ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
           Mahānidānasuttaṃ
   [57]  Evamme  sutaṃ  .  ekaṃ samayaṃ bhagavā kurūsu viharati
kammāsadammaṃ  1-  nāma kurūnaṃ nigamo . athakho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāvagambhīro
cāyaṃ   bhante   paṭiccasamuppādo   gambhīrāvabhāso   ca  atha
ca  pana  me uttānakuttānako viya khāyatīti . mā hevaṃ ānanda
avaca  mā  hevaṃ ānanda avaca gambhīro cāyaṃ 2- paṭiccasamuppādo
gambhīrāvabhāso  ca  .  etassa  ānanda  dhammassa  ananubodhā
appaṭivedhā  evamayaṃ  pajā  tantākulakajātā  guṇagaṇṭhikajātā  3-
muñjapabbajabhūtā 4- apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ saṃsāraṃ nātivattati.
   {57.1}  Atthi  idappaccayā  jarāmaraṇanti iti puṭṭhena satā
ānanda atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā jarāmaraṇanti iti ce vadeyya
jātipaccayā jarāmaraṇanti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.2} Atthi idappaccayā jātīti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā jātīti iti ce vadeyya bhavapaccayā jātīti
iccassa vacanīyaṃ.
   {57.3} Atthi idappaccayā bhavoti iti puṭṭhena satā ānanda atthītissa
@Footnote: 1 kammāsadhammantipi pāṭho. 2 Ma. Yu. ānanda. 3 Ma. Yu. kulagaṇṭhikajātā.
@4 Sī. muñjababbajabhūtā.
Vacanīyaṃ  .  kiṃpaccayā  bhavoti  iti  ce  vadeyya upādānapaccayā
bhavoti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.4} Atthi idappaccayā upādānanti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā upādānanti iti ce vadeyya taṇhāpaccayā
upādānanti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.5} Atthi idappaccayā taṇhāti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā taṇhāti iti ce vadeyya vedanāpaccayā
taṇhāti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.6} Atthi idappaccayā vedanāti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā vedanāti iti ce vadeyya phassapaccayā
vedanāti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.7} Atthi idappaccayā phassoti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā phassoti iti ce vadeyya nāmarūpapaccayā
phassoti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.8} Atthi idappaccayā nāmarūpanti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā nāmarūpanti iti ce vadeyya viññāṇapaccayā
nāmarūpanti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.9} Atthi idappaccayā viññāṇanti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā viññāṇanti iti ce vadeyya nāmarūpapaccayā
viññāṇanti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.10} Iti kho ānanda nāmarūpapaccayā viññāṇaṃ viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  phasso  phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
Jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 65-67. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=57&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=57&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=10&item=57&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=10&item=57&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=57              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=2001              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=2001              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :