ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [130]  Siyāvusoti  āyasmā  sārīputto  avoca yato kho
āvuso  ariyasāvako  āsavañca  pajānāti  āsavasamudayañca pajānāti
āsavanirodhañca  pajānāti  āsavanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti
ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa
diṭṭhi   dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ
saddhammanti.
   {130.1}  Katamo  panāvuso  āsavo  katamo  āsavasamudayo
katamo  āsavanirodho  katamā āsavanirodhagāminī paṭipadāti . tayome
āvuso  āsavā kāmāsavo bhavāsavo avijjāsavo . avijjāsamudayā
āsavasamudayo   avijjānirodhā   āsavanirodho  ayameva  ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  āsavanirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.
   {130.2}   Yato   kho  āvuso  ariyasāvako  evaṃ
āsavaṃ   pajānāti   evaṃ   āsavasamudayaṃ   pajānāti   evaṃ
Āsavanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ  āsavanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti
so  sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  paṭighānusayaṃ paṭivinodetvā asmīti
diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā  avijjaṃ  pahāya  vijjaṃ  uppādetvā
diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  ettāvatāpi  kho āvuso
ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   Idamavoca  āyasmā sārīputto attamanā te bhikkhū āyasmato
sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
         Sammādiṭṭhisuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
          Dukkhaṃ jarāmaraṇaṃ upādānaṃ
         saḷāyatanaṃ nāmarūpaṃ viññāṇaṃ
     yaṃ chapade katamaṃ      panāvuso vadānake
     jāti taṇhā ca vedanā   avijjāya catukkakā
     yā cattāri pade katamā   panāvuso vadānake.
     Āhāro ca bhavo phasso   saṅkhāro āsavapañcamo
     yaṃ pañcapade katamaṃ     panāvuso vadānake.
     Katamanti chabbidhā vuttaṃ    katamāni catubbidhā
          katamo pañcavidho vutto
       sabbasaṅkhārānaṃ pañcadasa padāni cāti.
           ----------
           Satipaṭṭhānasuttaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 101-103. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=130&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=130&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=130&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=130&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=130              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=5349              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=5349              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :