ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.
                Tatiyam dhajaggasuttam
   [863] Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa
arame   .   tatra   kho   bhagava   bhikkhu  amantesi
Bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [864]  Bhagava  etadavoca bhutapubbam bhikkhave devasurasangamo
samupabyulho  ahosi  .  atha  kho  bhikkhave  sakko devanamindo
deve  tavatimse  amantesi  sace  marisa devanam sangamagatanam
uppajjeyya  bhayam  va  chambhitattam  va lomahamso va mameva tasmim
samaye  dhajaggam  ullokeyyatha  .  mamanhi  vo dhajaggam ullokayatam
yambhavissati  bhayam va chambhitattam va lomahamso va so pahiyissati .
No  ce  me  dhajaggam  ullokeyyatha atha pajapatissa devarajassa
dhajaggam  ullokeyyatha  .  pajapatissa  hi vo devarajassa dhajaggam
ullokayatam  yambhavissati  bhayam  va chambhitattam va lomahamso va so
pahiyissati.
   {864.1} No ce pajapatissa devarajassa dhajaggam ullokeyyatha
atha  varunassa devarajassa dhajaggam ullokeyyatha . varunassa hi vo
devarajassa  dhajaggam  ullokayatam  yambhavissati bhayam va chambhitattam va
lomahamso va so pahiyissati . no ce varunassa devarajassa dhajaggam
ullokeyyatha  atha  isanassa devarajassa dhajaggam ullokeyyatha .
Isanassa  hi  vo  devarajassa  dhajaggam ullokayatam yambhavissati bhayam
va  chambhitattam  va lomahamso va so pahiyissatiti . tam kho pana
bhikkhave  sakkassa  va  devanamindassa dhajaggam ullokayatam pajapatissa
va  devarajassa  dhajaggam  ullokayatam  varunassa  va  devarajassa
dhajaggam  ullokayatam  isanassa  va  devarajassa  dhajaggam ullokayatam
Yambhavissati  bhayam  va  chambhitattam va lomahamso va so pahiyethapi
nopi  pahiyetha  tam  kissa  hetu  sakko hi bhikkhave devanamindo
avitarago avitadoso avitamoho bhiru chambhi utrasi palayiti.
   [865]  Ahanca  kho  bhikkhave  evam  vadami sace tumhakam
bhikkhave  arannagatanam  va  rukkhamulagatanam  va sunnagaragatanam va
uppajjeyya  bhayam  va  chambhitattam  va lomahamso va mameva tasmim
samaye  anussareyyatha  itipi  so  bhagava  araham  sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha  devamanussanam  buddho  bhagavati  .  mamam  hi vo bhikkhave
anussaratam  yambhavissati  bhayam  va  chambhitattam va lomahamso va so
pahiyissati  .  no ce mam anussareyyatha atha dhammam anussareyyatha
svakkhato  bhagavata  dhammo  sanditthiko  akaliko  ehipassiko
opanayiko  paccattam  veditabbo  vinnuhiti . dhammam hi vo bhikkhave
anussaratam  yambhavissati  bhayam  va  chambhitattam va lomahamso va so
pahiyissati . no ce dhammam anussareyyatha atha sangham anussareyyatha
supatipanno  bhagavato  savakasangho  ujupatipanno  bhagavato savakasangho
nayapatipanno   bhagavato   savakasangho  samicipatipanno  bhagavato
savakasangho yadidam cattari purisayugani attha purisapuggala esa bhagavato
savakasangho  ahuneyyo  pahuneyyo  dakkhineyyo  anjalikaraniyo
anuttaram  punnakkhettam  lokassati  .  sangham  hi  vo  bhikkhave
Anussaratam  yambhavissati  bhayam  va  chambhitattam va lomahamso va so
pahiyissati  tam kissa hetu tathagato hi bhikkhave araham sammasambuddho
vitarago   vitadoso   vitamoho  abhiru  acchambhi  anuttarasi
apalayiti.
   [866]  Idamavoca  bhagava  idam  vatvana  sugato  athaparam
etadavoca sattha
     aranne rukkhamule va        sunnagareva bhikkhavo
     anussaretha sambuddham         bhayam tumhaka no siya
     no ce buddham sareyyatha       lokajettham narasabham
     atha dhammam sareyyatha         niyyanikam sudesitam
     no ce dhammam sareyyatha       niyyanikam sudesitam
     atha sangham sareyyatha         punnakkhettam anuttaram
     evam buddham sarantanam         dhammam sanghanca bhikkhavo
     bhayam va chambhitattam va        lomahamso na hessatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 320-323. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=15&item=863&items=4&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=15&item=863&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=15&item=863&items=4&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=15&item=863&items=4&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=863              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=8360              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=8360              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :