ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [494]  55  Athakho  aññataro  brāhmaṇaparibbājako  yena
bhagavā  tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  so
brāhmaṇaparibbājako   bhagavantaṃ   etadavoca  sandiṭṭhiko  dhammo
sandiṭṭhiko  dhammoti  bho  gotama  vuccati  kittāvatā nu kho bho
gotama  sandiṭṭhiko  dhammo  hoti  akāliko ehipassiko opanayiko
paccattaṃ veditabbo viññūhīti.
   {494.1} Ratto kho brāhmaṇa rāgena abhibhūto pariyādinnacitto
attabyābādhāyapi  ceteti  parabyābādhāyapi ceteti ubhayabyābādhāyapi
ceteti  cetasikaṃpi  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti rāge pahīne neva
Attabyābādhāyapi  ceteti  na  parabyābādhāyapi  ceteti  na
ubhayabyābādhāyapi   ceteti   na   cetasikaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  ratto  kho brāhmaṇa rāgena abhibhūto pariyādinnacitto
kāyena  duccaritaṃ  carati  vācāya  duccaritaṃ  carati  manasā duccaritaṃ
carati rāge pahīne neva kāyena duccaritaṃ carati na vācāya duccaritaṃ
carati  na  manasā  duccaritaṃ  carati  ratto  kho brāhmaṇa rāgena
abhibhūto   pariyādinnacitto   attatthaṃpi   yathābhūtaṃ   nappajānāti
paratthaṃpi  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ubhayatthaṃpi  yathābhūtaṃ  nappajānāti
rāge  pahīne  attatthaṃpi  yathābhūtaṃ  pajānāti  paratthaṃpi  yathābhūtaṃ
pajānāti ubhayatthaṃpi yathābhūtaṃ pajānāti
   {494.2} evaṃpi kho brāhmaṇa sandiṭṭhiko dhammo hoti ...
Duṭṭho  kho brāhmaṇa .pe. mūḷho kho brāhmaṇa mohena abhibhūto
pariyādinnacitto  attabyābādhāyapi  ceteti  parabyābādhāyapi ceteti
ubhayabyābādhāyapi  ceteti  cetasikaṃpi  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti
mohe  pahīne  neva  attabyābādhāyapi ceteti na parabyābādhāyapi
ceteti  na  ubhayabyābādhāyapi  ceteti na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  mūḷho  kho brāhmaṇa mohena abhibhūto pariyādinnacitto
kāyena  duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati
mohe pahīne neva kāyena duccaritaṃ carati na vācāya duccaritaṃ carati
na  manasā  duccaritaṃ  carati  mūḷho kho brāhmaṇa mohena abhibhūto
pariyādinnacitto  attatthaṃpi  yathābhūtaṃ  nappajānāti  paratthaṃpi  yathābhūtaṃ
Nappajānāti  ubhayatthaṃpi  yathābhūtaṃ nappajānāti mohe pahīne attatthaṃpi
yathābhūtaṃ  pajānāti  paratthaṃpi  yathābhūtaṃ  pajānāti  ubhayatthaṃpi yathābhūtaṃ
pajānāti  evaṃpi  kho  brāhmaṇa sandiṭṭhiko dhammo hoti akāliko
ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti . abhikkantaṃ
bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 200-202. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=494&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=494&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=494&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=494&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=494              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3615              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3615              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :