ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [65]  Atha  kho  bhagava  annataram  bhikkhum  amantesi ehi
tvam  bhikkhu  mama  vacanena  bhaddiyam  bhikkhum  amantehi  sattha  tam
avuso bhaddiya amantetiti . evam bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
patissutva  yenayasma  bhaddiyo  kaligodhaya  putto  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  bhaddiyam  kaligodhaya  puttam  etadavoca
sattha tam avuso bhaddiya amantetiti . evamavusoti kho ayasma
bhaddiyo  kaligodhaya  putto tassa bhikkhuno patissutva yena bhagava
tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {65.1} Ekamantam nisinnam kho ayasmantam bhaddiyam kaligodhaya
puttam  bhagava  etadavoca  saccam  kira  tvam  bhaddiya  arannagatopi
rukkhamulagatopi   sunnagaragatopi   abhikkhanam   udanam   udanesi
aho  sukham  aho  sukhanti  . evam bhanteti . kam 1- pana tvam
bhaddiya   atthavasam   sampassamano   arannagatopi   rukkhamulagatopi
@Footnote: 1 Po. Ma. kim pana.
Sunnagaragatopi  abhikkhanam  udanam  udanesi  aho  sukham  aho
sukhanti . pubbe me bhante agarikabhutassa rajjasukham 1- karentassa
antopi  antepure  rakkha  samvidahita 2- ahosi bahipi antepure
rakkha  samvidahita  ahosi  antopi  nagare  rakkha  samvidahita
ahosi  bahipi  nagare  rakkha  samvidahita  ahosi  antopi janapade
rakkha samvidahita ahosi bahipi janapade rakkha samvidahita ahosi.
   {65.2} So kho aham bhante evam rakkhito gopito santo bhito
ubbiggo  ussanki utrasi 3- vihasim etarahi kho panaham bhante
arannagatopi  rukkhamulagatopi  sunnagaragatopi  ekako  4-  abhito
anubbiggo  anussanki  anutrasi  5-  appossukko  pannalomo
paradavutto 6- migabhutena cetasa viharami. Imam kho aham bhante atthavasam
sampassamano   arannagatopi   rukkhamulagatopi   sunnagaragatopi
abhikkhanam udanam udanesim aho sukham aho sukhanti . atha kho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        yassantarato na santi kopa
        iti bhavabhavatanca vitivatto
        tam vigatabhayam sukhim asokam
        deva nanubhavanti dassanayati. Dasamam.
              Muccalindavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Po. Ma. rajjam. Yu. rajjasukham karontassa . 2 Po. Ma. Yu. sabbavaresu
@susamvihita. 3 Po. utraso. Yu. utrasto . 4 Ma. eko . 5 Yu.
@anutrasto . 6 Ma. paradattavutto.
                 Tassuddanam
    muccalindo raja dandena  sakkaro upasakena ca
    gabbhini ekaputto ca       suppavasa visakha ca
            kaligodhaya bhaddiyoti.
                -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 100-102. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=65&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=65&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=65&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=65&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=65              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=3768              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=3768              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :