ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [561]  122  Tīṇīmāni  bhikkhave  soceyyāni  katamāni tīṇi
kāyasoceyyaṃ vacīsoceyyaṃ manosoceyyaṃ . Katamañca bhikkhave kāyasoceyyaṃ
idha  bhikkhave  bhikkhu  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā
paṭivirato  hoti  abrahmacariyā  paṭivirato hoti idaṃ vuccati bhikkhave
kāyasoceyyaṃ.
   {561.1}  Katamañca  bhikkhave  vacīsoceyyaṃ idha bhikkhave bhikkhu
musāvādā  paṭivirato hoti pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti pharusāya
vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā paṭivirato hoti idaṃ vuccati
bhikkhave vacīsoceyyaṃ.
   {561.2}  Katamañca  bhikkhave manosoceyyaṃ idha bhikkhave bhikkhu
santaṃ  vā  ajjhattaṃ  kāmacchandaṃ  atthi  me ajjhattaṃ kāmacchandoti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  kāmacchandaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ
kāmacchandoti  pajānāti yathā ca anuppannassa kāmacchandassa uppādo
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannassa kāmacchandassa pahānaṃ
Hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnassa  kāmacchandassa  āyatiṃ
anuppādo  hoti  tañca  pajānāti  santaṃ  vā  ajjhattaṃ byāpādaṃ
atthi  me  ajjhattaṃ  byāpādoti  pajānāti  asantaṃ  vā ajjhattaṃ
byāpādaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  byāpādoti  pajānāti  yathā  ca
anuppannassa  byāpādassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā
ca  uppannassa  byāpādassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti yathā
ca  pahīnassa  byāpādassa  āyatiṃ  anuppādo hoti tañca pajānāti
santaṃ  vā  ajjhattaṃ  thīnamiddhaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  thīnamiddhanti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  thīnamiddhaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ
thīnamiddhanti  pajānāti  yathā  ca  anuppannassa  thīnamiddhassa uppādo
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannassa  thīnamiddhassa  pahānaṃ
hoti tañca pajānāti yathā ca pahīnassa thīnamiddhassa āyatiṃ anuppādo
hoti  tañca  pajānāti  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  uddhaccakukkuccaṃ atthi
me  ajjhattaṃ  uddhaccakukkuccanti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ
uddhaccakukkuccaṃ natthi me ajjhattaṃ uddhaccakukkuccanti pajānāti
   {561.3}  yathā  ca  anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppādo
hoti  tañca  pajānāti yathā ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahānaṃ
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca pahīnassa uddhaccakukkuccassa āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti santaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ atthi me
ajjhattaṃ vicikicchāti pajānāti asantaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ natthi me
Ajjhattaṃ  vicikicchāti  pajānāti  yathā  ca  anuppannāya  vicikicchāya
uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca uppannāya vicikicchāya
pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti yathā ca pahīnāya vicikiccāya āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti idaṃ vuccati bhikkhave manosoceyyaṃ.
Imāni kho bhikkhave tīṇi soceyyānīti.
     Kāyasuciṃ vācāsuciṃ 1-   cetosucimanāsavaṃ
     suciṃ soceyyasampannaṃ    āhu ninhātapāpakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 350-352. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=561&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=561&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=561&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=561&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=561              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6102              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6102              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :