ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [281]  10  Ekam samayam bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim
nigrodharame . atha kho mahanamo sakko yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno  kho mahanamo sakko bhagavantam etadavoca yo so bhante
ariyasavako  agataphalo  vinnatasasano so katamena viharena bahulam
viharatiti.
   {281.1} Yo so mahanama ariyasavako agataphalo vinnatasasano
so imina viharena bahulam viharati idha mahanama ariyasavako tathagatam
anussarati  itipi  so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho
bhagavati yasmim mahanama samaye ariyasavako tathagatam anussarati nevassa
tasmim  samaye ragapariyutthitam cittam hoti na dosapariyutthitam cittam hoti
na  mohapariyutthitam  cittam  hoti  ujugatamevassa  tasmim  samaye cittam
hoti  tathagatam  arabbha ujugatacitto kho pana mahanama ariyasavako
labhati  atthavedam  labhati  dhammavedam  labhati  dhammupasanhitam  pamujjam
pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo
sukham  vedayati  1-  sukhino  cittam  samadhiyati ayam vuccati mahanama
ariyasavako  visamagataya  pajaya samappatto 2- viharati sabyapajjhaya
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vediyati. aparampi evam natabbam . 2 Yu. sampanno. aparampi evam
@natabbam.
Pajaya  abyapajjho  viharati  dhammasotam  samapanno  buddhanussatim
bhaveti.
   {281.2}  Puna  caparam  mahanama ariyasavako dhammam anussarati
svakkhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko 1-
paccattam  veditabbo  vinnuhiti  yasmim  mahanama  samaye ariyasavako
dhammam  anussarati  nevassa  tasmim  samaye  ragapariyutthitam cittam hoti
na  dosapariyutthitam  cittam  hoti  na  mohapariyutthitam  cittam  hoti
ujugatamevassa  tasmim  samaye  cittam hoti dhammam arabbha ujugatacitto
kho  pana  mahanama  ariyasavako  labhati  atthavedam labhati dhammavedam
labhati  dhammupasanhitam  pamujjam  pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa
kayo  passambhati  passaddhakayo sukham vedayati sukhino cittam samadhiyati
ayam  vuccati  mahanama  ariyasavako  visamagataya  pajaya samappatto
viharati  sabyapajjhaya  pajaya  abyapajjho  viharati  dhammasotam
samapanno dhammanussatim bhaveti.
   {281.3}  Puna  caparam  mahanama ariyasavako sangham anussarati
supatipanno  bhagavato  savakasangho  ujupatipanno  bhagavato savakasangho
nayapatipanno   bhagavato   savakasangho  samicipatipanno  bhagavato
savakasangho  yadidam  cattari  purisayugani  attha  purisapuggala  esa
bhagavato   savakasangho   ahuneyyo  pahuneyyo  dakkhineyyo
anjalikaraniyo  anuttaram  punnakkhettam  lokassati  yasmim  mahanama
samaye ariyasavako sangham anussarati nevassa tasmim samaye ragapariyutthitam
cittam  hoti  na  dosapariyutthitam  cittam hoti na mohapariyutthitam cittam
@Footnote: 1 Ma. opaneyyiko.
Hoti ujugatamevassa tasmim samaye cittam hoti sangham arabbha ujugatacitto
kho  pana  mahanama  ariyasavako  labhati  atthavedam labhati dhammavedam
labhati  dhammupasanhitam  pamujjam  pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa
kayo  passambhati  passaddhakayo  sukham  vedayati  sukhino  cittam
samadhiyati  ayam  vuccati  mahanama  ariyasavako  visamagataya  pajaya
samappatto  viharati  sabyapajjhayapajaya  abyapajjho viharati dhammasotam
samapanno sanghanussatim bhaveti.
   {281.4} Puna caparam mahanama ariyasavako attano silani anussarati
akhandani  acchiddani  asabalani  akammasani bhujissani vinnupasatthani
aparamatthani  samadhisamvattanikani  yasmim  mahanama samaye ariyasavako
attano silani 1- anussarati nevassa tasmim samaye ragapariyutthitam cittam
hoti  na  dosapariyutthitam  cittam  hoti na mohapariyutthitam cittam hoti
ujugatamevassa tasmim samaye cittam hoti silam arabbha ujugatacitto kho
pana  mahanama  ariyasavako  labhati  atthavedam labhati dhammavedam labhati
dhammupasanhitam  *-  pamujjam  pamuditassa  piti jayati pitimanassa kayo
passambhati passaddhakayo sukham vedayati sukhino cittam samadhiyati ayam vuccati
mahanama  ariyasavako  visamagataya  pajaya  samappatto  viharati
sabyapajjhaya  pajaya  abyapajjho  viharati  dhammasotam  samapanno
silanussatim bhaveti.
   {281.5}  Puna  caparam  mahanama  ariyasavako attano cagam
anussarati labha vata me suladdham vata me yoham maccheramalapariyutthitaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. silam.
@mikar—kr khagoe dhammusapasanhitam peDna dhammupasanhitam
Pajaya  vigatamalamaccherena  cetasa  agaram  ajjhavasami  muttacago
payatapani  vossaggarato  yacayogo danasamvibhagaratoti yasmim mahanama
samaye ariyasavako cagam anussarati nevassa tasmim samaye ragapariyutthitam
cittam  hoti  na  dosapariyutthitam  cittam hoti na mohapariyutthitam cittam
hoti ujugatamevassa tasmim samaye cittam hoti cagam arabbha ujugatacitto
kho pana mahanama ariyasavako labhati atthavedam labhati dhammavedam labhati
dhammupasanhitam  pamujjam  pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa  kayo
passambhati  passaddhakayo  sukham  vedayati  sukhino cittam samadhiyati ayam
vuccati  mahanama  ariyasavako  visamagataya pajaya samappatto viharati
sabyapajjhaya  pajaya  abyapajjho  viharati  dhammasotam  samapanno
caganussatim bhaveti.
   {281.6}  Puna  caparam  mahanama  ariyasavako  devatanussatim
bhaveti  santi  deva catummaharajika 1- santi deva tavatimsa
santi  deva yama santi deva tusita santi deva nimmanaratino
santi  deva  paranimmitavasavattino  santi  deva brahmakayika santi
deva  taduttari  yatharupaya saddhaya samannagata ta devata ito
cuta  tatthupapanna  mayhampi  tatharupa  saddha  samvijjati  yatharupena
silena  samannagata  ta  devata  ito cuta tatthupapanna mayhampi
tatharupam  silam  samvijjati  yatharupena sutena samannagata ta devata
tato  cuta  tatthupapanna  mayhampi  tatharupam sutam samvijjati yatharupena
cagena  samannagata  ta  devata ito cuta tatthupapanna mayhampi
@Footnote: 1 Po. Ma. catumaharajika.
Tatharupo  cago  samvijjati  yatharupaya  pannaya  samannagata  ta
devata  ito  cuta tatthupapanna mayhampi tatharupa panna samvijjatiti
yasmim  mahanama  samaye  ariyasavako attano ca tasanca devatanam
saddhanca  silanca  sutanca  caganca  pannanca  anussarati  nevassa
tasmim  samaye  ragapariyutthitam  cittam  hoti  na  dosapariyutthitam cittam
hoti  na  mohapariyutthitam  cittam  hoti  ujugatamevassa  tasmim samaye
cittam  hoti  devata  arabbha  ujugatacitto  kho  pana  mahanama
ariyasavako  labhati  atthavedam  labhati  dhammavedam  labhati  dhammupasanhitam
pamujjam  pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa  kayo  passambhati
passaddhakayo  sukham  vedayati  sukhino  cittam  samadhiyati  ayam vuccati
mahanama  ariyasavako  visamagataya  pajaya  samappatto  viharati
sabyapajjhaya  pajaya  abyapajjho  viharati  dhammasotam  samapanno
devatanussatim  bhaveti . yo so mahanama ariyasavako agataphalo
vinnatasasano so imina viharena bahulam viharatiti.
          Ahuneyyavaggo pathamo.
            Tassuddanam
    dve ahuneyya indriya-  balani tayo ajaniya
    anuttariyaanussata 1-    mahanamena te dasati.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. ...anussati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 317-321. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=281&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=281&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=281&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=281&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=281              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2142              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2142              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :