ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā
                   Theragathaya mahanipato
   [401] |401.1207| 1 Nikkhantam vata mam santam  agarasma anagariyam
             vitakka upabhavanti 2-  pagabbha kanhato ime
  |401.1208| uggaputta mahissasa  sikkhita dalhadhammino
             samanta parikireyyum     sahassam apalayinam.
   |401.1209| Sacepi ettaka bhiyyo  agamissanti itthiyo
             neva mam byadhayissanti  dhamme samhi patitthito.
@Footnote: 1 Ma. ciyate .  2 Ma. Yu. upadhavanti.
  |401.1210| Sakkhi hi me sutam etam    buddhassadiccabandhuno
             nibbanagamanam maggam    tattha me nirato mano.
  |401.1211| Evance mam viharantam    papima upagacchasi
             tatha maccu karissami    na me maggam udikkhasi.
  |401.1212| Aratim ratinca pahaya    sabbaso gehasitanca vitakkam
           vanatham na kareyya kuhinci    nibbanatho anato sa hi bhikkhu.
  |401.1213| Yamidha pathavinca vehasam  rupagatam jagatogadham kinci
           parijiyyati sabbamaniccam    evam samecca caranti mutatta.
  |401.1214| Upadhisu jana gadhitase   ditthasute patighe ca mute ca
        ettha vinodaya chandamanejo    yo hettha na lippati muni tamahu.
   |401.1215| Atha satthisita savitakka  puthujjanataya 1- adhammanivittha
        na ca vattagatassa kuhinci      no pana dutthullabhani sa bhikkhu.
  |401.1216| Dabbo cirarattam samahito  akuhako nipako apihalu
           santam padamajjhagama muni   paticca parinibbuto kankhati kalam.
  |401.1217| Manam pajahassu gotama   manapathanca pajahassu asesam
             manapathasmim sa mucchito  vippatisarihuva cirarattam.
  |401.1218| Makkhena makkhita paja   manahata nirayam patanti
             socanti jana cirarattam   manahata nirayam upapanna.
  |401.1219| Na hi socati bhikkhu kadaci  maggajino samma patipanno
@Footnote: 1 puthu janatayatipi.
            Kittinca sukhancanubhoti  dhammadasoti tamahu tathattam.
  |401.1220| Tasma akhilo idha padhanava  nivaranani pahaya visuddho
             mananca pahaya asesam   vijjayantakaro samitavi.
   |401.1221| Kamaragena dayhami    cittam me paridayhati
             sadhu nibbapanam bruhi    anukampaya gotama.
  |401.1222| Sannaya vipariyesa     cittante paridayhati
             nimittam parivajjehi      subham ragupasanhitam.
  |401.1223| Asubhaya cittam bhavehi    ekaggam susamahitam
             sati kayagata tyatthu    nibbidabahulo bhava.
  |401.1224| Animittanca bhavehi     mananusayamujjaha
             tato manabhisamaya     upasanto carissasi.
  |401.1225| Tameva vacam bhaseyya     yayattanam na tapaye
             pare ca na vihimseyya      sa ve vaca subhasita.
  |401.1226| Piyavacameva bhaseyya    ya vaca patinandita
             yam anadaya papani    paresam bhasate piyam.
   |401.1227| Saccam ve amata vaca    esa dhammo sanantano
             sacce atthe ca dhamme ca   ahu santo patitthita.
  |401.1228| Yam buddho bhasati vacam    khemam nibbanapattiya
             dukkhassantakiriyaya     sa ve vacanamuttama.
  |401.1229| Gambhirapanno medhavi    maggamaggassa kovido
             Sariputto mahapanno  dhammam deseti bhikkhunam.
  |401.1230| Sankhittenapi deseti     vittharenapi bhasati
             salikayeva nigghoso    patibhanam udiyyati.
  |401.1231| Tassa tam desayantassa    sunanta 1- madhuram giram
             sarena rajaniyena        savaniyena vagguna
             udaggacitta mudita    sotam odhenti bhikkhavo.
  |401.1232| Ajja pannarase visuddhiya bhikkhu pancasata samagata
             samyojanabandhanacchida    anigha khinapunabbhava isi.
  |401.1233| Cakkavatti yatha raja    amaccaparivarito
             samanta anupariyeti     sagarantam mahim imam.
  |401.1234| Evam vijitasangamam       satthavaham anuttaram
             savaka payirupasanti    tevijja maccuhayino.
  |401.1235| Sabbe bhagavato putta    palapo ettha na vijjati
             tanhasallassa hantaram  vande adiccabandhunam.
  |401.1236| Parosahassam bhikkhunam      sugatam payirupasati
             desentam virajam dhammam     nibbanam akutobhayam.
  |401.1237| Sunanti dhammam vipulam 2-   sammasambuddhadesitam
             sobhati vata sambuddho    bhikkhusanghapurakkhato.
  |401.1238| Naganamosi bhagava     isinam isisattamo
             mahameghova hutvana    savake abhivassasi.
@Footnote: 1 Ma. sunanti . 2 Ma. vimalam.
  |401.1239| Divavihara nikkhamma    satthudassanakamyata
             savako te mahavira      pade vandati vangiso.
  |401.1240| Ummaggapatham 1- marassa  abhibhuyya carati pabhijja khilani
             tam passatha bandhapamuncakaram asitamva bhagaso pavibhajja.
  |401.1241| Oghassa hi nittharanattham   anekavihitam maggam akkhasi
             tasminca amate akkhate dhammadasa thita asamhira.
  |401.1242| Pajjotakaro ativijjha    sabbathitinam atikkamamaddasa
             natva ca sacchikatva ca   aggam so desayi dasaddhanam.
  |401.1243| Evam sudesite dhamme     ko pamado vijanatam dhammam
     tasma hi tassa bhagavato sasane   appamatto sada namassamanusikkhe.
  |401.1244| Buddhanubuddho yo thero   kondanno tibbanikkamo
             labhi sukhaviharanam      vivekanam abhinhaso.
  |401.1245| Yam savakena pattabbam    satthusasanakarina
             sabbassa tam anuppattam   appamattassa sikkhato.
  |401.1246| Mahanubhavo tevijjo    cetopariyakovido
          kondanno buddhadayado   pade vandati satthuno.
  |401.1247| Nagassa passe asinam    munim dukkhassa paragum
             savaka payirupasanti    tevijja maccuhayino.
  |401.1248| Cetasa anupariyeti      moggallano mahiddhiko
@Footnote: 1 ummaggasatantipi.
             Cittam nesam samanvesam     vippamuttam nirupadhim.
  |401.1249| Evam sabbangasampannam    munim dukkhassa paragum
             anekakarasampannam     payirupasanti gotamam.
           |401.1250| Cando yatha vigatavalahake nabhe
                      virocati vitamalova bhanuma
                      evampi angirasa tvam mahamuni
                      atirocasi yasasa sabbalokam.
  |401.1251| Kaveyyamatta vicarimha  pubbe gama gamam pura puram
             athaddasami sambuddham    sabbadhammana paragum.
  |401.1252| So me dhammamadesesi     muni dukkhassa paragu
             dhammam sutva pasidimha    saddha no upapajjatha 1-.
  |401.1253| Tassaham vacanam sutva    khandhe ayatanani ca
             dhatuyo ca viditvana     pabbajim anagariyam.
  |401.1254| Bahunam vata atthaya      uppajjanti tathagata
             itthinam purisananca     ye te sasanakaraka.
  |401.1255| Tesam kho vata atthaya     bodhimajjhagama muni
             bhikkhunam bhikkhuninanca     ye niyamagatamdasa 2-.
  |401.1256| Sudesita cakkhumata     buddhenadiccabandhuna
             cattari ariyasaccani    anukampaya paninam
  |401.1257| dukkham dukkhasamuppadam    dukkhassa ca atikkamam
@Footnote: 1 Ma. Yu. udapajjatha .   2 niyamagataddasatipi.
             Ariyancatthangikam maggam   dukkhupasamagaminam.
  |401.1258| Evamete tatha vutta    dittha me te yathatatha
             sadattho me anuppatto  katam buddhassa sasanam.
  |401.1259| Svagatam vata me asi     mama buddhassa santike
             suvibhattesu dhammesu     yam settham tadupagamim.
  |401.1260| Abhinnaparamippatto  sotadhatuvisodhito
             tevijjo iddhipattomhi  cetopariyakovido.
           |401.1261| Pucchami sattharamanomapannam
                     dittheva dhamme yo vicikicchanam chetta
                     aggalave kalamakasi bhikkhu
                     nato yasassi abhinibbutatto.
           |401.1262| Nigrodhakappo iti tassa namam
                     taya katam bhagava brahmanassa
                     so tam namassam acari mutyapekkho
                     araddhaviriyo dalhadhammadassi.
           |401.1263| Tam savakam sakka mayampi sabbe
                     annatumicchama samantacakkhu
                      samavatthita no savanaya sota
                     tuvam no sattha tvamanuttarosi.
           |401.1264| Chindeva no vicikiccham bruhi metam
                     parinibbutam vedaya bhuripanna
                      majjheva no bhasa samantacakkhu
                      sakkova devana sahassanetto.
           |401.1265| Ye keci gandha idha mohamagga
                     annanapakkha vicikicchatthana
                      tathagatam patva na te bhavanti
                      cakkhum hi etam paramam naranam.
          |401.1266| No ce hi jatu puriso kilese
                      vato yatha abbhaghanam vihane
                      tamovassa nivuto sabbaloko
                     jotimantopi na pabhaseyyum.
           |401.1267| Dhira ca pajjotakara bhavanti
                      tantam aham dhira tatheva manne
                     vipassinam janamupagamimha
                     parisasu no avikarohi kappam.
          |401.1268| Khippam giram eraya vaggu vaggum
                     hamsova paggayha sanikam nikujam 1-
                     bindussarena suvikappitena
                     sabbeva te ujjugata sunoma.
@Footnote: 1 Ma. nikuja. nikujjatipi dissati.
          |401.1269| Pahinajatimaranam asesam
                      niggayha dhonam vadessami dhammam
                      na kamakaro hi puthujjananam
                     sankheyyakarova tathagatanam.
           |401.1270| Sampannaveyyakaranam tavedam
                      samujjupannassa samuggahitam
                     ayamanjali pacchimo suppanamito
                      ma mohayi janamanomapanna.
           |401.1271| Parovaram ariyadhammam viditva
                     ma mohayi janamanomaviriya
                     varim yatha ghammani ghammatatto
                     vacabhikankhami sutam pavassa.
           |401.1272| Yadatthikam 1- brahmacariyam acari 2-
                      kappayano kaccissa tam amogham
                      nibbayi so adu saupadiseso
                     yatha vimutto ahu tam sunoma.
           |401.1273| Acchecchi tanham idha namarupe (ti bhagava)
                     tanhaya sotam digharattanusayitam
                     atari jatimaranam asesam
@Footnote: 1 Yu. yaditthiyam. 2 Ma. acari.
               Iccabravi 1- bhagava  pancasettho.
    |401.1274| Esa sutva pasidami   vaco te isisattama
               amogham kira me puttham    na mam vancesi brahmano.
    |401.1275| Yathavadi tathakari    ahu buddhassa savako
            pacchinda 2- maccuno jalam  tatam mayavino dalham.
    |401.1276| Addasa bhagava adim    upadanassa kappiyo
             accaga vata kappayano   maccudheyyam suduttaram.
    |401.1277| Tam devadevam vandami    puttante dvipaduttama
              anujatam mahaviram    nagam nagassa osaranti 3-.
       Ittham sudam ayasma vangiso thero gathayo abhasitthati.
                         Mahanipato nitthito.
            Sattatimhi nipatamhi     vangiso patibhanava
            ekova thero natthanno    gathayo ekasattati 4-.
            Sahassam honti ta gatha   tini satthisatani ca
            thera ca dve sata satthi    cattaro ca pakasita
            sihanadam naditvana       buddhaputta anasava
            khemantam papunitvana     aggikkhandhava nibbutati.
                    Theragatha nitthita.
                      -------------
@Footnote: 1 ma iccabravi. Yu. iccabravi . 2 Ma. Yu. acchecchi . 3 Ma. Yu. orasanti.
@4 Ma. ekasattatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 432-441. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=26&item=401&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=26&item=401&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=26&item=401&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=26&item=401&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=401              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=12997              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=12997              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :