ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [444] |444.1578| Urago dhaniyopi ca khaggavisano kasi
             cundo bhavo punadeva    vasalo ca karaniyanca
             hemavato atha yakkho     vijayam suttavaram muni 2-.
  |444.1579| Settho pathamakatthapavaro vaggo
             dvadasasuttadharo suvibhatto
             desito cakkhumata vimalena
             suyyati vaggavaro uragoti.
  |444.1580| Ratanamagandho hirimangalanamo
             sucilomakapilo ca brahmanadhammo
             nava kimsilautthano ca
@Footnote: 1 Ma. varovaram. 2 Ma. vijayasuttam munisuttavaranti.
             Rahulo ca punapi vangiso
  |444.1581| sammaparibbajaniyo 1- ca tattha
             dhammikasuttavaro suvibhatto
             cuddasasuttadharo dutiyamhi
             culakavaggavaroti tamahu.
  |444.1582| Pabbajjam padhanasubhasitanamo
             puralaso punareva 2- magho ca
             sabhiyakeniyameva sallanamo
             vasetthavaro kokalikopi 3- ca
  |444.1583| nalakasuttavaro suvibhatto
             tam anupassi tatha punadeva
             dvadasasuttadharo tatiyamhi
             suyyati vaggavaro mahanamo.
  |444.1584| Kamaguhatthakadutthatthakanamo
             suddhatthavaro paramatthakanamo
             jaramettiyasuttavaro suvibhatto
             pasuramagandiyo ca purabhedo 4-
  |444.1585| kalahavivado ubho viyuha ca
             tuvatakaattadandasariputta ca
             solasasuttadharo catutthamhi
@Footnote: 1 Ma. sammaparibbajaniyopicettha. 2 Ma. punadeva. 3 Ma. kalikopica.
@4 Ma. pasuramagandiya purabhedo.
             Atthakavaggavaroti tamahu.
  |444.1586| Magadhe janapade ramaniye
             desavare katapunnanivese
             pasanakacetiyavare suvibhatte
             vasi bhagava ganasettho
  |444.1587| ubhayam va punnasamagatam yamhi
             dvadasayojaniya parisaya
             solasabrahmananam kira puttho
             pucchaya solasapanhakammiya
             nippakasayi dhammamadasi
  |444.1588| atthapakasakabyanjanapunnam
             dhammamadesesi parakhemajaniyam
             lokahitaya jino dipadaggo.
             Suttavaram bahudhammavicitram
             sabbakilesamocanahetum 1-
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1589| Byanjanamatthapadasamayuttam
             akkharasannitaopamaggalham
             lokavicaranananapabhaggam
             desayi suttavaram dipadaggo.
@Footnote: 1 Ma. ... pamocanahetum.
  |444.1590| Ragamale amalam vimalaggam
             dosamale amalam vimalaggam
             mohamale amalam vimalaggam
             lokavicaranananapabhaggam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1591| Klesamale amalam vimalaggam
             duccaritamale amalam vimalaggam
             lokavicaranananapabhaggam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1592| Asavabandhanayogakilesam
             nivaranani ca tini ca malani
             tassa kilesapamocanahetum
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1593| Nimmalasabbakilesapanudanam
             ragaviragamanejamasokam
             santapanitasududdasadhammam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1594| Raganca dosanca bhanjitasantam 1-
             yoni ca duggatipancavinnanam
             tanhatalaratacchedanatanapamokkham 2-
@Footnote: 1 Ma. ... dosakamabhanjitasantam. 2 Ma. tanharatacchadanatanalata ....
             Desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1595| Gambhiraduddasasanhanipunam
             panditavedaniyanipunattham 1-
             lokavicaranananapabhaggam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1596| Navangakusumadhuvalavebharanam 2-
             indriyajjhanavimokkhavibhattam
             atthangikamaggavaram varayanam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1597| Somupamam vimalam parisuddham
             annavamupama ratanasucittam
             pupphasamam ravimupamatejam
             desayi suttavaram dipadaggo.
  |444.1598| Khemasivam sukhasitalasantam
             maccuttanaparamattham
             tassa sunibbutadassanahetum
             desayi suttavaram dipadaggo.
               Suttanipato nitthito.
                   ------------
@Footnote: 1 Ma. -- vedaniyam ---. 2 Ma. ---- malagiveyyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 554-558. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=444&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=444&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=444&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=444&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=444              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=10200              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=10200              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :