ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [138] Bhūtapubbaṃ bhikkhave imissā yeva sāvatthiyā 1- aññataro
rājā  ahosi  .  atha  kho  bhikkhave so rājā aññataraṃ purisaṃ
āmantesi  ehi  tvaṃ  ambho purisa yāvatikā sāvatthiyā jaccandhā
te sabbe ekajjhaṃ sannipātehīti . evaṃ devāti kho bhikkhave so
puriso  tassa  rañño  paṭissutvā  yāvatikā  sāvatthiyā  jaccandhā
@Footnote: 1 Yu. sāvatthiyaṃ.
Te  sabbe  gahetvā  yena so rājā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
taṃ rājānaṃ etadavoca sannipātitā kho te deva yāvatikā sāvatthiyā
jaccandhāti  .  tena hi bhaṇe jaccandhānaṃ hatthiṃ dassehīti . evaṃ
devāti kho bhikkhave so puriso tassa rañño paṭissutvā jaccandhānaṃ
hatthiṃ  dassesi  ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa sīsaṃ dassesi ediso
jaccandhā  hatthīti  .  ekaccānaṃ  [1]-  hatthissa  kaṇṇaṃ dassesi
ediso jaccandhā hatthīti.
   {138.1} Ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa dantaṃ dassesi ediso
jaccandhā  hatthīti  . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa soṇḍaṃ dassesi
ediso jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa kāyaṃ dassesi
ediso jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ hatthissa pādaṃ dassesi ediso
jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa piṭṭhiṃ 2- dassesi
ediso  jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa naṅguṭṭhaṃ
dassesi  ediso jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa
vāladhiṃ dassesi ediso jaccandhā hatthīti.
   {138.2} Atha kho bhikkhave so puriso jaccandhānaṃ hatthiṃ dassetvā
yena so rājā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā taṃ rājānaṃ etadavoca diṭṭho
kho  tehi deva jaccandhehi hatthī yassadāni kālaṃ maññathāti 3- .
Atha  kho  bhikkhave  so  rājā  yena te jaccandhā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  te  jaccandhe  etadavoca  diṭṭho  vo  jaccandhā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ekaccānaṃ jaccandhānaṃ . 2 Ma. satthiṃ . 3 Ma. Yu. maññasīti.
Hatthīti  .  evaṃ  devāti . diṭṭho no hatthīti vadetha jaccandhā
kīdiso  hatthīti  .  yehi  bhikkhave  jaccandhehi hatthissa sīsaṃ diṭṭhaṃ
ahosi  te  evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi kumbhoti .
Yehi  bhikkhave  jaccandhehi  hatthissa  kaṇṇo  diṭṭho  ahosi  te
evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi suppoti . yehi bhikkhave
jaccandhehi  hatthissa  danto  diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu ediso
deva hatthī seyyathāpi phāloti 1-.
   {138.3}  Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa soṇḍo diṭṭho
ahosi te evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi naṅgalīsāti .
Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa kāyo diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu
ediso deva hatthī seyyathāpi koṭṭhoti . yehi bhikkhave jaccandhehi
hatthissa  pādo  diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu ediso deva hatthī
seyyathāpi thūṇoti.
   {138.4} Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa piṭṭhi diṭṭhā ahosi te
evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi udukkhaloti . Yehi bhikkhave
jaccandhehi  hatthissa  naṅguṭṭhaṃ  diṭṭhaṃ ahosi te evamāhaṃsu ediso
deva hatthī seyyathāpi musaloti . yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa
vāladhi diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi
sammajjanīti  .  te  ediso  hatthī  nediso hatthī nediso hatthī
ediso  hatthīti  aññamaññaṃ  muṭṭhīhi  saṃyujjiṃsu 2- . tena ca pana
bhikkhave  so  rājā  attamano  ahosi . evameva kho bhikkhave
@Footnote: 1 Po. sallo. Ma. khīlo . 2 Po. Ma. saṃsumbhiṃsu.
Aññatitthiyā  paribbājakā  andhā acakkhukā [1]- atthaṃ na jānanti
anatthaṃ  na jānanti dhammaṃ na jānanti adhammaṃ na jānanti te atthaṃ
ajānantā  anatthaṃ  ajānantā  dhammaṃ  ajānantā adhammaṃ ajānantā
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mujasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo  nediso  dhammo  nediso
dhammo  ediso  dhammoti  .  atha  kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     imesu kira sajjanti     eke samaṇabrāhmaṇā
     viggayha naṃ vivadanti    janā ekaṅgadassinoti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 182-185. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=138&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=138&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=138&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=138&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=138              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=8119              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=8119              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :