ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [469] 30 Tayome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  tayo  avakujjapañño  puggalo  ucchaṅgapañño  puggalo
puthupañño  puggalo  .  katamo  ca  bhikkhave avakujjapañño puggalo
idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  ārāmaṃ  gantā  hoti abhikkhaṇaṃ
bhikkhūnaṃ  santike  dhammassavanāya  tassa  bhikkhū  dhammaṃ  desenti
ādikalyāṇaṃ    majjhekalyāṇaṃ    pariyosānakalyāṇaṃ    sātthaṃ
sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsenti  so
tasmiṃ  āsane  nisinno  tassā  kathāya  nevādiṃ  manasikaroti  na
majjhaṃ  manasikaroti  na  pariyosānaṃ  manasikaroti  vuṭṭhitopi  tamhā
āsanā  tassā  kathāya nevādiṃ manasikaroti na majjhaṃ manasikaroti na
pariyosānaṃ  manasikaroti  seyyathāpi  bhikkhave  kumbho nikkujjo tatra
udakaṃ  āsittaṃ  vivaṭṭati  no  saṇṭhāti  evameva  kho  bhikkhave
idhekacco  puggalo  ārāmaṃ  gantā hoti abhikkhaṇaṃ bhikkhūnaṃ santike
dhammassavanāya  tassa  bhikkhū dhammaṃ desenti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāsenti  so  tasmiṃ  āsane nisinno tassā kathāya
nevādiṃ  manasikaroti  na  majjhaṃ manasikaroti na pariyosānaṃ manasikaroti
vuṭṭhitopi  tamhā  āsanā  tassā  kathāya  nevādiṃ manasikaroti na
majjhaṃ  manasikaroti  na  pariyosānaṃ  manasikaroti  ayaṃ vuccati bhikkhave
Avakujjapañño puggalo.
   {469.1}  Katamo  ca  bhikkhave  ucchaṅgapañño  puggalo
idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  ārāmaṃ  gantā  hoti abhikkhaṇaṃ
bhikkhūnaṃ  santike  dhammassavanāya  tassa  bhikkhū  dhammaṃ  desenti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsenti  so  tasmiṃ āsane
nisinno  tassā  kathāya  ādimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti
pariyosānampi  manasikaroti vuṭṭhito 1- tamhā āsanā tassā kathāya
nevādiṃ  manasikaroti  na  majjhaṃ manasikaroti na pariyosānaṃ manasikaroti
seyyathāpi  bhikkhave  purisassa  ucchaṅge  nānākhajjakāni  ākiṇṇāni
tilā  taṇḍulā  modakā  badarā  so  tamhā  āsanā vuṭṭhahanto
satisammosā  pakireyya  evameva  kho  bhikkhave idhekacco puggalo
ārāmaṃ  gantā  hoti  abhikkhaṇaṃ bhikkhūnaṃ santike dhammassavanāya tassa
bhikkhū  dhammaṃ  desenti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ
pakāsenti  so  tasmiṃ  āsane  nisinno  tassā kathāya ādimpi
manasikaroti   majjhampi   manasikaroti   pariyosānampi   manasikaroti
vuṭṭhito  tamhā  āsanā  tassā  kathāya  nevādiṃ  manasikaroti na
majjhaṃ  manasikaroti  na  pariyosānaṃ  manasikaroti  ayaṃ vuccati bhikkhave
ucchaṅgapañño puggalo.
   {469.2}  Katamo  ca  bhikkhave  puthupañño  puggalo  idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  ārāmaṃ  gantā  hoti  abhikkhaṇaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbattha vuṭṭhito ca kho.
Bhikkhūnaṃ  santike  dhammassavanāya  tassa  bhikkhū  dhammaṃ  desenti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsenti  so  tasmiṃ āsane
nisinno  tassā  kathāya  ādimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti
pariyosānampi  manasikaroti  vuṭṭhitopi  tamhā  āsanā tassā kathāya
ādimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti  pariyosānampi  manasikaroti
seyyathāpi  bhikkhave  kumbho  ukkujjo tatra udakaṃ āsittaṃ saṇṭhāti
no  vivaṭṭati  evameva  kho  bhikkhave idhekacco puggalo ārāmaṃ
gantā  hoti  abhikkhaṇaṃ  bhikkhūnaṃ  santike  dhammassavanāya  tassa
bhikkhū  dhammaṃ  desenti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsenti
so  tasmiṃ  āsane  nisinno  tassā  kathāya  ādimpi manasikaroti
majjhampi  manasikaroti  pariyosānampi  manasikaroti  vuṭṭhitopi  tamhā
āsanā  tassā  kathāya  ādimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti
pariyosānampi  manasikaroti  ayaṃ vuccati bhikkhave puthupañño puggalo .
Ime kho bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
     Avakujjapañño puriso     dummedho avicakkhaṇo
     abhikkhaṇaṃpi ce hoti        gantā bhikkhūna 1- santike
     ādiṃ kathāya majjhañca      pariyosānañca tādiso
     uggahetuṃ na sakkoti       paññā hissa na vijjati.
@Footnote: 1 Po. Yu. bhikkhūnaṃ.
     Ucchaṅgapañño puriso     seyyo etena vuccati
     abhikkhaṇaṃpi ce hoti        gantā bhikkhūna santike
     ādiṃ kathāya majjhañca      pariyosānañca tādiso
     nisinno āsane tasmiṃ      uggahetvāna byañjanaṃ
     vuṭṭhito nappajānāti      gahitaṃ hissa 1- mussati.
     Puthupañño ca puriso       seyyo etena 2- vuccati
     abhikkhaṇaṃpi ce hoti        gantā bhikkhūna santike
     ādiṃ kathāya majjhañca      pariyosānañca tādiso
     nisinno āsane tasmiṃ      uggahetvāna byañjanaṃ
     dhāreti seṭṭhasaṅkappo     abyaggamanaso naro
     dhammānudhammapaṭipanno     dukkhassantakaro siyāti.
          Puggalavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
     saviṭṭhagilānasaṅkhārā      bahukārā vajirena ca
     sevijīgucchagūthabhāṇī        andho ca avakujjitāti.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 164-167. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=469&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=469&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=469&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=469&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=469              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2434              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2434              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :