ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [526]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  bhaddekarattassa vo bhikkhave uddesanca vibhanganca
desissami  tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  . evam
bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [527] Bhagava etadavoca
     atitam nanvagameyya       nappatikankhe anagatam
     yadatitampahinantam         appattanca anagatam
     paccuppannanca yo dhammam   tattha tattha vipassati
     asamhiram asankuppam         tam viddha manubruhaye
     ajjeva kiccamatappam      ko janna maranam suve
     na hi no sangarantena      mahasenena maccuna
     evamviharimatapim         ahorattamatanditam
     tam ve bhaddekarattoti      santo acikkhate muniti.
   [528] Kathanca bhikkhave atitam anvagameti . evamrupo ahosim

--------------------------------------------------------------------------------------------- page349.

Atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamvedano ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamsanno ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamsankharo ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamvinnano ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti . evam kho bhikkhave atitam anvagameti. [529] Kathanca bhikkhave atitam nanvagameti . evamrupo ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamvedano ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamsanno ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamsankharo ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamvinnano ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti . evam kho bhikkhave atitam nanvagameti. [530] Kathanca bhikkhave anagatam patikankhati . evamrupo siyam anagatamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamvedano siyam .pe. evamsanno siyam .pe. evamsankharo siyam .pe. evam vinnano siyam anagatamaddhananti tattha nandim samanvaneti . Evam kho bhikkhave anagatam patikankhati. [531] Kathanca bhikkhave anagatam nappatikankhati . evamrupo siyam anagatamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamvedano siyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page350.

.pe. Evamsanno siyam .pe. evamsankharo siyam .pe. evam vinnano siyam anagatamaddhananti tattha nandim na samanvaneti . Evam kho bhikkhave anagatam nappatikankhati. [532] Kathanca bhikkhave paccuppannesu dhammesu samhirati . idha bhikkhave assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinito sappurisanam adassavi sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam attato samanupassati rupavantam va attanam attani va rupam rupasmim va attanam vedanam .pe. Sannam .pe. sankhare .pe. vinnanam attato samanupassati vinnanavantam va attanam attani va vinnanam vinnanasmim va attanam. Evam kho bhikkhave paccuppannesu dhammesu samhirati. [533] Kathanca bhikkhave paccuppannesu dhammesu na samhirati . Idha bhikkhave sutava ariyasavako ariyanam dassavi ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinito sappurisanam dassavi sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinito 1- na rupam attato samanupassati na rupavantam va attanam na attani va rupam na rupasmim va attanam na vedanam .pe. na sannam .pe. na sankhare .pe. na vinnanam attato samanupassati na vinnanavantam va attanam na attani va vinnanam na vinnanasmim va attanam . evam kho bhikkhave paccuppannesu dhammesu na samhirati. @Footnote: 1 Yu. vinito.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page351.

[534] Atitam nanvagameyya nappatikankhe anagatam yadatitampahinantam appattanca anagatam paccuppannanca yo dhammam tattha tattha vipassati asamhiram asankuppam tam viddha manubruhaye ajjeva kiccamatappam *- ko janna maranam suve na hi no sangarantena mahasenena maccuna evamviharimatapim ahorattamatanditam tam ve bhaddekarattoti santo acikkhate muniti bhaddekarattassa vo bhikkhave uddesanca vibhanganca desissamiti . Iti yantam vuttam idametam paticca vuttanti. Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Bhaddekarattasuttam nitthitam pathamam. ---------- @Footnote:* mikar—kr khagoe kicmatappam peDna kiccamatappam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page352.

Anandabhaddekarattasuttam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 348-352. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=526&items=9&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=526&items=9&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=526&items=9&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=526&items=9&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=526              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4421              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4421              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :