ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [55]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati  jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme . tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ ubho
mātāputtā  vassāvāsaṃ  upagamiṃsu  2- bhikkhu ca bhikkhunī ca . te
aññamaññassa  abhiṇhaṃ  dassanakāmā  ahesuṃ  mātāpi  puttassa abhiṇhaṃ
dassanakāmā  ahosi  puttopi  mātaraṃ abhiṇhaṃ dassanakāmo ahosi .
Tesaṃ  abhiṇhaṃ  dassanā  saṃsaggo  ahosi  saṃsagge  sati  vissāso
ahosi  vissāse  sati  otāro  ahosi  te otiṇṇacittā sikkhaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. pariccajanā . 2 Po. upagacchiṃsu.
Appaccakkhāya dubbalyaṃ anāvikatvā methunaṃ dhammaṃ paṭiseviṃsu.
   {55.1}  Athakho  sambahulā  bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ
nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante sāvatthiyaṃ ubho
mātāputtā vassāvāsaṃ upagamiṃsu bhikkhu ca bhikkhunī ca te aññamaññassa
abhiṇhaṃ  dassanakāmā  ahesuṃ  mātāpi  puttassa  abhiṇhaṃ dassanakāmā
ahosi  puttopi  mātaraṃ  abhiṇhaṃ  dassanakāmo  ahosi tesaṃ abhiṇhaṃ
dassanā saṃsaggo ahosi saṃsagge sati vissāso ahosi vissāse sati
otāro  ahosi  te  otiṇṇacittā  sikkhaṃ  appaccakkhāya dubbalyaṃ
anāvikatvā methunaṃ dhammaṃ paṭiseviṃsūti
   {55.2} kinnu so bhikkhave moghapuriso maññati na mātā putte
sārajjati  putto  vā  pana mātarīti nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekarūpaṃpi
samanupassāmi  evaṃ  rajanīyaṃ evaṃ kamanīyaṃ evaṃ madanīyaṃ evaṃ bandhanīyaṃ
evaṃ  mucchanīyaṃ  evaṃ antarāyakaraṃ anuttarassa yogakkhemassa adhigamāya
yathayidaṃ  bhikkhave  itthīrūpaṃ  itthīrūpe  bhikkhave sattā rattā giddhā
gadhitā  1-  mucchitā  ajjhopannā  2-  te  dīgharattaṃ  socanti
itthīrūpavasānugā.
   {55.3} Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekasaddaṃpi ... ekagandhaṃpi ...
Ekarasaṃpi  ...  ekaphoṭṭhabbaṃpi  samanupassāmi  evaṃ  rajanīyaṃ  evaṃ
kamanīyaṃ  evaṃ madanīyaṃ evaṃ bandhanīyaṃ evaṃ mucchanīyaṃ evaṃ antarāyakaraṃ
anuttarassa   yogakkhemassa   adhigamāya   yathayidaṃ   bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. gathitā. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ . 2 Po. ajjhāpannā. aparaṃpi īdisameva.
Itthīphoṭṭhabbo . itthīphoṭṭhabbe bhikkhave sattā rattā giddhā gadhitā
mucchitā ajjhopannā te dīgharattaṃ socanti itthīphoṭṭhabbavasānugā.
   {55.4} Itthī bhikkhave gacchantīpi purisassa cittaṃ 1- pariyādāya
tiṭṭhati  ṭhitāpi  .pe.  nisinnāpi  sayanāpi  nipannāpi 2- hasantīpi
bhaṇantīpi  3-  gāyantīpi  rodantīpi  ugghāṭitāpi  matāpi  purisassa
cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati . yañhi taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya
samantapāso  mārassāti  mātugāmaññeva  sammā  vadamāno  vadeyya
samantapāso mārassāti.
     Sallape asihatthena       pisācenapi sallape
     āsīvisampi āsadde 4-    yena daṭṭho na jīvati
     natveva eko ekāya      mātugāmena sallape.
     Muṭṭhassatiṃ tā bandhanti     pekkhitena mhitena 5- ca
     athopi dunnivatthena       mañjunā bhaṇitena ca
     neso jano svāsaddo 6-  api ugghāṭito 7- mato.
     Pañca kāmaguṇā ete      itthīrūpasmi dassare
     rūpā saddā rasā gandhā    phoṭṭhabbā ca manoramā.
     Tesaṃ kāmoghavūḷhānaṃ      kāme aparijānataṃ
     kālaṃ gatiṃ bhavābhavaṃ         saṃsārasmiṃ purakkhatā
@Footnote: 1 Yu. citaṃ . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 3 Po. bhāsantīpi.
@4 Ma. Yu. āsīde . 5 Ma. sitena ca . 6 Ma. svāsīsado. Yu. svāsīsadado.
@7 Ma. Yu. ugghātito.
     Ye ca kāme pariññāya    caranti akutobhayā
     te ve pāragatā 1- loke  ye pattā āsavakkhayanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 76-79. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=55&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=55&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=55&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=55&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=55              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=669              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=669              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :