ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.
           Dasamam samiddhisuttam
   [44]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava rajagahe viharati
tapodarame  . atha kho ayasma samiddhi rattiya paccusasamayam 1-
paccutthaya  yena  tapoda  tenupasankami  gattani parisincitum tapode
gattani  parisincitva  paccuttaritva  ekacivaro  atthasi  gattani
sukkhapayamano 2-.
   [45]  Atha  kho  annatara  devata  abhikkantaya  rattiya
abhikkantavanna  kevalakappam  tapodam  obhasetva  yena  ayasma
samiddhi  tenupasankami  upasankamitva  vehasam  thita  ayasmantam
samiddhim gathaya ajjhabhasi
     abhutva bhikkhasi bhikkhu       na hi bhutvana bhikkhasi
     bhutvana bhikkhu bhikkhassu     ma tam kalo upaccagati.
@Footnote: 1 paccusasamayetipi patho . 2 Ma. pubbapayamano.
   [46] Kalam voham na janami     channo kalo na dissati
       tasma abhutva bhikkhami   ma mam kalo upaccagati.
   [47]  Atha  kho sa devata pathaviyam patitthahitva ayasmantam
samiddhim etadavoca daharo tvam bhikkhu pabbajito susu kalakeso bhadrena
yobbanena  samannagato  pathamena  vayasa  anikkilitavi  kamesu
bhunja bhikkhu manusake kame ma sanditthikam hitva kalikam anudhaviti.
   [48]  Na khvaham avuso sanditthikam hitva kalikam anudhavami
kalikanca  khvaham  avuso  hitva  sanditthikam  anudhavami  kalika
hi  avuso  kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa adinavo
ettha  bhiyyo  1-  sanditthiko  ayam dhammo akaliko ehipassiko
opanayiko paccattam veditabbo vinnuhiti.
   [49]  Kathanca bhikkhu kalika kama vutta bhagavata bahudukkha
bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo  katham sanditthiko ayam dhammo
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhiti.
   [50]  Aham  kho avuso navo acirapabbajito adhunagato imam
dhammavinayam  na  taham  sakkomi vittharena acikkhitum ayam so bhagava
araham  sammasambuddho  rajagahe  viharati  tapodarame  tam bhagavantam
upasankamitva etamattham puccha 2- yatha te bhagava byakaroti tatha
nam  dhareyyasiti  .  na  kho  bhikkhu sukaro so bhagava amhehi
@Footnote: 1 bhiyotipi patho. 2 Si. puccheyyasi.
Upasankamitum  annahi  mahesakkhahi  devatahi  parivuto  sace  kho
tvam  bhikkhu  tam  bhagavantam  upasankamitva etamattham puccheyyasi mayampi
agaccheyyama  dhammassavanayati  1- . evamavusoti kho ayasma
samiddhi  tassa  devataya patissunitva 2- yena bhagava tenupasankami
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   [51] Ekamantam nisinno kho ayasma samiddhi bhagavantam etadavoca
idhaham  bhante  rattiya  paccusasamayam  paccutthaya  yena  tapoda
tenupasankamim  gattani  parisincitum  tapode  gattani  parisincitva
paccuttaritva  ekacivaro  atthasim  gattani sukkhapayamano atha kho
bhante  annatara  devata  abhikkantaya  rattiya  abhikkantavanna
kevalakappam   tapodam   obhasetva   yenaham   tenupasankami
upasankamitva vehasam thita imaya gathaya ajjhabhasi
     abhutva bhikkhasi bhikkhu       na hi bhutvana bhikkhasi
     bhutvana bhikkhu bhikkhassu     ma tam kalo upaccagati.
Evam vutte aham bhante tam devatam gathaya ajjhabhasim 3-
     kalam voham na janami       channo kalo na dissati
     tasma abhutva bhikkhami     ma mam kalo upaccagati.
   {51.1} Atha kho bhante sa devata pathaviyam patitthahitva mam etadavoca
@Footnote: 1 dhammasavanayatitipi patho . 2 Yu. patissutva. 3 Ma. Yu. paccabhasim.
Daharo  tvam  bhikkhu  pabbajito  susu  kalakeso bhadrena yobbanena
samannagato  pathamena  vayasa  anikkilitavi  kamesu  bhunja  bhikkhu
manusake  kame  ma  sanditthikam hitva kalikam anudhaviti . evam
vuttaham  bhante  tam devatam etadavocam na khvaham avuso sanditthikam
hitva  kalikam anudhavami kalikanca khvaham avuso hitva sanditthikam
anudhavami  kalika  hi  avuso  kama vutta bhagavata bahudukkha
bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo  sanditthiko  ayam  dhammo
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhiti.
   {51.2} Evam vutte bhante sa devata mam etadavoca kathanca bhikkhu
kalika  kama  vutta  bhagavata  lahudukkha  bahupayasa adinavo
ettha  bhiyyo  katham  sanditthiko  ayam dhammo akaliko ehipassiko
opanayiko  paccattam  veditabbo  vinnuhiti  . evam vuttaham bhante
tam  devatam  etadavocam  aham  kho  avuso  navo  acirapabbajito
adhunagato  imam  dhammavinayam  na  taham sakkomi vittharena acikkhitum
ayam  so bhagava araham sammasambuddho rajagahe viharati tapodarame
tam  bhagavantam  upasankamitva  etamattham  puccha  yatha  te  bhagava
byakaroti tatha nam dhareyyasiti.
   {51.3} Evam vutte bhante sa devata mam etadavoca na kho bhikkhu sukaro
so bhagava amhehi upasankamitum annahi mahesakkhahi devatahi parivuto
sace kho tvam bhikkhu tam bhagavantam upasankamitva etamattham puccheyyasi mayampi
Agaccheyyama  dhammassavanayati  .  sace  bhante tassa devataya
saccam vacanam idheva sa devata avidureti . evam vutte sa devata
ayasmantam  samiddhim  etadavoca  puccha  bhikkhu  puccha  bhikkhu  yamaham
anuppattati 1-.
   [52] Atha kho bhagava tam devatam gathahi ajjhabhasi
     akkheyyasannino satta    akkheyyasmim patitthita
     akkheyyamaparinnaya       yogamayanti maccuno
     akkheyyanca parinnaya     akkhataram na mannati
     tanhi tassa na hotiti        yena nam vajja na tassa atthi 2-
       sace vijanasi vadehi yakkhati 3-.
Na khvaham bhante imassa bhagavata sankhittena bhasitassa vittharena attham
ajanami  sadhu  me  bhante  bhagava tatha bhasatu yathaham imassa
bhagavata sankhittena bhasitassa vittharena attham ajaneyyanti 4-.
   [53] Samo visesi udava 5- nihino
          yo mannati so vivadetha tena
          tisu vidhasu avikampamano
          samo visesiti na tassa hoti
          sace vijanasi vadehi yakkhati 6-.
@Footnote: 1 Yu. anuppattoti. 2 Si. na tassa atthiti pathattayam na dissati. 3-6 yakkhiti.
@4 Ma. Yu. janeyyanti. 5 Yu. atha va.
Imassapi khvaham bhante bhagavata sankhittena bhasitassa vittharena attham
na  ajanami sadhu me bhante bhagava tatha bhasatu yathaham imassa
bhagavata sankhittena bhasitassa vittharena attham ajaneyyanti.
   [54] Pahasi sankham 1- na vimanamaga 2-
          acchejji tanham idha namarupe
          tam chinnagantham anigham nirasam
          pariyesamana najjhagamum
          deva manussa idha va huram va
          saggesu va sabbanivesanesu
          sace vijanasi vadehi yakkhati.
   [55] Imassa khvaham bhante bhagavata sankhittena bhasitassa evam
vittharena attham ajanami
          papam na kayira vacasa manasa
          kayena va kincana sabbaloke
          kame pahaya satima sampajano
          dukkham na sevetha anatthasanhitanti.
          Nandanavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Si. sangam. 2 Ma. Yu. na vimanamajjhaga.
                 Tassuddanam
     nandana nandati ceva      natthiputtasamena ca
     khattiyo sakamano ca      niddatandi ca dukkaram
     hiri kutika navamo        dasamo vutto samiddhinati.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 12-18. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=15&item=44&items=12&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=15&item=44&items=12&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=15&item=44&items=12&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=15&item=44&items=12&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=44              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=1000              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=1000              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :