ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [459] 20 Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgato pāpaṇiko nacirasseva
mahantattaṃ 1- vepullattaṃ pāpuṇāti bhogesu katamehi tīhi idha bhikkhave
pāpaṇiko  cakkhumā ca hoti vidhūro ca nissayasampanno ca . kathañca
bhikkhave  pāpaṇiko  cakkhumā  hoti  idha  bhikkhave  pāpaṇiko paṇiyaṃ
jānāti idaṃ paṇiyaṃ evaṃ kītaṃ evaṃ vikkayamānaṃ ettakaṃ mūlaṃ bhavissati
ettako  udayoti  evaṃ  kho bhikkhave pāpaṇiko cakkhumā hoti .
Kathañca  bhikkhave  pāpaṇiko  vidhūro  hoti  idha  bhikkhave pāpaṇiko
kusalo  hoti paṇiyaṃ ketuñca vikketuñca evaṃ kho bhikkhave pāpaṇiko
vidhūro  hoti . kathañca bhikkhave pāpaṇiko nissayasampanno hoti idha
@Footnote: 1 Po. mahattaṃ vā vepullaṃ vā Ma. mahattaṃ vepullattaṃ Yu. mahantattaṃ vā vepullattaṃ
@vā. ito paraṃ īdisameva.
Bhikkhave  pāpaṇiko  1-  ye  te  gahapatī  vā gahapatiputtā vā
aḍḍhā  mahaddhanā  mahābhogā  te naṃ evaṃ jānanti ayaṃ kho bhavaṃ
pāpaṇiko  cakkhumā  ca  vidhūro  ca  paṭibalo  puttadārañca posetuṃ
amhākañca kālena kālaṃ anuppadātunti te naṃ bhogehi nipatanti 2-
ito  samma  pāpaṇika  bhoge  haritvā  3-  puttadārañca posehi
amhākañca  kālena  kālaṃ anuppadehīti evaṃ kho bhikkhave pāpaṇiko
nissayasampanno hoti . imehi kho bhikkhave tīhi aṅgehi samannāgato
pāpaṇiko nacirasseva mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti bhogesu.
   {459.1} Evameva kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu
nacirasseva  mahantattaṃ  vepullattaṃ  pāpuṇāti  kusalesu  dhammesu
katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  bhikkhu  cakkhumā  ca hoti vidhūro ca
nissayasampanno   ca   .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  cakkhumā
hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti ...
Ayaṃ    dukkhanirodhagāminī   paṭipadāti   yathābhūtaṃ   pajānāti
evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  cakkhumā  hoti  .  kathañca  bhikkhave
bhikkhu   vidhūro   hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  āraddhaviriyo
viharati   akusalānaṃ   dhammānaṃ   pahānāya   kusalānaṃ  dhammānaṃ
upasampadāya    thāmavā    daḷhaparakkamo    anikkhittadhuro
kusalesu  dhammesu  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  vidhūro  hoti .
Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  nissayasampanno  hoti  idha  bhikkhave
bhikkhu  ye  te  bhikkhū  bahussutā  āgatāgamā dhammadharā vinayadharā
mātikādharā  so  te  kālena  kālaṃ  upasaṅkamitvā  paripucchati
@Footnote: 1 Po. Ma. pāpaṇikaṃ . 2 Po. vikkīṇanti Yu. nimantanti . 3 Ma. Yu. karitvā.
Paripañhati  idaṃ  bhante  kathaṃ  imassa  ko  atthoti  tassa  te
āyasmanto    avivaṭañceva    vivaranti    anuttānīkatañca
uttānīkaronti   anekavihitesu   ca   kaṅkhāṭhāniyesu   dhammesu
kaṅkhaṃ  paṭivinodenti  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  nissayasampanno
hoti  .  imehi  kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi samannāgato bhikkhu
nacirasseva   mahantattaṃ   vepullattaṃ   pāpuṇāti   kusalesu
dhammesūti.
          Rathakāravaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     ñātako saraṇīyo bhikkhu    cakkavattī pacetano
     apaṇṇakattā devo ca    dve pāpaṇikena cāti.
          ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 146-148. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=459&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=459&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=459&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=459&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=459              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2165              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2165              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :