ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

page506.

Dhammacetiyasuttam [559] Evamme sutam ekam samayam bhagava sakkesu viharati medalupam nama sakyanam nigamo . tena kho pana samayena raja pasenadi kosalo nagarakam 1- anuppatto hoti kenacideva karaniyena. Atha kho raja pasenadi kosalo digham karayanam amantesi yojehi samma karayana bhadrani bhadrani yanani uyyanabhumiyam gacchama subhumim dassanayati . evam devati kho digho karayano ranno pasenadissa kosalassa patissutva bhadrani bhadrani yanani yojapetva ranno pasenadissa kosalassa pativedesi yuttani kho te deva bhadrani bhadrani yanani yassadani kalam mannasiti. [560] Atha kho raja pasenadi kosalo bhadram yanam abhiruhitva bhadrehi bhadrehi yanehi nagarakamha niyyasi mahaccarajanubhavena yena aramo tena payasi yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva pattikova aramam pavisi . addasa kho raja pasenadi kosalo arame janghaviharam anucankamamano anuvicaramano rukkhamulani pasadikani pasadaniyani appasaddani appanigghosani vijanavatani manussarahasseyyakani patisallanasaruppani disvana bhagavantamyeva arabbha piti udapadi imani kho tani rukkhamulani pasadikani pasadaniyani appasaddani @Footnote: 1 Yu. nangarakam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page507.

Appanigghosani vijanavatani manussarahasseyyakani patisallanasaruppani yattha sudam mayantam bhagavantam payirupasama arahantam sammasambuddhanti. {560.1} Atha kho raja pasenadi kosalo digham karayanam amantesi imani kho samma karayana tani rukkhamulani pasadikani pasadaniyani appasaddani appanigghosani vijanavatani manussarahasseyyakani patisallanasaruppani yattha sudam mayantam bhagavantam payirupasama arahantam sammasambuddham kaham nu kho samma karayana etarahi so bhagava viharati araham sammasambuddhoti. {560.2} Atthi maharaja medalupam nama sakyanam nigamo tattha so bhagava etarahi viharati araham sammasambuddhoti . Kivaduro pana samma karayana nagarakamha medalupam nama sakyanam nigamo hotiti . na dure maharaja tini yojanani sakka divasavasesena gantunti . Tenahi samma karayana yojehi bhadrani bhadrani yanani gamissama mayantam bhagavantam dassanaya arahantam sammasambuddhanti . evam devati kho digho karayano ranno pasenadissa kosalassa patissutva bhadrani bhadrani yanani yojapetva ranno pasenadissa kosalassa pativedesi yuttani kho te deva bhadrani bhadrani yanani yassadani kalam mannasiti. [561] Atha kho raja pasenadi kosalo bhadram yanam abhiruhitva bhadrehi bhadrehi yanehi nagarakamha yena medalupam nama

--------------------------------------------------------------------------------------------- page508.

Sakyanam nigamo tena payasi teneva divasavasesena medalupam nama sakyanam nigamam sampapuni yena aramo tena payasi yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva pattikova aramam pavisi . tena kho pana samayena sambahula bhikkhu abbhokase cankamanti. {561.1} Atha kho raja pasenadi kosalo yena te bhikkhu tenupasankami upasankamitva te bhikkhu etadavoca kaham nu kho bhante etarahi so bhagava viharati araham sammasambuddho dassanakama hi mayantam bhagavantam arahantam sammasambuddhanti . eso maharaja viharo samvutadvaro tena appasaddo upasankamitva ataramano alindam pavisitva ukkasitva aggalam akottehi vivarissati te bhagava dvaranti. {561.2} Atha kho raja pasenadi kosalo tattheva khagganca unhisanca dighassa karayanassa padasi . atha kho dighassa karayanassa etadahosi rahayati khodani maharaja idhevadani maya thatabbanti . atha kho raja pasenadi kosalo yena so viharo samvutadvaro tena appasaddo upasankamitva ataramano alindam pavisitva ukkasitva aggalam akottesi . Vivari bhagava dvaram. Atha kho raja pasenadi kosalo viharam pavisitva bhagavato padesu sirasa nipatitva 1- bhagavato padani mukhena ca paricumbati panihi ca parisambahati namanca saveti rajaham bhante pasenadi kosalo rajaham bhante @Footnote: 1 Yu. patitva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page509.

Pasenadi kosaloti . kim pana tvam maharaja atthavasam sampassamano imasmim sarire evarupam paramanipaccakaram 1- karosi mittupaharam upadamsesiti. [562] Atthi kho me bhante bhagavati dhammanvayo hoti sammasambuddho bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti . idhaham bhante bhagava 2- passami eke samanabrahmane pariyantakatam brahmacariyam carante dasapi vassani visampi vassani timsampi vassani cattalisampi vassani . te aparena samayena sunhata suvilitta kappitakesamassu pancahi kamagunehi samappita samangibhuta paricarenti 3- . idha panaham bhante bhikkhu passami yavajivam apanakotikam paripunnam parisuddham brahmacariyam carante . na kho panaham bhante ito bahiddha annam evam paripunnam parisuddham brahmacariyam samanupassami . ayampi kho me 4- bhante bhagavati dhammanvayo hoti sammasambuddho bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti. [563] Puna caparam bhante rajanopi rajuhi vivadanti khattiyapi khattiyehi vivadanti brahmanapi brahmanehi vivadanti gahapatayopi gahapatihi vivadanti matapi puttena vivadati puttopi matara vivadati pitapi puttena vivadati puttopi pitara vivadati [5]- bhatapi bhaginiya @Footnote: 1 Yu. ...paccakaram . 2 Yu. ayam patho natthi . 3 Si. parivarenti. @4 ayam patho natthi . 5 Yu. etthantare bhatapi bhatara vivadatiti dissanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page510.

Vivadati bhaginipi bhatara vivadati sahayopi sahayena vivadati . idha panaham bhante bhikkhu passami samagge sammodamane avivadamane khirodakibhute annamannam piyacakkhuhi sampassante viharante . Na kho panaham bhante ito bahiddha annam evam samaggam parisam samanupassami . ayampi kho me bhante bhagavati dhammanvayo hoti sammasambuddho bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti. [564] Puna caparaham bhante aramena aramam uyyanena uyyanam anucankamami anuvicarami soham tattha passami eke samanabrahmane kise lukhe dubbanne upandupandukajate dhamanisanthatagatte na viya manne cakkhum bandhante janassa dassanaya . Tassa mayham bhante etadahosi 1- addha ime ayasmanto anabhirata va brahmacariyam caranti atthi va tesam kinci papam [2]- katam paticchannam tatha ime ayasmanto kisa lukha dubbanna upandupandukajata dhamanisanthatagatta na viya manne cakkhum bandhanti janassa dassanayati . tyaham upasankamitva evam vadami kim nu kho tumhe ayasmanto kisa lukha dubbanna upandupandukajata dhamanisanthatagatta na viya manne cakkhum bandhatha janassa dassanayati . Te evamahamsu bandhukarogo no maharajati . idha panaham bhante @Footnote: 1 Si. Yu. evam hoti . 2 Yu. etthantare kammanti dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page511.

Bhikkhu passami hatthappahatthe udaggudagge abhiratarupe pinindriye 1- appossukke pannalome paradavutte migabhutena cetasa viharante . Tassa mayham bhante etadahosi addha ime ayasmanto tassa bhagavato sasane ularam pubbenaparam visesam jananti tatha ime ayasmanto hatthappahattha udaggudagga abhiratarupa pinindriya 1- appossukka pannaloma paradavutta migabhutena cetasa viharantiti . Ayampi kho me bhante bhagavati dhammanvayo hoti sammasambuddho bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti. [565] Puna caparaham bhante raja khattiyo muddhavasitto pahomi ghatetayam va ghatetum japetayam va japetum pabbajetayam va pabbajetum . tassa mayham bhante attakarane 2- nisinnassa antarantara katham opatenti soham na labhami ma me bhonto attakarane nisinnassa antarantara katham opatetha kathapariyosanam me bhavanto agamentuti . tassa mayham bhante antarantara katham opatenti . idha panaham bhante bhikkhu passami yasmim samaye bhagava anekasataya parisaya dhammam deseti neva tasmim samaye bhagavato savakanam khipitasaddo va hoti ukkasitasaddo va . Bhutapubbam bhante bhagava anekasataya parisaya dhammam desesi tatra annataro bhagavato savako ukkasi . tamenam annataro sabrahmacari @Footnote: 1 Yu. pinitindriye . 2 Yu. atthatharane.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page512.

Jannukena ghattesi appasaddo ayasma hotu ma ayasma saddamakasi sattha no bhagava dhammam desetiti . tassa mayham bhante etadahosi acchariyam vata bho abbhutam vata bho adandena vata kira bho asatthena evam suvinita parisa bhavissatiti . na kho panaham bhante ito bahiddha annam evam suvinitam parisam samanupassami . ayampi kho me bhante bhagavati dhammanvayo hoti sammasambuddho bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti. [566] Puna caparaham bhante passami idhekacce khattiyapandite nipune kataparappavade valavedhirupe . te bhindanta manne caranti pannagatena ditthigatani . te sunanti samano khalu bho gotamo amukam nama gamam va nigamam va osarissatiti. Te panham abhisankharonti imam mayam panham samanam gotamam upasankamitva pucchissama evance no puttho evam byakarissati evamassa mayam vadam aropessama evancepi no puttho evam byakarissati evampissa mayam vadam aropessamati . te sunanti samano khalu bho gotamo amukam nama gamam va nigamam va osatoti . te yena bhagava tenupasankamanti . te bhagava dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti sampahamseti . te bhagavata dhammiya kathaya sandassita samadapita samuttejita sampahamsita na ceva bhagavantam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page513.

Panham pucchanti kutassa 1- vadam aropessanti annadatthum 2- bhagavato savaka sampajjanti . ayampi kho me bhante bhagavati dhammanvayo hoti sammasambuddho bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti. [567] Puna caparaham bhante passami idhekacce brahmanapandite .pe. gahapatipandite ... samanapandite nipune kataparappavade valavedhirupe . te bhindanta manne caranti pannagatena ditthigatani . te sunanti samano khalu bho gotamo amukam nama gamam va nigamam va osarissatiti . te panham abhisankharonti imam mayam panham samanam gotamam upasankamitva pucchissama evance no puttho evam byakarissati evamassa mayam vadam aropessama evancepi no puttho evam byakarissati evampissa mayam vadam aropessamati . te sunanti samano khalu bho gotamo amukam nama gamam va nigamam va osatoti . te yena bhagava tenupasankamanti. Te bhagava dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti sampahamseti . te bhagavata dhammiya kathaya sandassita samadapita samuttejita sampahamsita na ceva bhagavantam panham pucchanti kutassa vadam aropessanti annadatthum bhagavantamyeva okasam yacanti agarasma anagariyam pabbajjaya . te bhagava pabbajeti. Te tatha @Footnote: 1 Yu. kuto . 2 Yu. annadatthu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page514.

Pabbajita 1- samana vupakattha appamatta atapino pahitatta viharanta nacirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharanti . te evamahamsu mayam 2- vata bho anassama mayam hi pubbe assamanava samana samanamhati patijanimha abrahmanava samana brahmanamhati patijanimha anarahantova samana arahantomhati patijanimha idani khomha 3- samana idani khomha brahmana idani khomha arahantoti . ayampi kho me bhante bhagavati dhammanvayo hoti sammasambuddho bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti. [568] Puna caparam bhante ime 4- isidantapurana 5- thapatayo mamabhatta mamayana 6- aham nesam jivitam data yasassa ahatta atha ca pana no tatha mayi nipaccakaram karonti yatha bhagavati . Bhutapubbaham bhante senam abbhuyyato samano ime 7- isidanta- purane thapatayo vimamsamano annatarasmim sambadhe avasathe vasam upagacchim . atha kho bhante ime isidantapurana thapatayo bahudeva rattim dhammiya kathaya vitinametva yato assosum kho @Footnote: 1 Si. Yu. pabbajita. 2 Si. Yu. manam vata. 3 Yu. khomha. 4 Yu. imeti natthi. @5 Yu. isidattapuranati dissati. 6 Si. sana. 7 Yu. imeva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page515.

Bhagavantam tato sisam katva mam padato karitva nipajjimsu . tassa mayham bhante etadahosi acchariyam vata bho abbhutam vata bho ime isidantapurana thapatayo mamabhatta mamayana aham nesam jivitam data yasassa ahatta atha ca pana no tatha mayi nipaccakaram karonti yatha bhagavati . addha ime ayasmanto tassa bhagavato sasane olaram pubbenaparam visesam janantiti 1- . Ayampi 2- kho bhante bhagavati dhammanvayo hoti sammasambuddho bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savakasanghoti. [569] Puna caparam bhante bhagavapi khattiyo ahampi khattiyo bhagavapi kosalo 3- ahampi kosalo bhagavapi asitiko ahampi asitiko yampi kho 4- bhante bhagavapi khattiyo ahampi khattiyo bhagavapi kosalo ahampi kosalo bhagavapi asitiko ahampi asitikoti 5- . iminavarahamevaham bhante bhagavati paramanipaccakaram kattum mittupaharam upadamsetum handa cadani mayam bhante gacchama bahukicca mayam bahukaraniyati . yassadani tvam maharaja kalam mannasiti . atha kho raja pasenadi kosalo utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami. [570] Atha kho bhagava acirapakkantassa ranno pasenadissa kosalassa bhikkhu amantesi eso bhikkhave raja pasenadi kosalo @Footnote: 1 Yu. sanjanantiti. 2 Yu. ayampi kho me. 3 Yu. sabbattha kosalakoti dissati. @4 Yu. khosaddo natthi . 5 Yu. itisaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page516.

Dhammacetiyani bhasitva utthayasana pakkanto ugganhatha bhikkhave dhammacetiyani pariyapunatha bhikkhave dhammacetiyani dharetha bhikkhave dhammacetiyani atthasanhitani bhikkhave dhammacetiyani adibrahmacariyakaniti. Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Dhammacetiyasuttam nitthitam navamam. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 506-516. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=559&items=12&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=559&items=12&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=559&items=12&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=559&items=12&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=559              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=6357              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=6357              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :