ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [495]  Tathā hi pana kassapa pubbe therā bhikkhū āraññikā
ceva   ahesuṃ  āraññikattassa  ca  vaṇṇavādino  piṇḍapātikā
ceva  ahesuṃ  piṇḍapātikattassa  ca  vaṇṇavādino  paṃsukūlikā  ceva
ahesuṃ  paṃsukūlikattassa  ca  vaṇṇavādino  tecīvarikā  ceva  ahesuṃ
tecīvarikattassa   ca   vaṇṇavādino   appicchā  ceva  ahesuṃ
appicchatāya  ca  vaṇṇavādino  santuṭṭhā ceva ahesuṃ santuṭṭhiyā ca
vaṇṇavādino  pavivittā  ceva  ahesuṃ  pavivekassa  ca  vaṇṇavādino
asaṃsaṭṭhā  ceva  ahesuṃ  asaṃsaggassa  ca  vaṇṇavādino āraddhaviriyā
ceva ahesuṃ viriyārambhassa ca vaṇṇavādino.
   {495.1} Tatra yo hoti bhikkhu āraññiko ceva āraññikattassa
ca   vaṇṇavādī   piṇḍapātiko   ceva   piṇḍapātikattassa   ca
vaṇṇavādī   paṃsukūliko   ceva   paṃsukūlikattassa   ca  vaṇṇavādī
tecīvariko   ceva   tecīvarikattassa  ca  vaṇṇavādī  appiccho
ceva  appicchatāya  ca  vaṇṇavādī  santuṭṭho  ceva  santuṭṭhiyā
ca   vaṇṇavādī  pavivitto  ceva  pavivekassa  ca  vaṇṇavādī
@Footnote: 1 Yu. anusāsananti.
Asaṃsaṭṭho  ceva  asaṃsaggassa  ca  vaṇṇavādī  āraddhaviriyo  ceva
viriyārambhassa   ca  vaṇṇavādī  taṃ  therā  bhikkhū  āsanena
nimantenti  ehi  bhikkhu  ko  nāmāyaṃ bhikkhu bhaddako vatāyaṃ bhikkhu
sikkhākāmo vatāyaṃ bhikkhu ehi bhikkhu idaṃ āsanaṃ nisīdāhīti.
   {495.2}  Tatra  kassapa navānaṃ bhikkhūnaṃ evaṃ hoti yo kira
so  hoti  bhikkhu  āraññiko  ceva  āraññikattassa  ca vaṇṇavādī
piṇḍapātiko ceva ... paṃsukūliko ceva ... tecīvariko ceva ...
Appiccho ceva ... santuṭṭho ceva ... Pavivitto ceva ... Asaṃsaṭṭho
ceva  ...  āraddhaviriyo  ceva  viriyārambhassa  ca  vaṇṇavādī taṃ
therā  bhikkhū  āsanena  nimantenti  ehi  bhikkhu  ko  nāmāyaṃ
bhikkhu   bhaddako  vatāyaṃ  bhikkhu  sikkhākāmo  vatāyaṃ  bhikkhu
ehi  bhikkhu  idaṃ  āsanaṃ  nisīdāhīti  te  tathattāya  paṭipajjanti
tesantaṃ hoti dīgharattaṃ hitāya sukhāya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 246-247. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=495&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=495&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=495&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=495&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=495              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=4359              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=4359              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :