ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

page72.

[112] Savatthi . tatra kho. Pancime bhikkhave upadanakkhandha. Katame panca . seyyathidam . rupupadanakkhandho vedanupadanakkhandho sannupadanakkhandho sankharupadanakkhandho vinnanupadanakkhandho . Yavakivancaham bhikkhave ime pancupadanakkhandhe catuparivattam yathabhutam na abbhannasim neva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho 1- paccannasim . yato ca khvaham bhikkhave ime pancupadanakkhandhe catuparivattam yathabhutam abbhannasim athaham bhikkhave sadevake .pe. sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho paccannasim. {112.1} Katham 2- catuparivattam . rupam abbhannasim rupasamudayam abbhannasim rupanirodham abbhannasim rupanirodhagaminipatipadam abbhannasim vedanam abbhannasim . sannam . sankhare . vinnanam abbhannasim vinnanasamudayam abbhannasim vinnananirodham abbhannasim vinnananirodhagaminipatipadam abbhannasim. [113] Katamanca bhikkhave rupam . cattaro ca mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadayarupam . idam vuccati bhikkhave rupam . Aharasamudaya rupasamudayo aharanirodha rupanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo rupanirodhagaminipatipada . seyyathidam . sammaditthi .pe. sammasamadhi . ye hi keci bhikkhave samana va @Footnote: 1 Ma. Yu. abhisambuddhoti . 2 Ma. kathanca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page73.

Brahmana va evam rupam abhinnaya evam rupasamudayam abhinnaya evam rupanirodham abhinnaya evam rupanirodhagaminipatipadam abhinnaya rupassa nibbidaya viragaya nirodhaya patipanna te supatipanna ye supatipanna te imasmim dhammavinaye gadhanti . ye ca kho keci bhikkhave samana va brahmana va evam rupam abhinnaya evam rupasamudayam abhinnaya evam rupanirodham abhinnaya evam rupanirodhagaminipatipadam abhinnaya rupassa nibbida viraga nirodha anupada vimutta te suvimutta ye suvimutta te kebalino 1- ye kebalino vattam tesam natthi pannapanaya. [114] Katama ca bhikkhave vedana. Cha yime bhikkhave vedanakaya cakkhusamphassaja vedana sotasamphassaja vedana ghanasamphassaja vedana jivhasamphassaja vedana kayasamphassaja vedana manosamphassaja vedana . ayam vuccati bhikkhave vedana. Phassasamudaya vedanasamudayo phassanirodha vedananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo vedananirodhagaminipatipada . seyyathidam . sammaditthi .pe. Sammasamadhi . ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va evam vedanam abhinnaya evam vedanasamudayam abhinnaya evam vedananirodham abhinnaya evam vedananirodhagaminipatipadam abhinnaya vedanaya nibbidaya viragaya nirodhaya patipanna te supatipanna ye supatipanna te imasmim dhammavinaye gadhanti . ye ca kho @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kevalino.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page74.

Keci bhikkhave samana va brahmana va evam vedanam abhinnaya evam vedanasamudayam abhinnaya evam vedananirodham abhinnaya evam vedananirodhagaminipatipadam abhinnaya .pe. vattam tesam natthi pannapanaya. [115] Katama ca bhikkhave sanna . Cha yime bhikkhave sannakaya rupasanna saddasanna gandhasanna rasasanna photthabbasanna dhammasanna . ayam vuccati bhikkhave sanna . phassasamudaya sannasamudayo phassanirodha sannanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo sannanirodhagaminipatipada . seyyathidam . sammaditthi .pe. sammasamadhi . ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va evam sannam abhinnaya .pe. Vattam tesam natthi pannapanaya. [116] Katame ca bhikkhave sankhara. Cha yime bhikkhave cetanakaya rupasancetana saddasancetana gandhasancetana rasasancetana photthabbasancetana dhammasancetana . ime vuccanti bhikkhave sankhara . phassasamudaya sankharasamudayo phassanirodha sankharanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo sankharanirodhagaminipatipada . Seyyathidam. Sammaditthi .pe. Sammasamadhi. {116.1} Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va evam sankhare abhinnaya evam sankharasamudayam abhinnaya evam sankharanirodham abhinnaya evam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page75.

Sankharanirodhagaminipatipadam abhinnaya sankharanam nibbidaya viragaya nirodhaya patipanna te supatipanna ye supatipanna te imasmim dhammavinaye gadhanti. {116.2} Ye ca kho keci bhikkhave samana va brahmana va evam sankhare abhinnaya evam sankharasamudayam abhinnaya evam sankharanirodham abhinnaya evam sankharanirodhagaminipatipadam abhinnaya sankharanam nibbida viraga nirodha anupada vimutta te suvimutta ye suvimutta te kebalino ye kebalino vattam tesam natthi pannapanaya. [117] Katamanca bhikkhave vinnanam . Cha yime bhikkhave vinnanakaya cakkhuvinnanam sotavinnanam ghanavinnanam jivhavinnanam kayavinnanam manovinnanam . idam vuccati bhikkhave vinnanam . Namarupasamudaya vinnanasamudayo namarupanirodha vinnananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo vinnananirodhagaminipatipada . Seyyathidam. Sammaditthi .pe. Sammasamadhi. {117.1} Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va evam vinnanam abhinnaya evam vinnanasamudayam abhinnaya evam vinnananirodham abhinnaya evam vinnananirodhagaminipatipadam abhinnaya vinnanassa nibbidaya viragaya nirodhaya patipanna te supatipanna ye supatipanna te imasmim dhammavinaye gadhanti. {117.2} Ye ca kho keci bhikkhave samana va brahmana va evam vinnanam abhinnaya evam vinnanasamudayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page76.

Abhinnaya evam vinnananirodham abhinnaya evam vinnana- nirodhagaminipatipadam abhinnaya vinnanassa nibbida viraga nirodha anupada vimutta te suvimutta ye suvimutta te kebalino ye kebalino vattam tesam natthi pannapanayati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 72-76. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=112&items=6&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=112&items=6&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=112&items=6&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=112&items=6&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=112              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6685              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6685              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :