ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

page352.

Anandabhaddekarattasuttam [535] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena ayasma anando upatthanasalayam bhikkhu dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti sampahamseti bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca bhasati. [536] Atha kho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala tenupasankami upasankamitva pannatte asane nisidi . nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi ko nu kho bhikkhave upatthanasalayam bhikkhu dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasiti . ayasma bhante anando upatthanasalayam bhikkhu dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasiti . atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi yathakatham pana tvam ananda bhikkhu dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasiti. [537] Evam kho aham bhante bhikkhu 1- dhammiya kathaya sandassemi 2- samadapemi samuttejemi sampahamsemi bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasim @Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhunam . 2 Ma. Yu. sandassesim samadapesim samuttejesim sampahamsesim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page353.

Atitam nanvagameyya nappatikankhe anagatam yadatitampahinantam appattanca anagatam paccuppannanca yo dhammam tattha tattha vipassati asamhiram asankuppam tam viddha manubruhaye ajjeva kiccamatappam ko janna maranam suve na hi no sangarantena mahasenena maccuna evamviharimatapim ahorattamatanditam tam ve bhaddekarattoti santo acikkhate muniti. [538] Kathancavuso atitam anvagameti . evamrupo 1- ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamvedano ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamsanno ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamsankharo ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamvinnano ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti . evam kho avuso atitam anvagameti. [539] Kathancavuso atitam nanvagameti . evamrupo ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamvedano ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamsanno ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamsankharo ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamvinnano @Footnote: 1 Po. Yu. evarupo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page354.

Ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti . evam kho avuso atitam nanvagameti. [540] Kathancavuso anagatam patikankhati . evamrupo siyam anagatamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamvedano siyam .pe. Evamsanno siyam .pe. evamsankharo siyam .pe. evamvinnano siyam anagatamaddhananti tattha nandim samanvaneti . evam kho avuso anagatam patikankhati. [541] Kathancavuso anagatam nappatikankhati . evamrupo siyam anagatamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamvedano siyam .pe. evamsanno siyam .pe. evamsankharo siyam .pe. Evamvinnano siyam anagatamaddhananti tattha nandim na samanvaneti . Evam kho avuso anagatam nappatikankhati. [542] Kathancavuso paccuppannesu dhammesu samhirati . idhavuso assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinito sappurisanam adassavi sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam attato samanupassati rupavantam va attanam attani va rupam rupasmim va attanam vedanam .pe. Sannam .pe. sankhare .pe. vinnanam attato samanupassati vinnanavantam va attanam attani va vinnanam vinnanasmim va attanam. Evam kho avuso paccuppannesu dhammesu samhirati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page355.

[543] Kathancavuso paccuppannesu dhammesu na samhirati . Idhavuso sutava ariyasavako ariyanam dassavi ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinito sappurisanam dassavi sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinito na rupam attato samanupassati na rupavantam va attanam na attani va rupam na rupasmim va attanam na vedanam .pe. na sannam .pe. na sankhare .pe. na vinnanam attato samanupassati na vinnanavantam va attanam na attani va vinnanam na vinnanasmim va attanam . evam kho avuso paccuppannesu dhammesu na samhirati. [544] Atitam nanvagameyya nappatikankhe anagatam yadatitampahinantam appattanca anagatam paccuppannanca yo dhammam tattha tattha vipassati asamhiram asankuppam tam viddha manubruhaye ajjeva kiccamatappam ko janna maranam suve na hi no sangarantena mahasenena maccuna evamviharimatapim ahorattamatanditam tam ve bhaddekarattoti santo acikkhate muniti evam kho aham bhante bhikkhu 1- dhammiya kathaya sandassesim samadapesim samuttejesim sampahamsesim bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasinti. @Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhunam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page356.

[545] Sadhu sadhu ananda sadhu kho tvam ananda bhikkhu 1- dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasi atitam nanvagameyya .pe. Tam ve bhaddekarattoti santo acikkhate muniti. [546] Kathancananda atitam anvagameti .pe. evam kho ananda atitam anvagameti . kathancananda atitam nanvagameti .pe. evam kho ananda atitam nanvagameti . kathancananda anagatam patikankhati .pe. evam kho ananda anagatam patikankhati . Kathancananda anagatam nappatikankhati .pe. evam kho ananda anagatam nappatikankhati . kathancananda paccuppannesu dhammesu samhirati .pe. evam kho ananda paccuppannesu dhammesu samhirati . Kathancananda paccuppannesu dhammesu na samhirati .pe. evam kho ananda paccuppannesu dhammesu na samhirati. [547] Atitam nanvagameyya .pe. Tam ve bhaddekarattoti santo acikkhate muniti. Idamavoca bhagava attamano ayasma anando bhagavato bhasitam abhinanditi. Anandabhaddekarattasuttam nitthitam dutiyam. --------- @Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhunam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 352-356. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=535&items=13&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=535&items=13&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=535&items=13&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=535&items=13&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=535              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4477              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4477              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :