ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [726] Ekam samayam bhagava nalandayam viharati pavarikambavane.
Atha kho ayasma sariputto yena bhagava tenupasankami upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno
kho  ayasma  sariputto  bhagavantam etadavoca evam pasannaham 1-
bhante  bhagavati  na cahu na ca bhavissati na cetarahi vijjati anno
samano  va  brahmano  va  bhagavata  bhiyyobhinnataro  yadidam
sambodhiyanti  .  ulara kho tyayam sariputta asabhivaca bhasita
ekamso  gahito  sihanado  nadito  evam  pasannaham bhante bhagavati
na  cahu  na  ca  bhavissati na cetarahi vijjati anno samano va
brahmano va bhagavata bhiyyobhinnataro yadidam sambodhiyanti.
   [727] Kinnu te sariputta ye te ahesum atitamaddhanam arahanto
sammasambuddha  sabbe  te bhagavanto cetasa ceto paricca vidita
evamsila  te  bhagavanto ahesum iti va evamdhamma te bhagavanto
ahesum  iti  va  evampanna  te  bhagavanto  ahesum  iti  va
evamviharino  te  bhagavanto  ahesum  iti  va  evamvimutta te
bhagavanto ahesum iti vati. No hetam bhante.
   [728] Kim pana te sariputta ye te bhavissanti anagatamaddhanam
arahanto  sammasambuddha  sabbe  te  bhagavanto  cetasa  ceto
paricca vidita evamsila te bhagavanto bhavissanti iti va evamdhamma
te  bhagavanto  bhavissanti  iti  va  evampanna  te  bhagavanto
bhavissanti  iti  va  evamviharino  te  bhagavanto  bhavissanti
@Footnote: 1 Ma. pasanno aham. Yu. pasannoham. evamupari.
Iti  va  evamvimutta  te bhagavanto bhavissanti iti vati . no
hetam bhante.
   [729] Kim pana tyaham sariputta etarahi araham sammasambuddho
cetasa  ceto paricca vidito evamsilo bhagava iti va evamdhammo
bhagava  iti va evampanno bhagava iti va evamvihari bhagava iti
va evamvimutto bhagava iti vati. No hetam bhante.
   [730]  Ettha  ca  te  sariputta  atitanagatapaccuppannesu
arahantesu  sammasambuddhesu  cetopariyayananam  1-  natthi  . atha
kincarahi  tyaham  sariputta  ulara  asabhivaca  bhasita ekamso
gahito  sihanado nadito evam pasannaham bhante bhagavati na cahu na
ca  bhavissati  na  cetarahi  vijjati  anno  samano va brahmano
va  bhagavata  bhiyyobhinnataro  yadidam  sambodhiyanti  . na kho me
tam  2-  bhante  atitanagatapaccuppannesu arahantesu sammasambuddhesu
cetopariyayananam atthi api ca dhammanvayo vidito.
   [731] Seyyathapi bhante ranno paccantimam nagaram dalhaddhalam 3-
dalhapakaratoranam   ekadvaram   tatrassa   dovariko  pandito
byatto  medhavi  annatanam nivareta natanam paveseta . so
tassa  nagarassa  samanta  anupariyayapatham  anukkamamano  na passeyya
@Footnote: 1 Ma. cetopariyannanam. evamupari. 2 Ma. ayam patho natthi. 3 Si. Yu.
@dalhuddalam. Ma. dalhuddhapam.
Pakarasandhim va pakaravivaram va antamaso vilaranissakkanamattampi 1-.
Tassa  evamassa  ye  kho  keci  olarika  pana  imam nagaram
pavisanti  va  nikkhamanti va sabbe te iminava dvarena pavisanti
va nikkhamanti vati . evameva kho me bhante dhammanvayo vidito
yepi  te  bhante  ahesum  atitamaddhanam  arahanto  sammasambuddha
sabbe  te  bhagavanto  panca  nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  catusu  satipatthanesu  supatitthitacitta  satta
bojjhange yathabhutam bhavetva anuttaram sammasambodhim abhisambujjhimsu.
   {731.1} Yepi te bhante bhavissanti anagatamaddhanam arahanto
sammasambuddha  sabbe  te bhagavanto panca nivarane pahaya cetaso
upakkilese  pannaya  dubbalikarane catusu satipatthanesu supatitthitacitta
satta  bojjhange  yathabhutam  bhavetva  anuttaram  sammasambodhim
abhisambujjhissanti  .  bhagavapi  bhante  etarahi araham sammasambuddho
panca  nivarane  pahaya  cetaso  upakkilese  pannaya dubbalikarane
catusu  satipatthanesu  supatitthitacitto  satta  bojjhange  yathabhutam
bhavetva anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti.
   [732]  Sadhu sadhu sariputta tasma tiha tvam sariputta imam
dhammapariyayam  abhikkhanam  bhaseyyasi  bhikkhunam  bhikkhuninam  upasakanam
upasikanam  .  yesampi hi sariputta moghapurisanam bhavissati tathagate
@Footnote: 1 Si. Ma. vilaranikkamanamattampi. Yu. bilaranissakkanamattampi.
Kankha  va  vimati va tesampimam dhammapariyayam sutva ya tathagate
kankha va vimati va sa pahiyissatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 211-215. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=726&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=726&items=7&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=726&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=726&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=726              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6119              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6119              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :