ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [461] 22 Tayome bhikkhave gilana santo samvijjamana lokasmim
katame tayo idha bhikkhave ekacco gilano labhanto va sappayani
bhojanani alabhanto va sappayani bhojanani labhanto va sappayani
Bhesajjani  alabhanto  va  sappayani  bhesajjani  labhanto  va
patirupam  upatthakam  alabhanto  va  patirupam  upatthakam neva vutthati
tamha  abadha  idha  pana  bhikkhave  ekacco  gilano labhanto
va sappayani bhojanani alabhanto va sappayani bhojanani labhanto
va  sappayani  bhesajjani  alabhanto  va  sappayani bhesajjani
labhanto  va  patirupam  upatthakam  alabhanto  va  patirupam upatthakam
vutthati  tamha  abadha  idha  pana  bhikkhave  ekacco gilano
labhanto  sappayani  bhojanani  no  alabhanto  labhanto sappayani
bhesajjani  no  alabhanto  labhanto patirupam upatthakam no alabhanto
vutthati  tamha  abadha  tatra  bhikkhave yvayam gilano labhanto
sappayani  bhojanani  no  alabhanto labhanto sappayani bhesajjani
no  alabhanto  labhanto  patirupam  upatthakam  no alabhanto vutthati
tamha  abadha  imam  kho  bhikkhave  gilanam  paticca  gilanabhattam
anunnatam   gilanabhesajjam  anunnatam  gilanupatthako  anunnato
imanca  pana  bhikkhave  gilanam paticca annepi gilana upatthatabba
ime kho bhikkhave tayo gilana santo samvijjamana lokasmim.
   {461.1}  Evameva kho bhikkhave tayome gilanupama puggala
santo samvijjamana lokasmim katame tayo idha bhikkhave ekacco puggalo
labhanto va tathagatam dassanaya alabhanto va tathagatam dassanaya labhanto
va tathagatappaveditam dhammavinayam savanaya alabhanto va tathagatappaveditam
Dhammavinayam  savanaya  neva  okkamati  niyamam  kusalesu  dhammesu
sammattam  idha  pana bhikkhave ekacco puggalo labhanto va tathagatam
dassanaya  alabhanto  va  tathagatam  dassanaya  labhanto  va
tathagatappaveditam  dhammavinayam  savanaya  alabhanto  va tathagatappaveditam
dhammavinayam  savanaya  okkamati  niyamam  kusalesu  dhammesu  sammattam
idha  pana bhikkhave ekacco puggalo labhanto tathagatam dassanaya no
alabhanto  labhanto  tathagatappaveditam  dhammavinayam  savanaya  no
alabhanto  okkamati  niyamam  kusalesu  dhammesu  sammattam  tatra
bhikkhave  yvayam  puggalo  labhanto tathagatam dassanaya no alabhanto
labhanto  tathagatappaveditam  dhammavinayam savanaya no alabhanto okkamati
niyamam  kusalesu  dhammesu  sammattam imam kho bhikkhave puggalam paticca
dhammadesana  anunnata  imanca  pana  bhikkhave  puggalam  paticca
annesampi  dhammo  desetabbo  ime kho bhikkhave tayo gilanupama
puggala santo samvijjamana lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 151-153. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=461&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=461&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=461&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=461&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=461              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2218              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2218              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :