ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [535]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
ayasma  anando upatthanasalayam bhikkhu dhammiya kathaya sandasseti
samadapeti  samuttejeti  sampahamseti  bhaddekarattassa  uddesanca
vibhanganca bhasati.
   [536]  Atha  kho  bhagava  sayanhasamayam patisallana vutthito
yenupatthanasala  tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane
nisidi  . nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi ko nu kho bhikkhave
upatthanasalayam  bhikkhu  dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi
samuttejesi   sampahamsesi  bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca
abhasiti  .  ayasma  bhante  anando  upatthanasalayam  bhikkhu
dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi
bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca  abhasiti  . atha kho bhagava
ayasmantam  anandam  amantesi  yathakatham  pana  tvam ananda bhikkhu
dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi
bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasiti.
   [537] Evam kho aham bhante bhikkhu 1- dhammiya kathaya sandassemi 2-
samadapemi  samuttejemi  sampahamsemi  bhaddekarattassa  uddesanca
vibhanganca abhasim
@Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhunam . 2 Ma. Yu. sandassesim samadapesim samuttejesim sampahamsesim.
     Atitam nanvagameyya       nappatikankhe anagatam
     yadatitampahinantam         appattanca anagatam
     paccuppannanca yo dhammam   tattha tattha vipassati
     asamhiram asankuppam         tam viddha manubruhaye
     ajjeva kiccamatappam      ko janna maranam suve
     na hi no sangarantena      mahasenena maccuna
     evamviharimatapim         ahorattamatanditam
     tam ve bhaddekarattoti       santo acikkhate muniti.
   [538] Kathancavuso atitam anvagameti . evamrupo 1- ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti  evamvedano  ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti  evamsanno  ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti  evamsankharo  ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti  evamvinnano  ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti  .  evam  kho avuso
atitam anvagameti.
   [539]  Kathancavuso  atitam nanvagameti . evamrupo ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamvedano  ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamsanno  ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamsankharo ahosim
atitamaddhananti   tattha  nandim  na  samanvaneti  evamvinnano
@Footnote: 1 Po. Yu. evarupo.
Ahosim  atitamaddhananti  tattha  nandim  na samanvaneti . evam kho
avuso atitam nanvagameti.
   [540]  Kathancavuso  anagatam  patikankhati  .  evamrupo siyam
anagatamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti evamvedano siyam .pe.
Evamsanno  siyam  .pe.  evamsankharo  siyam  .pe.  evamvinnano
siyam  anagatamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti  .  evam  kho
avuso anagatam patikankhati.
   [541]  Kathancavuso  anagatam  nappatikankhati . evamrupo siyam
anagatamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamvedano  siyam
.pe.  evamsanno  siyam  .pe.  evamsankharo  siyam  .pe.
Evamvinnano  siyam  anagatamaddhananti tattha nandim na samanvaneti .
Evam kho avuso anagatam nappatikankhati.
   [542] Kathancavuso paccuppannesu dhammesu samhirati . idhavuso
assutava  puthujjano  ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinito  rupam  attato  samanupassati  rupavantam  va
attanam  attani  va  rupam  rupasmim  va  attanam  vedanam .pe.
Sannam  .pe.  sankhare  .pe.  vinnanam  attato  samanupassati
vinnanavantam  va  attanam  attani  va  vinnanam  vinnanasmim
va attanam. Evam kho avuso paccuppannesu dhammesu samhirati.
   [543]  Kathancavuso  paccuppannesu  dhammesu  na  samhirati .
Idhavuso  sutava  ariyasavako ariyanam dassavi ariyadhammassa kovido
ariyadhamme  suvinito  sappurisanam  dassavi  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  suvinito  na rupam attato samanupassati na rupavantam va
attanam  na  attani  va  rupam na rupasmim va attanam na vedanam
.pe.  na  sannam  .pe.  na  sankhare  .pe.  na  vinnanam
attato  samanupassati  na  vinnanavantam  va  attanam  na  attani
va  vinnanam  na  vinnanasmim  va attanam . evam kho avuso
paccuppannesu dhammesu na samhirati.
   [544] Atitam nanvagameyya     nappatikankhe anagatam
          yadatitampahinantam        appattanca anagatam
          paccuppannanca yo dhammam   tattha tattha vipassati
          asamhiram asankuppam        tam viddha manubruhaye
         ajjeva kiccamatappam      ko janna maranam suve
         na hi no sangarantena      mahasenena maccuna
         evamviharimatapim        ahorattamatanditam
         tam ve bhaddekarattoti      santo acikkhate muniti
evam kho aham bhante bhikkhu 1- dhammiya kathaya sandassesim samadapesim
samuttejesim   sampahamsesim  bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca
abhasinti.
@Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhunam.
   [545] Sadhu sadhu ananda sadhu kho tvam ananda bhikkhu 1-
dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi
bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasi
     atitam nanvagameyya     .pe.
     Tam ve bhaddekarattoti    santo acikkhate muniti.
   [546]  Kathancananda  atitam  anvagameti  .pe.  evam kho
ananda  atitam  anvagameti  .  kathancananda  atitam  nanvagameti
.pe.  evam  kho  ananda  atitam  nanvagameti  . kathancananda
anagatam  patikankhati  .pe. evam kho ananda anagatam patikankhati .
Kathancananda  anagatam  nappatikankhati  .pe.  evam  kho  ananda
anagatam  nappatikankhati  .  kathancananda  paccuppannesu  dhammesu
samhirati  .pe.  evam kho ananda paccuppannesu dhammesu samhirati .
Kathancananda  paccuppannesu  dhammesu  na  samhirati  .pe. evam kho
ananda paccuppannesu dhammesu na samhirati.
   [547] Atitam nanvagameyya     .pe.
     Tam ve bhaddekarattoti    santo acikkhate muniti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  anando  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
        Anandabhaddekarattasuttam nitthitam dutiyam.
            ---------
@Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhunam.
         Mahakaccanabhaddekarattasuttam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 352-357. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=535&items=13&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=535&items=13&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=535&items=13&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=535&items=13&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=535              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4477              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4477              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :