ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [81]  Sāvatthiyaṃ  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ ānandaṃ
bhagavā etadavoca sace taṃ ānanda evaṃ puccheyyuṃ katamesaṃ āvuso
ānanda   dhammānaṃ   uppādo  paññāyittha  vayo  paññāyittha
ṭhitānaṃ  1-  aññathattaṃ  paññāyittha  .  katamesaṃ dhammānaṃ uppādo
paññāyissati  vayo  paññāyissati  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyissati .
Katamesaṃ  dhammānaṃ  uppādo  paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitānaṃ
aññathattaṃ  paññāyatīti  .  evaṃ  puṭṭho  tvaṃ  ānanda  kinti
byākareyyāsīti . sace maṃ bhante evaṃ paccheyyuṃ katamesaṃ āvuso
ānanda  dhammānaṃ  uppādo  paññāyittha  vayo  paññāyittha  ṭhitānaṃ
aññathattaṃ paññāyittha.
   {81.1}  Katamesaṃ  dhammānaṃ  uppādo  paññāyissati  vayo
paññāyissati    ṭhitānaṃ    aññathattaṃ    paññāyissati   .
@Footnote: 1 Ma. ṭhitassa. sabbattha īdisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page48.

Katamesaṃ dhammānaṃ uppādo paññāyati vayo paññāyati ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyatīti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ yaṃ kho āvuso rūpaṃ atītaṃ niruddhaṃ vipariṇataṃ tassa uppādo paññāyittha vayo paññāyittha ṭhitassa aññathattaṃ paññāyittha . yā vedanā atītā niruddhā vipariṇatā tassā uppādo paññāyittha vayo paññāyittha ṭhitāya aññathattaṃ paññāyittha . yā saññā . ye saṅkhārā atītā niruddhā vipariṇatā tesaṃ uppādo paññāyittha vayo paññāyittha ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyittha . yaṃ viññāṇaṃ atītaṃ niruddhaṃ vipariṇataṃ tassa uppādo paññāyittha vayo paññāyittha ṭhitassa aññathattaṃ paññāyittha . imesaṃ kho āvuso dhammānaṃ uppādo paññāyittha vayo paññāyittha ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyittha. {81.2} Yaṃ kho āvuso rūpaṃ ajātaṃ apātubhūtaṃ tassa uppādo paññāyissati vayo paññāyissati ṭhitassa aññathattaṃ paññāyissati . Yā vedanā ajātā apātubhūtā tassā uppādo paññāyissati vayo paññāyissati ṭhitāya aññathattaṃ paññāyissati . yā saññā . Ye saṅkhārā ajātā apātubhūtā tesaṃ uppādo paññāyissati vayo paññāyissati ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyissati . yaṃ viññāṇaṃ ajātaṃ apātubhūtaṃ tassa uppādo paññāyissati vayo paññāyissati ṭhitassa aññathattaṃ paññāyissati . imesaṃ kho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page49.

Āvuso dhammānaṃ uppādo paññāyissati vayo paññāyissati ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyissati. {81.3} Yaṃ kho āvuso rūpaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ tassa uppādo paññāyati vayo paññāyati ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati . yā vedanā jātā pātubhūtā .pe. yā saññā . ye saṅkhārā jātā pātubhūtā tesaṃ uppādo paññāyati vayo paññāyati ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyati . Yaṃ viññāṇaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ tassa uppādo paññāyati vayo paññāyati ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati . imesaṃ kho āvuso dhammānaṃ uppādo paññāyati vayo paññāyati ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyatīti. Evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti. [82] Sādhu sādhu ānanda yaṃ kho ānanda rūpaṃ atītaṃ niruddhaṃ vipariṇataṃ tassa uppādo paññāyittha vayo paññāyittha ṭhitassa aññathattaṃ paññāyittha . yā vedanā . yā saññā . ye saṅkhārā . yaṃ viññāṇaṃ atītaṃ niruddhaṃ vipariṇataṃ tassa uppādo paññāyittha vayo paññāyittha ṭhitassa aññathattaṃ paññāyittha imesaṃ kho ānanda dhammānaṃ uppādo paññāyittha vayo paññāyittha ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyittha. {82.1} Yaṃ kho ānanda rūpaṃ ajātaṃ apātubhūtaṃ tassa uppādo paññāyissati vayo paññāyissati ṭhitassa aññathattaṃ paññāyissati . yā vedanā . yā saññā . Ye saṅkhārā . yaṃ viññāṇaṃ ajātaṃ apātubhūtaṃ tassa uppādo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page50.

Paññāyissati vayo paññāyissati ṭhitassa aññathattaṃ paññāyissati . imesaṃ kho ānanda dhammānaṃ uppādo paññāyissati vayo paññāyissati ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyissati. {82.2} Yaṃ kho ānanda rūpaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ tassa uppādo paññāyati vayo paññāyati ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati . yā vedanā jātā pātubhūtā .pe. yā saññā . ye saṅkhārā . Yaṃ viññāṇaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ tassa uppādo paññāyati vayo paññāyati ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati . imesaṃ kho ānanda dhammānaṃ uppādo paññāyati vayo paññāyati ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyatīti. Evaṃ puṭṭho tvaṃ ānanda evaṃ byākareyyāsīti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 47-50. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=81&items=2&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=81&items=2&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=81&items=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=81&items=2&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=81              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :