ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [50]  Cattarome  bhikkhave  candimasuriyanam upakkilesa yehi
upakkilesehi  upakkilittha  candimasuriya  na  tapanti na bhasanti na
virocanti  katame cattaro abbha bhikkhave candimasuriyanam upakkilesa
yena  upakkilesena  upakkilittha  candimasuriya  na  tapanti  na
bhasanti  na  virocanti  mahiya  bhikkhave  candimasuriyanam upakkilesa
yena  upakkilesena  upakkilittha candimasuriya na tapanti na bhasanti
na  virocanti  dhumarajo  bhikkhave  candimasuriyanam  upakkileso  yena
upakkilesena  upakkilittha  candimasuriya  na  tapanti na bhasanti na
virocanti  rahu  bhikkhave  asurindo candimasuriyanam upakkileso yena
upakkilesena  upakkilittha  candimasuriya  na  tapanti na bhasanti na
virocanti  ime  kho  bhikkhave  cattaro candimasuriyanam upakkilesa
yehi  upakkilesehi  upakkilittha candimasuriya na tapanti na bhasanti
na virocanti.
   {50.1} Evameva kho bhikkhave cattaro 1- samanabrahmananam
upakkilesa  yehi  upakkilesehi  upakkilittha eke samanabrahmana
na  tapanti  na  bhasanti  na  virocanti  katame  cattaro  santi
@Footnote: 1 Ma. cattarome.
Bhikkhave  eke  samanabrahmana  suram pivanti merayam suramerayapana
appativirata  ayam  bhikkhave  pathamo  samanabrahmananam  upakkileso
yena  upakkilesena  upakkilittha  eke  samanabrahmana na tapanti
na bhasanti na virocanti.
   {50.2}  Santi  bhikkhave  eke samanabrahmana methunam dhammam
patisevanti  methunasma  dhamma  appativirata  ayam  bhikkhave  dutiyo
samanabrahmananam  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkilittha
eke samanabrahmana na tapanti na bhasanti na virocanti.
   {50.3}  Santi  bhikkhave  eke  samanabrahmana jataruparajatam
sadiyanti  jataruparajatapatiggahana  appativirata  ayam  bhikkhave  tatiyo
samanabrahmananam  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkilittha
eke samanabrahmana na tapanti na bhasanti na virocanti.
   {50.4}  Santi  bhikkhave  eke  samanabrahmana micchajivena
jivitam  kappenti  1-  micchajiva appativirata ayam bhikkhave catuttho
samanabrahmananam  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkilittha
eke samanabrahmana na tapanti na bhasanti na virocanti.
   {50.5} Ime kho bhikkhave cattaro samanabrahmananam upakkilesa
yehi  upakkilesehi  upakkilittha  eke  samanabrahmana  na
tapanti na bhasanti na virocantiti.
     Ragadosupatikkittha 2-   eke samanabrahmana
     avijjanivuta posa      piyarupabhinandino
     suram pivanti merayam        patisevanti methunam
@Footnote: 1 Ma. Yu. micchajivena jivanti. 2 Ma. ragadosaparikkittha.
@Yu. ragadosapatikkittha.
     Rajatam jatarupanca        sadiyanti aviddasu.
     Micchajivena jivanti      eke samanabrahmana
     ete upakkilesa vutta   buddhenadiccabandhuna
     yehi upakkilesehi        eke samanabrahmana
     na tapanti na bhasanti     asuddha saraja mata 1-.
     Andhakarena onaddha     tanhadasa sanettika
     vaddhenti katasim ghoram     adiyanti punabbhavanti.
          Rohitassavaggo pancamo.
            Tassuddanam
     samadhipanha dve kodha   rohitassapare duve
     suviduravisakha vipallaso  upakkilesena te dasati.
         Pathamo pannasako nitthito.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. maga.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 68-70. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=21&item=50&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=21&item=50&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=50&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=50&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=50              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8037              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8037              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :