ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
   [330]  Tena  kho  pana samayena āyasmā gavampati abhikkhaṇaṃ
suññaṃ  serīsakavimānaṃ  divāvihāraṃ  gacchati . athakho pāyāsidevaputto
yenāyasmā   gavampati   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
gavampatiṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ ṭhitaṃ kho
pāyāsidevaputtaṃ āyasmā gavampati etadavoca kosi tvaṃ āvusoti .
Ahaṃ  bhante pāyāsi rājaññoti . na nu tvaṃ āvuso evaṃdiṭṭhiko
ahosi  itipi  natthi  paro  loko  natthi  sattā  opapātikā
@Footnote: 1 pāyāsissa rājaññassāti pāṭhena bhavitabbaṃ. Ma. īdisameva. 2 Ma. acittīkataṃ.
@3 Sī. Ma. Yu. apaviddhaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti  .  saccāhaṃ bhante
evaṃdiṭṭhiko  ahosiṃ  itipi  natthi  paro  loko  natthi  sattā
opapātikā  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipākoti apicāhaṃ
ayyena kumārakassapena etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecitoti.
   {330.1} Yo pana te āvuso dāne vāvaṭo ahosi uttaro
nāma māṇavo so kuhiṃ upapannoti . yo me bhante dāne vāvaṭo
ahosi  uttaro  nāma  māṇavo so sakkaccaṃ dānaṃ datvā sahatthā
dānaṃ  datvā  cittikataṃ dānaṃ datvā anapaviṭṭhaṃ dānaṃ datvā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapanno devānaṃ tāvatiṃsānaṃ
sahabyataṃ  ahaṃ  pana  bhante  asakkaccaṃ  dānaṃ  datvā  asahatthā
dānaṃ  datvā  acittikataṃ dānaṃ datvā apaviṭṭhaṃ dānaṃ datvā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapanno
suññaṃ  serīsakavimānaṃ  tenahi  bhante  gavampati  manussalokaṃ  gantvā
evamārocehi  sakkaccaṃ  dānaṃ  detha  sahatthā dānaṃ detha cittikataṃ
dānaṃ  detha  anapaviṭṭhaṃ  dānaṃ  detha  pāyāsi  rājañño asakkaccaṃ
dānaṃ  datvā  asahatthā  dānaṃ  datvā  acittikataṃ  dānaṃ  datvā
apaviṭṭhaṃ  dānaṃ  datvā kāyassa bhedā parammaraṇā cātummahārājikānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapanno  suññaṃ  serīsakavimānaṃ  yo  pana tassa
dāne  vāvaṭo  ahosi  uttaro nāma māṇavo so sakkaccaṃ dānaṃ
datvā  sahatthā  dānaṃ datvā cittikataṃ dānaṃ datvā anapaviṭṭhaṃ dānaṃ
Datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapanno
devānaṃ tāvatiṃsānaṃ sahabyatanti.
   {330.2}  Athakho  āyasmā  gavampati  manussalokaṃ āgantvā
evamārocesi sakkaccaṃ dānaṃ detha sahatthā dānaṃ detha cittikataṃ dānaṃ
detha anapaviṭṭhaṃ dānaṃ detha pāyāsi rājañño asakkaccaṃ dānaṃ datvā
asahatthā  dānaṃ datvā acittikataṃ dānaṃ datvā apaviṭṭhaṃ dānaṃ datvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapanno  suññaṃ serīsakavimānaṃ yo pana tassa dāne vāvaṭo ahosi
uttaro nāma māṇavo so sakkaccaṃ dānaṃ datvā sahatthā dānaṃ datvā
cittikataṃ  dānaṃ  datvā  anapaviṭṭhaṃ  dānaṃ  datvā  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapanno  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ
sahabyatanti.
         Pāyāsirājaññasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
                 --------
                Tassuddānaṃ
    apadānaṃ 1- nidānañca   nibbānañca sudassanaṃ
    janavasabhagovindaṃ        samayaṃ sakkapañhakaṃ 2-
    satipaṭṭhānapāyāsi     mahāvaggoti vuccatīti 3-.
                 --------
@Footnote: 1 Ma. mahāpadāna nidānaṃ. 2 Sī. Yu. sakkameva ca. 3 Sī. Yu. mahāvaggassa
@saṅgaho.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 394-396. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=330&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=330&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=10&item=330&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=10&item=330&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=330              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=10814              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=10814              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :