ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā
   [389] |389.794| 5 Rūpaṃ disvā sati muṭṭhā  piyanimittaṃ manasikaroto
             sārattacitto vedeti     tañca ajjhosa tiṭṭhati.
   |389.795| Tassa vaḍḍhanti vedanā   anekā rūpasambhavā
            abhijjhā ca vihesā ca     cittamassūpahaññati
            evamācinato dukkhaṃ      ārā nibbāna vuccati.
   |389.796| Saddaṃ sutvā sati muṭṭhā   piyanimittaṃ manasikaroto
            sārattacitto vedeti     tañca ajjhosa tiṭṭhati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page381.

|389.797| Tassa vaḍḍhanti vedanā anekā saddasambhavā abhijjhā ca vihesā ca cittamassūpahaññati evamācinato dukkhaṃ ārā nibbāna vuccati. |389.798| Gandhaṃ ghatvā sati muṭṭhā piyanimittaṃ manasikaroto sārattacitto vedeti tañca ajjhosa tiṭṭhati. |389.799| Tassa vaḍḍhanti vedanā anekā gandhasambhavā abhijjhā ca vihesā ca cittamassūpahaññati evamācinato dukkhaṃ ārā nibbāna vuccati. |389.800| Rasaṃ bhotvā sati muṭṭhā piyanimittaṃ manasikaroto sārattacitto vedeti tañca ajjhosa tiṭṭhati. |389.801| Tassa vaḍḍhanti vedanā anekā rasasambhavā abhijjhā ca vihesā ca cittamassūpahaññati evamācinato dukkhaṃ ārā nibbāna vuccati. |389.802| Phassaṃ phussa sati muṭṭhā piyanimittaṃ manasikaroto sārattacitto vedeti tañca ajjhosa tiṭṭhati. |389.803| Tassa vaḍḍhanti vedanā anekā phassasambhavā abhijjhā ca vihesā ca cittamassūpahaññati evamācinato dukkhaṃ ārā nibbāna vuccati. |389.804| Dhammaṃ ñatvā sati muṭṭhā piyanimittaṃ manasikaroto sārattacitto vedeti tañca ajjhosa tiṭṭhati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page382.

|389.805| Tassa vaḍḍhanti vedanā anekā dhammasambhavā abhijjhā ca vihesā ca cittamassūpahaññati evamācinato dukkhaṃ ārā nibbāna vuccati. |389.806| Na so rajjati rūpesu rūpaṃ disvā patissato virattacitto vedeti tañca nājjhosa 1- tiṭṭhati. |389.807| Yathāssa passato rūpaṃ sevato vāpi vedanaṃ khiyyati nopaciyyati evaṃ so caratī sato evaṃ apacinato dukkhaṃ santike nibbāna vuccati. |389.808| Na so rajjati saddesu saddaṃ sutvā patissato virattacitto vedeti tañca nājjhosa tiṭṭhati. |389.809| Yathāssa suṇato saddaṃ sevato vāpi vedanaṃ khiyyati nopaciyyati evaṃ so caratī sato evaṃ apacinato dukkhaṃ santike nibbāna vuccati. |389.810| Na so rajjati gandhesu gandhaṃ ghatvā patissato virattacitto vedeti tañca nājjhosa tiṭṭhati. |389.811| Yathāssa ghāyato gandhaṃ sevato vāpi vedanaṃ khiyyati nopaciyyati evaṃ so caratī sato evaṃ apacinato dukkhaṃ santike nibbāna vuccati. @Footnote: 1 Yu. najjhosa .pe..

--------------------------------------------------------------------------------------------- page383.

|389.812| Na so rajjati rasesu rasaṃ bhotvā patissato virattacitto vedeti tañca nājjhosa tiṭṭhati. |389.813| Yathāssa sāyato rasaṃ sevato vāpi vedanaṃ khiyyati nopaciyyati evaṃ so caratī sato evaṃ apacinato dukkhaṃ santike nibbāna vuccati. |389.814| Na so rajjati phassesu phassaṃ phussa patissato virattacitto vedeti tañca nājjhosa tiṭṭhati. |389.815| Yathāssa phusato phassaṃ sevato vāpi vedanaṃ khiyyati nopaciyyati evaṃ so caratī sato evaṃ apacinato dukkhaṃ santike nibbāna vuccati. |389.816| Na so rajjati dhammesu dhammaṃ ñatvā patissato virattacitto vedeti tañca nājjhosa tiṭṭhati. |389.817| Yathāssa vijānato dhammaṃ sevato vāpi vedanaṃ khiyyati nopaciyyati evaṃ so caratī sato evaṃ apacinato dukkhaṃ santike nibbāna vuccati. Māluṅkayaputto thero.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 380-383. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=26&item=389&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=26&item=389&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=26&item=389&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=26&item=389&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=389              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=7618              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=7618              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :