ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
                  Tatiyaṃ sārīputtattherāpadānaṃ (1)
                    atha therāpadānaṃ suṇātha
   [3] |3.140| Himavantassa avidūre     lambako nāma pabbato
            assamo sukato mayhaṃ     paṇṇasālā sumāpitā.
     |3.141| Uttānakūlā nadikā      supatitthā manoramā
            susuddhapuḷinākiṇṇā     avidūre mamassamaṃ.
     |3.142| Asakkharā apabbhārā      sādu appaṭigandhikā
            sandanti nadikā tattha     sobhayantā mamassamaṃ.
     |3.143| Kumbhīlā makarā cettha      suṃsumārā ca kacchapā
            sandanti 1- nadiyā tattha  sobhayantā mamassamaṃ.
     |3.144| Pāṭhīnā pāvusā macchā    valajā muñjarohitā
            vagguḷā papatāyanti      sobhayantā mamassamaṃ.
     |3.145| Ubhokūlesu nadiyā        pupphino phalino dumā
            ubhato atilambanti       sobhayantā mamassamaṃ.
     |3.146| Ambā sālā ca tilakā     pāṭalī sinduvāritā
            dibbā gandhā sampavanti   pupphitā mama assame.
     |3.147| Campakā salaḷā nīpā      nāgapunnāgaketakā
            dibbā gandhā sampavanti  pupphitā mama assame.
@Footnote: 1 Ma. caranti.
     |3.148| Atimuttā asokā ca       bhaginīmālā ca pupphitā
            aṅkolā bimbijālā ca    pupphitā mama assame.
     |3.149| Ketakā kadalī ceva         kebukā tiṇasūlikā
            dibbā 1- gandhā sampavanti sobhayantā mamassamaṃ.
     |3.150| Kaṇikā kaṇṇikārā ca     asanā añjanā bahū
            dibbā 1- gandhā sampavanti sobhayantā mamassamaṃ.
     |3.151| Puṇṇāvā 2- giripuṇṇāvā 3- koviḷārā ca pupphitā
            dibbā 1- gandhā sampavanti sobhayantā mamassamaṃ.
     |3.152| Uddālakā ca kuṭajā      kadambā bakulā bahū
            dibbā 1- gandhā sampavanti sobhayantā mamassamaṃ.
     |3.153| Āḷakā isimuggā ca      kadalī mātuluṅgiyo
            gandhodakena saṃvaḍḍhā     phalāni dhārayanti te.
     |3.154| Aññe pupphanti padumā    aññe jāyanti kesarī
            aññe opupphā padumā   pupphitā taḷake tadā.
     |3.155| Gabbhaṃ gaṇhanti padumā     niddhāvanti muḷāliyo
            siṅghāṭapattamākiṇṇā   sobhayanti taḷake tadā.
     |3.156| Nayitā ambagaṇḍī ca      uttarā 4- hi bandhujīvakā
            dibbā gandhā sampavanti   pupphitā taḷake tadā.
     |3.157| Pāṭhīnā pāvusā macchā    valajā muñjarohitā
            saṅkulā maggurā ceva      vasanti taḷake tadā.
@Footnote: 1 Ma. dibbagandhaṃ sambhavantā sobhayanti mamassamaṃ. 2-3 Ma. puṇṇāgā. girapuṇṇāgā.
@4 Ma. uttarī.
     |3.158| Kumbhīlā suṃsumārā ca       tantiggāhā ca rakkhasā
            ogāhā 1- ajagarā ca    vasanti taḷake tadā.
     |3.159| Pārevatā ravihaṃsā        cakkavākā nadīcarā
            kokilā suvasālikā       upajīvanti taṃ saraṃ.
     |3.160| Kukkutthakā kuḷīrakā      vane pokkharasātakā
            dindibhā suvapotā ca      upajīvanti taṃ saraṃ.
     |3.161| Haṃsā koñcā mayurā ca     kokilā lambacūḷakā 2-
            campakā jīvajīvā ca       upajīvanti taṃ saraṃ.
     |3.162| Kosikā poṭṭhasīsā ca      kurarā senakā bahū
            mahākāḷā ca sakuṇā     upajīvanti taṃ saraṃ.
     |3.163| Pasadā 3- migā varāhā ca   vakā bheraṇḍakā bahū
            rohiccā suttapotā 4- ca  upajīvanti taṃ saraṃ.
     |3.164| Sīhā byagghā ca dīpi ca     acchakokataracchabhi 5-
            tidhappabhinnā mātaṅgā    upajīvanti taṃ saraṃ.
     |3.165| Kinnarā vānarā ceva       athopi vanakammikā
            cetā ca luddakā ceva     upajīvanti taṃ saraṃ.
     |3.166| Tindukāni piyālāni      madhukā kāsamāriyo
            dhuvaṃ phalāni dhārenti       avidūre mamassamaṃ.
     |3.167| Kosumbhā 6- salaḷā nīpā 7- sāraphalasamāyutā
            dhuvaṃ phalāni dhārenti       avidūre mamassamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. oguhā. 2 Ma. tammacūḷakā . 3 Ma. pasadā ca varāhā ca camarā kaṇḍakā
@bahū. 4 Ma. sukapotā. 5 Ma. acchakokataracchikā. 6 Ma. kosambhā.
@7 Ma. nibbā.
     |3.168| Harītakā āmalakā        ambā jambū vibhedakā
            kolā bhallātakā billā   phalāni dhārayanti te.
     |3.169| Āluvā ca kalambā ca      biḷālitakkaḷāni ca
            jīvakā sambakā ceva       bahukā mama assame.
     |3.170| Assamassāvidūramhi       taḷākāsi 1- sunimmitā
            acchodakā sītajalā       supatitthā manoramā.
     |3.171| Padumuppalasañchannā      puṇḍarīkasamāyutā
            mandālakehi sañchannā    dibbo gandho pavāyati.
     |3.172| Evaṃ sabbaṅgasampanne     pupphite phalite vane
            sukate assame ramme      viharāmi ahaṃ tadā.
     |3.173| Sīlavā vattasampanno      jhāyī jhānarato sadā
            pañcābhiññābalappatto  suruci nāma tāpaso.
     |3.174| Catubbīsasahassāni        sissā mayhaṃ upaṭṭhahuṃ
            sabbeva brāhmaṇā ete   jātimanto yasassino.
     |3.175| Lakkhaṇe itihāse ca       sanighaṇḍusakeṭubhe
            padakā veyyākaraṇā      saddhamme pāramiṃ gatā.
     |3.176| Uppātesu nimittesu      lakkhaṇesu ca kovidā
            paṭhabyā bhummantalikkhe    mama sissā susikkhitā.
     |3.177| Appicchā nipakā ete     appāhārā alolupā
            lābhālābhena santuṭṭhā   parivārenti maṃ sadā.
@Footnote: 1 Ma. taḷākāsuṃ.
     |3.178| Jhāyī jhānaratā dhīrā      santacittā samāhitā
            ākiñcaññaṃ patthayantā  parivārenti maṃ sadā.
     |3.179| Abhiññāpāramippattā    pettike gocare ratā
            antalikkhacarā dhīrā       parivārenti maṃ sadā.
     |3.180| Saṃvutā chasu dvāresu       aneñjā rakkhitindriyā
            asaṃsaṭṭhā ca te dhīrā       mama sissā durāsadā.
     |3.181| Pallaṅkena nisajjāya      ṭhānā caṅkamanena ca
            vītināmenti te rattiṃ      mama sissā durāsadā.
     |3.182| Rajjanīye na rajjanti       dosanīye na dussare
            mohanīye na muyhanti      mama sissā durāsadā.
     |3.183| Iddhiṃ vimaṃsamānā te       vattanti niccakālikaṃ
            paṭhaviṃ te pakampenti      sārambhena durāsadā.
     |3.184| Kīḷamānāva te sissā      kīḷanti jhānakīḷitaṃ
            jambuto phalamānenti      mama sissā durāsadā.
     |3.185| Aññe gacchanti goyānaṃ    aññe pubbavidehanaṃ
            aññe ca uttarakuruṃ       mama sissā durāsadā.
     |3.186| Purato pesenti te khāriṃ     pacchato ca vajanti te
            catubbīsasahassehi        chāditaṃ hoti ambaraṃ.
     |3.187| Aggipākaṃ 1- anaggiṃ ca     dantodukkhalikāpica
            ambanā koṭikā keci      pavattaphalabhojanā.
@Footnote: 1 Ma. aggapākī anaggī ca.
     |3.188| Udakorohakā keci        sāyaṃ pāto suciratā
            toyābhisekacaraṇā 1-     mama sissā durāsadā.
     |3.189| Parūḷhakacchanakhalomā      paṅkadantā rajassirā
            gandhitā sīlagandhena       mama sissā durāsadā.
     |3.190| Pātova sannipātetvā     jaṭilā uggatāpanā
            lābhālābhaṃ pakittetvā    gacchanti ambare tadā.
     |3.191| Etesaṃ pakkamantānaṃ      mahāsaddo pavattati
            ajinacammasaddena        moditā honti devatā.
     |3.192| Disodisā pakkamanti      antalikkhacarā isī
            sakabalenupatthaddhā       te gacchanti yathicchakaṃ.
     |3.193| Paṭhavīkampakā ete        sabbeva nabhacārino
            uggatejā duppasahā     sāgarova akhobhiyā.
     |3.194| Ṭhānacaṅkamiyā keci        keci nesajjikā isī
            pavattabhojanā keci       mama sissā durāsadā.
     |3.195| Mettāvihārino ete      hitesī sabbapāṇinaṃ
            anattukkaṃsakā sabbe      na te vambhenti kassaci.
     |3.196| Sīharājāva sambhītā       gajarājāva thāmavā
            durāsadā byagghāriva      āgacchanti mamantike.
     |3.197| Vijjādharā devatā ca       nāgagandhabbarakkhasā
            kumbhaṇḍā dānavā garuḷā  upajīvanti taṃ saraṃ.
@Footnote: 1 Ma. toyābhisecanakarā.
     |3.198| Te jaṭākhāribharitā        ajinuttaravāsino
            antalikkhacarā sabbe      upajīvanti taṃ saraṃ.
     |3.199| Tadānucchavikā ete       aññamaññaṃ sagāravā
            catubbīsasahassānaṃ        khittasaddo na vijjati.
     |3.200| Pāde pādaṃ nikkhipantā    appasaddā susaṃvutā
            upasaṅkamma sabbe te     sirasā vandare mamaṃ.
     |3.201| Tehi sissehi parivuto      santehi ca tapassibhi
            vasāmi assame tattha      jhāyī jhānarato ahaṃ.
     |3.202| Isīnaṃ sīlagandhena         pupphagandhena cūbhayaṃ
            phalīnaṃ phalagandhena         gandhito hoti assamo.
     |3.203| Rattindivaṃ na jānāmi      arati me na vijjati
            sake sisse ovadanto     bhiyyo hāsaṃ labhāmahaṃ.
     |3.204| Pupphānaṃ pupphamānānaṃ     phalānañca vipaccataṃ
            dibbā gandhā pavāyanti    sobhayantā mamassamaṃ.
     |3.205| Samādhimhā vuṭṭhahitvā     ātāpī nipako ahaṃ
            khāribhāraṃ gahetvāna       vanaṃ ajjhogahiṃ ahaṃ.
     |3.206| Uppāte supine cāpi      lakkhaṇesu susikkhito
            pavattamānaṃ mantapadaṃ      dhārayāmi ahaṃ tadā.
     |3.207| Anomadassī bhagavā        lokajeṭṭho narāsabho
            vivekakāmo sambuddho      himavantaṃ upāgami.
     |3.208| Ajjhogahetvā himavantaṃ   aggo kāruṇiko muni
            pallaṅkaṃ ābhujitvāna      nisīdi purisuttamo.
     |3.209| Tamaddasāhaṃ sambuddhaṃ     sappabhāsaṃ manoramaṃ
            indīvaraṃva jalitaṃ          ādittaṃva hutāsanaṃ.
     |3.210| Jalantaṃ dīparukkhaṃva         vijjuṃva 1- gagaṇe yathā
            suphullaṃ sālarājaṃva        addasaṃ lokanāyakaṃ.
     |3.211| Ayaṃ nāgo mahāvīro       dukkhassantakaro muni
            imaṃ dassanamāgamma       sabbadukkhā pamuccare.
     |3.212| Disvānāhaṃ devadevaṃ       lakkhaṇaṃ upadhārayiṃ
            buddho nu kho na vā buddho   handa passāmi cakkhumaṃ.
     |3.213| Sahassārāni cakkāni      dissanti caraṇuttame
            lakkhaṇānissa disvāna     niṭṭhaṃ gañchiṃ tathāgate.
     |3.214| Sammajjaniṃ gahetvā       sammajjitvānahaṃ tadā
            aṭṭha pupphe samānetvā    buddhaseṭṭhaṃ apūjayiṃ.
     |3.215| Pūjayitvāna taṃ buddhaṃ       oghatiṇṇamanāsavaṃ
            ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā        namassiṃ lokanāyakaṃ.
     |3.216| Yena ñāṇena sambuddho    viharati anāsavo
            taṃ ñāṇaṃ kittayissāmi     suṇātha mama bhāsato.
     |3.217| Samuddharayimaṃ lokaṃ         sayambhu amitodaya
            tava dassanamāgamma       kaṅkhāsotaṃ taranti te.
@Footnote: 1 Ma. vijjutaṃ.
     |3.218| Tuvaṃ satthā ca ketu ca      dhajo yūpo ca pāṇinaṃ
            parāyano patiṭṭhā ca      dīpo ca dipaduttamo.
     |3.219| Sakkā samudde udakaṃ     pametuṃ āḷhakena vā
            na tveva tava sabbaññu    ñāṇaṃ sakkā pametave.
     |3.220| Dhāretuṃ paṭhaviṃ sakkā      ṭhapetvā tulamaṇḍale
            na tveva tava sabbaññu   ñāṇaṃ sakkā pametave.
     |3.221| Ākāsaṃ minituṃ sakkā     rajjunā 1- aṅgulena vā
            na tveva tava sabbaññu    ñāṇaṃ sakkā pametave.
     |3.222| Mahāsamudde udakaṃ       paṭhaviñcākhilañjahe
            buddhañāṇaṃ upādāya     upamāto na yujjare.
     |3.223| Sadevakassa lokassa       cittaṃ yesaṃ pavattati
            antojāligatā ete     tava ñāṇamhi cakkhuma.
     |3.224| Yena ñāṇena pattosi    kevalaṃ bodhimuttamaṃ
            tena ñāṇena sabbaññu  maddasi paratitthiye.
     |3.225| Imā gāthā paṭhetvāna    suruci nāma tāpaso
            ajinaṃ pattharitvāna       paṭhaviyaṃ nisīdi so.
     |3.226| Cullāsītisahassāni      ajjhogāḷho mahaṇṇave
            accuggato tāvadeva     girirājā pavuccati.
     |3.227| Tāva accuggato neru     āyato vitthato ca so
            cuṇṇito saṅkhabhedena 2-  koṭisatasahassiyo.
@Footnote: 1 Ma. rajjuyā. 2 Ma. aṇubhedena.
     |3.228| Lakkhe ṭhapiyamānamhi      parikkhayamagacchatha
            na tveva tava sabbaññu    ñāṇaṃ sakkā pametave.
     |3.229| Sukhumacchikena jālena     udakaṃ yo parikkhipe
            ye keci udake pāṇā    antojāligatā siyuṃ.
     |3.230| Tatheva hi mahāvīra        ye keci puthutitthiyā
            diṭṭhiggahaṇapakkhantā    parāmāsena mohitā.
     |3.231| Tava suddhena ñāṇena     anāvaraṇadassinā
            antojāligatā ete     ñāṇante nātivattare.
     |3.232| Bhagavā ca tamhi samaye     anomadassī mahāyaso
            vuṭṭhahitvā samādhimhā   disaṃ olokayī jino.
     |3.233| Anomadassimunino       nisabho nāma sāvako
            parivuto satasahassehi     santacittehi tādibhi.
     |3.234| Khīṇāsavehi suddhehi      chaḷabhiññehi tādihi 1-
            cittamaññāya buddhassa  upesi lokanāyakaṃ.
     |3.235| Antalikkhe ṭhitā tattha    padakkhiṇamakaṃsu te
            namassantā pañjalikā   oruhuṃ 2- buddhasantike.
     |3.236| Amodassī bhagavā        lokajeṭṭho narāsabho
            bhikkhusaṅghe nisīditvā    sitaṃ pātuṃ karī jino.
     |3.237| Varuṇo nāmupaṭṭhāko     anomadassissa satthuno
            ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā       āpucchi lokanāyakaṃ.
@Footnote: 1 Ma. jhāyibhi. 2 Ma. otaruṃ.
     |3.238| Ko nu kho bhagavā hetu     sitakammassa satthuno
            na hi buddhā ahetūhi      sitaṃ pātuṃ karonti te.
     |3.239| Anomadassī bhagavā       lokajeṭṭho narāsabho
            bhikkhumajjhe nisīditvā    imaṃ gāthaṃ abhāsatha.
     |3.240| Yo maṃ pupphena pūjesi     ñāṇañcāpi anutthavi
            tamahaṃ kittayissāmi      suṇātha mama bhāsato.
     |3.241| Buddhassa giramaññāya    sabbe devā samānusā 1-
            saddhammaṃ sotukāmā te   sambuddhaṃ upasaṅkamuṃ.
     |3.242| Dasasu lokadhātūsu        devakāyā mahiddhikā
            saddhammaṃ sotukāmā te   sambuddhaṃ upasaṅkamuṃ.
     |3.243| Hatthī assā rathā pattī    senā ca caturaṅginī
            parivāressantimaṃ niccaṃ    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
     |3.244| Saṭṭhī turiyasahassāni      bheriyo samalaṅkatā
            upaṭṭhissantimaṃ niccaṃ    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
     |3.245| Soḷasitthīsahassāni      nāriyo samalaṅkatā
            vicittavatthābharaṇā      āmuttamaṇikuṇḍalā.
     |3.246| Āḷāramukhā 2- hasulā    susaññā tanumajjhimā
            parivāressantimaṃ niccaṃ    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
     |3.247| Kappasatasahassāni      devaloke ramissati
            sahassakkhattuṃ cakkavatti   rājā raṭṭhe bhavissati.
@Footnote: 1 Ma. samāgatā. 2 Po. aḷārapamhā.
     |3.248| Sahassakkhattuṃ devindo    devarajjaṃ karissati
            padesarajjaṃ vipulaṃ        gaṇanāto asaṅkhayaṃ.
     |3.249| Pacchime bhavasampatte     manussattaṃ gamissati
            brāhmaṇisāriyā nāma   dhārayissati kucchinā.
     |3.250| Mātuyā nāmagottena    paññāyissatiyaṃ naro
            sārīputtoti nāmena     tikkhapañño bhavissati.
     |3.251| Asītikoṭī chaḍḍetvā     pabbajissatikiñcano
            gavesanto santipadaṃ     carissati mahiṃ imaṃ.
     |3.252| Aparimeyye ito kappe   okkākakulasambhavo
            gotamo nāma gottena    satthā loke bhavissati.
     |3.253| Tassa dhammesu dāyādo    oraso dhammanimmito
            sārīputtoti nāmena     hessati aggasāvako.
     |3.254| Ayaṃ bhāgīrasī gaṅgā       himavantā pabhāvitā
            mahāsamuddamappeti     tappayantī mahodadhiṃ.
     |3.255| Tathevāyaṃ sārīputto      sakko tīsu visārado
            paññāya pāramiṃ gantvā  tappayissati pāṇino.
     |3.256| Himavantaṃ upādāya      sāgarañca mahodadhiṃ
            etthantare yaṃ puḷinaṃ      gaṇanāto asaṅkhayaṃ.
     |3.257| Tampi sakkā asesena     saṅkhyātuṃ gaṇanā yathā
            na tveva sārīputtassa    paññāyanto bhavissati.
     |3.258| Lakkhe ṭhapiyamānamhi      khīye gaṅgāya vālukā
            na tveva sārīputtassa    paññāyanto bhavissati.
     |3.259| Mahāsamudde ūmiyo      gaṇanāto asaṅkhayā
            tatheva sārīputtassa      paññāyanto na hessati.
     |3.260| Ārādhayitvā sambuddhaṃ    gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ
            paññāya pāramiṃ gantvā  hessati aggasāvako.
     |3.261| Pavattitaṃ dhammacakkaṃ      sakyaputtena tādinā
            anvattissati sammā     vassanto dhammavuṭṭhiyo.
     |3.262| Sabbametaṃ abhiññāya    gotamo sakyapuṅgavo
            bhikkhusaṅghe nisīditvā    aggaṭṭhāne ṭhapessati.
     |3.263| Aho me sukataṃ kammaṃ      anomadassissa satthuno
            yassādhikāraṃ 1- katvāna  sabbattha pāramiṃ gato.
     |3.264| Aparimeyye kataṃ kammaṃ     phalaṃ dassesi me idha
            sumutto saravegova       kilese jhāpayiṃ ahaṃ.
     |3.265| Asaṅkhataṃ gavesanto       nibbānaṃ acalaṃ padaṃ
            vicinaṃ titthiye sabbe     esāhaṃ saṃsariṃ bhave.
     |3.266| Yathāpi byādhiko poso    pariyeseyya osathaṃ
            vicineyya dhanaṃ sabbaṃ      byādhito parimuttiyā.
     |3.267| Asaṅkhataṃ gavesanto       nibbānaṃ amataṃ padaṃ
            abbokiṇṇaṃ pañcasataṃ    pabbajiṃ isipabbajaṃ.
@Footnote: 1 Ma. yassāhaṃ kāraṃ.
     |3.268| Jaṭāya bhārabharito       ajinuttaranivāsahaṃ 1-
            abhiññāpāramiṃ gantvā   brahmalokaṃ agañchahaṃ.
     |3.269| Natthi bāhirake suddhi     ṭhapetvā jinasāsanaṃ
            ye keci buddhimā sattā   sujjhanti jinasāsane.
     |3.270| Atthakāmaṃ 2- mamametaṃ    na hi nisiṃ ahaṃ iti
            asaṅkhataṃ gavesanto       kutitthaṃ sañcariṃ ahaṃ.
     |3.271| Yathā sāratthiko poso    kadaliṃ chetvāna phālaye
            na tattha sāraṃ vindeyya   sārena rittako hi so.
     |3.272| Tatheva titthiyā loke      nānādiṭṭhī bahū janā
            asaṅkhatena rittā te      sārena kadalī yathā.
     |3.273| Pacchime bhavasampatte     brahmabandhu ahosahaṃ
            mahābhogaṃ chaḍḍayitvāna  pabbajiṃ anagāriyaṃ.
                     Paṭhamabhāṇavāraṃ.
     |3.274| Ajjhāyako mantadharo     tiṇṇaṃ vedāna pāragū
            brāhmaṇo sañjayo nāma tassa mūle vasāmahaṃ.
     |3.275| Sāvako te mahāvīra       assaji nāma brāhmaṇo
            durāsado uggatejo      piṇḍāya caratī tadā.
     |3.276| Tamaddasāsiṃ sappaññaṃ    muniṃ mone samāhitaṃ
            santacittaṃ mahānāgaṃ      suphullaṃ padumaṃ yathā.
@Footnote: 1 Ma. ajinuttaranivāsano. 2 Ma. atthakāmamayaṃ etaṃ na yidaṃ itihītihaṃ.
     |3.277| Disvā me cittamuppajji   sudantaṃ suddhamānasaṃ
            usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ          arahāyaṃ bhavissati.
     |3.278| Pāsādiko iriyati       abhirūpo susaṃvuto
            uttame damathe danto    amatadassī bhavissati.
     |3.279| Yannūnāhaṃ uttamatthaṃ     puccheyyaṃ tuṭṭhamānasaṃ
            so ce 1- puṭṭho kathissati  paṭipucchāmahantadā.
     |3.280| Piṇḍacāraṃ 2- carantassa   pacchato agamāsahaṃ
            okāsaṃ paṭimānento    pucchituṃ amataṃ padaṃ.
     |3.281| Vīthantare anuppattaṃ      upagantvāna pucchahaṃ
            kathaṃ gottosi tvaṃ vīra 3-   kassa sissosi mārisa.
     |3.282| So me puṭṭho viyākāsi    asambhītova kesarī
            buddho loke samuppanno  tassa sissomhi āvuso 4-.
     |3.283| Kidisante mahāvīra       anujāta mahāyasa 5-
            buddhassa sāsanaṃ dhammaṃ    sādhu me kathayassu bho.
     |3.284| So me puṭṭho kathī sabbaṃ    gambhīraṃ nipuṇaṃ padaṃ
            taṇhāsallassa hantāraṃ   sabbadukkhāpanūdanaṃ.
     |3.285| Ye dhammā hetupabhavā     tesaṃ hetuṃ tathāgato āha
            tesañca yo nirodho      evaṃvādī mahāsamaṇo.
     |3.286| Sohaṃ vissajjite pañhe    paṭhamaṃ phalamajjhagaṃ
            virajo vimalo āsiṃ        sutvāna jinasāsanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. me. 2 Ma. piṇḍapātaṃ. 3 Yu. dhīra. 4 Yu. sāvako. 5 Yu. mahāyaso.
     |3.287| Sutvāna munino vākyaṃ    passitvā dhammamuttamaṃ
            pariyogāḷhasaddhammo    imaṃ gāthaṃ abhāsahaṃ.
     |3.288| Eseva dhammo yadi tāvadeva  paccabyathā padamasokaṃ
            adiṭṭhaṃ abbhatītaṃ        bahukehi kappanahutehi.
     |3.289| Yohaṃ dhammaṃ gavesanto     kutitthe sañcariṃ ahaṃ
            so me attho anuppatto  kālo me nappamajjituṃ.
     |3.290| Tositohaṃ assajinā      patvāna acalaṃ padaṃ.
            Sahāyakaṃ gavesanto      assamaṃ agamāsahaṃ
     |3.291| dūratova mamaṃ disvā       sahāyo me susikkhito
            iriyāpathasampanno      idaṃ vacanamabravi.
     |3.292| Pasannamukhanettosi      munibhāvova dissati
            amatādhigato kacci       nibbānaṃ accutaṃ padaṃ.
     |3.293| Subhānurūpo āyāsi      āneñjakārito viya
            dantova 1- dantadamathe 2-  upasantosi brāhmaṇa.
     |3.294| Amataṃ mayā adhigataṃ       sokasallavinodanaṃ
            tuvaṃpi taṃ adhigacchehi 3-    gacchāma buddhasantikaṃ.
     |3.295| Sādhūti so paṭissutvā     sahāyo me susikkhito
            hatthena hatthaṃ gaṇhitvā  upāgamma tavantikaṃ 4-.
     |3.296| Ubhopi pabbajissāma     sakyaputta tavantike.
            Tava sāsanamāgamma      viharāma anāsavā.
@Footnote: 1 Yu. ca. 2 Ma. dantadamatho. Yu. uttadamathe. 3 Ma. adhigacchesi.
@4 Yu. upāgamī satthu santikaṃ.
     |3.297| Kolito iddhiyā seṭṭho   ahaṃ paññāya pārago
            ubhova ekato hutvā     sāsanaṃ sobhayāma se.
     |3.298| Apariyositasaṅkappo      kutitthe sañcariṃ ahaṃ
            tava dassanamāgamma      saṅkappo pūrito mama.
     |3.299| Paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya        pupphanti samaye dumā
            dibbā gandhā sampavanti  tosenti sabbapāṇinaṃ.
     |3.300| Tathevāhaṃ mahāvīra        sakyaputta mahāyasa
            sāsane vo 1- patiṭṭhāya  samayesāmi pupphituṃ.
     |3.301| Vimuttipupphamesanto     bhavasaṃsāramocanaṃ
            vimuttipupphalābhena      tosemi sabbapāṇinaṃ.
     |3.302| Yāvatā buddhakhettamhi    ṭhapetvāna mahāmuniṃ
            paññāya sadiso natthi   tava puttassa cakkhuma.
     |3.303| Suvinītā ca te sissā     parisā ca susikkhitā
            uttame damathe dantā    parivārenti taṃ sadā.
     |3.304| Jhāyī jhānaratā dhīrā     santacittā samāhitā
            munī moneyyasampannā   parivārenti taṃ sadā.
     |3.305| Appicchā nipakā dhīrā    appāhārā alolupā
            lābhālābhena santuṭṭhā  parivārenti taṃ sadā.
     |3.306| Āraññikā dhutaratā     jhāyino lūkhacīvarā
            vivekābhiratā dhīrā       parivārenti taṃ sadā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
     |3.307| Paṭipannā phalaṭṭhā ca     sekhā phalasamaṅgino
            āsiṃsakā 1- uttamatthaṃ   parivārenti taṃ sadā.
     |3.308| Sotāpannā ca vimalā    sakadāgāmino ca ye
            anāgāmī ca arahā      parivārenti taṃ sadā.
     |3.309| Satipaṭṭhānakusalā       bojjhaṅgabhāvanāratā
            sāvakā vo 2- bahū sabbe parivārenti taṃ sadā.
     |3.310| Iddhipādesu kusalā      samādhibhāvanāratā
            sammappadhānamanuyuttā   parivārenti taṃ sadā.
     |3.311| Tevijjā chaḷabhiññā ca    iddhiyā pāramiṃ gatā
            paññāya pāramimpattā  parivārenti taṃ sadā.
     |3.312| Īdisā 3- vo 2- mahāvīra  tava sissā susikkhitā
            durāsadā uggatejā     parivārenti taṃ sadā.
     |3.313| Tehi sissehi parivuto     saññatehi tapassibhi
            migarājāvasambhīto      uḷurājāva sobhasi.
     |3.314| Paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya        ruhanti kharaṇīruhā
            vepullattaṃ pāpuṇanti    phalañca dassayanti te.
     |3.315| Paṭhavīsadiso tvaṃsi        sakyaputta mahāyasa.
            Sāsane te patiṭṭhāya    labhanti amataṃ phalaṃ.
     |3.316| Sindhu sarassatī ceva       nadiyo candabhāgikā 4-
            gaṅgā ca yamunā ceva     sarabhū ca atho mahī.
@Footnote: 1 Ma. āsīsakā. 2 Ma. Yu. te. 3 Ma. Yu. edisā. 4 Yu. nadiyā candabhāgiyo.
     |3.317| Etāsaṃ sandamānānaṃ     sāgaro sampaṭicchati
            jahanti purimaṃ nāmaṃ      sāgarotveva ñāyati.
     |3.318| Tathevime catuvaṇṇā      pabbajitvā tavantike
            jahanti purimaṃ nāmaṃ      buddhaputtāti ñāyare.
     |3.319| Yathāpi cando vimalo      gacchaṃ ākāsadhātuyā
            sabbe tāragaṇe loke    ābhāya atirocati.
     |3.320| Tatheva tvaṃ mahāvīra       parivuto devamānuse
            buddhakkhettaṃ atikkamma   jalasi sabbadā tuvaṃ.
     |3.321| Gambhīre uṭṭhitā ūmi      na velaṃ ativattati
            sabbavelaṃ paphussanti     sañcuṇṇā vikiranti tā.
     |3.322| Tatheva titthiyā loke      nānādiṭṭhī bahū janā
            dhammaṃ taritukāmā te     nātivattanti taṃ muniṃ.
     |3.323| Sace ca 1- taṃ pāpuṇanti   paṭivārehi 2- cakkhuma
            tavantikaṃ upāgantvā    sañcuṇṇāva bhavanti te.
     |3.324| Yathāpi udake jātā      kumudā mandālakā 3- bahū
            upalimpanti toyena     kaddamakalalena ca.
     |3.325| Tatheva bahukā sattā      loke jātā virūhare
            aḍḍitā rāgadosena     kaddame kumudaṃ yathā.
     |3.326| Yathā padumaṃ jalajaṃ        jalamajjhe virocati 4-
            na so limpati toyena     parisuddho hi kesarī.
@Footnote: 1 Yu. va. 2 Ma. Yu. paṭivādehi. 3 Yu. maddālakā. 4 Ma. Yu. virūhati.
      |3.327| Tatheva tvaṃ mahāvīra       loke jāto mahāmuni
             nopalimpasi lokena      toyena padumaṃ yathā.
      |3.328| Yathā hi rammake māse     bahū pupphanti vārijā
             nātikkamanti taṃ māsaṃ     samayo pupphanāya so.
      |3.329| Tatheva tvaṃ sakyaputta 1-   pupphito te vimuttiyā
             sāsanaṃ nātivattanti     padumaṃ vārinā yathā.
      |3.330| Supupphito sālarājāva    dibbagandhaṃ pavāyati
             aññasālehi parivuto    sālarājātisobhati 2-.
      |3.331| Tatheva tvaṃ mahāvīra       buddhañāṇena pupphito
             bhikkhusaṅghena parivuto     sālarājāva sobhasi.
      |3.332| Yathāpi selo himavā      osatho sabbapāṇinaṃ
             nāgānaṃ asurānañca     devānaṃ ālayopica.
      |3.333| Tatheva tvaṃ mahāvīra        osatho viya pāṇinaṃ
             tevijjā chaḷabhiññā ca   iddhiyā pāramiṃ gatā.
      |3.334| Anusiṭṭhā mahāvīra       tayā kāruṇikena te
             ramanti dhammaratiyā       vasanti tava sāsane.
      |3.335| Migarājā yathā sīho      abhinikkhamma āsayā
             catuddisā 3- viloketvā  tikkhattuṃ abhinādati 4-.
      |3.336| Sabbe migā uttasanti    migarājassa gajjato
             tathā hi jātimā eso     pasuṃ 5- tāseti sabbadā.
@Footnote: 1 Ma. mahāvīra. 2 Ma. Yu. sālarājāva sobhati. 3 Ma. catuddisānuviloketvā.
@4 Yu. abhinādayi. 5 Ma. Yu. pasū.
      |3.337| Gajjato te mahāvīra      basudhāyaṃ pakampati
             bodhaneyyā pabujjhanti   tasanti mārakāyikā.
      |3.338| Tasanti titthiyā sabbe    nadato te mahāmuni
             kākasenāva vibbhantā    migaraññā yathā migā.
      |3.339| Ye keci gaṇino loke     satthāroti pavuccare
             paramparābhataṃ dhammaṃ      desenti parisāya te.
      |3.340| Na heva tvaṃ mahāvīra       dhammaṃ desesi pāṇinaṃ
             sāmaṃ saccāni bujjhitvā  kevalaṃ bodhipakkhikaṃ.
      |3.341| Āsayānusayaṃ ñatvā     indriyānaṃ balābalaṃ
             bhabbābhabbe viditvāna   mahāmeghova gajjasi.
      |3.342| Cakkavāḷapariyantā      nisinnā parisā bhave
             nānādiṭṭhī vicintenti    vimaticchedanāya taṃ.
      |3.343| Sabbesaṃ cittamaññāya   opammakusalo muni
             ekaṃ pañhaṃ kathentova    vimatiṃ chindi pāṇinaṃ.
      |3.344| Upadisāsadiseheva 1-    vasudhā pūritā bhave
             sabbeva te pañjalikā    kittayuṃ lokanāyakaṃ.
      |3.345| Kappaṃ vā te kittayantā   nānāvaṇṇehi kittayuṃ
             parimetuṃ na kappeyyuṃ 2-   appameyyo tathāgato.
      |3.346| Tathā 3- sakena thāmena    kittito hi mahājino 4-
             kappakoṭī pakittentā   evamevaṃ pakittayuṃ.
@Footnote: 1 Ma. upatissasadiseheva. 2 Ma. sakkeyyaṃ. Yu. pappayuyaṃ. 3 Yu. yathā.
@4 Ma. mayā jino.
      |3.347| Sace hi koci devo vā     manusso vā susikkhito
             pametuṃ parikappeyya 1-   vighātaṃva labheyya so.
      |3.348| Sāsane te patiṭṭhāya     sakyaputta mahāyasa
             paññāya pāramiṃ gantvā  viharāmi anāsavo.
      |3.349| Titthiye sampamaddāmi    vattemi jinasāsanaṃ
             dhammasenāpati ajja      sakyaputtassa sāsane.
      |3.350| Aparimeyye kataṃ kammaṃ     phalaṃ dassesi me idha
             sumutto 2- saravegova     kilese jhāpayiṃ mamaṃ.
      |3.351| Yo koci manujo bhāraṃ      dhāreyya matthake sadā
             bhārena dukkhito assa     bhāro hi bharito tathā.
      |3.352| Ḍayhamāno tihaggīhi     bhavesu saṃsariṃ ahaṃ
             bharito bhavabhārena        neru uddharito yathā 3-.
      |3.353| Oropito ca me bhāro     bhavā ugghāṭitā mayā
             karaṇīyaṃ kataṃ sabbaṃ       sakyaputtassa sāsane.
      |3.354| Yāvatā buddhakhettamhi    ṭhapetvā sakyapuṅgavaṃ
             ahaṃ aggomhi paññāya   sadiso me na vijjati.
      |3.355| Samādhimhi sukusalo       iddhiyā pāramiṃ gato
             icchamāno ahaṃ 4- ajja   sahassaṃ abhinimmine.
      |3.356| Anupubbavihārassa       vasībhūto mahāmuni
             kathesi sāsanaṃ mayhaṃ      nirodho sayanaṃ mama.
@Footnote: 1 Yu. pūritaṃ parikaddheyya. 2 Ma. sukhitto. yu sukhito. 3 Ma. Yu. giriṃ
@uccārito yathā. 4 Ma. cahaṃ. Yu. vahaṃ.
      |3.357| Dibbacakkhuṃ visuddhaṃ me     samādhikusalo ahaṃ
             sammappadhānamanuyutto   bojjhaṅgabhāvanārato.
      |3.358| Sāvakena hi pattabbaṃ     sabbameva kataṃ mama 1-
             lokanāthaṃ ṭhapetvāna     sadiso me na vijjati.
      |3.359| Samāpattimhi 2- kusalo   jhānavimokkhānaṃ khippaṃ paṭilābhī
             bojjhaṅgabhāvanārato    sāvakaguṇapāramiṃ gatosmi.
      |3.360| Sāvakaguṇaphussena 3-     buddhiyā purisuttamagāravā 4-
             saddhāsaṅgahitaṃ cittaṃ [5]-  sadā sabrahmacārisu.
      |3.361| Uddhaṭadāḍhova 6- sappo  chinnavisāṇova usabho
             nikkhittamānadappova     upemi garugāravena gaṇaṃ.
      |3.362| Yadi rūpinī bhaveyya        paññā me vasu patīnaṃ 7- sameyya
             anomadassissa bhagavato    phalametaṃ ñāṇathavanāya.
      |3.363| Pavattitaṃ dhammacakkaṃ       sakyaputtena tādinā
             anuvattemahaṃ sammā     ñāṇathavanāyidaṃ phalaṃ.
      |3.364| Mā me kadāci pāpiccho   sameto hīnavīriyo
             appassuto anācāro 8-  sameto katthaci ahu.
      |3.365| Bahussuto ca medhāvī      sīlesu susamāhito
             cetosamathānuyutto      api muddhani tiṭṭhatu.
      |3.366| Taṃ vo vadāmi bhaddaṃ vo 9-   yāvantettha samāgatā
             appicchā hotha santuṭṭhā  dānaṃ datvā sadā ahu 10-.
@Footnote: 1 Ma. mayā. Yu. mamaṃ. 2 Ma. samāpattinaṃ. Yu. samāpattivinayakusalo. 3 Ma. Yu.
@sāvakaguṇenāpi phussena. 4 Ma. purisuttamabhāravā. 5 (yaṃ). 6 Ma. Yu. uddhavisova.
@7 Ma. vasumatīpi na sameyya. 8 Ma. anādaro. 9 Ma. Yu. bhadante.
@10 Ma. Yu. jhāyī ṇānaratā sadā.
      |3.367| Yamahaṃ paṭhamaṃ disvā       virajo vimalo ahu 1-
             so me ācariyo dhīro 2-   assaji nāma sāvako.
      |3.368| Tassāhaṃ sāvako ajja 3-  dhammasenāpatī ahu 1-
             sabbattha pāramiṃ patvā   viharāmi anāsavo.
      |3.369| Yo me ācariyo āsi     assaji nāma sāvako
             yassaṃ disāyaṃ vasati       ussīsamhi karomahaṃ.
      |3.370| Mama kammaṃ saritvāna      gotamo sakyapuṅgavo
             bhikkhusaṅghe nisīditvā     aggaṭṭhāne ṭhapesi maṃ.
  [4]- |3.371| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhame
             chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti 5-.
     Itthaṃ sudaṃ āyasmā sārīputto thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
                 Sārīputtattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 22-45. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=3&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=3&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=3&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=3&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=3              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=49&A=6204              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=49&A=6204              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :