ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [2]  Sīlavato  bhikkhave  sīlasampannassa  na  cetanāya karaṇīyaṃ
avippaṭisāro  me  uppajjatūti  dhammatā esā bhikkhave yaṃ sīlavato
sīlasampannassa  avippaṭisāro  uppajjati  avippaṭisārissa  bhikkhave  na
cetanāya  karaṇīyaṃ  pāmujjaṃ  me uppajjatūti dhammatā esā bhikkhave
yaṃ  avippaṭisārissa  pāmujjaṃ  uppajjati  pamuditassa  bhikkhave  na
@Footnote:1-2-3-4-5 Ma. Yu. itisaddo atthi .  6 Ma. Yu. aggāya.
Cetanāya  karaṇīyaṃ  pīti  me uppajjatūti dhammatā esā bhikkhave yaṃ
pamuditassa  pīti  uppajjati  pītimanassa  bhikkhave  na cetanāya karaṇīyaṃ
kāyo  me  passambhatūti  dhammatā  esā  bhikkhave  yaṃ  pītimanassa
kāyo  passambhati  passaddhakāyassa  bhikkhave  na  cetanāya  karaṇīyaṃ
sukhaṃ  vediyāmīti  dhammatā  esā  bhikkhave  yaṃ  passaddhakāyo sukhaṃ
vediyati  sukhino  bhikkhave  na  cetanāya  karaṇīyaṃ  cittaṃ  me
samādhiyatūti  dhammatā  esā  bhikkhave  yaṃ  sukhino  cittaṃ samādhiyati
samāhitassa  bhikkhave  na cetanāya karaṇīyaṃ yathābhūtaṃ jānāmi passāmīti
dhammatā  esā  bhikkhave  yaṃ  samāhito  yathābhūtaṃ  jānāti passati
yathābhūtaṃ  bhikkhave  jānato  passato na cetanāya karaṇīyaṃ nibbindāmi
virajjāmīti  dhammatā  esā  bhikkhave  yaṃ  yathābhūtaṃ  jānaṃ  passaṃ
nibbindati  virajjati  nibbinnassa  1- bhikkhave virattassa na cetanāya
karaṇīyaṃ  vimuttiñāṇadassanaṃ  sacchikaromīti  dhammatā  esā  bhikkhave yaṃ
nibbinno 2- viratto vimuttiñāṇadassanaṃ sacchikaroti  iti kho bhikkhave
nibbidāvirāgo    vimuttiñāṇadassanattho    vimuttiñāṇadassanānisaṃso
yathābhūtañāṇadassanaṃ   nibbidāvirāgatthaṃ   nibbidāvirāgānisaṃsaṃ   samādhi
yathābhūtañāṇadassanattho   yathābhūtañāṇadassanānisaṃso   sukhaṃ   samādhatthaṃ
samādhānisaṃsaṃ passaddhi sukhatthā sukhānisaṃsā pīti passaddhatthā passaddhānisaṃsā
pāmujjaṃ  pītatthaṃ  pītānisaṃsaṃ  avippaṭisāro pāmujjattho pāmujjānisaṃso
kusalāni    sīlāni    avippaṭisāratthāni   avippaṭisārānisaṃsāni
@Footnote: 1 Yu. nibbindassa .  2 Yu. nibbindo.
Iti  kho  bhikkhave  dhammā  dhamme  abhisandenti  dhammā  dhamme
paripūrenti apārā pāraṃ gamanāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 2-4. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=2&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=2&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=2&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=2&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=2              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7161              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7161              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :