ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1674]  Idam  dukkham  ariyasaccanti bhikkhave tathagatanam pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi nanam udapadi panna udapadi
vijja  udapadi aloko udapadi . tam kho panidam dukkham ariyasaccam
parinneyyanti  bhikkhave  tathagatanam  pubbe  .pe.  parinnatanti
bhikkhave  tathagatanam  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi
@Footnote: 1 Yu. vasavattino. 2 Ma. Yu. tena layena. 3 Ma. Yu. ularo.
@4 Si. Ma. Yu. atikkamma.
Nanam  udapadi  panna  udapadi  vijja  udapadi  aloko
udapadi.
   [1675] Idam dukkhasamudayo ariyasaccanti bhikkhave tathagatanam pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi nanam udapadi panna udapadi
vijja  udapadi  aloko  udapadi  . tam kho panidam dukkhasamudayo
ariyasaccam  pahatabbanti  bhikkhave  tathagatanam  pubbe .pe. pahinanti
bhikkhave  tathagatanam  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi
nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi.
   [1676] Idam dukkhanirodho ariyasaccanti bhikkhave tathagatanam pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna
udapadi vijja udapadi aloko udapadi . tam kho panidam dukkhanirodho
ariyasaccam sacchikatabbanti bhikkhave tathagatanam pubbe .pe. sacchikatanti
bhikkhave  tathagatanam pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam
udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi.
   [1677]  Idam  dukkhanirodhagaminipatipada  ariyasaccanti  bhikkhave
tathagatanam  pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi
panna  udapadi  vijja  udapadi  aloko  udapadi  . tam kho
panidam  dukkhanirodhagaminipatipada  ariyasaccam  bhavetabbanti  bhikkhave
Tathagatanam  pubbe  .pe.  bhavitanti  bhikkhave  tathagatanam  pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi  nanam  udapadi  panna
udapadi vijja udapadi aloko udapaditi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 532-534. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1674&items=4&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1674&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1674&items=4&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1674&items=4&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1674              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :