ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
         Suttantapitake anguttaranikayassa
           pancamo bhago
            ---------
            dasakanipato
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
           Pathamapannasako
          anisamsavaggo pathamo
   [1]  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  athakho ayasma anando
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  ekamantam nisinno kho ayasma anando bhagavantam
etadavoca  kimatthiyani  bhante  kusalani  silani  kimanisamsaniti .
Avippatisaratthani kho ananda kusalani silani avippatisaranisamsani 1-.
Avippatisaro pana bhante kimatthiyo kimanisamsoti. Avippatisaro kho ananda
pamujjattho pamujjanisamso 2- . pamujjam 3- pana bhante kimatthiyam
kimanisamsanti . pamujjam kho ananda pitattham pitanisamsam 4-. Piti pana
bhante  kimatthiya  kimanisamsati  .  piti  kho ananda passaddhattha
passaddhanisamsa 5-. Passaddhi pana bhante kimatthiya kimanisamsati. Passaddhi
@Footnote:1-2-4-5 Ma. Yu. itisaddo atthi .   3 pamojjantipi patho.
Kho ananda sukhattha sukhanisamsa 1-. Sukham pana bhante kimatthiyam kimanisamsanti.
Sukham  kho ananda samadhattham samadhanisamsam 2- . samadhi pana bhante
kimatthiyo  kimanisamsoti  . samadhi kho ananda yathabhutananadassanattho
yathabhutananadassananisamso 3- . yathabhutananadassanam pana bhante kimatthiyam
kimanisamsanti  .  yathabhutananadassanam  kho  ananda  nibbidaviragattham
nibbidaviraganisamsam  4-  .  nibbidavirago  pana  bhante kimatthiyo
kimanisamsoti  .  nibbidavirago  kho  ananda  vimuttinanadassanattho
vimuttinanadassananisamso  5-  iti  kho  ananda  kusalani  silani
avippatisaratthani  avippatisaranisamsani  avippatisaro  pamujjattho
pamujjanisamso  pamujjam  pitattham  pitanisamsam  piti  passaddhattha
passaddhanisamsa  passaddhi  sukhattha  sukhanisamsa  sukham  samadhattham
samadhanisamsam  samadhi  yathabhutananadassanattho  yathabhutananadassananisamso
yathabhutananadassanam  nibbidaviragattham  nibbidaviraganisamsam  nibbidavirago
vimuttinanadassanattho    vimuttinanadassananisamso    iti    kho
ananda kusalani silani anupubbena arahattaya 6- purentiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 1-2. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=1&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=1&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=1&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=1&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7151              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7151              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :