ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [36] Ekaṃ samayaṃ bhagavā antarā ca ukkaṭṭhaṃ antarā ca setabyaṃ
addhānamaggapaṭipanno  hoti  .  doṇopi  [5]- brāhmaṇo antarā
ca  ukkaṭṭhaṃ  antarā ca setabyaṃ addhānamaggapaṭipanno hoti addasā
kho  doṇo  brāhmaṇo  bhagavato  pādesu  cakkāni  sahassārāni
sanemikāni  sanābhikāni  sabbākāraparipūrāni  disvānassa  etadahosi
acchariyaṃ  vata  bho  abbhutaṃ vata bho navatimāni manussabhūtassa pādāni
bhavissantīti  .  athakho bhagavā maggā okkamma aññatarasmiṃ rukkhamūle
@Footnote: 1 Ma. Yu. ñāyaṃ dhammaṃ . 2 Ma. Yu. yaṃ ve . 3 Ma. pasīdanti bahū janā.
@4 Po. Ma. Yu. mahāpaññoti . 5 Po. Ma. Yu. etthantare sudanati atthi.
Nisīdi pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā.
Athakho  doṇo  brāhmaṇo  bhagavato  pādāni  anugacchanto  addasa
bhagavantaṃ   aññatarasmiṃ  rukkhamūle  nisinnaṃ  pāsādikaṃ  pasādanīyaṃ
santindriyaṃ    santamānasaṃ    uttamadamathasamathamanuppattaṃ    dantaṃ
guttaṃ  santindriyaṃ  1-  nāgaṃ  disvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca devo no bhavaṃ bhavissatīti.
   {36.1} Na kho ahaṃ brāhmaṇa devo bhavissāmīti . Gandhabbo
no bhavaṃ bhavissatīti . na kho ahaṃ brāhmaṇa gandhabbo bhavissāmīti.
Yakkho no bhavaṃ bhavissatīti . na kho ahaṃ brāhmaṇa yakkho bhavissāmīti.
Manusso no bhavaṃ bhavissatīti . Na kho ahaṃ brāhmaṇa manusso bhavissāmīti.
Devo no bhavaṃ bhavissatīti iti puṭṭho samāno na kho ahaṃ brāhmaṇa
devo  bhavissāmīti  vadesi gandhabbo no bhavaṃ bhavissatīti iti puṭṭho
samāno  na  kho ahaṃ brāhmaṇa gandhabbo bhavissāmīti vadesi yakkho
no  bhavaṃ  bhavissatīti  iti  puṭṭho  samāno na kho ahaṃ brāhmaṇa
yakkho  bhavissāmīti  vadesi  manusso no bhavaṃ bhavissatīti iti puṭṭho
samāno  na  kho  ahaṃ  brāhmaṇa  manusso bhavissāmīti vadesi atha
kocarahi bhavaṃ bhavissatīti.
   {36.2}  Yesaṃ  kho  ahaṃ  brāhmaṇa  āsavānaṃ appahīnattā
devo  bhaveyyaṃ te me āsavā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṃ  gatā  āyatiṃanuppādadhammā  yesaṃ  kho  ahaṃ  brāhmaṇa
@Footnote: 1 Ma. saṃyatindriyaṃ.
Āsavānaṃ appahīnattā gandhabbo bhaveyyaṃ ... Yakkho bhaveyyaṃ ... Manusso
bhaveyyaṃ te me āsavā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃ
gatā  āyatiṃanuppādadhammā  seyyathāpi  brāhmaṇa  uppalaṃ vā padumaṃ
vā  puṇḍarīkaṃ vā udake jātaṃ udake saṃvaḍḍhaṃ udakaṃ 1- accuggamma
tiṭṭhati  anupalittaṃ  udakena  evameva  kho  ahaṃ  brāhmaṇa loke
jāto  loke  saṃvaḍḍho  lokaṃ abhibhuyya viharāmi anupalitto lokena
buddhoti maṃ brāhmaṇa dhārehīti.
     Yena devupapatyassa        gandhabbo vā vihaṅgamo
     yakkhattaṃ yena gaccheyyaṃ      manussattañca abbhaje
     te mayhaṃ āsavā khīṇā      viddhastā vinaḷīkatā.
     Puṇḍarīkaṃ yathā uggaṃ 2-    toyena nupalippati
     nupalippāmi lokena       tasmā buddhosmi brāhmaṇāti.
   [37]  Catūhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  bhikkhu abhabbo
parihānāya  nibbānasseva  santike katamehi catūhi idha bhikkhave bhikkhu
sīlasampanno  hoti  indriyesu  guttadvāro  hoti bhojane mattaññū
hoti jāgariyaṃ anuyutto hoti.
   {37.1} Kathañca bhikkhave bhikkhu sīlasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  sīlavā  hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya sikkhati sikkhāpadesu evaṃ
kho bhikkhave bhikkhu sīlasampanno hoti.
   {37.2}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  indriyesu  guttadvāro
@Footnote: 1 Ma. udakā . 2 Ma. Yu. vaggu.
Hoti  idha bhikkhave bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati
sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ viññāya na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ
asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ manindriye saṃvaraṃ āpajjati
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti.
   {37.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu bhojane mattaññū hoti idha bhikkhave
bhikkhu paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhāreti neva davāya na madāya na
maṇḍanāya  na  vibhūsanāya  yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāya
vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca  vedanaṃ paṭihaṅkhāmi
navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me bhavissati anavajjatā
ca phāsu vihāro cāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu bhojane mattaññū hoti.
   {37.4} Kathañca bhikkhave bhikkhu jāgariyaṃ anuyutto hoti idha bhikkhave
bhikkhu divasaṃ caṅkamena nisajjāya āvaraṇiyehi dhammehi cittaṃ parisodheti
rattiyā  paṭhamaṃ  yāmaṃ caṅkamena nisajjāya āvaraṇiyehi dhammehi cittaṃ
parasodheti  rattiyā  majjhimaṃ  yāmaṃ  dakkhiṇena  passena  sīhaseyyaṃ
Kappeti pādena 1- pādaṃ accādhāya 2- sato sampajāno uṭṭhānasaññaṃ
manasikaritvā  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ  paccuṭṭhāya caṅkamena nisajjāya
āvaraṇiyehi  dhammehi  cittaṃ  parisodheti  evaṃ  kho bhikkhave bhikkhu
jāgariyaṃ  anuyutto  hoti  .  imehi  kho bhikkhave catūhi dhammehi
samannāgato bhikkhu abhabbo parihānāya nibbānasseva santiketi.
     Sīle patiṭṭhito bhikkhu     indriyesu ca saṃvuto
     bhojanamhi ca mattaññū    jāgariyaṃ anuyuñjati
     evaṃ viharamātāpī 3-     ahorattamatandito
     bhāvayaṃ kusalaṃ dhammaṃ        yogakkhemassa pattiyā
     appamādarato bhikkhu     pamāde bhayadassi vā
     abhabbo parihānāya      nibbānasseva santiketi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 48-52. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=21&item=36&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=21&item=36&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=36&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=36&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=36              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=7777              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=7777              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :