ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [461] 22 Tayome bhikkhave gilānā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame tayo idha bhikkhave ekacco gilāno labhanto vā sappāyāni
bhojanāni alabhanto vā sappāyāni bhojanāni labhanto vā sappāyāni
Bhesajjāni  alabhanto  vā  sappāyāni  bhesajjāni  labhanto  vā
paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  alabhanto  vā  paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ neva vuṭṭhāti
tamhā  ābādhā  idha  pana  bhikkhave  ekacco  gilāno labhanto
vā sappāyāni bhojanāni alabhanto vā sappāyāni bhojanāni labhanto
vā  sappāyāni  bhesajjāni  alabhanto  vā  sappāyāni bhesajjāni
labhanto  vā  paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  alabhanto  vā  paṭirūpaṃ upaṭṭhākaṃ
vuṭṭhāti  tamhā  ābādhā  idha  pana  bhikkhave  ekacco gilāno
labhanto  sappāyāni  bhojanāni  no  alabhanto  labhanto sappāyāni
bhesajjāni  no  alabhanto  labhanto paṭirūpaṃ upaṭṭhākaṃ no alabhanto
vuṭṭhāti  tamhā  ābādhā  tatra  bhikkhave yvāyaṃ gilāno labhanto
sappāyāni  bhojanāni  no  alabhanto labhanto sappāyāni bhesajjāni
no  alabhanto  labhanto  paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  no alabhanto vuṭṭhāti
tamhā  ābādhā  imaṃ  kho  bhikkhave  gilānaṃ  paṭicca  gilānabhattaṃ
anuññātaṃ   gilānabhesajjaṃ  anuññātaṃ  gilānupaṭṭhāko  anuññāto
imañca  pana  bhikkhave  gilānaṃ paṭicca aññepi gilānā upaṭṭhātabbā
ime kho bhikkhave tayo gilānā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
   {461.1}  Evameva kho bhikkhave tayome gilānūpamā puggalā
santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame tayo idha bhikkhave ekacco puggalo
labhanto vā tathāgataṃ dassanāya alabhanto vā tathāgataṃ dassanāya labhanto
vā tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ savanāya alabhanto vā tathāgatappaveditaṃ
Dhammavinayaṃ  savanāya  neva  okkamati  niyāmaṃ  kusalesu  dhammesu
sammattaṃ  idha  pana bhikkhave ekacco puggalo labhanto vā tathāgataṃ
dassanāya  alabhanto  vā  tathāgataṃ  dassanāya  labhanto  vā
tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  savanāya  alabhanto  vā tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ  savanāya  okkamati  niyāmaṃ  kusalesu  dhammesu  sammattaṃ
idha  pana bhikkhave ekacco puggalo labhanto tathāgataṃ dassanāya no
alabhanto  labhanto  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  savanāya  no
alabhanto  okkamati  niyāmaṃ  kusalesu  dhammesu  sammattaṃ  tatra
bhikkhave  yvāyaṃ  puggalo  labhanto tathāgataṃ dassanāya no alabhanto
labhanto  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ savanāya no alabhanto okkamati
niyāmaṃ  kusalesu  dhammesu  sammattaṃ imaṃ kho bhikkhave puggalaṃ paṭicca
dhammadesanā  anuññātā  imañca  pana  bhikkhave  puggalaṃ  paṭicca
aññesaṃpi  dhammo  desetabbo  ime kho bhikkhave tayo gilānūpamā
puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 151-153. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=461&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=461&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=461&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=461&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=461              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2218              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2218              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :