ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [180] Ekam samayam bhagava kosalesu carikam carati mahata bhikkhusanghena
saddhim  addasa  kho  bhagava  addhanamaggapatipanno  annatarasmim
padese  mahantam salavanam disvana magga okkamma yena tam salavanam
tenupasankami  upasankamitva  tam  salavanam  ajjhogahetva annatarasmim
padese sitam patvakasi . athakho ayasamto anandassa etadahosi
@Footnote: 1 Po. Yu. kasu ca . 2 Po. Ma. dadanti.
Ko  nu  kho  hetu  ko paccayo bhagavato sitassa patukammaya na
akaranena tathagata sitam patukarontiti . athakho ayasma anando
bhagavantam  etadavoca ko nu kho bhante hetu ko paccayo bhagavato
sitassa patukammaya na akaranena tathagata sitam patukarontiti.
   {180.1} Bhutapubbam ananda imasmim padese nagaram ahosi iddhanceva
phitanca  bahujanam akinnamanussam tam kho panananda nagaram kassapo bhagava
araham  sammasambuddho upanissaya viharati 1- kassapassa kho panananda
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  bhavesi  nama  upasako ahosi
silesu  aparipurakari  bhavesina  kho ananda upasakena pancamattani
upasakasatani  patidesitani  samadapitani ahesum silesu aparipurakarino
athakho  ananda  bhavesissa  upasakassa  etadahosi aham kho imesam
pancannam   upasakasatanam   bahupakaro   pubbangamo  samadapeta
ahancamhi  silesu  aparipurakari  imanipi  panca upasakasatani silesu
aparipurakarino  iccetam  samasamam  natthi  kinci  atirekam  handaham
atirekayati.
   {180.2} Athakho ananda bhavesi 2- upasako yena tani panca
upasakasatani  tenupasankami  upasankamitva  tani  panca upasakasatani
etadavoca ajjatagge mam ayasmanto silesu paripurakarim dharethati.
Athakho   ananda   tesam  pancannam  upasakasatanam  etadahosi
ayyo  kho  bhavesi  amhakam  bahupakaro  pubbangamo  samadapeta
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihasi . 2 Ma. Yu. gavesi.
Ayyo  hi  nama  bhavesi  1-  silesu paripurakari bhavissati kimangam
pana  mayanti  .  athakho  ananda  tani panca upasakasatani yena
bhavesi  upasako  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhavesim  upasakam
etadavocum  ajjatagge  ayyo  bhavesi  imanipi panca upasakasatani
silesu  paripurakarino  dharetuti  .  athakho  ananda  bhavesissa
upasakassa  etadahosi  aham  kho  imesam  pancannam  upasakasatanam
bahupakaro  pubbangamo  samadapeta  ahancamhi  silesu  paripurakari
imanipi 2- panca upasakasatani silesu paripurakarino iccetam samasamam
natthi kinci atirekam handaham atirekayati.
   {180.3}  Athakho ananda bhavesi upasako yena tani panca
upasakasatani  tenupasankami  upasankamitva  tani  panca upasakasatani
etadavoca ajjatagge mam ayasmanto brahmacarim dharetha aracarim viratam
methuna  gamadhammati . athakho ananda tesam pancannam upasakasatanam
etadahosi ayyo kho bhavesi amhakam bahupakaro pubbangamo samadapeta
ayyo hi nama bhavesi brahmacari bhavissati aracari virato methuna
gamadhamma  kimangam  pana  mayanti  .  athakho  ananda tani panca
upasakasatani  yena  bhavesi  upasako  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhavesim  upasakam  etadavocum  ajjatagge  ayyo  bhavesi  imanipi
@Footnote: 1 Ma. Yu. gavesi. sabbattha idisameva . 2 Yu. imani ca.
Panca  upasakasatani  brahmacarino dharetu aracarino virate 1-
methuna gamadhammati . athakho ananda bhavesissa upasakassa etadahosi
aham  kho  imesam  pancannam  upasakasatanam  bahupakaro  pubbangamo
samadapeta  ahancamhi silesu paripurakari imanipi panca upasakasatani
silesu  paripurakarino  ahancamhi  brahmacari  aracari  virato
methuna  gamadhamma  imanipi  panca  upasakasatani  brahmacarino
aracarino  virata  methuna  gamadhamma  iccetam  samasamam  natthi
kinci atirekam handaham atirekayati.
   {180.4}  Athakho ananda bhavesi upasako yena tani panca
upasakasatani  tenupasankami  upasankamitva  tani  panca upasakasatani
etadavoca  ajjatagge  mam  ayasmanto  ekabhattikam  dharetha
rattuparatam  viratam  vikalabhojanati  .  athakho ananda tesam pancannam
upasakasatanam  etadahosi  ayyo  kho  bhavesi  amhakam  2-
bahupakaro  pubbangamo  samadapeta  ayyo  hi  nama  bhavesi
ekabhattiko  bhavissati  rattuparato  virato  vikalabhojana  kimangam
pana  mayanti  .  athakho  ananda  tani panca upasakasatani yena
bhavesi  upasako  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhavesim  upasakam
etadavocum  ajjatagge  ayyo  bhavesi  imanipi panca upasakasatani
ekabhattike  dharetu  rattuparate  virate  vikalabhojanati . athakho
ananda  bhavesissa  upasakassa  etadahosi  aham  kho  imesam
@Footnote: 1 Po. ma virata . 2 Ma. ayam saddo natthi.
Pancannam   upasakasatanam   bahupakaro   pubbangamo  samadapeta
ahancamhi  silesu  paripurakari  imanipi  panca  upasakasatani silesu
paripurakarino  ahancamhi  brahmacari  aracari  virato  methuna
gamadhamma  imanipi  panca  upasakasatani brahmacarino aracarino
virata  methuna  gamadhamma  ahancamhi  ekabhattiko  rattuparato
virato  vikalabhojana  imanipi  panca  upasakasatani  ekabhattika
rattuparata  virata  vikalabhojana  iccetam  samasamam  natthi  kinci
atirekam handaham atirekayati.
   {180.5} Athakho ananda bhavesi upasako yena kassapo bhagava
araham  sammasambuddho  tenupasankami  upasankamitva  kassapam  bhagavantam
arahantam  sammasambuddham etadavoca labheyyaham bhante bhagavato santike
pabbajjam labheyyam upasampadanti . alattha kho ananda bhavesi upasako
kassapassa  bhagavato  arahato sammasambuddhassa santike pabbajjam alattha
upasampadam acirupasampanno kho panananda bhavesi bhikkhu eko vupakattho
appamatto  atapi  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthaya
kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihasi  khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam
itthattayati  abbhannasi  annataro  ca  panananda  bhavesi  bhikkhu
arahatam ahosi.
   {180.6} Athakho ananda tesam pancannam upasakasatanam etadahosi
ayyo kho bhavesi amhakam bahupakaro pubbangamo samadapeta ayyo hi
nama bhavesi kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva
agarasma  anagariyam  pabbajissati  kimangam  pana  mayanti  . athakho
ananda  tani  panca  upasakasatani  yena  kassapo  bhagava araham
sammasambuddho   tenupasankamimsu   upasankamitva  kassapam  bhagavantam
arahantam  sammasambuddham  etadavocum  labheyyama  mayam bhante bhagavato
santike  pabbajjam  labheyyama  upasampadanti  alabhimsu  kho  ananda
tani   panca   upasakasatani   kassapassa   bhagavato  arahato
sammasambuddhassa santike pabbajjam alabhimsu upasampadam
   {180.7} athakho ananda bhavesissa bhikkhuno etadahosi aham kho
imassa  anuttarassa  vimuttisukhassa  nikamalabhi  [1]-  akicchalabhi
akasiralabhi  ahovatimanipi  panca  bhikkhusatani  imassa  anuttarassa
vimuttisukhassa  nikamalabhino  assu  akicchalabhino  akasiralabhinoti
athakho  ananda  tani  panca  bhikkhusatani  ekeka 2- vupakattha
appamatta   atapino   pahitatta   viharanta   nacirasseva
yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti
tadanuttaram   brahmacariyapariyosanam   dittheva   dhamme   sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharimsu  khina  jati  vusitam
brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam  itthattayati  abbhannimsu  iti
@Footnote: 1 Ma. hoti . 2 Ma. yu ayam patho natthi.
Kho  ananda  tani  panca bhikkhusatani bhavesipamukhani uttaruttarim 1-
panitapanitam  vayamamana  anuttaram  vimuttim  sacchakamsu  . tasma tiha
ananda  evam  sikkhitabbam  uttaruttarim  1-  panitapanitam  vayamamana
anuttaram vimuttim sacchikarissamati evam hi vo ananda sikkhitabbanti.
          Upasakavaggo tatiyo.
            Tassuddanam
    sarajjam visarado nirayam    evam candalapancamam
    piti vanijja rajano     gihi ceva bhavesinati.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 239-245. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=180&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=180&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=180&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=180&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=180              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1544              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1544              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :