraṃ ajjhāvasāti . abhabbo kho āvuso mādiso agāraṃ
ajjhāvasitunti . tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi.
Kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . anullapanādhippāyo ahaṃ bhagavāti . anāpatti
bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {293.1} Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ ñātakā etadavocuṃ
ehi bhante kāme paribhuñjāti . āvaṭā me āvuso kāmāti .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . kiṃcitto
tvaṃ  bhikkhūti  .  anullapanādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti
bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {293.2} Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ ñātakā etadavocuṃ
abhiramasi bhanteti . abhirato ahaṃ āvuso paramāya abhiratiyāti. Tassa
kukkuccaṃ ahosi ye kho te bhagavato sāvakā te evaṃ vadeyyuṃ ahañcamhi
na bhagavato sāvako kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannoti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesi . Kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti. Anullapanādhippāyo
ahaṃ bhagavāti. Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   [294]  Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū katikaṃ katvā
aññatarasmiṃ  āvāse  vassaṃ  upagacchiṃsu  yo  imamhā  āvāsā
paṭhamaṃ  pakkamissati  taṃ  mayaṃ  arahāti  jānissāmāti  .  aññataro
Bhikkhu  maṃ arahāti jānantūti tamhā āvāsā paṭhamaṃ pakkāmi 1- .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  kacci  nu  kho  ahaṃ  pārājikaṃ  āpattiṃ
āpannoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  āpattiṃ  tvaṃ
bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [295] Tena 2- samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana samayena āyasmā ca lakkhaṇo
āyasmā  ca  mahāmoggallāno  gijjhakūṭe  pabbate  viharanti .
Athakho   āyasmā  mahāmoggallāno  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yenāyasmā  lakkhaṇo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  lakkhaṇaṃ  etadavoca  āyāmāvuso  lakkhaṇa  rājagahaṃ
piṇḍāya  pavisissāmāti  .  evamāvusoti  kho  āyasmā  lakkhaṇo
āyasmato  mahāmoggallānassa  paccassosi  .  athakho  āyasmā
mahāmoggallāno   gijjhakūṭā  pabbatā  orohanto  aññatarasmiṃ
padese  sitaṃ  pātvākāsi  . athakho āyasmā lakkhaṇo āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  etadavoca  ko  nu  kho āvuso mahāmoggallāna
hetu  ko  paccayo sitassa pātukammāyāti . akālo kho āvuso
lakkhaṇa  etassa paṇhassa byākaraṇāya 3- bhagavato maṃ santike etaṃ
paṇhaṃ  pucchāti  .  athakho  āyasmā  ca  lakkhaṇo  āyasmā ca
@Footnote: 1 Yu. Ma. pakkami. 2 Yu. Rā. tena kho pana. 3 Yu. Ma. potthakesu
@ayaṃ pāṭho na dissati.
Mahāmoggallāno   rājagahe   piṇḍāya   caritvā   pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
lakkhaṇo   āyasmantaṃ   mahāmoggallānaṃ  etadavoca  idhāyasmā
mahāmoggallāno   gijjhakūṭā  pabbatā  orohanto  aññatarasmiṃ
padese sitaṃ pātvākāsi ko nu kho āvuso moggallāna hetu ko
paccayo  sitassa  pātukammāyāti  .  idhāhaṃ  āvuso  gijjhakūṭā
pabbatā  orohanto  addasaṃ  aṭṭhikasaṅkhalikaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tamenaṃ
gijjhāpi kaṅkāpi 1- kulalāpi anupatitvā anupatitvā phāsuḷantarikāhi 2-
vitudenti vitacchenti 3- virājenti 4- svāssudaṃ 5- aṭṭassaraṃ karoti
tassa  mayhaṃ  āvuso etadahosi acchariyaṃ vata bho abbhūtaṃ vata bho
evarūpopi  nāma  satto  bhavissati evarūpopi nāma yakkho bhavissati
evarūpopi nāma peto bhavissati 6- evarūpopi nāma attabhāvapaṭilābho
bhavissatīti  .  bhikkhū  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti uttarimanussadhammaṃ
āyasmā  mahāmoggallāno  ullapatīti  .  athakho  bhagavā  bhikkhū
@Footnote: 1 Yu. Ma. kākāpi. 2 Ma. phāsuḷantarikādīhi. 3-4 Yu. Ma. potthakesu
@idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati. 5 tabbaṇṇanāyaṃ sāsudanti āgataṃ. tattha hi
@vuttaṃ sāsudaṃ aṭṭassaraṃ karotīti ettha sudanti nipāto. sā
@aṭṭhikasaṅkhalikā aṭṭassaraṃ āturassaraṃ karotīti attho. 6 evarūpopi
@nāma peto bhavissatīti Yu. Ma. potthakesu na dissati.
Āmantesi  cakkhubhūtā  vata  bhikkhave  sāvakā  viharanti  ñāṇabhūtā
vata  bhikkhave  sāvakā  viharanti  yatra  hi nāma sāvako evarūpaṃ
ñassati  vā  dakkhati  vā  sakkhiṃ vā karissati pubbe va me so
bhikkhave  satto  diṭṭho  ahosi  apicāhaṃ  na  byākāsiṃ ahañcetaṃ
byākareyyaṃ  pare  ca  me na saddaheyyuṃ ye me na saddaheyyuṃ
tesantaṃ  assa  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya  eso bhikkhave satto
imasmiṃyeva  rājagahe goghātako ahosi so tassa kammassa vipākena
bahūni  vassāni  bahūni  vassasatāni  bahūni  vassasahassāni  bahūni
vassasatasahassāni  niraye  pacitvā  tasseva  kammassa vipākāvasesena
evarūpaṃ  attabhāvapaṭilābhaṃ  paṭisaṃvedeti  saccaṃ  bhikkhave moggallāno
āha anāpatti bhikkhave moggallānassāti .pe.
   {295.1} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
maṃsapesiṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tamenaṃ gijjhāpi kaṅkāpi kulalāpi anupatitvā
anupatitvā vitudenti 1- vitacchenti virājenti 2- svāssudaṃ aṭṭassaraṃ
karoti .pe. Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe goghātako ahosi .pe.
   {295.2} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
maṃsapiṇḍaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tamenaṃ gijjhāpi kaṅkāpi kulalāpi anupatitvā
anupatitvā  vitudenti  vitacchenti  virājenti  svāssudaṃ  aṭṭassaraṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho natthi. 2 Yu. Ma. vibhajenti. ito
@paraṃ pacchimaṃ pāṭhadvayaññeva tattha dissati no purimo pāṭho.
Karoti  .pe. eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe sākuṇiko
ahosi .pe.
   {295.3} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
nicchaviṃ  purisaṃ  vehāsaṃ  gacchantaṃ  tamenaṃ  gijjhāpi kaṅkāpi kulalāpi
anupatitvā  anupatitvā  vitudenti  vitacchenti  virājenti  svāssudaṃ
aṭṭassaraṃ  karoti .pe. eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe
orabbhiko ahosi .pe.
   {295.4} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
asilomaṃ purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa te asī uppatitvā uppatitvā
tasseva  kāye  nipatanti  svāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe. eso
bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe sūkariko ahosi .pe.
   {295.5} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
sattilomaṃ purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa tā sattiyo uppatitvā uppatitvā
tasseva kāye nipatanti svāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe. Eso bhikkhave
satto imasmiṃyeva rājagahe māgaviko ahosi .pe.
   {295.6} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
usulomaṃ purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa te usū uppatitvā uppatitvā
tasseva  kāye  nipatanti  svāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe. eso
bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe kāraṇiko ahosi .pe.
   {295.7} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
sūcilomaṃ purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa tā sūciyo uppatitvā uppatitvā
Tasseva  kāye  nipatanti  svāssudaṃ  aṭṭassaraṃ  karoti  .pe.
Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe sārathi ahosi .pe.
   {295.8} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
sūcilomaṃ purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa tā sūciyo sīse pavisitvā mukhato
nikkhamanti  mukhe  pavisitvā urato nikkhamanti ure pavisitvā udarato
nikkhamanti  udare  pavisitvā ūrūhi nikkhamanti ūrūsu pavisitvā jaṅghāhi
nikkhamanti  jaṅghāsu  pavisitvā  pādehi nikkhamanti svāssudaṃ aṭṭassaraṃ
karoti  .pe.  eso  bhikkhave  satto  imasmiṃyeva  rājagahe
sūciko 1- ahosi .pe.
   {295.9} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
kumbhaṇḍaṃ  purisaṃ  vehāsaṃ  gacchantaṃ  so  2-  gacchantopi  te va
aṇḍe  khandhe  oropetvā  gacchanti nisīdantopi tesveva aṇḍesu
nisīdati  tamenaṃ  gijjhāpi  kaṅkāpi  kulalāpi  anupatitvā  anupatitvā
vitudenti  vitacchenti  virājenti  svāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe.
Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe gāmakūṭo ahosi .pe.
   {295.10} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
purisaṃ gūthakūpe sasīsakaṃ nimuggaṃ .pe. eso bhikkhave satto imasmiṃyeva
rājagahe paradāriko ahosi .pe.
   {295.11}  Idhāhaṃ  āvuso  gijjhakūṭā  pabbatā orohanto
addasaṃ  purisaṃ  gūthakūpe  sasīsakaṃ  nimuggaṃ  ubhohi  hatthehi  gūthaṃ
khādantaṃ  .pe.  eso  bhikkhave  satto  imasmiṃyeva  rājagahe
@Footnote: 1 Yu. Ma. sūcako. 2 Yu. sa..
Duṭṭhabrāhmaṇo  ahosi  so  kassapassa  sammāsambuddhassa  pāvacane
bhikkhusaṅghaṃ  bhattena  nimantetvā  doṇiyā  gūthassa pūrāpetvā kālaṃ
ārocāpetvā etadavoca ito 1- bhonto yāvadatthaṃ bhuñjantu ceva
harantu  cāti  so  tassa  kammassa  vipākena bahūni vassāni bahūni
vassasatāni  bahūni  vassasahassāni  bahūni  vassasatasahassāni  niraye
pacitvā  tasseva  kammassa  vipākāvasesena evarūpaṃ attabhāvapaṭilābhaṃ
paṭisaṃvedeti  saccaṃ  bhikkhave  moggallāno  āha anāpatti bhikkhave
moggallānassāti  .pe.  idhāhaṃ  āvuso  gijjhakūṭā  pabbatā
orohanto  addasaṃ  nicchaviṃ  itthiṃ vehāsaṃ gacchantiṃ tamenaṃ gijjhāpi
kaṅkāpi kulalāpi anupatitvā anupatitvā vitudenti vitacchenti virājenti
sāssudaṃ  aṭṭassaraṃ karoti esā bhikkhave itthī imasmiṃyeva rājagahe
aticārinī  ahosi .pe. saccaṃ bhikkhave moggallāno āha anāpatti
bhikkhave moggallānassāti.
   {295.12} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ itthiṃ
duggandhaṃ  maṅguliṃ  vehāsaṃ  gacchantiṃ tamenaṃ gijjhāpi kaṅkāpi kulalāpi
anupatitvā anupatitvā vitudenti vitacchenti virājenti sāssudaṃ aṭṭassaraṃ
karoti .pe. Esā bhikkhave itthī imasmiṃyeva rājagahe ikkhaṇikā ahosi .pe.
Idhāhaṃ  āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ itthiṃ uppakkaṃ
okiliniṃ okiraṇiṃ vehāsaṃ gacchantiṃ sāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe. Esā
@Footnote: 1 Yu. Ma. aho.
Bhikkhave  itthī  kāliṅgassa  rañño  aggamahesī  ahosi  1-  sā
issāpakatā sapattiṃ aṅgārakaṭāhena okiri .pe.
   {295.13} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
asīsakabandhaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa ure akkhīni ceva honti mukhañca tamenaṃ
gijjhāpi  kaṅkāpi kulalāpi anupatitvā anupatitvā vitudenti vitacchenti
virājenti svāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe. Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva
rājagahe dāmariko 2- nāma coraghātako ahosi .pe.
   {295.14} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
bhikkhuṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa saṅghāṭipi ādittā sampajjalitā sañjotibhūtā 3-
pattopi  āditto sampajjalito sañjotibhūto 4- kāyabandhanaṃpi ādittaṃ
sampajjalitaṃ sañjotibhūtaṃ 5- kāyopi āditto sampajjalito sañjotibhūto
svāssudaṃ  aṭṭassaraṃ  karoti  .pe. eso bhikkhave bhikkhu kassapassa
sammāsambuddhassa pāvacane pāpabhikkhu ahosi .pe.
   {295.15}  Idhāhaṃ  āvuso  gijjhakūṭā  pabbatā orohanto
addasaṃ  bhikkhuniṃ  .pe.  addasaṃ  sikkhamānaṃ  addasaṃ sāmaṇeraṃ addasaṃ
sāmaṇeriṃ   vehāsaṃ   gacchantiṃ   tassā  saṅghāṭipi  ādittā
sampajjalitā   sañjotibhūtā   pattopi   āditto   sampajjalito
sañjotibhūto  kāyabandhanaṃpi  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  kāyopi
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho natthi. 2 Yu. Ma. hāriko.
@3-4-5 yamidha sañjotibhūtā sañjotibhūto sañjotibhūtanti likhiyati
@taṃ katthaci sajjotibhūtā sajjotibhūto sajjotibhūtanti.
Āditto  sampajjalito  sañjotibhūto  sāssudaṃ  aṭṭassaraṃ  karoti
tassa  mayhaṃ  āvuso etadahosi acchariyaṃ vata bho abbhūtaṃ vata bho
evarūpopi  nāma  satto  bhavissati evarūpopi nāma yakkho bhavissati
evarūpopi  nāma  peto bhavissati evarūpopi nāma attabhāvapaṭilābho
bhavissatīti  .  bhikkhū  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti uttarimanussadhammaṃ
āyasmā mahāmoggallāno ullapatīti.
   {295.16} Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi cakkhubhūtā vata bhikkhave
sāvakā viharanti ñāṇabhūtā vata bhikkhave sāvakā viharanti yatra hi nāma
sāvako evarūpaṃ ñassati vā dakkhati vā sakkhiṃ vā karissati pubbe va me
sā bhikkhave sāmaṇerī diṭṭhā ahosi apicāhaṃ na byākāsiṃ ahañcetaṃ
byākareyyaṃ pare ca me na saddaheyyuṃ ye me na saddaheyyuṃ tesantaṃ
assa  dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāya esā bhikkhave sāmaṇerī kassapassa
sammāsambuddhassa  pāvacane  pāpasāmaṇerī  ahosi sā tassa kammassa
vipākena  bahūni  vassāni bahūni vassasatāni bahūni vassasahassāni bahūni
vassasatasahassāni  niraye  pacitvā  tasseva  kammassa vipākāvasesena
evarūpaṃ  attabhāvapaṭilābhaṃ  paṭisaṃvedeti  saccaṃ  bhikkhave moggallāno
āha anāpatti bhikkhave moggallānassāti.
   [296]  Athakho  āyasmā  mahāmoggallāno bhikkhū āmantesi
yatāyaṃ  āvuso  tapodā  sandati  so  daho acchodako sītodako
sātodako  setodako supatittho ramaṇīyo pahūtamacchakacchapo cakkamattāni
Ca  padumāni  pupphanti  atha  ca panāyaṃ tapodā kuthitā sandatīti .
Bhikkhū  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā
mahāmoggallāno  evaṃ  vakkhati  yatāyaṃ  āvuso  tapodā  sandati
so  daho  acchodako  sītodako  sātodako  setodako supatittho
ramaṇīyo  pahūtamacchakacchapo  cakkamattāni  ca  padumāni  pupphanti  atha
ca  panāyaṃ  tapodā  kuthitā  sandatīti  uttarimanussadhammaṃ  āyasmā
mahāmoggallāno  ullapatīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Yatāyaṃ  bhikkhave  tapodā  sandati  so  daho acchodako sītodako
sātodako  setodako supatittho ramaṇīyo pahūtamacchakacchapo cakkamattāni
ca  padumāni  pupphanti  apicāyaṃ bhikkhave tapodā dvinnaṃ mahānirayānaṃ
antarikāya  āgacchati  tenāyaṃ  tapodā  kuthitā  sandati  saccaṃ
bhikkhave moggallāno āha anāpatti bhikkhave moggallānassāti.
   [297] Tena kho pana samayena rājā māgadho seniyo bimbisāro
licchavīhi  saddhiṃ  saṅgāmento  pabhaggo hoti . atha rājā pacchā
senaṃ saṅkaḍḍhitvā licchaviyo 1- parājesi . saṅgāme ca nandi carati
raññā licchaviyo 2- pabhaggāti . athakho āyasmā mahāmoggallāno
bhikkhū  āmantesi  rājā  āvuso  licchavīhi  pabhaggo saṅgāme ca
nandi  carati  raññā licchaviyo pabhaggāti . bhikkhū ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma āyasmā mahāmoggallāno evaṃ vakkhati
@Footnote: 1 licchavī vā licchavino vāti amhākaṃ khanti. 2 Yu. Ma. licchavī.
Rājā  āvuso  licchavīhi  pabhaggo saṅgāme ca nandi carati raññā
licchaviyo  pabhaggāti  uttarimanussadhammaṃ  āyasmā  mahāmoggallāno
ullapatīti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . paṭhamaṃ bhikkhave rājā
licchavīhi  pabhaggo  atha  rājā  pacchā senaṃ saṅkaḍḍhitvā licchaviyo
parājesi  saccaṃ  bhikkhave  moggallāno  āha  anāpatti  bhikkhave
moggallānassāti.
   [298]  Athakho  āyasmā  mahāmoggallāno bhikkhū āmantesi
idhāhaṃ āvuso sappinikāya nadiyā tīre āneñjaṃ 1- samādhiṃ samāpanno
nāgānaṃ  ogayha uttarantānaṃ koñcaṃ karontānaṃ saddaṃ assosinti .
Bhikkhū  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā
mahāmoggallāno  evaṃ  vakkhati  idhāhaṃ  āvuso sappinikāya nadiyā
tīre  āneñjaṃ  samādhiṃ  samāpanno  nāgānaṃ  ogayha uttarantānaṃ
koñcaṃ  karontānaṃ  saddaṃ  assosinti  uttarimanussadhammaṃ  āyasmā
mahāmoggallāno  ullapatīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Attheso  bhikkhave  samādhi  so  ca kho aparisuddho saccaṃ bhikkhave
moggallāno āha anāpatti bhikkhave moggallānassāti.
   [299] Athakho āyasmā sobhito bhikkhū āmantesi ahaṃ āvuso
pañca  kappasatāni  anussarāmīti  .  bhikkhū  ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  sobhito  evaṃ vakkhati ahaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. ānañjaṃ.
Āvuso  pañca  kappasatāni  anussarāmīti  uttarimanussadhammaṃ  āyasmā
sobhito ullapatīti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atthesā bhikkhave
sobhitassa sā ca kho ekāyeva jāti saccaṃ bhikkhave sobhito āha
anāpatti bhikkhave sobhitassāti.
               Catutthapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
                    -------------
   [300] Uddiṭṭhā kho āyasmanto cattāro pārājikā dhammā
yesaṃ  bhikkhu aññataraṃ vā aññataraṃ vā āpajjitvā na labhati bhikkhūhi
saddhiṃ saṃvāsaṃ yathā pure tathā pacchā pārājiko hoti asaṃvāso .
Tatthāyasmante  pucchāmi  kaccittha parisuddhā dutiyampi pucchāmi kaccittha
parisuddhā  tatiyampi  pucchāmi  kaccittha parisuddhā parisuddhetthāyasmanto
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
                Pārājikakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
                   ----------------
                   Tassuddānaṃ.
        Methunādinnadānañca    manussaviggahuttari
        pārājikāni cattāri     chejjavatthū asaṃsayāti.
                   --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 1-220. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=1&item=1&items=657              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=1&item=1&items=657&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=1&item=1&items=655              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=1&items=655              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :