ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
           Dhammapadagāthāya chabbīsatimo brāhmaṇavaggo
   [36] |36.383| 26 Chinda sotaṃ parakkamma    kāme panūda brāhmaṇa
            saṅkhārānaṃ khayaṃ ñatvā     akataññūsi brāhmaṇa.
   |36.384| Yadā dvayesu dhammesu     pāragū hoti brāhmaṇo
            athassa sabbe saṃyogā     atthaṃ gacchanti jānato.
   |36.385| Yassa pāraṃ apāraṃ vā      pārāpāraṃ na vijjati
            vītaddaraṃ visaññuttaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.386| Jhāyiṃ virajamāsīnaṃ        katakiccaṃ anāsavaṃ
            uttamatthaṃ anuppattaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.387| Divā tapati ādicco      rattimābhāti candimā
            sannaddho khattiyo tapati   jhāyī tapati brāhmaṇo
            atha sabbamahorattiṃ       buddho tapati tejasā.
      |36.388| Bāhitapāpo hi brāhmaṇo
               samacariyā samaṇoti vuccati
               pabbājayamattano malaṃ
               tasmā pabbajitoti vuccati.
   |36.389| Na brāhmaṇassa pahareyya  nāssa muñcetha brāhmaṇo
            dhi brāhmaṇassa hantāraṃ   tato dhi yassa muñcati.
      |36.390| Na brāhmaṇassetadakiñci seyyo
               yadānisedho manaso piyehi
               yato yato hiṃsamano nivattati
               tato tato sammatimeva dukkhaṃ.
   |36.391| Yassa kāyena vācāya     manasā natthi dukkataṃ
            saṃvutaṃ tīhi ṭhānehi        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.392| Yamhā dhammaṃ vijāneyya    sammāsambuddhadesitaṃ
            sakkaccaṃ naṃ namasseyya    aggihuttaṃva brāhmaṇo.
   |36.393| Na jaṭāhi na gottehi 1-   na jaccā hoti brāhmaṇo
            yamhi saccañca dhammo ca   so sucī 2- so ca brāhmaṇo.
   |36.394| Kinte jaṭāhi dummedha     kinte ajinasāṭiyā
            abbhantarante gahaṇaṃ     bāhiraṃ parimajjasi.
   |36.395| Paṃsukūladharaṃ jantuṃ         kisandhamanisanthataṃ
            ekaṃ vanasmiṃ jhāyantaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.396| Na cāhaṃ brāhmaṇaṃ brūmi   yonijaṃ mattisambhavaṃ
            bhovādī nāma so hoti    sa ve hoti sakiñcano
            akiñcanaṃ anādānaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.397| Sabbasaṃyojanaṃ chetvā     yo ve na paritassati
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. gotutena .  2 Yu. sukhī.
            Saṅgātigaṃ visaṃyuttaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.398| Chetvā naddhiṃ 1- varattañca sandānaṃ 2- sahanukkamaṃ
            ukkhittapalighaṃ buddhaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.399| Akkosaṃ vadhabandhañca     aduṭṭho yo titikkhati
            khantībalaṃ balāṇīkaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.400| Akkodhanaṃ vatavantaṃ       sīlavantaṃ anussadaṃ
            dantaṃ antimasārīraṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.401| Vāri pokkharapatteva      āraggeriva sāsapo
            yo na limpati kāmesu     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.402| Yo dukkhassa pajānāti    idheva khayamattano
            pannabhāraṃ visaññuttaṃ    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.403| Gambhīrapaññaṃ medhāviṃ     maggāmaggassa kovidaṃ
            uttamatthaṃ anuppattaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.404| Asaṃsaṭṭhaṃ gahaṭṭhehi       anāgārehi cūbhayaṃ
            anokasāriṃ appicchaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.405| Nidhāya daṇḍaṃ bhūtesu      tasesu thāvaresu ca
            yo na hanti na ghāteti    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.406| Aviruddhaṃ viruddhesu        attadaṇḍesu nibbutaṃ
            sādānesu anādānaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.407| Yassa rāgo ca doso ca    māno makkho ca pātito
@Footnote: 1 Yu. nandī . 2 Yu. sandāmaṃ. Ma. Po. sandhānaṃ.
            Sāsaporiva āraggā     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.408| Akakkasaṃ viññāpaniṃ     giraṃ saccaṃ udīraye
            yāya nābhisaje kañci     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.409| Yodha dīghaṃ vā rassaṃ vā     aṇuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃ
            loke adinnaṃ nādiyati    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.410| Āsā yassa na vijjanti    asmiṃ loke paramhi ca
            nirāsayaṃ 1- visaṃyuttaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.411| Yassālayā na vijjanti    aññāya akathaṅkathī
            amatogadhaṃ anuppattaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.412| Yodha puññañca pāpañca ubho saṅgaṃ upaccagā
            asokaṃ virajaṃ suddhaṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.413| Candaṃva vimalaṃ suddhaṃ       vippasannamanāvilaṃ
            nandibhavaparikkhīṇaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.414| Yo imaṃ palipathaṃ duggaṃ     saṃsāraṃ mohamaccagā
            tiṇṇo pāragato jhāyī   anejo akathaṅkathī
            anupādāya nibbuto     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.415| Yodha kāme pahantvāna    anāgāro paribbaje
            kāmabhavaparikkhīṇaṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.416| Yodha taṇhaṃ pahantvāna   anāgāro paribbaje
@Footnote: 1 nirāsāsantipi.
            Taṇhābhavaparikkhīṇaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.417| Hitvā mānusakaṃ yogaṃ     dibbaṃ yogaṃ upaccagā
            sabbayogavisaṃyuttaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.418| Hitvā ratiñca aratiñca    sītibhūtaṃ nirūpadhiṃ
            sabbalokābhibhuṃ vīraṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.419| Cutiṃ yo vedi sattānaṃ     upapattiñca sabbaso
            asattaṃ sugataṃ buddhaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.420| Yassa gatiṃ na jānanti     devā gandhabbamānusā
            khīṇāsavaṃ arahantaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.421| Yassa pure ca pacchā ca     majjhe ca natthi kiñcanaṃ
            akiñcanaṃ anādānaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.422| Usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ          mahesiṃ vijitāvinaṃ
            anejaṃ nhātakaṃ buddhaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.423| Pubbenivāsaṃ yo vedi     saggāpāyañca passati
            atho jātikkhayaṃ patto    abhiññā vosito muni
            sabbavositavosānaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
                Brāhmaṇavaggo chabbīsatimo.
                 Dhammapadagāthāya uddānaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 67-71. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=36&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=36&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=36&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=36&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=36              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=25&A=2016              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=25&A=2016              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :